Y traethau gorau yn Athen

Gwlad Groeg mae'n gyfystyr â thraethau, haf, gwyliau hwyl neu deithiau cerdded ymhlith adfeilion archeolegol. Y peth arferol yw adnabod y brifddinas ac yna neidio i un o'i ynysoedd, ond os na arhoswn yn Athen a'r ardal o'i chwmpas mae yna draethau gwych hefyd.

Felly, heddiw gadewch i ni siarad am y traethau gorau yn Athen.

Traethau Athen

Mae Athen yn cael ei ymdrochi gan ddyfroedd y Môr Aegean felly rydym hefyd yn dod o hyd i draethau hardd ac yn llawer agosach at law na thraethau'r ynysoedd. Nid eu bod yn gorfod eu disodli, byddai gwyliau yng Ngwlad Groeg ychydig yn gloff heb ychydig o daith i'r ynysoedd, ond os nad oes gennych amser neu os mai dim ond trwy brifddinas Gwlad Groeg y byddwch yn pasio, yna bydd y traethau hyn yn rhoi chi rhywfaint o foddhad.

Y gwir yw bod y traethau ger Atenas yn niferus, ac mae yna opsiynau moethus sydd wedi'u trefnu'n dda i draethau cul, heb fawr o dywod ac ychydig iawn o bobl. Yn ddelfrydol, archwilio a Bydd popeth yn dibynnu ar yr amser rhydd sydd gennych a faint y gallwch chi neu eisiau ei ddianc o ganol y ddinas.

Yn ffodus, os ydych chi'n pendroni am y ansawdd dŵr mor agos at ddinas fawr yr ateb yw eu bod nhw da iawn, o leiaf dyna mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd yn ei ddweud.

Y traethau ar arfordir deheuol Athen

Y traethau hyn maen nhw yr ochr arall i Attica ac maen nhw'n ddelfrydol os nad oes gennych lawer o amser neu os nad oes gennych gar.  I'r traethau deheuol hyn yn hawdd ei gyrraedd mewn tacsi, bws neu dram. Gawn ni weld, dyma draeth Astir, moethus iawn.

La Traeth Astir yn un o'r traethau uchaf Athen. Mae yng nghymdogaeth cain Vouliagmeni ac wrth gwrs mae ganddo'r holl wasanaethau. Rwy'n golygu, gallwch chi rhentu gwelyau haul, ymbarelau a hyd yn oed mwynhau cysylltedd WiFi. Ac mae yna hefyd werthu bwyd a diod. Wrth gwrs, nid yw'n draeth rhad ac mae'n rhaid i chi dalu mynediad: 25 ewro yn yr wythnos, 40 ewro ar benwythnosau, fesul oedolyn.

Ydy, mae'r pris yn uchel ac ar benwythnosau eu tymor mae yna lawer o bobl, ac efallai nad oes gwely haul neu ymbarél ar gael. Gallwch chi archebu ymlaen llaw, ie, ond mae'n dal yn anodd. Mae traeth Astir yn werth chweil os ydych chi'n hoffi gweld a bod ymhlith pobl ecogyfeillgar a chiwt. Mae'n agor am 8 y bore ac yn cau am 9 gyda'r nos, ond os arhoswch am ginio yn y bwyty gallwch aros tan hanner nos.

Traeth arall yw'r Traeth Kavouri, yn yr un gymdogaeth â Vouliagmeni. Penrhyn coediog o goed pinwydd a thai drud yw'r traeth. Mae yna rai stribedi o dywod a gallwch chi nofio, er mai'r sector mwyaf poblogaidd yw Megalo Kavouri, yn y gorllewin pell, gydag ymbarelau a gwelyau haul am ffi ond hefyd ardaloedd am ddim.

Mae Traeth Kavouri yn dywod euraidd ac mae ganddo ddyfroedd tawel ymhell i'r môr. Nid yw'n anodd cyrraedd yno oherwydd gallwch chi ewch â'r metro i orsaf Elliniko ac oddi yno bws 122. Yn ffodus mae ganddo hefyd werthiannau bwyd a diod.

