Bywyd yn yr Iseldiroedd

Yr Iseldiroedd

Y Yr Iseldiroedd maent yn perfformio'n dda ar lawer o ddangosyddion llesiant, o'u cymharu â'r mwyafrif o wledydd eraill yn y dangosydd ansawdd bywyd. Mae'r Iseldiroedd yn is na'r cyfartaledd ym mharamedrau'r boddhad mewn perthynas â bywyd, llety, cysylltiadau cymdeithasol, y cydbwysedd rhwng bywyd proffesiynol a bywyd preifat, cyflog ac asedau, statws iechyd, cyflogaeth a chyflogau, addysg a sgiliau. Mae'r Iseldiroedd yn is na'r cyfartaledd o ran ansawdd bwyd. amgylchedd.

Er nad yw'n allweddol i hapusrwydd, mae arian yn bwysig i gael gwell safon byw. Yn y Gwledydd Isel, cyflog gwario net cyfartalog cartrefi fesul preswylydd yw $ 27.888 y flwyddyn, hynny yw, yn fwy na'r cyfartaledd o $ 25.908 yng ngwledydd y OECD. Ond mae gwahaniad sylweddol yn rhannu'r dosbarthiadau mwy cymedrol oddi wrth y llac. Mae'r 20% â'r offer gorau yn codi 4 gwaith yn fwy na'r swm a dderbynnir gan yr 20% sydd â'r offer gwaethaf.

O ran cyflogaeth, mae gan 74% rhwng 15 a 64 oed swydd â thâl, lefel sy'n uwch na chyfradd gyflogaeth gyfartalog y OECD 65%. Mae tua 79% o ddynion mewn cyflogaeth â thâl, o'i gymharu â 70% o fenywod. Yn y Gwledydd Isel, mae tua 1% o enillwyr cyflog yn gweithio oriau hir, hynny yw, cyfradd is na'r 13% a welwyd yng ngwledydd America Ladin. OECD, a'r gyfradd isaf yn ardal yr OECD. Mae tua 1% o ddynion yn gweithio oriau hir o gymharu â bron yn sero i fenywod.

I ddod o hyd i a cyflogaeth, mae'n hanfodol eich bod wedi gwneud astudiaethau da a bod â sgiliau da. Yn yr Iseldiroedd, mae gan 73% o bobl rhwng 25 a 64 oed ddiploma ysgol uwchradd neu gyfwerth, hynny yw, lefel is na chyfartaledd y OECD 75%. Mae'r canfyddiad hwn wedi'i gadarnhau'n fwy mewn dynion, mae 75% ohonynt yn cael diploma o'r math hwn, o'i gymharu â 72% o fenywod.

Y safle ar gyfartaledd yn yr olaf prawfs PISA, mewn perthynas â deall darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, mae'n 519, marc sy'n uwch na'r cyfartaledd o 497 pwynt yn yr ardal OECD. Mae merched yn fwy na bechgyn 4 pwynt ar gyfartaledd, llai na'r gwahaniaeth 8 pwynt ar gyfartaledd yn ardal yr OECD.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*