Beth yw'r cwmnïau mwyaf o Awstralia?

Beth yw'r cwmnïau mwyaf o Awstralia? Mae'r cwestiwn hwn yn brin y tu allan i gylchoedd economaidd arbenigol. Mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan y ffaith bod y wlad gefnforol yn ymddangos yn bell iawn i ni ac ychydig a wyddom amdani.

Fodd bynnag, dylech wybod bod gan Awstralia a rhent y pen yn uwch nag un yr Almaen, y Deyrnas Unedig a Ffrainc. Yn ogystal, mae'n ail, ar ôl Norwy, Yn y Mynegai Datblygu Dynol a'r chweched safle yn hwnnw o ansawdd bywyd a baratowyd gan y cylchgrawn 'Yr Economegydd'. Er hyn i gyd, mae gwybod pa rai yw'r cwmnïau mwyaf o Awstralia yn bwysig yn y byd sydd wedi'i globaleiddio heddiw.

Beth yw'r cwmnïau mwyaf o Awstralia? O fwyngloddio i fancio i ofal iechyd

Mae'r cwmnïau mwyaf o Awstralia yn rhychwantu gwahanol sectorau o'r economi, ond maen nhw i gyd yn rhannu cryfder enfawr yn eu priod feysydd gweithredu. Rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r cwmnïau hyn i chi.

Biliwn BHP

Mae'n un o'r cwmnïau mwyngloddio mwyaf yn y byd. Fe'i ganed yn 2001 o uno'r Prydeinwyr Biliwn a'r Awstraliad Perchennog Broken Hill. Mae ei bencadlys i mewn Melbourne, ond mae ganddo ddirprwyaethau mewn pum gwlad ar hugain, lle mae'n tynnu mwynau fel haearn, diemwntau, nicel a hyd yn oed bocsit.

Y llynedd, datganodd incwm a oedd o gwmpas 46 un biliwn o ddoleri, gydag elw bras o ychydig yn llai na hanner, tua 20 biliwn o ddoleri.

Banc Cenedlaethol y Gymanwlad

Cangen o Fanc y Gymanwlad yn Awstralia

Banc y Gymanwlad yn Awstralia

Fel y gallwch weld o'i enw, mae'n fanc sy'n gweithredu, nid yn unig yn y wlad gefnforol, ond hefyd ym mhob un arall yn yr ardal, yn ogystal ag yn asia a hyd yn oed yn Unol Daleithiau y Prydain.

Mewn cystadleuaeth galed gyda'r banc mawr arall yn y wlad, mae'r Cenedlaethol Awstralia, Mae'r Gymanwlad yn fwy na hynny trwy gyfalafu. Y llynedd, datganodd incwm a oedd o gwmpas AU $ 30 biliwn, hynny yw, oddeutu 45 biliwn ewro.

Grŵp Rio Tinto

Dychwelwn i'r gweithgareddau mwyngloddio i ddweud wrthych am y cwmni hwn sydd hefyd ymhlith y cwmnïau mwyaf yn Awstralia. Mae ei bencadlys yn Llundain o hyd, ond fe'i ganed o uno'r Prydeinwyr Gorfforaeth Rio Tinto-Zinc, gyda mwyngloddiau yn Sbaen, ac Awstralia Conzinc Rio Tinto.

Es cwmni mwyngloddio glo mwyaf y byd ac ychydig flynyddoedd yn ôl ceisiodd gael ei brynu gan BHP Billion, yr ydym newydd ddweud wrthych amdano. Fodd bynnag, ni chwblhawyd y llawdriniaeth. Yn 2020, nododd Río Tinto Group refeniw o bron UD $ 45 biliwn.

Grŵp Woolworths

Mae'n meddiannu un o'r lleoedd cyntaf yn nosbarthiad cwmnïau biotechnoleg. Ymhlith ei feysydd cynhyrchu mae brechlynnau, sydd mor amserol heddiw, ond hefyd gynhyrchion sy'n deillio o plasma ac aildyfiant celloedd eraill. Fe’i crëwyd ym 1916 gan lywodraeth Awstralia ei hun, ond cafodd ei breifateiddio ym 1994.

Mae'n cyflogi 25 o bobl a'r llynedd roedd ganddo incwm o bron i 10 biliwn o ddoleri yr oedd bron i ddwy fil ohonynt yn fudd-daliadau. O ran ei gyfalafu marchnad, mae ganddo werth o 145 biliwn o ddoleri.

Swyddfa Westpac

Swyddfa Bancio Westpac

Corfforaeth Bancio Westpac

Unwaith eto mae banc yn ymddangos ar y rhestr hon sy'n ymateb i ba rai yw'r cwmnïau mwyaf o Awstralia. Fe'i sefydlwyd ym 1817, Western Pacific (sy'n golygu Westpac) yn ymroddedig i fancio traddodiadol a masnachol a busnes, rheoli cyfoeth a bancio sefydliadol.

