Teml Luxor

teml foethus

Mae dinas hynafol yr Aifft, Thebes, yn dal i adael enghraifft dda o'r hyn ydoedd. Mae'n wir ei fod eisoes ar ffurf adfeilion, ond mae'n werth ymweld ag un ohonynt. Ar y daith hon byddwn yn cwrdd ag ef Teml Luxor. Un o'r lleoedd mwyaf eiconig yn hanes yr Aifft.

Cymaint felly fel y gallwn ddal i sylwi ar ba ran o yr hanes a hyd yn oed ei chwedlau, maen nhw'n dal i orffwys yn y lle hwn. Heddiw, byddwn yn mynd ar daith o amgylch hyn i gyd, byddwn yn edrych yn ôl ac yn darganfod popeth y mae'n ei guddio, nad yw'n ychydig o fanylion. A awn ni i mewn i Deml Luxor?

Ble mae Teml Luxor

Mae'n dwyn yr enw hwn yn union oherwydd ei fod wedi'i leoli yn Luxor, sy'n dref a gododd yn lle Thebes. bod hon, fel y gwyddoch eisoes, prifddinas yr hen Aifft. Wrth ymyl Afon Nile mae Luxor, sy'n un o'r prif feysydd, fel y dywedwn. Ardal sydd ag anialwch ac sy'n cyrraedd 40º a mwy, yn ystod yr haf. Rhoddir enw'r lle diolch i'r palasau neu'r temlau a oedd ynddo: Yr un sydd heddiw yn brif gymeriad ac wedi'i gysegru i Amun-Ra ac enw Karnak. Felly os ydych chi am weld Teml Luxor bydd yn rhaid i chi fynd i mewn i'r ddinas oherwydd ei bod yn ei chanol hi.

beth i weld teml moethus

Hanes y Deml

Adeiladwyd y deml hon yn ystod y Deyrnas Newydd. Yn ogystal, mae'n gysylltiedig ag un arall yr ydym newydd ei grybwyll, sef Karnak. Roedd yn fath o lwybr yr oedd y ddau le yn ei rannu ac roedd yn llawn sffincsau. Felly mae ardal y deml yn dod yn fwy nag eang. Mae'n un o'r lleoedd a oedd â llawer o rannau i'w darganfod. Fel ffaith bwysig, mae angen gwybod iddi gael ei hadeiladu gan ddau pharaoh a oedd yn Amenhotep III a oedd â gofal am godi'r ardal fewnol. Ar y llaw arall, mae'r ail o'r Pharoaid oedd Ramses II a gymerodd arno ei hun i'w gwblhau.

Er mai nhw oedd y prif rai, mae'n wir bod yna rai eraill a ychwanegodd fanylion at y lle hwn, ar ffurf appliques addurniadol fel y rhai a osododd Tutankhamun a hyd yn oed Alecsander Fawr. Ers yn oes y Rhufeiniaid daeth yn un o'r gwersylloedd milwrol pwysicaf. Mae'n wir bod rhannau pwysig wedi'u colli dros y blynyddoedd, ond erys llawer o rai eraill. Gallwch weld y patios a'r ystafelloedd, sydd â'u teils eu hunain o hyd.

Pris mynediad teml moethus

Prif rannau teml Luxor

Wrth gwrs ni arbedodd y pharaohiaid unrhyw draul o ran adeiladu teml wedi'i chysegru i dduw. Yn yr achos hwn, roedd i fod i Dduw'r awyr a'r haul. Felly roedd yn rhaid gwneud rhywbeth yn unol â hynny. Felly, ar y naill law, rydyn ni'n dod o hyd i'r adnabyddus 'dromos'. Enw sy'n gyfwerth â rhodfa neu ran ganolog i allu cael ei groesi. Pan gyrhaeddoch y drws ffrynt, fe'ch cyfarchwyd gan ddau obelisg mawr. Er bod yn rhaid egluro bod un ohonyn nhw wedi ei chludo i'r Plaza de la Concorde ym Mharis.

Er hynny, rydyn ni'n cael ein taro gan ddau gerflun sy'n eistedd ar bob ochr ac sydd hefyd yn rhoi'r croeso gorau. Ers fel y dywedwn, maent o flaen y fynedfa ac yn ddelweddau o Ramses II. Unwaith y byddwch chi y tu mewn gallwch chi edmygu'r ardal batio, yn ogystal â'r colonnâd neu'r atriwm. Darnau allweddol o'r deml ei hun. Mewn mater o ystafelloedd rydym yn dod o hyd i'r ystafell offrymau yn ogystal â'r ystafell sydd wedi'i chysegru iddi Mut oedd Duwies y nefoedd ac un arall hefyd, wedi'i gysegru i Jonsu a oedd y Duw lleuad. Heb anghofio'r siambr eni a'r gwahanol warchodfeydd. Heb anghofio hynny hefyd yn y rhan ogleddol, mae ganddo fosg, ac felly'n cyfuno manylion yr Aifft ac Islamaidd.

deml hanes hanes

Faint mae'r fynedfa i'r Deml yn ei gostio?

Y gwir yw bod gan Luxor gorneli diddiwedd i'w darganfod. Felly pan rydyn ni am ei wneud yn llwyr ac nid wynebu'r deml yn unig, fe'ch cynghorir i ddewis canllaw. Yn achos y deml, mae hefyd yn opsiwn da ar gyfer yr holl rannau sydd ganddi ac ar gyfer yr holl straeon ym mhob un ohonynt. Mae'r pris yr ymweliad â Theml Luxor Mae'n 7,50 ewro, sydd tua 140 EGP ar y newid ym mhunt yr Aifft. Tra bod y deml gyfagos, mae gan Karnak bris o 150 EGP a fyddai tua 8 ewro (Mae gennych chi ddim ond cwpl o gilometrau i ffwrdd ac wedi'i gysylltu gan rhodfa'r Sffincsau). Mae gan yr un hon hefyd amgueddfa awyr agored, y gallwn dalu 80 EGP amdani, hynny yw, 4,27 ewro. Cofiwch y gall yr oriau amrywio, felly mae'n well ymholi o'r blaen.

Pryd i fwynhau ymweld â Theml Luxor?

Mae'n wir ein bod bob amser yn tueddu i ddewis tymor yr haf i wneud y math hwn o daith. Oherwydd dyna pryd rydyn ni'n cael y gwyliau mewn gwirionedd. Ond yn yr achos hwn mae'r misoedd yr hydref. Yn fwy na dim oherwydd yn yr haf mae'r tymereddau'n uchel iawn, gan godi i 40º. Ar wahân i hynny mae mwy o grynhoad o bobl. Mae'n wir bod dod o hyd i'r lle gwag hwn bron yn dasg gymhleth iawn. Ond gan symud i ffwrdd o'r misoedd mwyaf nodweddiadol a dewis y rhai hydrefol, gallwn gerdded ychydig yn fwy hamddenol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*