Castell Montjuic

castell montjuic

El Castell Montjuic Mae'n gaer filwrol sydd wedi'i lleoli yn ninas Barcelona. Yn fwy penodol ar fynydd Montjuic. Mae'n dreftadaeth hanesyddol, gan fod y lle hwn yn casglu pwysigrwydd hanfodol mewn gwahanol ddigwyddiadau yn hanes Barcelona.

Yn ogystal â hyn, hefyd ei pensaernïaeth ac mae popeth y mae'r lle hwn yn ei gynnig inni yn ymweliad hanfodol. Er iddo gael rhywfaint o waith adnewyddu trwy gydol ei hanes, maent wedi llwyddo i gynnal ei swyn, yn y castell ei hun ac yn ei erddi. Gadewch i ni fynd ar daith gyflawn ohono!

Sut i gyrraedd Castell Montjuic

I gyrraedd y lle hwn, bydd yn rhaid i ni wneud hynny dringo mynydd Montjuic. Gallwn wneud y siwrnai mewn car preifat yn ogystal â ar fws neu efallai, mynd am dro. Os ydych chi am fynd â'ch car i'r castell, bydd gennych chi'r dewis o faes parcio cyhoeddus sydd â chynhwysedd mawr.

Amserlen barcelona castell Montjuic

Os ydych chi, ar y llaw arall, wedi dewis trafnidiaeth gyhoeddus, yna dylech wybod bod yn rhaid i chi ddewis llinell 150, sy'n gadael Avenida Reina María Cristina, gan gyrraedd y castell. Ar y llaw arall, mae gennych chi'r car cebl sy'n gadael Avenida MiramarMae ganddo dri stop ac mae ei ddiwedd yn y castell. O'r orsaf ceir cebl, os cerddwch, mae gennych oddeutu 20 munud o'ch blaen, gan gyfrif bod y ddringfa'n serth ac ychydig yn serth.

Adolygiad o hanes y Castell

Ar y pwynt penodol hwn lle mae'r castell, roedd adeiladwaith cyntaf, nad oedd yn ddim llai na gwyliwr. Eisoes yn y flwyddyn 1640, adeiladwyd yr amddiffynfa gyntaf, dyweder dros dro, wedi'i gwneud o garreg a mwd. Ym 1751, gorchmynnwyd iddo rwygo'r adeilad i lawr a rhoi siâp newydd iddo gyda mwy o wasanaethau fel y ffos neu ddŵr yfed. Felly hynny yn y ddeunawfed ganrif, roedd eisoes ar y ffurf yr ydym yn ei hadnabod heddiw. Yn ogystal, roedd ganddo gyfres o ganonau. Ond beth amser yn ddiweddarach byddai milwyr Napoleon yn cyrraedd er mwyn ysbeilio’r ardal. Fel sy'n digwydd yn aml gyda chaerau o'r math hwn, cafodd ei droi hefyd yn garchar ac yn lle cael ei saethu.

ffos a phont castell montjuic

Y rhannau sy'n ffurfio'r Castell Montjuic

Y gwir yw ein bod ni'n mynd i ddod o hyd i wahanol rannau yma, ond maen nhw angen ein gilydd. Felly bydd ein hymweliad yn gyflawn pan fyddwn wedi gweld pob un ohonynt.

Y bont a'r fynedfa

Mae'n rhaid i chi groesi'r ffos Santa Eulalia i gyrraedd y castell. Y gwir yw y byddwn yn ei wneud gan y bont sy'n cael ei chefnogi gan fath o fwâu sy'n edrych dros yr ardd. Fe welwn ddrws mynediad neoglasurol gyda dwy golofn. Ar ôl croesi'r drws, rydyn ni'n dod o hyd i dwnnel gyda dau ddrws, i fynd i mewn i ddwy long. Mae un ohonyn nhw'n mynd â ni i bastion Sant Carles a'r llall i Santa Amalia.

Y seiliau

Ar y naill law mae gennym ni hynny o Sant Siarl, sydd ar ochr ddwyreiniol y castell. Mae'n un o'r rhai lleiaf ac fe'i crëwyd o'r dechrau, gyda chynllun pentagonal. Yna mae'r un yn Santa Amalia, sydd ag agoriadau lle gallai gynnau canonau gael eu tanio. Mae bastion Velasco yn fwy ac mae tuag at y Dyffryn Llobregat. Yn olaf, fe welwn bastion Llengua de Serp, a enwir ar ôl ei siâp.