El Llyn Vouliagmeni Mae'n ffurfiant daearegol rhyfedd wrth ymyl y môr ac mae ganddo draeth. Mae'r dyfroedd yn halltMaen nhw'n dod o dan islifau ar draws y mynydd, ac ar y traeth mae lolfeydd haul ac ymbarelau. Nid yw lefel y dŵr ger y lan yn ddwfn, ond ar yr ochr arall mae ganddo ddyfnderoedd anhysbys, felly byddwch yn ofalus. Gan ei fod yn llyn yn gyffredinol mae'r dŵr ychydig yn gynhesach na'r môr felly tymor yn ennill poblogrwydd.

Mae gennych lawer o amwynderau sydd ar gael ichi, mae yna bar traeth cyfleus iawn, ar agor trwy'r dydd, ystafelloedd newid, cawodydd, mynediad i gadeiriau olwyn a bwyty. Pan fydd yr haul yn machlud ychydig ac yn tawelu, mae cerddoriaeth yn dechrau chwarae. Yn gyffredinol, mae'n draeth tawelach na rhai'r môr.

Os ydych chi'n hoffi nofio yn y môr yna eich traeth yw'r Traeth Thalassea. Mae ym maestref Voula, i'r de o Athen, ac mae ganddo lawer o wasanaethau. Gallwch rentu gwely haul ac ymbarél am brisiau da ac yn yr haf mae partïon a chantorion poblogaidd fel arfer.

Yn ystod yr wythnos rydych chi'n talu ffi mynediad o 5 ewro y pen a 6 ar benwythnosau. Gallwch gyrraedd yno ar drafnidiaeth gyhoeddus, naill ai trwy fynd â'r metro a dod i ffwrdd yng ngorsaf Elliniko ac yna cymryd bws 122 neu fynd ar y tram i'w derfynfa yw Asklipio Voulas.

La Traeth Yabanaki Mae wedi'i leoli yng nghymdogaeth Varkiza ac mae'n ffurfio math o parc thema oherwydd ei fod yn cynnig mwy na thraeth yn unig. Mae yna fwyd cyflym, coffi, diodydd, bwyd môr, bwyd nodweddiadol o Wlad Groeg a gallwch chi ymarfer llawer o chwaraeon dŵr, o'r cwch banana hwyliog i sgïo dŵr, hwylfyrddio neu badlfyrddio.

O ddydd Llun i ddydd Gwener y tâl mynediad yw 5 ewro ond mae'r gyfradd yn cynnwys lolfa haul ac ymbarél. Ar ddydd Sadwrn a dydd Sul y fynedfa yw 6 ewro ond rhaid i chi dalu 5 ewro ychwanegol am yr ymbarél, oni bai eich bod yn mynd i mewn ar ôl 7 yr hwyr sydd am ddim.

Sut mae cyrraedd y traeth hwn? Gallwch fynd â'r metro eto i orsaf Ellinko ac oddi yno bws 171 neu 122.

O'i ran ef, Traeth Edem yw'r agosaf at Athen, rhwng ardaloedd Alimos a Palio Faliro. Mae'n draeth trefnus, gyda llwybr pren bod pobl yn cerdded o gwmpas ac mae hynny'n mynd â chi i ddau draeth bach cyfagos arall, bwrdd gwyddbwyll enfawr a gwahanol wasanaethau. Mae'n hawdd cyrraedd yno ar dram, gan fynd i ffwrdd yn yr orsaf o'r un enw.

Traethau de-ddwyrain Athen, ger Sounio

Pwynt mwyaf deheuol penrhyn Attica yw Sounio, lle mae'r hardd Teml Poseidon, mor boblogaidd yn oriau'r nos. Ond nes i chi gyrraedd yno, yn y 35 cilomedr hynny o arfordir, mae yna lawer o draethau. Ie yn wir, mae angen car arnoch chi i gyrraedd atynt.

