Sut i gael fisa i Awstralia

Gofynion i fynd i mewn i Awstralia

Os ydych chi wedi gwneud iawn am eich meddwl ac yn mynd i fynd ar daith i Awstralia, efallai y bydd yn rhaid i chi wybod ychydig o bethau cyn gwneud hynny. Yn anad dim, y cynradd yw sut i gael fisa i Awstralia. Heb amheuaeth, gall ymgeisio am fisa twristiaid fod ychydig yn gymhleth mewn llawer o achosion, ond nid ar gyfer ein cyrchfan. Yma fe welwch ei bod yn haws nag y gallech fod wedi'i ddychmygu.

Wrth gwrs, yn gyntaf, byddwch hefyd yn darganfod y mathau o fisa y gallwch wneud cais amdanynt a'r camau i'w dilyn, pan fyddwch wedi dewis un. Y peth gorau yw gadael yr holl raffau wedi'u clymu cyn mynd tuag at ein cyrchfan, i'w fwynhau hyd yn oed yn fwy, os yn bosibl. Ydych chi eisiau gwybod sut i gael fisa i Awstralia?

Mathau o fisâu ar gyfer Awstralia

Wrth ddewis y math o fisa sydd ei angen arnoch chi, mae'n rhaid i chi feddwl am y pwrpas eich taith. Yn ogystal â hyn, rhaid inni hefyd feddwl am yr amser y byddwn yn aros yno. Cofiwch, mewn un ffordd neu'r llall, mae'n rhaid i chi gael eich pasbort mewn trefn. Yn seiliedig ar y data hyn, yna rydyn ni'n mynd i ddewis un neu fath arall o fisa.

eVisitor (is-ddosbarth 651)

Yn yr achos hwn, efallai na allwn siarad am fisa mewn gwirionedd. Mae'n fath o dystysgrif neu awdurdodiad i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd. Pwrpas y daith fydd twristiaeth neu gysylltiedig â gwaith, ond byth i fynd i wneud rhai gwasanaethau a fydd yn cael eu talu. Uchafswm yr arosiadau fydd tri mis a gallwch ei reoli ar-lein am ddim.

Mathau o fisâu yn Awstralia

Fisa ETA (is-ddosbarth 601)

El Fisa ETA (awdurdod teithio electronig) yn un arall o'r rhai mwyaf cyffredin. Ar wahân i fod yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n mynd i wneud twristiaeth, mae hefyd yn caniatáu ichi astudio a gwneud rhai busnesau. Ond cofiwch fod gennych uchafswm o dri mis yn olynol o aros yn Awstralia. Er ei bod yn wir ei fod yn ddilys am 12 mis. Er ei fod hefyd yn rhad ac am ddim, nid cymaint i ni. Yn fwy na dim oherwydd ni allwn ei reoli trwy wefan llysgenhadaeth Awstralia. Yn yr achos hwn, bydd yn cael ei wneud trwy asiantaeth, ond ar-lein hefyd. Mae ganddo bris o 30 ewro.

Visa Ymwelydd (is-ddosbarth 600)

Yn yr achos hwn, twristiaeth a busnes fydd prif opsiynau ein fisa. Mae'n caniatáu ichi aros yn hirach yn Awstralia gan y gallwch ddewis rhwng 3, 6 a 12 mis. Wrth gwrs, yn yr achos hwn ac yn dibynnu ar amser eich arhosiad bydd yn ddrytach. Felly, gellir dweud bod eu prisiau'n cychwyn o $ 130 i agos at $ 1000.

Sut i gael fisa i Awstralia

Visa Gwyliau Gweithio (is-ddosbarth 462)

Mae gan y math hwn o fisa leoedd cyfyngedig. Dim ond y llywodraeth fydd yn eu caniatáu ers hynny yn seiliedig ar y galw am waith neu astudiaethau. Dim ond tan 30 oed y bydd yn ddilys a'i bris oddeutu $ 400. Er ei bod yn wir, diolch iddo, ni fyddwch yn gallu gweithio am fwy na chwe mis nac astudio am fwy na phedwar. Unwaith eto, mae'r amseroedd yn eithaf tynn.

Sut i gael fisa i Awstralia

Nawr rydych chi'n gwybod y mathau o fisâu i fynd i Awstralia. Y rhai mwyaf cyffredin yw'r ETA neu'r eVisitor. Un o'r ffyrdd gorau o ofyn am yr olaf yw trwy nodi a chreu cyfrif yn ImmiCyfrif mae hynny'n ymwneud â'r Gwefan llywodraeth Awstralia. Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, ni ellir gwneud y fisa ETA trwy'r dudalen hon. Bob amser gan asiantaethau ac mae yna lawer sy'n cylchredeg ar y rhyngrwyd. Rydym wedi dod ar draws "fisâu cenedlaethol" neu "visados.org", ymhlith eraill.

Fisâu ar gyfer Awstralia

Bydd yn rhaid i chi gwmpasu'ch data personol yn y ffurflenni sy'n ymddangos ar y gwefannau hyn. Wrth gwrs, y peth pwysicaf yw hynny rhaid dangos data fel y mae'n ymddangos yn y pasbort. Yn y modd hwn, byddwch yn osgoi amryw ddrysu, a all arwain at rai problemau. Ar ôl i holl gamau'r ffurflenni gael eu cwblhau, bydd y taliad hefyd yn cael ei wneud trwy'r rhyngrwyd. Nawr dim ond y gymeradwyaeth sy'n cael ei gwneud fel arfer mewn tua 24 awr, tua.

A ellir adnewyddu'r fisa o Awstralia?

Rhaid dweud, os adnewyddwch eich fisa ddwywaith, yn olynol, yna codir tua $ 700 arnoch, ynghyd â gwerth y fisa ei hun. Gan ddechrau o hyn, rhaid dweud hynny ni ellir adnewyddu fisas bob amser. Os oes gennych fisa ETA (is-ddosbarth 601), bydd yn rhaid i chi wneud cais am fisa arall. Er enghraifft, gallwch ei wneud gyda'r Fisa Ymwelwyr (is-ddosbarth 600). Fodd bynnag, ni ellir ei wneud gyda'r eVisitor (is-ddosbarth 651).

Teithio i Awstralia

A ddylwn i argraffu fy fisa?

Er bod rhoddir fisas yn electronig, nid yw'n brifo ei argraffu. Yn fwy na dim rhag ofn y bydd ei angen arnynt ar unrhyw adeg. Heb amheuaeth, gyda'r pasbort eisoes, bydd gan fewnfudo eich holl wybodaeth wedi'i diweddaru. Ond mae llawer o bobl yn credu ei bod bob amser yn well ei gario gyda chi mewn print er diogelwch. Fel y gallwch weld, ar y pwynt hwn byddwn yn gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan ein barn ein hunain.

Awgrymiadau i'w hystyried

Fel y gwelsom, mae pob un o'r fisâu ar gyfer rhywbeth mwy neu lai penodol. Am y rheswm hwn, rhaid dweud y byddai'n cael ei ystyried yn anghyfreithlon gweithio gyda'r fisa fel eVisitor, er enghraifft. Felly, mae yna sawl math o opsiwn, fel bod pob person yn dewis yr un sy'n fwyaf addas iddyn nhw. Ar y llaw arall, ni ellir gwneud taith i Awstralia heb yswiriant iechyd. Nid yw bellach yn rhan o'r ffaith sut i gael y fisa ar gyfer Awstralia, ond mae'n angenrheidiol iawn. Mae glanweithdra yn y lle hwn yn eithaf drud. Felly, mae bob amser yn well bod yn ymwybodol ohono.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*