Yr henebion pwysicaf yn y byd

Wal Fawr Tsieina - Henebion Pwysicaf y Byd

Mae gan lawer o wledydd yr heneb neu'r dreftadaeth honno sy'n ei chynrychioli i'r byd. Yr un un sy'n arwain miloedd o ymwelwyr i ddelfrydoli lleoedd sydd bob amser â disgwyliadau gormodol. Rhwng yr henebion pwysicaf yn y byd Mae naws a straeon o'r pum cyfandir yn llithro i mewn sy'n eu gwneud yn gyfeiriadau perffaith i ddechrau'r siwrnai honno yr ydym wedi bod yn ei gohirio ers blynyddoedd.

Big Ben (DU)

Noson ben mawr

El Palas San Steffan Fe'i codwyd ar lannau'r Afon Tafwys yn y XNUMXeg ganrif ynghyd â y Parlament a'i estyniad enwocaf: twr 96 metr o uchder y byddai ei enw, Big Ben, yn cyfeirio at y cloc enwog sy'n disgleirio yn lle'r gloch y mae llawer yn ei feddwl. Ystyriwyd yn eicon o wlad Cadwch yn ddigynnwrf. . . Mae Big Ben yn berchen cloc pedair ochr mwyaf y byd ac mae ei gyfeiriad at oes ogoneddus Fictoraidd yn parhau i ddwyn i gof y Lloegr o fysiau coch a the prynhawn.

Twr Eiffel (Ffrainc)

Twr Eiffel ym Mharis

Pan fydd y pensaer Gustave Eiffel cwblhau twr penodol yng nghanol Paris ar achlysur yr Arddangosfa Universal ym 1889Roedd llawer yn galw'r pentwr hwnnw o haearn heb bersonoliaeth yn "aberration". Fodd bynnag, daeth amser i ben gan roi'r rheswm i Eiffel, a lwyddodd i achub ei greadigaeth rhag cael ei ddinistrio trwy ei ailddyfeisio fel gorsaf radio nes, yn olaf, y daeth Tŵr Eiffel eicon mwyaf Dinas Cariad.

Alhambra (Sbaen)

Alhambra o Granada

Ystyriwyd am sawl blwyddyn fel y lle yr ymwelwyd ag ef fwyaf yn Sbaen, mae'r Alhambra yn Granada yn adlewyrchiad perffaith o'r dylanwad Andalusaidd a fu'n dominyddu de'r penrhyn am bron i 10 mil o flynyddoedd. Comisiynwyd ar gyfer adeiladu yn y XNUMXfed ganrif gan Caliph Al-Ahmar, Mae «La Roja», gan gyfeirio at liw gwallt ei sylfaenydd, yn set o amddiffynfeydd, caernau a phalasau o amgylch Medina sy'n parhau i ochneidio hen chwedlau o ben y Cerro de la Sabika.

Colosseum (Rhufain)

Coliseum Rhufain

Yn 80 OC cerflun o'r enw Colossus of Nero Roedd yn sylfaen ar gyfer adeiladu un o'r senarios enwog hynny y bu i'r Ymerodraeth Rufeinig ddadlennu ynddynt wrth ymladd rhwng teigrod a gladiatoriaid. Am bron i 500 mlynedd, daeth y Colosseum yn Rhufain yn symbol mwyaf moethus o ymerodraeth a basiodd i ogoniant gwell, gan adael ar ôl yr hyn sy'n un o'r Saith Rhyfeddod Newydd y Byd Moderno ac mae hynny'n anadlu, heddiw yn fwy byth, yng nghanol y Ddinas Tragwyddol.

Pyramid Giza (yr Aifft)

Pyramid Giza a'r Sffincs

Yr unig un o Saith Rhyfeddod y Byd Hynafol sy'n dal i oroesi mae'n mesur 146 metr ac yn gorwedd ychydig gilometrau o ddinas Cairo. Wedi'i gynnwys o fewn cymhleth y Giza Necropolis lle mae'r enwog hefyd yn disgleirio Sffincs, mae Pyramid Mawr Giza yn parhau i fod y symbol mwyaf o ddiwylliant yr Aifft a drodd ei gystrawennau conigol yn gymhelliant ar gyfer damcaniaethau milflwydd ymhlith mumau, ysbrydion a darlleniadau seryddol.

Taj Mahal (India)

Taj Mahal yn India

Bu farw Mumtaz Mahah, gwraig y Tywysog Shah Jahan, ym 1632 ar ôl rhoi genedigaeth i'w pedwerydd plentyn ar ddeg.. Colled y ceisiodd ei gŵr wneud iawn amdani trwy godi'r mawsolewm harddaf ar wyneb y Ddaear. Ar ôl mwy nag ugain mlynedd pan oedd cannoedd o grefftwyr, eliffantod a phenseiri yn gweithio ar freuddwyd y brenin, cafodd y Taj Mahal ei urddo o'r diwedd yn ninas Agra gan arwain at y ddelwedd fwyaf delfrydol o'r India egsotig a choffaol honno: delwedd cromenni breuddwydiol, engrafiadau mewn cerrig gwerthfawr neu unrhyw un o'r machlud haul harddaf. Yn sicr yn un o yr henebion pwysicaf yn y byd.

