Dyfeisiau gwyddonol a thechnolegol Awstralia

Nid oes cymaint o ddyfeisiau gwyddonol a thechnolegol Awstralia â'r rhai a ddarganfuwyd yng ngwledydd eraill y byd. Mae'r rheswm yn syml: Awstralia mae'n wlad yn gymharol ifanc ac, yn syml, nid yw wedi cael amser i bwysleisio cymaint yn y meysydd hyn.

Fodd bynnag, mae'r genedl gefnforol eisoes wedi rhoi ei chyfran deg o ddarganfyddiadau inni. Ac, yn anad dim, o pwysigrwydd enfawr i wyddoniaeth ac yn boblogaidd iawn o ran techneg. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ddyfeisiau gwyddonol a thechnolegol Awstralia, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Prif ddyfeisiau gwyddonol a thechnolegol Awstralia

Fel y dywedasom wrthych, mae Awstralia eisoes wedi gwneud nifer dda o ganfyddiadau. Am y rheswm hwn, ac i wneud ein harddangosiad yn gliriach, rydyn ni'n mynd i siarad yn gyntaf am rai o'r pwysicaf ar gyfer gwyddoniaeth ac yna eraill sy'n arbennig o amlwg ar gyfer technoleg.

Canfyddiadau Gwyddonol Awstralia

O ran y rhain, mae dyfeisiadau Awstralia wedi bod o fudd i'r Iechyd dynol (fel y gwelwn ar unwaith, mae'n rhaid iddynt wneud â phenisilin hyd yn oed) ac yn amgylchedd. Rhai o'r canfyddiadau hyn yw'r hyn yr ydym am ei egluro ichi.

Defnyddio penisilin

Mae pawb yn gwybod bod penisilin yn ddarganfyddiad o'r Prydeinwyr Alexander Fleming ym 1928. Fodd bynnag, llai adnabyddus yw mai Awstralia oedden nhw Howard W. Florey a german Cadwyn Ernst B. a ddyluniodd y dull ar gyfer ei gynhyrchu màs, rhywbeth a fyddai yn y pen draw yn arbed miliynau o fywydau dynol. Mewn gwirionedd, pan dderbyniodd Fleming y Gwobr Nobel ym 1945, gwnaeth hynny ynghyd â'r ddau gydweithiwr hyn.

Plac i Gadwyn Ernst B.

Plac er anrhydedd i Gadwyn Ernst B.

Y rheolydd calon

Mae'r offeryn meddygol hwn yn caniatáu i gleifion y galon gadw eu curiad yn rheolaidd. Mae'n anfon siociau trydanol bach i'r organ i'w helpu i wneud hynny. Dyfeisiwyd ef gan y ffisegydd Bwth Edgar a'r meddyg Marc Lidwill, y ddau yn Awstralia, mor gynnar â'r 1920au. Fodd bynnag, ni ddaeth ei ddefnydd yn gyffredin tan y XNUMXau.

Y Brechlyn Papilloma Dynol

Er bod arbenigwyr eraill wedi ymyrryd hefyd, mae'r brechlyn hwn hefyd ymhlith dyfeisiadau gwyddonol a thechnolegol Awstralia yn ôl ei rinweddau ei hun. Dau ysgolhaig o Brifysgol Queensland oedden nhw, Ian Fraser y Jian Zhou, a lwyddodd i greu gronyn tebyg i'r firws hwn a gryfhaodd y system imiwnedd yn ei erbyn.

Mewnblaniad y cochlea

Mae'r ddyfais hon wedi helpu cannoedd ar filoedd o bobl fyddar i wella eu clyw. Mae wedi'i fewnblannu yn y pen ac yn llwyddo i ysgogi'r nerf clywedol. Yr oedd Clarc graeme, athro ym Mhrifysgol Melbourne, a'i dyfeisiodd. Roedd ei dad yn dioddef o golli clyw ac, wrth geisio ei helpu, darganfuodd yr offeryn defnyddiol iawn hwn.

Y sganiwr uwchsain

Yr offeryn meddygol hwn a ddefnyddir heddiw i wneud uwchsain Fe’i crëwyd gan Labordy Acwsteg y Gymanwlad Awstralia, a ailenwyd yn union yn ddiweddarach Sefydliad Uwchsain. Daeth ei ddyfeiswyr o hyd i ffordd i ddal yr adleisiau ultrasonic sy'n bownsio oddi ar feinweoedd ein corff a'u trawsnewid yn ddelweddau. Dechreuodd ei fasnacheiddio ym 1976.

