Amaethyddiaeth yn Awstralia

Un o wledydd pwysicaf Oceania yw Awstralia, gwlad bell sydd heddiw yn ymddangos fel cyrchfan bron yn rhydd o Covid, lle mae bywyd fel yr oedd o'r blaen. Neu bron. Ond beth ydyn ni'n ei wybod am Awstralia? Gallwn ddechrau trwy ddychmygu hynny gyda'r fath ehangder o dir mae amaethyddiaeth yn Awstralia yn bwysig.

Ac felly y mae, mae cysylltiad agos rhwng amaethyddiaeth a dyn ers dechrau amser, ac yn achos Awstralia, ers amser ei wladychu gan y Deyrnas Unedig. Ond pa fathau o gnydau sydd yna, ble mae'r caeau, i ble maen nhw'n cael eu hallforio? Hynny i gyd heddiw, yn ein herthygl Absolut Travel.

Awstralia

Fel y dywedasom uchod, mae amaethyddiaeth yn weithgaredd pwysig iawn yn natblygiad gwledydd fel Awstralia, lle mae ymestyn tir yn enfawr. Yma, yn draddodiadol, mae wedi dominyddu gwenith a gwartheg Ac felly mae hi heddiw, i mewn i'r XNUMXain ganrif.

Mae'n wir hynny mae llawer o dir Awstralia yn goeth, ond nid pob un, ac mae Awstraliaid wedi cael trafferth gosod systemau dyfrhau yn bwysig sy'n brwydro yn erbyn sychder naturiol y ddaear o ddydd i ddydd. Mae gan y wlad fwy na saith miliwn cilomedr sgwâr o arwyneb, rhwng mynyddoedd, anialwch, traethau trofannol a fflatiau halen.

Amaethyddiaeth yn Awstralia

Beth sy'n cael ei dyfu yn Awstralia? Yn bennaf gwenith a haidd, cansen siwgr, lupines (dyma'r prif gynhyrchydd ledled y byd), gwygbys (dyma'r ail yn y byd), canola, grawnwin ac i raddau llai hefyd yn tyfu reis, corn, sitrws a ffrwythau eraill.

Ond gadewch i ni weld, prif gynhyrchion amaethyddiaeth Awstralia yw gwenith, haidd a chansen siwgr. Maent yn ei ddilyn mewn materion amaethyddol gwartheg, gwartheg a gwartheg, a'i ddeilliadau fel cynhyrchion llaeth neu wlân, cig oen, ffrwythau a llysiau. Mae gwenith yn arwain ac mae'n tyfu ym mhob talaith, er bod "gwregysau gwenith" yn ne-ddwyrain a de-orllewin y wlad. Ond mewn cyferbyniad â'i chystadleuwyr hemisffer deheuol, nid oes gan y wlad aeafau na tharddellau safonol, felly mae ei gynhyrchu wedi'i ganoli ar wenith grawn gwyn (ar gyfer bara a phasta) ac nid yw'n cynhyrchu grawn coch.

Fe'i plannir yn y gaeaf, Mai, Mehefin a Gorffennaf, ac mae'r cynhaeaf yn dechrau yn Queensland ym mis Medi neu Hydref ac yn gorffen yn Victoria a de-orllewin Awstralia ym mis Ionawr. Mae cynhyrchu yn fecanyddol iawn ac mae tyfu grawn yn mynd law yn llaw â chodi gwartheg ac amaethu haidd a grawn eraill. Mae'r ddau beth yn gweithio yn yr un sefydliad amaethyddol.

Cynhyrchir grawnfwydydd, hadau olew a chodlysiau ar raddfa fawr, i'w bwyta gan bobl ac i fwydo da byw cyffredin. Mae cansen siwgr yn cael ei dyfu yn y trofannau ac mae hefyd yn bwysig yn yr economi genedlaethol, ond fel nid yw'n cael cymhorthdal (fel sy'n digwydd yn Ewrop neu America), mae'n cael amser caled yn cystadlu â, er enghraifft, diwydiant siwgr Brasil, sy'n ei guro lawer yn y gystadleuaeth.

Mae tyfu caniau yn bwysig iawn ar arfordir Queensland ac yng ngogledd New South Wales neu yn ardal dyfrhau artiffisial Gorllewin Awstralia. Nid oes bron dim llafur â llaw, mae popeth yn fecanyddol iawn, o blannu i gynaeafu a melino.

Mae'r cig yn glasur o Awstralia er bod ei gwartheg Nid yw mor enwog â'r Ariannin nac mor gwerthu â'r Brasil, er enghraifft. Ond rhaid dweud hynny yw'r ail allforiwr cig y tu ôl i Brasil. Yn holl daleithiau Awstralia mae gwartheg yn cael eu codi ac yn y bôn yn dibynnu ar y farchnad allanol oherwydd mae bron i 60% o'r cynhyrchiad yn cael ei allforio, yn enwedig Japan, Korea a'r Unol Daleithiau.