La traeth sounio Mae ganddo olygfeydd anhygoel o'r deml enwog, mae'n draeth trefnus ac mae ganddo lawer o wasanaethau. Mae yna hefyd sectorau cyhoeddus a rhydd. Mae'r dyfroedd yn dryloyw felly mae'n werth gyrru un awr i gyrraedd yma. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus gyda'r amser oherwydd yn nhymor uchel yr haf mae'n anodd parcio yn y sector ceir arbennig. Wedi hynny, mae tafarndai lle gallwch chi fwyta pysgod a bwyd môr.

La Traeth Kape yn brydferth ac mae ganddo a golygfa wych o'r Aegean. Mae llawr y môr wedi'i wneud o gerrig mân a dyfroedd clir. Wrth gwrs, maen nhw'n ennill dyfnder yn gyflym felly mae'n rhaid i chi wybod sut i nofio. Gan fod y traeth hwn wedi ennill enwogrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fel arfer mae mwy o bobl ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Allwch chi brynu bwyd a diod yma? Mae yna ffreutur, ond nid yw bob amser ar agor felly efallai yr hoffech ddod â'ch cyflenwadau.

Ac yn olaf, os ydych chi'n hoffi cerdded yn noeth os cerddwch ychydig byddwch chi'n cyrraedd traeth arall, un bach, a dyna lle mae'n cael ei ymarfer noethni.

La Traeth Asimakis Nid yw mor adnabyddus â'r un blaenorol, ond os oeddech chi am archwilio'r deml ychydig heb aros ar y traethau agosaf ati, dyma'r opsiwn. Fel rheol nid oes ganddo gynulleidfa fawr, ffordd i Lavrio o Sounio, ac mae ganddo lawer o dywod. Ie yn wir, dim ymbarelauFelly os nad oes gennych chi un efallai na fydd yn addas i chi.

Mae gan Asimakis Beach fwyty ac mae un awr o Athen.

Traethau de-ddwyrain Athen ger Maraton

Dyma grŵp arall o draethau i'r de-ddwyrain o Athen a hefyd mae angen cael car oherwydd yn y ffordd honno rydych chi'n cyrraedd yno'n gyflymach ac yn haws. Digwyddodd y Frwydr Marathon enwog yma, felly gallwch gyfuno hanes a hamdden.

Y traeth cyntaf ar y rhestr yw'r Traeth Schinias, yn helaeth iawn, iawn, ar ddiwedd cors sy'n ardal warchodedig ac yn goedwig binwydd, dim ond 3 cilomedr o Feddrod Maratón. Mae nofio yma yn braf ac mae rhai tafarndai gerllaw.

Y traeth sydd â rhannau sy'n fwy trefnus nag eraill, felly gallwch ddewis bod gyda mwy neu lai o bobl. Nid yw'n hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus a mewn car mae'n cymryd 50 munud hir.

La Traeth Dikastika yn opsiwn arall os ydych chi'n chwilio am rywbeth arall adferol a llai poblogaidd. Mae'n union wrth ymyl traeth Schinias a nid oes ganddo dywod, ond creigiau. Mae'n gyrchfan hardd, gyda llawer o dai cain yn y gymdogaeth o'r un enw, ond wrth gwrs, nid oes ganddo ymbarelau a gall gorwedd i lawr fod ychydig yn anghyfforddus ...

Wel, hyd yn hyn rhai o'r traethau gorau yn Athen, ond wrth gwrs nid nhw yw'r unig rai. Gallwn hefyd enwi'r traethau Lagonissi, Varkiza, Glyfada, Akanthus, Legrena, Flisvos, Yabanaki, Krabo, Niriides neu gildraethau hyfryd Limanakia.

I fwynhau'r Traethau Athen cadwch hynny mewn cof bob amser mae llai o bobl yn ystod yr wythnos. ar gyfer nofwyr a chychod, Byddwch yn ofalus â hynny, a bod gwyntoedd cryfion rhwng Gorffennaf ac Awst felly gall fod ceryntau dwys hefyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*