Ewch am dro mewn llyn pinc, Lake Hillier

Delwedd | Papur wal

Mae Planet Earth yn lle hynod ddiddorol nad yw byth yn peidio â’n syfrdanu. Oeddech chi'n gwybod bod llyn yn Awstralia y mae ei ddyfroedd yn binc llachar? Lake Hillier ydyw, pwll o darddiad dirgel ar yr Ynys Ganol, yr ynys fwyaf yn archipelago Awstralia o La Recherche.

Nid yw'n hawdd cyrchu'r man lle mae Lake Hillier. Nid oes llawer o bobl wedi cael cyfle i'w weld yn bersonol oherwydd am resymau diogelu'r amgylchedd, ar y mwyaf dim ond i weld y llyn ar fwrdd hofrennydd sy'n gadael yn ddyddiol o faes awyr Esperance y gallwch hedfan dros yr ynys.

Os hoffech fynd ar daith i Awstralia yn y dyfodol i adnabod ei thirweddau hardd, ei natur a'i lleoedd mor unigryw â Lake HillierYna dywedaf wrthych yn fanwl bopeth am y morlyn pinc hardd hwn.

Beth yw Lake Hillier?

Mae Hillier Lake yn llyn pinc bubblegum rhyfeddol 600 metr o hyd ar yr Ynys Ganol, yr ynys fwyaf yn archipelago La Recherche yng Ngorllewin Awstralia, mewn ardal jyngl gyda mynediad anodd. Mae wedi dod yn fyd-enwog am liw rhyfedd ei ddyfroedd, sy'n ei gwneud yn instagrammable iawn. Profiad gweledol anhygoel!

Delwedd | Ewch i Astudio Awstralia

Pwy ddarganfyddodd Lake Hillier?

Darganfyddiad Lake Hillier yn Awstralia a wnaed gan y cartograffydd a llywiwr Prydeinig Matthew Flinders yn y ganrif XVIII. Fforiwr a ddaeth yn enwog am fod y cyntaf i fynd o amgylch ynys enfawr Awstralia ac a oedd yn awdur llenyddiaeth archwilio amhrisiadwy, wedi'i neilltuo'n bennaf i Oceania. Cyfandir y mae rhai o'r cyferbyniadau naturiol mwyaf eithafol a hardd yn y byd ynddo.

Sut y darganfuwyd Lake Hillier?

Ar ddiwrnod yr alldaith i Middle Island, Penderfynodd Flinders esgyn i'r copa uchaf er mwyn iddo allu sganio'r amgylchoedd. Dyna pryd y syfrdanodd y ddelwedd anhygoel honno a ymddangosodd o flaen ei lygaid: sef llyn pinc llachar enfawr wedi'i amgylchynu gan dywod a jyngl.

Ni phetrusodd fforiwr craff arall, John Thistle capten y llong alldaith, fynd at y llyn ei hun i weld a oedd yr hyn a welodd yn real neu'n effaith optegol. Pan aeth ato cafodd syndod mawr ac ni phetrusodd wneud hynny cymerwch sampl dŵr o Lake Hillier i'w ddangos i weddill eich cymdeithion. Roedd yn dal i gynnal ei liw pinc bubblegum digamsyniol hyd yn oed allan o'r llyn. Beth allai ei olygu?

Delwedd | Ewch i Astudio Awstralia

Pam mae'r dŵr yn Lake Hillier yn binc?

Dirgelwch mawr Lake Hillier yw hynny Nid oes unrhyw un wedi gallu datgelu 100% yw'r rheswm pam mae ei ddyfroedd yn binc. Mae'r rhan fwyaf o ymchwilwyr o'r farn bod gan y pwll y lliw hwnnw oherwydd y bacteria sydd yn y gramen halen. Mae eraill yn awgrymu mai'r achos yw'r gymysgedd o Halobactoria a Dunaliella salina. Yn hyn o beth nid oes consensws gwyddonol o hyd felly mae'r rhesymau yn parhau i fod yn enigma.

Sut i ymweld â Lake Hillier?

Dywedodd fod Lake Hillier wedi ei leoli ar yr Ynys Ganol, yr ynys fwyaf yn archipelago Awstralia o La Recherche. Gan fod mynediad yn gymhleth iawn, Dim ond trwy hedfan dros yr ardal mewn hofrennydd o faes awyr Esperance y gellir gwneud yr ymweliad â'r llyn hwn. Mae'n weithgaredd drud, ond hefyd yn brofiad eithaf.

Llynnoedd unigryw eraill yn y byd

Delwedd | Rauletemunoz ar gyfer Wikipedia

Llynnoedd fel Michigan, Titicaca, Tanganyika, Victoria neu Baikal yw rhai o'r llynnoedd mwyaf poblogaidd yn y byd.

