Palas Güell

Ymweliad â Phalas Güell

El Palas Güell Mae'n adeilad a ddyluniwyd gan y pensaer gwych Antonio Gaudí. Mae wedi'i leoli'n agos iawn at y porthladd, ar stryd Nou de la Rambla, yn Barcelona. Dywedir i Gaudí roi ei orau ei hun yn y gwaith hwn ac wrth gwrs cyflawnodd yr hyn yr oedd yn ei ddisgwyl gan ei fod yn dal i fod yn un o'r prif rai.

Heb amheuaeth, hwn oedd yr aseiniad pwysicaf a gafodd erioed. Felly roedd gan Balas Güell syniadau diddiwedd yn treiglo trwy ben y pensaer, nes y penderfynwyd arno. Y bwâu, y teils neu'r gromen yw rhai o'r elfennau a'r manylion y byddwn yn dod o hyd iddynt y gwaith unigryw hwn ein bod yn mynd i ymweld heddiw.

Hanes Palas Güell

Dylid cofio bod Palas Güell Fe'i hadeiladwyd ar ran Eusebi Güell. Dyma oedd un o ddynion pwysicaf ei gyfnod. Ar wahân i fod yn wyddonydd neu'n ysgrifennwr, roedd yn wleidydd. Yn 1878 cyfarfu â'r pensaer Gaudí. Rhyfeddodd yn gyflym â'u holl weithiau ac o hynny ymlaen byddai cyfeillgarwch rhyngddynt yn dechrau. Yn union, roedd gan Güell dŷ a oedd yn eiddo i'w dad, yn ardal 'La Rambla de los Capuchinos'. Ond ar ben hynny, roedd yn prynu mwy o dŷ gyda'r bwriad o barhau i ehangu ei barthau yn yr un ardal.

Ystafelloedd Palas Güell

O'r fan hon daeth y syniad o bwer cysylltu'r tŷ â'r Rambla. Byddai hyn yn cael ei wneud trwy ardal patio fewnol. Felly, dywedodd wrth ei ffrind Gaudí am y prosiect hwn a chyn bo hir fe wnaethant ddechrau gyda'r holl waith papur i allu ei gyflawni. Ei ddyddiad cychwyn oedd ym 1886 ac ni fyddai wedi'i gwblhau tan 1890. Heb amheuaeth, roedd y canlyniad yn falchder mawr i Güell. Mewn gwirionedd, bu’n byw ynddo am gyfnod, yna pasiodd at ei weddw ac o’r diwedd at eu merched. Mae'n wir bod miliwnydd yn ddiweddarach eisiau ei brynu a'i gymryd 'garreg wrth garreg', ond Cyngor Taleithiol Barcelona oedd yr un a'i prynodd o'r diwedd.

Ymweliad â'r palas

Heb amheuaeth, yr ymweliad â Phalas Güell mae'n un o'r rhai mwyaf syndod. Oherwydd bod ganddo lawer o gorneli sy'n werth ymweld â nhw. Mae ganddo ardal islawr, a fwriadwyd ar gyfer y stablau. Yna, ar y llawr gwaelod rydyn ni'n dod o hyd i neuadd, ei phorthor a'r garej. Yn y rhan mesanîn mae'r ardal weinyddol. Byddai'r llawr cyntaf o fath cymdeithasol, tra bod yr ail eisoes wedi'i fwriadu i'r rhan fwyaf preifat, gan ein bod ni'n dod o hyd i'r ystafelloedd gwely yno.

Dôm Palas Güell

Ni allwn fethu â chrybwyll bod ganddo ystafell ganolog a oedd bwysicaf i'w pherchennog. Ers ei fod yn hoff iawn o gerddoriaeth ac eisiau organ yn ei neuadd gyngerdd. I gwblhau harddwch y lle, mae'r ystafell hon yn gorffen mewn cromen hardd. Mae'r ardal wasanaeth ar y trydydd llawr ynghyd â'r ystafell olchi dillad. Heb anghofio'r to na'r teras. Heb amheuaeth mae'n un arall o'r rhannau delfrydol i ymweld â hi. Oherwydd ynddo mae mwy na 400 metr sydd wedi'u gorchuddio â thua 20 o simneiau gwreiddiol iawn. Mae pob un ohonynt wedi'i orchuddio â serameg o liwiau amrywiol. Beth sy'n eu gwneud yn wirioneddol drawiadol!

Ffasâd Palas Güell

Os yw'ch ymweliad y tu mewn yn cyfareddu, mae'n werth sôn am weld ei ffasâd hefyd. Mae'r rhan gyfan hon wedi'i hadeiladu gyda carreg a ddygwyd o Garraf. Gan fod gan Güell rai tiroedd yno hefyd. Os edrychwn arno, mae gan y ffasâd oddeutu tair lefel lle mai'r cyntaf ohonynt yw'r ardal isaf a'r mesanîn. Ynddo gallwch weld sut mae'r garreg wedi'i sgleinio'n llwyr ac rydyn ni'n gweld y drysau â'u bwâu. Mae'r manteision wedi'u gwarchod â bariau haearn ond maent yn ffurfio cyffyrddiad arbennig a hyd yn oed wedi'u cyfuno'n dda. Eisoes yn yr ail lefel gallwn weld y strwythur sy'n ymwthio allan neu'n gantilever yn yr un ffordd ag yn y rhan gyntaf a chyda'r garreg sgleinio honno. Tra ychydig yn uwch, mae'r garreg yn cael ei gweithio mewn dyrnu. Mae'r manteision hefyd yn parhau i addurno'r rhan gyfan hon i roi mwy o fywyd iddo. Gallwn wahaniaethu arfbais Catalwnia, Áve Fénix a'r llythrennau cyntaf 'E' a 'G' fel gwrogaeth i'w pherchennog.

Y tu mewn i Balas Güell

Pryd i ymweld â'r Palas a'r pris

O ddydd Mawrth i ddydd Sul bydd yr ymweliadau â Phalas Güell ar gael ichi. Cofiwch hynny dydd Sul cyntaf pob mis gallwch chi gystadlu am ddim, ond mae tocynnau cyfyngedig. Fe'u rhennir yn ddwy shifft, un yn y bore am 10:00 ac un arall yn y prynhawn, y bydd eu tocynnau'n cael eu dosbarthu am 13:30.

  • Oriau'r haf yw rhwng 10:00 a 20:00 rhwng Ebrill 1 a Hydref 31.
  • Tra bod oriau'r gaeaf rhwng 10:00 a 17:30 rhwng Tachwedd 1 a Mawrth 31.

Mae gan y tocyn bris o 12 ewro. Ond mae'n wir bod ganddyn nhw a cyfradd is i 9 ewro ar gyfer teuluoedd mawr, dros 65 oed neu fyfyrwyr. Er eu bod bob amser yn cynghori eich bod yn ymgynghori ag ef ar ei wefan swyddogol ac ym mhwyntiau gwerthu'r swyddfa docynnau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*