Fflora a ffawna afon Nîl

Afon Nîl

Afon Nile yw un o'r ffynonellau dŵr pwysicaf mewn sawl rhanbarth sy'n mynd trwyddo Afon Nile a thrwy hyn y daw yn ffrwythlon. Mae'r ardal hon yn adnabyddus am ei llystyfiant coedwig law; mae hyn yn golygu ei fod yn ardal amrywiol iawn.

Y prif gynhyrchion yw'r coed rwber y tynnir y rwber ohonynt a'r coed palmwydd olew sy'n frodorol i'r ardal. Mae coffi a chotwm hefyd yn gynhyrchion sydd fel arfer i'w cael ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd, yn ogystal â'r ddeilen banana.

O fewn ardal Afon Nile mae yna lawer iawn o goedwigoedd bonheddig fel cedrwydd neu mahogani.

Yn ogystal â hyn, dwr afon Nile Fe'i defnyddir i allu cael dyfrhau mewn sawl ardal, sy'n caniatáu cael ardaloedd tyfu mewn sawl man yn yr afon.

Fflora afon Nîl

Diolch i'r dŵr sy'n dyfrhau'r pridd, mae ardal Afon Nile yn un o'r darnau mwyaf o laswellt. Ymhlith y fflora y gallwn ddod o hyd iddynt yn afon Nile mae'r canlynol

Acacias

Acacias ar y Nîl

Ger afon Nile mae acacias y savannah Sahel ardal sy'n cychwyn o Ogledd Affrica ac yn cyrraedd y Môr Coch. Mae'r lle yn wastadedd aruthrol gydag uchder o hyd at 400 metr ac mae hinsawdd drofannol gyda rhai amrywiadau na ellir eu canfod.

Y goeden acacia Mae'n goeden bigog sy'n gallu mesur hyd at 14 metr o uchder. Mae'r gefnffordd yn gryf a gall fesur hyd at 1 diamedr o hyd. Mae ganddo hefyd ffrwyth hirgul siâp codlysiau ac fel rheol mae'n blodeuo ar ddiwedd pob haf.

Hasab

afon nile hashab

Mae hon yn goeden ddraenog ond bach ac fel rheol mae'n tyfu rhwng 5 a 12 metr. Gall y gefnffordd gyrraedd trwch o hyd at 30 cm mewn diamedr. Dyma un o'r coed pwysicaf yn yr ardal, gan ei fod yn gweithio fel ychwanegyn bwyd.

Yn ogystal, mae gan y goeden hon briodweddau ceulo (hynny yw, i drin achosion o waedu), dolur rhydd, peswch, broncitis ac achosion o fflem. Fe'i defnyddiwyd hefyd ar gyfer twymyn, gonorrhoea ac annwyd.

Balanites aegyptiaca

Balanites Afon Nîl aegyptiaca

Fe'i gelwir yn dyddiad yr anialwch, coeden ddraenog a all gyrraedd hyd at 8 metr o uchder. Mae gan y goeden hon hynodrwydd bod yn ffrwythlon iawn. Mae'n goeden sydd fel arfer yn blodeuo o fis Mawrth i fis Mai, i gael ei ffrwythau ym mis Hydref.

Gallwn hefyd ddod o hyd i sawl un mathau o acacias yn debycach sunt, Y llawer ac kittr.

Ymhlith y coedwigoedd sydd fel arfer i'w cael ger Afon Nile, rydyn ni'n tynnu sylw at eboni a mahogani. Gellir dod o hyd i fathau eraill o bren caled hefyd.

Mae ffa cotwm a castor hefyd yn boblogaidd iawn yn yr ardal.

Ffawna afon Nîl

Hwbo Nile

O ran y Bywyd anifeiliaid afon NileEr ei fod yn ardal anial, mae'r ffawna'n doreithiog ac yn anad dim yn amrywiol iawn. Un o'r rhai mwyaf pryderus yw'r rhywogaethau sydd mewn perygl o ddiflannu, fel y gorilaod yn yr ardal.

Os o mamaliaid mawr Mae'n ymwneud, mae gan afon Nile lawer o rywogaethau sy'n dod i oeri gyda'i dŵr. Dyma achos eliffantod neu lewpardiaidyn ogystal â jiraffod a hipis.

O fewn y Ardal afon NileRydym hefyd yn dod o hyd i nifer fawr o rywogaethau ymlusgiaid fel mambas neu pythonau, sy'n byw mewn ffordd gyfeillgar ag ocapis a byfflo, neu hipis.

Yn yr ardal mae yna hefyd amrywiaeth fawr o bryfed ac i raddau mwy yr hyn y byddwn ni'n ei ddarganfod fwyaf yw'r morgrug sy'n gweithio'n ddiangen bob dydd. Mae termites a mosgitos yn yr ardal hefyd yn epidemig mawr, yn enwedig mosgitos, gan eu bod yn gallu trosglwyddo afiechydon fel malaria.

Ar hyd Afon Nile, un arall o'r pryfed a geir ac sy'n beryglus, yw'r pryf tsetse, sy'n gallu trosglwyddo salwch cysgu i bobl.

Coedwig Nile

Coedwig Nile

Diolch i gyflwr hinsoddol mawr y lle, mae'r ardal yn addas ar gyfer gallu cynhyrchu cynhyrchiant amaethyddol mawr ac mae'r adnoddau pren yn yr ardal hon yn fawr iawn.

Mae coedwig gyfan Afon Nile yn cynnwys 6% o goedwig y byd a 50% o arwynebedd coedwigoedd yn Affrica, ond ni all arwynebedd ac echdynnu adnoddau fod yn 100% gan ei bod yn anodd cludo'r deunydd oherwydd hynny yw oddi ar y trac wedi'i guro.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

11 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   gutierres anahi meddai

  Helo! dwi'n dod o england
  fy enw i yw selena gomes
  da eu bod yn informyti
  hwyl fawr

 2.   sdjeowih meddai

  jdhfgorivhgnotizvjdihvidervnjrwheaífjrefvbhoéshtjhbvoíjdrfnvgkdfuzginrtsjgvberohvnerivbhsurh'voisejtribh'roeiiiiiiiiiiiirghse'rgiknrvjirsenhógihnerjnsbierngeirtbhithvkerntghnertgrkiigerngerihgitnhgtighjierjhtnigjfrtihjbrtijgijbtnvjn grnegnerng.seglitrhnltbhgths.gnv1f.2a.sefihñgvtf5i2

 3.   marquiegui meddai

  Cadwch yr eitem yn fyr. dim hyd yn oed lluniau wedi'u llwytho i fyny. Diolch i chi

 4.   Xdani meddai

  yooooooo kieroooooo k putaaaaaaaaaaa floraaaaaaaa

 5.   alchu meddai

  Nid yw hyn hyd yn oed yn ddefnyddiol ar gyfer glanhau eich asyn. Rhowch wybodaeth. Mae hyn yn ddiwerth.

 6.   Marian meddai

  nid yw hyn yn hysbysu unrhyw beth i chi

 7.   EICH PUTITAAAAA meddai

  PETHAU AWST! GALW! 1130045657

 8.   Rwy'n SLUT meddai

  RWYF AM COCK YN FY SHELL: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ SYLWCH !!!!!!!!!!!!!!

 9.   Sheik meddai

  mae hyn yn ddiwerth

 10.   delfine meddai

  mae hyn yn cŵl

 11.   @ alexjoo_pto18 meddai

  dilynwch fi: v @ alexjoo_pto18 <== instagram: 0