Ана Л.

Когато бях малък, реших да стана журналист, бях мотивиран само от пътувания, откриване на пейзажи, обичаи, култури, различна музика. С течение на времето наполовина постигнах тази мечта, да пиша за пътуване. И именно четенето и в моя случай разказване какви са другите места е начин да бъдеш там.