Mae ganddo hefyd ganghennau yn NZ. Yn gymharol â'i werth cyfalafol ar y farchnad, mae bron yn AU $ 90 biliwn. Eich incwm gros yn 2020 oedd bron i 22 biliwn ac roedd yr elw oddeutu pedair biliwn o ddoleri Awstralia. O ran ei weithwyr, mae ganddo tua 40 mil.

Grŵp Macquarie

Mae a wnelo gweithgaredd y cwmni hwn â bancio hefyd, er yn ei achos ef â gweithgaredd buddsoddiadau. Mae ganddo bresenoldeb mewn 25 o wledydd ac mae ganddo fwy na 14 mil o weithwyr. Mae'n y rheolwr asedau seilwaith mwyaf ar y blaned, gan ei fod yn rheoli tua 495 biliwn o ddoleri yn y math hwn o asedau.

Mae ei gyfalafu marchnad bron yn 53 biliwn ac, yn 2020, datganodd oddeutu tri biliwn o ddoleri o elw. Mor bwerus yw'r cwmni hwn nes i'r cyfryngau yn Awstralia ei alw'n "the Millionaire Factory."

Westfarmers, manwerthwr ymhlith cwmnïau mwyaf Awstralia

Pe bai'r cwmnïau blaenorol yn ymroddedig i faterion mwyngloddio, bancio ac iechyd, mae hyn yn gwneud hynny erbyn adwerthu. Yn benodol, mae'n gwerthu cynhyrchion cemegol a diwydiannol, gwrteithwyr ac, ers iddo gaffael y grŵp Coles, hefyd bwyd.

Archfarchnad Coles Group

Archfarchnad Coles Group, is-gwmni i Westfarmers

Fe'i sefydlwyd ym 1914 fel cwmni cydweithredol ffermwyr, ac ar hyn o bryd mae'n cyflogi mwy na chan mil o bobl. Yn 2020 roedd ganddo incwm gros o bron i 31 biliwn o ddoleri, gydag elw bras o oddeutu dau.

Corfforaeth Telstra Cyfyngedig

Ni allai un o gwmnïau mwyaf Awstralia fod yn absennol o'r rhestr hon o gwmnïau sy'n ymroddedig i telathrebu. Yn benodol, mae'n gwerthu gwasanaethau teleffoni sefydlog, symudol, Rhyngrwyd a theledu talu. Dyma'r pwysicaf o'r rhai sy'n gweithredu yn y wlad gefnforol, gyda chyfalafu marchnad o bron i 45 biliwn o ddoleri.

Yn 2019 roedd ganddo tua 26 o weithwyr a'i incwm blynyddol gros maent oddeutu 30 biliwn o ddoleri am elw net o bron i bedwar.

Grŵp Transurban

Mae Awstralia yn wlad enfawr, gyda mwy na saith miliwn cilomedr sgwâr. Felly, ni fydd yn syndod ichi fod cwmni sy'n ymroddedig i adeiladu a gweithredu priffyrdd Mae ymhlith y mwyaf yn y wlad.

Yn ogystal, mae Transurban hefyd yn gweithredu yn Canada y Unol Daleithiau. Mae ei gyfalafu marchnad oddeutu 43 biliwn o ddoleri ac fe’i crëwyd ym 1996. Ar hyn o bryd, mae ganddo tua 1500 o weithwyr ac incwm gros sydd maent oddeutu 3 biliwn o ddoleri gydag elw net o tua mil.

Siop Telstra

Siop Ffôn Telstra

Amcor Limited, pecynnu i greu un o gwmnïau mwyaf Awstralia

Mae'r cwmni hwn hefyd yn ymroddedig i drafnidiaeth, ond yn ei achos ef i'r sector pecynnu. Mae'n bresennol mewn deugain o wledydd, gan gynnwys Sbaen, ac mae ganddo werth marchnad o bron i $ 27 biliwn. Mae ganddo tua 35 o weithwyr ac incwm gros o bron i 10 biliwn o ddoleri, tra bod yr elw net oddeutu 1500 miliwn.

I gloi, os oeddech chi'n pendroni sef y cwmnïau Awstralia mwyafRydych chi eisoes wedi gweld eu bod yn perthyn, yn sylfaenol, i sectorau fel mwyngloddio, bancio a chludiant. Fodd bynnag, mae cwmnïau mawr eraill, fel CLS Cyfyngedig, yn ymwneud â chynhyrchu cynhyrchion misglwyf neu, fel Grŵp Goodman, i fyd busnes eiddo tiriog.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*