Y camel, dull cludo effeithlon iawn

camel

Ers yr hen amser, tua 3.000 o flynyddoedd yn ôl mae'n debyg, mae bodau dynol wedi bod yn defnyddio'r camel fel dull cludo effeithlon mewn rhai rhanbarthau o'r byd.

Mae'r anifeiliaid carnog hyn yn enwog am ddyddodion braster (twmpathau) yn ymwthio allan o'i gefn, wedi eu dofi gan ddyn filoedd o flynyddoedd yn ôl. Maent wedi bod, ac yn dal i fod, yn ffynhonnell bwyd (llaeth a chig), tra bod eu croen yn draddodiadol wedi cael ei ddefnyddio i wneud dillad. Ond yn anad dim, ei ddefnydd pwysicaf yw fel dull cludo. Pob diolch i eu hanatomeg benodol, wedi'i haddasu'n arbennig i cynefinoedd anialwch.

Faint o rywogaethau o gamelod sydd?

Fodd bynnag, dylid nodi nad yw pob camel yn y byd yr un fath, ac ni chânt eu defnyddio fel dull cludo. Maent yn bodoli yn y byd tair rhywogaeth o gamelod:

 • Camel Bactrian (Camelus Bactrianus), sy'n byw yng Nghanol Asia. Yn fwy ac yn drymach na'r rhywogaeth arall. Mae ganddo dwmpath dwbl ac mae ei groen yn wlanog.
 • Camel bactrian gwyllt (camelus ferus), hefyd gyda dau dwmpath. Mae'n byw mewn rhyddid ar wastadeddau anialwch Mongolia ac mewn rhai rhannau o'r tu mewn i China.
 • Camel Arabaidd o Dromedary (Camelus dromedarius), y rhywogaeth fwyaf poblogaidd a niferus, gydag amcangyfrif o boblogaeth y byd o 12 miliwn. Mae ganddo dwmpath sengl. Mae i'w gael ledled rhanbarth y Sahara a'r Dwyrain Canol. Mae hefyd wedi'i gyflwyno yn Awstralia wedi hynny.

Gall camel gyrraedd cyflymderau o hyd at 40 cilomedr yr awr a yn gallu gwrthsefyll cyfnodau hir heb amlyncu un diferyn o ddŵr. Er enghraifft, gall yr ystafell ymolchi fyw'n berffaith gan yfed unwaith bob 10 diwrnod. Mae ei wrthwynebiad i wres yn drawiadol: gall oroesi yn yr anialwch poethaf hyd yn oed ar ôl colli hyd at 30% o fàs ei gorff.

camel bactrian

Camelod Bactrian yn yfed

Sut mae'r anifeiliaid hyn yn llwyddo i fyw gyda chyn lleied o ddŵr? Mae'r gyfrinach yn y braster sy'n cronni yn eu twmpathau. Pan fydd angen hydradiad ar gorff y camel, mae'r meinweoedd brasterog yn y dyddodion hyn yn cael eu metaboli gan ryddhau dŵr. Ar y llaw arall, mae gan eich arennau a'ch coluddion allu gwych i ail-amsugno hylifau.

Ond nid yw hynny'n golygu y gall y camel fyw heb ddŵr. Pan ddaw'n amser dyfrio, gall camel oedolyn 600 kg yfed hyd at 200 litr mewn dim ond tri munud.

"Llong yr anialwch"

Mae'r gwrthiant mawr hwn i syched a gwres, sy'n amhosibl ei ddarganfod yn y mwyafrif o famaliaid, wedi coroni yr anifail hwn fel ffrind gorau dyn i oroesi yn yr anialwch.

Am ganrifoedd, carafanau Defnyddiodd masnachwyr y camel i groesi ardaloedd anialwch mawr. Diolch iddo, roedd yn bosibl sefydlu llwybrau a chysylltiadau masnachol a diwylliannol a fyddai wedi bod yn amhosibl fel arall. Yn yr ystyr hwn, dylid nodi bod y camel wedi bod yn elfen sylfaenol ar gyfer datblygiad llawer o gymunedau dynol yn Asia a Gogledd Affrica.

Os oedd yr anialwch yn gefnfor o dywod, y camel oedd yr unig ffordd i fordwyo ynddo a'r warant o gyrraedd harbwr diogel. Am y rheswm hwn fe'i gelwir yn boblogaidd fel y "Llong yr anialwch".

carafán anialwch

Carafán Camel yn croesi'r anialwch

Hyd yn oed heddiw, pan mae cerbydau pob tir a GPS wedi llwyddo i'w ddisodli fel dull cludo, mae'r camel yn dal i gael ei ddefnyddio gan lawer o lwythau Bedouin. Fodd bynnag, mae'n fwy cyffredin ei weld mewn rhai gwledydd yn ei rôl newydd fel atyniad i dwristiaid nag fel cerbyd.

Mae'n gyffredin bod twristiaid, ar eu teithiau i gyrchfannau fel Moroco, Tiwnisia, yr Aifft neu'r Emiraethau Arabaidd Unedig, yn llogi gwibdeithiau camel trwy'r anialwch. Gyda nhw (bob amser yn nwylo tywyswyr profiadol), mae teithwyr sy'n chwilio am emosiynau yn mynd i mewn i diriogaethau gwag ac annynol, gan gysgu'n ddiweddarach mewn pebyll o dan awyr serennog yr anialwch. Mae'r camel, wedi'r cyfan, yn symbol o amser anghofiedig o deithiau rhamantus ac anturiaethau dirgel.

Y camel fel arf rhyfel

Yn ychwanegol at ei effeithiolrwydd profedig fel dull cludo, mae'r camel hefyd wedi'i ddefnyddio trwy gydol hanes fel arf rhyfel. Eisoes yn Hynafiaeth mae'r Persiaid Achaemenid Fe wnaethant ddarganfod ansawdd o'r anifeiliaid hyn a oedd yn ddefnyddiol iawn yn eu rhyfela: ei allu i ddychryn ceffylau.

Felly, daeth cyfranogiad rhyfelwyr ar gamelod mewn sawl brwydr yn gyffredin, y gwrthwenwyn perffaith i ddiddymu marchfilwyr y gelyn. Mae llawer o ddogfennau hynafol yn tystio i rôl camelod wrth goncro teyrnas Lydia yn y XNUMXed ganrif CC.

Mae camelod a drofannyddion wedi bod yn rhan o'r byddinoedd sydd wedi ymladd yn y Gogledd Affrica a'r Dwyrain Canol o'r cyfnod cyn y Rhufeiniaid a than yn ddiweddar iawn. Byddin y Unol Daleithiau creodd yn y XNUMXeg ganrif uned gamel arbennig a ddefnyddiodd yn nhalaith California.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   sebas cwrel meddai

  os yw hynny'n donaaaaaaaaaaa arall

 2.   sebasole meddai

  os yw hynny'n donaaaaaaaaaaa arall

 3.   meddai sebas meddai

  os yw hynny'n donaaaaaaaaaaa arall