Y terasau gorau yn Barcelona

Teras yn y nos Ohla

Rydym eisoes yn edrych ymlaen at y tywydd da. Ymhlith pethau eraill, gallu mwynhau y terasau gorau yn Barcelona. Un o'r pwyntiau allweddol pan fydd y diwrnod yn rhoi mwy o oriau o haul inni ac mae'r gwyliau ar y gorwel. Felly, os ydych chi'n ystyried mwynhau corneli unigryw a gyda golygfeydd arbennig, dyma nhw.

Rydyn ni'n eich gadael chi gyda detholiad o'r terasau gorau yn Barcelona. Mae'n wir bod yna lawer ac amrywiol iawn, felly rydyn ni wedi dewis pawb sydd ar wefusau pawb. Llefydd hanfodol i fwynhau prynhawn neu nos ddymunol mewn cwmni da. Pa un ohonyn nhw ydych chi'n ei wybod?

Barcelo Raval

Mae yna lawer o westai sydd â therasau trawiadol. Felly, rydyn ni'n dechrau gydag un sydd wedi rhoi llawer i siarad amdano. Yn fwy na dim oherwydd oherwydd ei 360º, gallwch fwynhau un o'r golygfeydd gorau o'r ddinas. Yn ogystal, o'r lle hwn, mae'r machlud yn olygfa wych. Y delfrydol yw cael brathiad neu ginio ar draeth isaf y gwesty ac yna mynd i fyny'r grisiau i gael diod a gweld y golygfeydd. Mae wedi'i leoli wrth ymyl y Ramblas, reit ar y Rambla del Raval.

Teras Ohla yn ystod y dydd

ohla barcelona

Nawr rydyn ni'n symud ymlaen i le arall sydd â swyn arbennig hefyd. Ydy, mae'r golygfeydd hefyd yn orlawn yn un arall o'r terasau gorau yn Barcelona. Ond yn yr achos hwn mae'n dod gyda phwll wedi'i gynnwys. A. arddull ymlacio fodern iawn ein bod ni'n caru. Mae ganddo ardal fwy canolog o fyrddau ac yna, rhan gyda soffas cyfforddus sy'n mynd ar hyd y pennau. Addurn syml, hudolus a modern iawn. Mae wedi ei leoli yn y Ohla Hotel, ar Vía Laietana, Ciutat Vella.

Y terasau gorau yn Barcelona, ​​Casa Bonay

Teras Casa Bonay

Mae gennym un arall o'r pwyntiau cyfarfod gwych yn Tŷ Bonay. Yn y lle hwn, gallwn ddod o hyd i ddwy deras. Mae un yn unigryw a dim ond ar gyfer cwsmeriaid, ond y llall y gallwch ei gyrchu heb unrhyw broblem. Mae'n fath o far traeth sy'n cynnig gweledigaeth naturiol iawn i ni. Amgylchedd gofalus iawn, wedi'i amgylchynu gan blanhigion a'r cysuron gorau fel petaem yng nghanol natur. O'r cyntaf a thrwy gydol tymor yr haf bydd ar agor i'r cyhoedd. Ar y teras hwn gallwch fwynhau tapas yn ogystal â barbeciws y gallwch chi gyd-fynd â'r coctels mwyaf gwreiddiol.

Caffi d’Estiu

Caffi d’Estiu

Nawr rydyn ni'n mynd i le tawel iawn. Oherwydd nad yw'n brifo cael mynediad i'r math hwn o gornel, i ffwrdd o'r sŵn. Lleolir y Caffi d’estiu yn Chwarter Gothig Barcelona. Gallwn ddweud yn union ei fod yng nghwrt Amgueddfa Marès. Heb amheuaeth, mae i ymlacio, felly rydych chi'n dod i'r lle hwn i fwynhau heb unrhyw ruthr. O goffi i beth bynnag yr ydych ei eisiau o'i fwydlen yn fwy na'r hyn a argymhellir.

Gardd yr Enaid

Teras Gardd yr Enaid

Eisoes gyda'r enw hwn, rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n mynd i mewn i ardd fawr. Wrth gwrs, wedi'i gyflyru am y foment mewn moethusrwydd. Felly bydd natur a chysur yn dod at ei gilydd ynddo. Mae wedi ei leoli yn y Gwesty Alma Barcelona ac mae ganddo feinciau pren a lloriau llechi. Mae'r lle hwn hefyd yn gartref i ofod arall sydd â golygfeydd tuag at y Sagrada Familia. Felly mae bob amser yn berffaith gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan y safbwyntiau hyn a'r eiliadau hynny.

Teras yr Indianas

teras yr indianas Barcelona

Mae i'w gael ym Mhort Vell ac yn union, ar do'r Amgueddfa Hanes. Mae ganddo olygfeydd ysblennydd tuag at y porthladd. Mae hefyd yn glyd iawn a gallwch chi gael diod ynddo bob amser. Byddwch hefyd yn mwynhau tapas blasus, heb anghofio'r foment o goctels sy'n sylfaenol mewn amgylchedd o'r fath, o 11 yn y nos tan oddeutu 3 y bore.

Teras Pulitzer

Teras Pulitzer

Rhwng 18:00 a 00:00 gallwch fwynhau teras Pulitzer. Wrth gwrs, bob amser o ddechrau mis Mai i fis Hydref. Bydd gennych yr opsiwn o gerddoriaeth fyw yn enwedig ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener. Yn y llythyr fe welwch Tapas math croquettes cartref, bravas patatas neu fyrddau caws. Sut y gallai fod yn llai, coctels hefyd yw trefn y dydd.

Gwlyptir

Teras Gwlyb Gwlyb Barcelona

Moethus yn cwrdd â'r gerddoriaeth orau a opsiwn mwy ieuenctid i roi cyhoeddusrwydd i WetDeck. Gellir ei ddiffinio fel teras trefol lle gallwn fwynhau cabanau preifat a cherddoriaeth neu byllau nofio. Otor y lleoedd sydd hefyd wedi dod i'r amlwg yn hanfodol.

Teras Torre Rosa

Teras Barcelona Torre Rosa

Peryglon harddwch ar y Teras Torre Rosa, gan fod llawer yn ei ystyried fel yr harddaf yn Barcelona. Yn yr achos hwn rydym yn siarad am deras sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn. Ers yn yr haf bydd yn cael ei orchuddio gan y coed palmwydd sy'n cyd-fynd ag ef y tu allan, ond ar gyfer y gaeaf, y stofiau fydd ei gyfuniad gorau. Mae'n werddon o chwaeth dda yn ogystal â harddwch a heddwch.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*