Tipio yn Awstralia

Tipio yn Awstralia

A yw Awstralia yn wlad lle mae'n rhaid i chi domenio? Nid yw'n ffaith fach oherwydd mae'n effeithio ar ein cyllideb deithio felly fe'ch cynghorir i fod yn ymwybodol o arferion yn y mater hwn cyn teithio. Roeddwn i yn Japan eleni a chan nad ydych chi'n gadael tomen arbedais ychydig ewros.

Y gwir yw hynny yn Awstralia does dim rheol galed fel ie mewn gwledydd eraill lle mae'r domen yn rhwymedigaeth. Weithiau ie, weithiau na, felly os oes rhaid i ni roi ateb cyflym i'r cwestiwn a yw tomen yn cael ei gadael yma ai peidio, byddai hyn yn na. Ond os ydych chi eisiau, dim problem. Y rheswm pam nad yw'n rheol yw nad yw cyflog gweithiwr yn seiliedig ar ei gynghorion ond bod ganddo gyflog sylfaenol sy'n caniatáu iddo fyw ac mae hynny'n sefydlog yn ôl y gyfraith.

Mae'r domen yn ychwanegiad i'w groesawu ond nid yw'n newid y cyflog yn sylweddol mewn unrhyw ffordd ac nid yw'r gweithiwr yn disgwyl y domen er mwyn talu rhent. Heddiw maen nhw'n talu $ 18 yr awr ar gyfartaledd felly mae'r rhwymedigaeth i domen yn fach iawn, felly mae union agwedd Awstraliaid o ran rhoi a derbyn awgrymiadau hefyd yn wahanol. Nid oes neb yn aros a neb yn lladd ei hun am adael rhywbeth.

Mae'r prisiau yn Awstralia yn cynnwys gwasanaeth a threth Felly os gwelwch fod dysgl ar y fwydlen yn costio 30 doler Awstralia dyna beth fyddwch chi'n ei dalu. Mae'n gas gen i pan mae'n rhaid i chi wneud y fathemateg ac ychwanegu canrannau! Mor annifyr! Dyma'r Amgylchiadau ar gyfer tipio yn Awstralia ai peidio:

  • o ran parcio valet, hynny yw gwasanaeth parcio ceir, Rhywbeth prin yn Awstralia, maen nhw fel arfer yn eich gadael rhwng AU $ 32 a 5 os ydych chi'n mynd i adael tomen. Ni allwch adael hefyd.
  • yn Ymweliadau tywysedig Mae'r gwasanaeth wedi'i gynnwys yn y pris ond os yw'r canllaw wedi bod yn wych gallwch adael tomen o, ar gyfartaledd, AU $ 10 y cwpl.
  • yn y gwestai Nid oes unrhyw wasanaethau y dylech eu defnyddio. Yn hollol. Er y gallwch chi dalu rhywbeth i'r dyn sy'n agor y drws neu'r un sy'n eich helpu gyda'ch bagiau. Mae AU $ 2-5 yn ddigon.
  • o ran tacsis Nid oes unrhyw awgrymiadau chwaith ond fe'u derbynnir gyda llawenydd. Rhaid i chi gyfrifo 10% o gyfanswm y gyfradd os yw'r car yn lân a bod y gyrrwr yn ddymunol. Mae gyrwyr yn adio pris y doll, os o gwbl, ar ddiwedd y daith felly gall gadael rhywbeth ychwanegol fod yn llawer weithiau. Gallwch chi dalgrynnu tua AU $ 5.
  • yn y bwytai a chaffis Mae'r domen yn ymddangos yn fwy ond nid yw'n orfodol o hyd. Os yw rhywbeth wedi ymddangos yn dda iawn i chi yna mae 10% o'r pris terfynol yn iawn. Os ydych chi'n talu gyda cherdyn, mae'r domen yn aros ar y bwrdd.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*