publisidad

Burma

Ang Burma nahimutang sa Timog Silangang Asya, nga utlanan, taliwala sa ubang mga nasud nga adunay China ug India, ang duha ka higante sa ...