Prisiau castell Montjuic

Tir yr orymdaith

Mae'n ardal sgwâr ac agored, sydd wedi'i lleoli yn rhan uchaf y castell. Mae'n cau diolch i'r orielau sy'n ei amgylchynu ag arcedau. Oddyn nhw gallwch weld yr ystafelloedd a oedd yn swyddogol, gan fod y llywodraethwr neu'r swyddogion yn byw ynddynt.

Y teras a'r twr

Un o bwyntiau uchaf y castell a fydd yn ein gadael â golygfeydd panoramig trawiadol. Mae wedi'i leoli reit ar ben tir yr orymdaith. Mae yna o hyd twr gwylio, er ei fod wedi'i ailfodelu.

Yr hornabeque

Ni allwn ychwaith anghofio un arall o'r meysydd y mae'n rhaid i ni ymweld â nhw. Fe'i gelwir yn hornabeque fel y'i gelwir ac mae'n set o elfennau amddiffynnol sy'n gwneud y gwahaniad rhwng y ddau canolfannau castell. Yma gallwn weld llwybr sydd wedi'i orchuddio, ardal ffos Santa Elena a hefyd y ravelin, sydd wedi'i leoli ychydig y tu mewn i'r ffos.

Amserlenni i ymweld â Chastell Montjuic

Ar ôl gwybod yr holl wybodaeth hon, mae'n rhesymegol eich bod eisoes eisiau gweld y lle hwn yn y person cyntaf. Wel, ar gyfer hyn, mae angen i chi wybod yr amserlenni:

  • Rhwng Tachwedd 1 a Chwefror 28 - Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 10 a.m. a 18 p.m.
  • Rhwng Mawrth 1 a Hydref 31 - Bydd hefyd ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul ond rhwng 10 am ac 20pm.

Y dyddiau pan fydd Castell Montjuic ar gau yw Ionawr 1 a Rhagfyr 25. Mae yna hefyd ychydig ddyddiau sy'n ddrysau agored: Chwefror 10 a Mai 18 a Medi 24.

Pris tocynnau i'r castell

Gellir prynu tocynnau yn y castell ei hun Neu, ar-lein ar wefannau swyddogol. Y gwir yw bod yr ail opsiwn hwn yn cael ei argymell i osgoi'r ciwiau sydd bob amser yn y cyntaf. Felly os ewch chi ar daith i'r lle hwn a'ch bod chi am stopio heibio, mae hi bob amser yn well bod gennych chi'ch tocyn mewn llaw eisoes.

Prisiau castell Montjuic

Os yw'ch ymweliad yn rhad ac am ddim, yna bydd ganddo bris o 5 ewro. Er bod cyfradd is o dri ewro hefyd. Er ar ddydd Sul o dri o'r gloch a hefyd ar ddydd Sul cyntaf y mis, mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Ar y llaw arall, os ydych chi eisiau a taith dywys a amsugno ei holl hanes, i ddysgu mwy am leoedd nad ydyn nhw'n agored i'r cyhoedd, yna bydd ganddo bris o 9 ewro. Tra bydd y gyfradd ostyngedig yn 7 ewro. Pan fyddwn yn wynebu diwrnod o fynediad am ddim, mae'r daith dywys yn parhau i gael ei lleihau i 4 ewro. Wrth gwrs, yn y bore ac yn y prynhawn mae yna sawl awr a bydd pob un ohonyn nhw'n cael ei wneud mewn iaith wahanol.

Pan fyddwn yn siarad am y cyfradd isMae hon yn gyfradd ar gyfer y rhai sydd â'r tocyn metropolitan fel cydymaith i berson ag anabledd, neu bobl sy'n dal y cerdyn pinc gostyngedig neu'r cerdyn pinc am ddim. Rhaid cofio bod pob rhan o'r castell yn hygyrch i bawb, ac eithrio'r rhan uchaf y mae'n rhaid i chi ddringo iddi trwy risiau. Caniateir cŵn tywys hefyd trwy'r adeilad. 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*