Cyn dyfodiad yr Ewropeaid i Awstralia ni fu unrhyw enillwyr yma. Y Prydeinwyr a ddaeth â rhai rasys y Henffordd, Aberdeen Angus neu Bos taurus sef yr un a orfu yn y pen draw. Heddiw mae yna lawer o gwynion yn erbyn y gweithgaredd hwn, gan fod sôn ledled y byd am leihau'r defnydd o gig, bod yn llysieuwr, creulondeb anifeiliaid a chynhesu byd-eang oherwydd feces anifeiliaid, ond mae popeth yn aros yr un fath.

A beth am y defaid? Yn y 70au o'r XNUMXfed ganrif roedd nifer y gwartheg yn enfawr, ond o hynny ymlaen fe ddechreuodd ostwng a heddiw mae'n draean o'r hyn ydoedd bryd hynny. Erys Awstralia o hyd arweinydd y byd wrth gynhyrchu gwlân merino. A bod llai a llai o gynhyrchwyr gwartheg a mwy o ffermwyr sy'n cyfuno gwartheg â grawn.

Mae olewydd wedi cael eu tyfu yn Awstralia ers y XNUMXeg ganrif. Plannwyd y llwyni olewydd cyntaf ym Mae Moreton, yn Queensland, mewn carchar (cofiwch fod tarddiad y wlad i fod yn drefedigaeth gosbol). Erbyn canol y XNUMXeg ganrif roedd miloedd o hectar gyda llwyni olewydd a dyma sut y gwnaethon nhw dyfu dros amser. Heddiw mae'n cael ei allforio i'r Unol Daleithiau, Ewrop, China, Japan a Seland Newydd. Pan ddechreuodd y Tsieineaid fwyta mwy o olew olewydd dechreuon nhw fuddsoddi yn Awstralia felly mae'n ymddangos y bydd y cynhyrchiant yn cynyddu.

hefyd tyfir cotwm ac fel y dywedasom o'r blaen, reis, tybaco, ffrwythau trofannol, corn, sorghum… Ac ie, grawnwin ar gyfer y cynhyrchu gwin. Gwelodd ffyniant gwinwydd yn y 90au ac allforiwyd bron i hanner y cynhyrchiad i'r DU ac i raddau llawer llai i Seland Newydd, Canada, yr Unol Daleithiau a'r Almaen.

Yn olaf, rhaid dweud hynny mae llywodraeth Awstralia yn chwarae rhan fawr yn yr holl weithgareddau gwledig: o'r cymhelliant a roddodd i'r arloeswyr cyntaf yng ngwaith y tir, gan fynd trwy'r gwahanol weithgareddau ymchwil y mae'n eu gwneud neu'r gwasanaethau addysgol ac iechyd y mae'n eu cynnig, i drefniadaeth y farchnad genedlaethol a rhyngwladol, rheoli prisiau, cymorthdaliadau ac ati. ymlaen.

Mae gan sinema Awstralia sawl ffilm sy'n adlewyrchu'r cysylltiad dwys hwn o bobl â'r tir. Os dwi'n cofio dwi'n cofio'r gyfres deledu Mae'r Aderyn yn canu cyn iddo farw, lle'r oedd y ddynes mewn cariad â'r offeiriad yn berchen ar ranch helaeth a chyfoethog; hefyd Awstralia, y ffilm gyda Nicole Kidman yn serennu sy'n siarad am gynhyrchwyr gwartheg; neu sawl cyfres arall y mae eu prif gymeriadau'n ymroddedig i weithgareddau amaethyddol. Merched McLeod, Er enghraifft.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   sanerm ramiirez fermin meddai

    derbyn cyfarchiad arbennig gan ddinesydd cymuned werinol yn ardal talaith condormarca yn adran rhyddid bolivar, gwlad Periw. fy llongyfarchiadau am raddau diwylliant ei holl ddinasyddion, y dechnoleg, y potensial o gael tiroedd ffrwythlon dŵr yn briodol ar gyfer amaethyddiaeth a da byw. Os gallaf ofyn i chi ambell fideo yn defnyddio technoleg mewn amaethyddiaeth a da byw, gobeithiaf allu cyfathrebu â phobl o ochr arall ein daear. Diolch yn fawr i chi weld yn fuan

  2.   fferi meddai

    mae amaethyddiaeth yn ddiddorol iawn ac yn amlwg rwy'n aros yn hahahahaha

  3.   Felipe Antonio Zatarain Beltrán meddai

    Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod am dechnegu ardaloedd dyfrhau, yn enwedig camlesi (gatiau awtomataidd)