publisidad

Burma

Ang Burma nahimutang sa Timog Silangang Asya, nga utlanan, taliwala sa ubang mga nasud nga adunay China ug India, ang duha ka higante sa ...

Nepal

Ang Nepal usa ka gamay nga nasud nga naa sa utlanan sa taliwala sa duha ka mga higante: China ug India. Uban sa usa ka bukirong teritoryo ...