Fodd bynnag, ar bob cyfandir mae crynodiadau dŵr llai hysbys eraill sydd hefyd yn disgleirio â'u goleuni eu hunain diolch i'w hynodion gwreiddiol, naill ai oherwydd cyfansoddiad eu dyfroedd, gweithrediad tymereddau uchel arnynt neu'r organebau sy'n eu preswylio. Felly, O amgylch y blaned mae llynnoedd hardd o wahanol liwiau sy'n werth ymweld â nhw.

Llyn y Clicos (Sbaen)

Yn Sbaen mae yna lyn hynod iawn tebyg i Hillier ond nid yw ei ddyfroedd yn binc llachar ond yn wyrdd emrallt. Fe'i gelwir yn Llyn y Clicos ac mae wedi'i leoli ar arfordir gorllewinol tref Yaiza (Tenerife) ym mharc naturiol Los Volcanes.

Yr hyn sy'n gwneud y morlyn hwn yn unigryw yw lliw gwyrdd ei ddyfroedd oherwydd presenoldeb nifer fawr o organebau planhigion yn eu hatal. Mae Llyn y Clicos wedi'i wahanu o'r môr gan draeth tywodlyd ac wedi'i gysylltu ag ef gan graciau tanddaearol. Mae'n ardal warchodedig felly ni chaniateir nofio.

Llynnoedd Kelimutu (Indonesia)

Yn Indonesia mae lle o'r enw ynys Flores lle mae'r Llosgfynydd Kelimutu, sydd â thri llyn y mae eu dyfroedd yn newid lliw: o turquoise i goch trwy las tywyll a brown. Anhygoel gwir? Mae'n ffenomen werth ei gweld sy'n digwydd oherwydd y cyfuniad o nwyon ac anweddau sy'n dod i'r amlwg o'r tu mewn i'r llosgfynydd ac sy'n cynhyrchu gwahanol adweithiau cemegol pan fydd y tymheredd yn uchel.

Er gwaethaf ei fod yn llosgfynydd gweithredol, bu ffrwydrad olaf Kelimutu ym 1968. Ar ddiwedd yr XNUMXfed ganrif, cyhoeddwyd bod ei amgylchedd yn barc cenedlaethol yn Indonesia.

Llyn Moraine (Canada)

Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Banff Alberta mae Moraine Lake, morlyn hardd o darddiad rhewlifol y mae ei ddyfroedd glas dwys yn dod o'r dadmer.

Mae ei amgylchedd naturiol yn hollol drawiadol gan ei fod wedi'i amgylchynu gan gopaon enfawr y Rockies yn Nyffryn y Deg Copa. Gyda'r cymwysterau hyn, mae torfeydd o gerddwyr yn heidio i Lyn Moraine i gael y golygfeydd. Mae ei ddyfroedd yn tywynnu gyda mwy o ddwyster yn ystod y dydd, pan fydd golau'r haul yn taro'r llyn yn uniongyrchol felly fe'ch cynghorir i fynd y peth cyntaf yn y bore i'w weld, pan fydd y dŵr yn ymddangos yn fwy tryloyw ac yn adlewyrchu'r dirwedd hardd y mae wedi'i fframio ynddo.

Yn ogystal â llyn marianYn yr un Parc Cenedlaethol Banff mae llynnoedd Peyton a Louise, hefyd yn brydferth.

Llyn Natron (Tanzania)

Wedi'i leoli ar y ffin rhwng Tanzania a Kenya, Llyn Natron Mae'n llyn dŵr hallt dan ddaear, uwchben Dyffryn y Rhwyg Fawr. Oherwydd y sodiwm carbonad a chyfansoddion mwynol eraill sy'n llifo i'r llyn o'r mynyddoedd cyfagos, mae gan ei ddyfroedd alcalïaidd pH anhygoel o 10.5 oherwydd y sodiwm carbonad a chyfansoddion mwynol eraill.

Mae'n ddŵr mor gaustig fel y gall achosi llosgiadau difrifol iawn i lygaid a chroen yr anifeiliaid sy'n agosáu ato, a all farw o wenwyn. Felly, Llyn Natron mae wedi codi gyda theitl y mwyaf marwol yn y wlad.

Ond o ran ei ymddangosiad allanol, mae'r morlyn hwn yn caffael lliw coch neu binc unigryw, weithiau hyd yn oed yn oren yn yr ardaloedd isaf, oherwydd y micro-organebau sy'n byw yn y gramen a grëir gan yr halen alcalïaidd. Rhyfeddol!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*