Wal Fawr China)

Wal Fawr China

Ar ddechrau'r XNUMXed ganrif CC, y cyson arweiniodd ymosodiadau gan lwythau crwydrol Mongolia at Ymerodraeth Tsieineaidd moethus i adeiladu amddiffynfa arweiniodd ei hawydd am welliant iddi gyrraedd hyd at 21.200 cilomedr o hyd rhwng anialwch Gobi i'r ffin â Korea. Ganrifoedd yn ddiweddarach, mae'r Wal Fawr yn parhau i fod yn eicon gwych Tsieina, gyda sawl adran i'w darganfod ohoni Beijing a'i Fwlch Juyong enwog.

Fushimi Inari-taisha (Japan)

Fushimi Inari-taisha yn Kyoto

Os welsoch chi erioed y ffilm Memoirs of a Geisha, mae'n siŵr y byddwch chi'n cofio'r olygfa honno lle rhedodd ei phrif gymeriad ifanc trwy'r bwâu oren sy'n ffurfio un o y temlau enwocaf yn Japan, o bosib y mwyaf. Adeiladwyd yn 711 er anrhydedd i ysbryd Inari, duw reis a ffrwythlondeb, y deml hon â mwy na 32.000 toris Mae wedi'i leoli yng nghymdogaeth Fushimi-ku, yn ninas egsotig Kyoto, gan wahodd yr ymwelydd i redeg nes ei fod yn troi'n oren.

Cerflun o Ryddid (Unol Daleithiau)

Cerflun o Ryddid yn Efrog Newydd

En 1886, ar achlysur canmlwyddiant cyntaf Datganiad Annibyniaeth yr Unol Daleithiau, penderfynodd llywodraeth Ffrainc anfon cerflun a fyddai’n cael ei osod at ei ffrindiau yr ochr arall i Fôr yr Iwerydd i'r de o ynys Manhattan yn Efrog Newydd. Yr un peth a fyddai am byth yn newid bywydau a breuddwydion miloedd o fewnfudwyr a fyddai flynyddoedd yn ddiweddarach yn cyrraedd "gwlad y cyfleoedd", gan ddwyn i gof yn yr heneb hon benllanw taith hir. Eicon, heb amheuaeth.

Chichen Itza (Mecsico)

Chichen Itza ym Mecsico

Yng nghanol jyngl penrhyn YucatanYn y Caribî Mecsicanaidd, mae safle archeolegol yn parhau i ennyn y defodau a'r seremonïau hynny y mayans, ymhlith pobloedd cyn-Sbaenaidd eraill, wedi maethu yn y lle hwn am sawl blwyddyn. Roedd pyramidiau'n cysgodi gan yr haul, y lleuad, y gwynt a llawer o negeseuon naturiol eraill a ddehonglwyd gan ddiwylliant cyn ei amser.

Machu Picchu, Periw)

Machu Picchu, ym Mheriw

Yn Ne America mae yna lawer o etifeddiaethau, ond ychydig y gellir eu mesur â mawredd dinas enwog Inca a godwyd er anrhydedd i dduw'r Haul rywbryd cyn y XNUMXfed ganrif. Achubwyd o ebargofiant ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif, Machu Picchu Mae wedi'i leoli 2430 metr o uchder yn rhanbarth Cusco, sef yr enwog Llwybr Inca y rhagarweiniad gorau i'r set hon o gystrawennau cyn-Columbiaidd y mae eu delwedd rhwng mynyddoedd a chymylau yn rheswm dros deithio i filoedd o fagiau cefn yn flynyddol.

Tŷ Opera Sydney (Awstralia)

Opera Sydney

Pwyso allan harbwr yn Sydney wedi'i groesi gan ei bont enwog ac uwchganolbwynt tân gwyllt pob Nos Galan, mae Tŷ Opera Sydney yn parhau i fod yr heneb fwyaf cynrychioliadol yng ngwlad cangarŵ. Wedi'i sefydlu yn 1973 o dan ddyluniad siâp cregyn, mae'r adeilad hwn yn dod â gwahanol sioeau bale a theatr at ei gilydd, gan fywiogi bywyd diwylliannol dinas sydd, ar ryw adeg neu'i gilydd, bob amser yn ildio i un o y golygfeydd enwocaf yn y byd.

Pa un o'r henebion pwysicaf yn y byd sydd orau gennych chi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*