Metro Fienna

metro vienna

Un o'r ffyrdd gorau o ymweld â phrifddinas Awstria a darganfod ei gorneli mwyaf diddorol yw defnyddio'r Isffordd Fienna (Wien U-Bahn yn Almaeneg): Mae'r rhwydwaith rheilffyrdd trefol hwn o fwy nag 83 cilomedr o hyd yn cysylltu canol y ddinas â'r holl gymdogaethau pwysig ar ddwy ochr y Danube.

Ar hyn o bryd, mae gan Metro Fienna bum llinell a 98 gorsaf. Mae ei wasanaethau'n cael eu defnyddio gan fwy na 450 miliwn o deithwyr y flwyddyn. Mewn geiriau eraill: fe'i defnyddir ar gyfartaledd gan 1,2 miliwn o bobl y dydd.

Hanes Metro Fienna

Y rheilffyrdd trefol cyntaf yn Fienna yn dyddio'n ôl i'r flwyddyn 1840. Ar y dechrau roedd hi tua trenau stêm bach beth wnaethon nhw teithiau byr gyda llwybrau rheiddiol o ganol y ddinas i'r trefi a'r maestrefi. Tyfodd y rhwydwaith yn gyson ac ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif yr oedd eisoes wedi'i drydaneiddio'n llawn.

Fe wnaeth bomio'r ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd ddinistrio'r rhwydwaith trenau a thramiau trefol bron yn llwyr. Roedd yng nghanol y 50au pan gymeradwyodd cyngor prifddinas Awstria'r cynlluniau cyntaf ar gyfer metro newydd y ddinas. Dyluniwyd cynllun newydd, o'r enw Grundnetz neu rwydwaith sylfaenol. Roedd hyn yn cynnwys tair llinell a oedd yn adio i gyfanswm o tua 30 cilomedr o lwybrau.

Daeth y gwaith i ben ar Chwefror 25, 1978, gyda mordaith gyntaf U1, pum stop rhwng Reumannplatz a Karlsplatz. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd gan Metro Vienna bedair llinell weithredol eisoes (U1, U2, U4 a Llinell G, a gylchredodd ar yr wyneb) yn ogystal â phedwar deg pedwar o orsafoedd mewn gwasanaeth.

Wien U-Bahn

Isffordd Fienna

Yn yr ail gam ehangu, rhwng 1982 a 2000, adeiladwyd dwy linell newydd: U3 ac U6, gan ychwanegu 38 gorsaf newydd arall i'r rhwydwaith a gwasanaethu ardaloedd newydd y ddinas.

Llinellau Metro Fienna

Ar hyn o bryd mae gan y Vienna Metro chwe phrif linell:

  • U1 (lliw coch): Oberlaa - Leopoldau 19,2 km.
  • U2 (lliw porffor): Karlsplatz - Seestadt 16,7 km.
  • U3 (lliw oren): Ottakring - Mudferu 13,5 km.
  • U4 (llinell werdd) Hütteldorf - Heiligenstadt 16,5 km.
  • U6 (llinell frown) Siebenhirten - Floridsdorf 17,4 km.

I'r twristiaid sy'n ymweld, mae'r metro yn ffordd dda o gyrraedd y lleoedd o ddiddordeb hynny sydd y tu allan i ganol hanesyddol y ddinas. Er enghraifft, i gael mynediad i'r Parc difyrion Prater a'i olwyn Ferris bren enwog gallwn ddefnyddio llinell U2 (stop Prater-Messe) neu U1 (stop Praterstern). Ar y llaw arall, bydd yr U4 yn mynd â ni'n uniongyrchol i'r ysblennydd Palas Schönbrunn ac mae'r U1 yn ein gadael yn Südtiroler Platz, lle gallwch gael mynediad i'r Palas Belvedere.

Mae metro Fiennese yn rhedeg bob dydd rhwng 5 a.m. ac 1 a.m. Mae trenau'n rhedeg bob 5 munud ar yr amseroedd mwyaf arferol. Yn ogystal, mae gwasanaeth 24 awr ar benwythnosau. Mae tocyn metro sengl yn costio € 2,20.

Prif orsafoedd

O'r bron i gant o orsafoedd sydd ar waith sydd gan Fienna Metro, mae yna rai sy'n arbennig o nodedig am eu lleoliad, eu cyfleusterau modern a'u harddwch. Dyma'r rhai mwyaf defnyddiol a diddorol i'r teithiwr:

isffordd vienna

Karlsplatz

Mae'n orsaf ganolog iawn, wrth ymyl y Opera Fienna ac eglwys Karlskirche. Mae llinellau U1, U2 ac U4 yn cydgyfarfod arno. Cafodd ei urddo ym 1978 o fewn cynllun Grundnetz. Mae ei orielau a'i lwyfannau yn gartref i weithiau celf pwysig. Mae gorsaf Karlsplatz wedi'i chysylltu â thram y ddinas ac wyth llinell fws.

Platz Südtiroler

Mae gan Linell U1 stop yn yr orsaf hon sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'r un newydd Yr Orsaf Ganolog o Fienna (Fienna Hauptbahnhof), a urddwyd yn 2012. O'r fan honno, mae trenau'n gadael ac yn cyrraedd o amrywiol ddinasoedd Awstria a hefyd o gyrchfannau tramor fel Berlin, Amsterdam, Budapest, Rhufain, Prague, Warsaw, Frankfurt. Munich, Amsterdam a Brwsel, ymhlith llawer o rai eraill.

Bahnhof Meidling

Cysylltu llinell U6 â Gorsaf reilffordd Meidling, y mae nifer o drenau rhanbarthol yn gadael i wahanol gyrchfannau yn y wlad. Mae'r orsaf hefyd wedi'i chysylltu â chwe llinell tram. Fe’i hagorwyd ym 1989 yn ardal Mediling, i’r de o Hen Dref Fienna.

Landtsrasse

Mae pwysigrwydd yr orsaf hon yn gorwedd yn y ffaith bod ganddi a cysylltiad uniongyrchol â'r maes awyr o'r ddinas drwodd CAT (Cludiant Maes Awyr y Ddinas). Mae llinellau U3 ac U4 yn pasio trwyddo, hefyd â chysylltiadau tram amrywiol. Mae llawer o'r teithwyr sy'n ymweld â Fienna yn mynd trwy'r orsaf hon.

Schottenstor

Yr hyn sy'n gwneud yr orsaf hon, sydd wedi'i lleoli ar hyd llinell U2, yn arbennig o ddiddorol yw ei lleoliad canolog a bodolaeth nifer o siopau a chanolfannau siopa y tu mewn. Mae'n un o'r rhai mwyaf bywiog yn rhwydwaith gorsafoedd tanddaearol Fienna.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*