Cadwraeth yr amgylchedd trwy riffiau cwrel

Fel y gwyddoch, mae'r Rhiff Mawr Rhwystr mae yng ngogledd-ddwyrain Awstralia. Mae mwy na dwy fil pum cant cilomedr o strwythur tanddwr enfawr mewn perygl ar hyn o bryd. Efallai mai dyna pam mae Awstraliaid bob amser wedi bod ar y blaen yn Oceanography.

El Sefydliad Gwyddor Môr Awstralia yn datblygu sawl prosiect i ddiogelu'r amgylchedd. Ymhlith y rhai amlycaf mae'r un sy'n ymroddedig i ffermio cwrel dan reolaeth. Ei nod yw dychwelyd y riffiau i'w statws naturiol. Yn eu tro, mae'r rhain yn organebau byw sy'n cyfrannu at cydbwysedd amgylcheddol o'r cefnforoedd a'u cadw rhag effeithiau newid yn yr hinsawdd arnynt.

Y Riff Rhwystr Fawr

Rhiff Mawr Rhwystr

Dyfeisiau technolegol Awstralia

Yn ddi-os, dyfeisiad technolegol mwyaf poblogaidd Awstralia yw'r wifi, y byddwn yn siarad amdano nesaf. Ond mae yna rai eraill sydd hefyd wedi gwella diogelwch aer neu at ddibenion gwahanol eraill. Gawn ni eu gweld.

Y wifi

Mae'r cysylltiad diwifr â'r Rhyngrwyd wedi dod i hwyluso'r defnydd o hyn mewn cartrefi a swyddfeydd. Mae offeryn defnyddiol o'r fath i'w briodoli i'r gwyddonydd o Awstralia John O'Sullivan a'i dîm o gydweithredwyr Sidney. Roedden nhw i gyd yn perthyn i'r CSIRO, corff o'r Gymanwlad sy'n ymroddedig i hyrwyddo ymchwil wyddonol a thechnolegol.

Y blwch du o awyrennau

Fel y gwyddoch, defnyddir yr offeryn hwn sydd wedi'i ymgorffori mewn awyrennau ledled y byd heddiw i ddarganfod beth sy'n digwydd yn yr awyren yn ystod yr eiliadau cyn damwain. Cofnodir holl sgyrsiau'r peilot a pharamedrau'r awyren ynddo, sydd hefyd yn anorchfygol. Ei ddyfeisiwr oedd yr Awstraliad David warren, a oedd wedi colli ei dad yn union mewn damwain awyren.

Nid hwn yw unig gyfraniad y wlad gefnforol i ddiogelwch hedfan. Yn 1965, Jack Grant, un o weithwyr cwmni hedfan Quantas, a greodd y sleid ar gyfer argyfyngau. Fe'i defnyddir i ostwng teithwyr ar ôl glaniad gwael.

Google Maps

Er na chafodd ei alw felly, crëwyd yr offeryn defnyddiol iawn hwn yn rhannol gan Awstraliaid Stephen Ma y Neil Gordon ochr yn ochr â Danes Lars a Jens Rasmussen yn gynnar yn y XNUMXau. Yn ddiweddarach, pan brynwyd y ddyfais gan Google, cafodd ei enw cyfredol.

Blwch du awyren

Blwch du awyren

Y dril trydan

Os ydych chi'n hoff o DIY, byddwch chi'n gwybod faint mae'r offeryn hwn yn gwneud eich swydd yn haws. Wel, mae hefyd yn ddyfais Awstralia. Yn yr achos hwn, mae'n ganlyniad i'r peiriannydd trydanol Arthur James, a wnaeth y cyntaf mor gynnar â 1889. Wrth gwrs, felly, nid oedd yn gludadwy, ond yn llawer mwy. Fodd bynnag, roedd yn gallu tyllu creigiau hyd yn oed.

Yr oergell

Mae'r oergell draddodiadol sydd heddiw'n ymddangos yn hanfodol yn ein cartrefi tua chant a hanner oed. Pan nad oedd yn bodoli, roedd bwyd yn cael ei gadw yn y lleoedd coolest mewn cartrefi. Yn ddiddorol, rheolwyr bragdy o Awstralia a gyflogodd James harrison i ddatrys problemau cadwraeth ei ddiod ym 1856.

I gloi, rydym wedi dangos rhywfaint o'r Dyfeisiau gwyddonol a thechnolegol Awstralia. Fel y gallwch weld, mae cyfraniad y wlad gefnforol i ddatblygiad dynoliaeth wedi bod yn fwy na diddorol ac, yn anad dim, yn bwysig.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1.   ana mercedes villalba G. meddai

    Mae'r hyn maen nhw'n ei ddweud neu'n ei egluro yn dda iawn

  2.   n meddai

    da i'w egluro