Calan Gaeaf ym Mrasil: diwrnod y Gwrachod

Brasil Calan Gaeaf

Traddodiad Calan Gaeaf, sy'n cael ei ddathlu ar noson Hydref 31, wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn rhai gwledydd Eingl-Sacsonaidd megis Unol Daleithiau, Iwerddon, y Deyrnas Unedig o Canada. Ond y gwir yw bod y noson ddychrynllyd hon heddiw yn cael ei dathlu ym mron pawb, hefyd yn Brasil, lle y'i gelwir yn Calan Gaeaf (O Ddydd Bruxas).

Fel sydd wedi digwydd mewn cymaint o wledydd eraill sydd â thraddodiad Catholig, mae'r ŵyl hon wedi'i mewnforio wedi disodli dathliadau clasurol y Diwrnod yr Holl Eneidiau Tachwedd 1. Nid yw Brasil wedi bod yn eithriad. Yn ei achos ef, bu dwy elfen sylfaenol sydd wedi arwain at ehangu'r "Calan Gaeaf Brasil" yn ystod y ddau ddegawd diwethaf: ar y naill law, lledaenu’r ŵyl hon gan ysgolion iaith mewn gwahanol rannau o’r wlad; ac ar y llaw arall, ysbryd Nadoligaidd a llawen Brasil, bob amser yn barod i fynd allan i ddawnsio a chael amser da beth bynnag yw'r rheswm.

Tarddiad y parti Calan Gaeaf

Cyn mynd ymlaen i egluro hynodion Calan Gaeaf neu Galan Gaeaf yn null Brasil, mae'n werth cofio beth yw'r tarddiad y blaid hon a beth fu ei esblygiad hyd heddiw.

Mae'n rhaid i chi fynd yn ôl fwy na dwy fil o flynyddoedd mewn amser. Mae'r pobloedd celtaidd a oedd yn byw ar gyfandir Ewrop yn arfer dathlu gŵyl o'r enw Samhain, math o deyrnged i dduw'r meirw. Credir bod yr ŵyl baganaidd hon wedi para am sawl diwrnod (tua Hydref 31 bob amser), bob amser ar ôl gorffen y cynhaeaf.

Yn ôl haneswyr, roedd lledaeniad Cristnogaeth yn dileu olion Tachwedd yn yr hen gyfandir, er i'r traddodiad oroesi mewn rhai ardaloedd llai Rhufeinig fel Ynysoedd Prydain. Mewn ymgais i addasu'r dathliadau hyn i'r calendr Cristnogol, dewisodd yr Eglwys yn yr XNUMXfed ganrif newid dyddiad dathlu'r Diwrnod yr Holl Saint. Felly, aeth y dathliad hwn o gael ei ddathlu ar Fai 13 i Dachwedd 1, gan gael ei orgyffwrdd â Samhain.

Daw'r term Calan Gaeaf o'r hen ieithoedd Germanaidd. Mae'n gyfuniad o'r geiriau "sant" a "noswyl".

Ei symbol mwyaf adnabyddus yw'r pwmpen, sy'n cael ei wagio a'i addurno i gynnau cannwyll y tu mewn. Yn ôl y traddodiad, mae'r golau hwn wedi arfer goleuo ffordd y meirw. Tyfodd hyn allan o'r hen chwedl Wyddelig am Jack o'lantern, dyn na dderbyniwyd ei enaid yn y nefoedd nac uffern ar ôl ei farwolaeth. Felly, ymddangosodd noson Tachwedd yn crwydro'n ddi-nod gyda chanwyll yn ei law.

Dyddiau Bruxas Brasil

Sut mae Diwrnod Gwrachod yn cael ei ddathlu ym Mrasil?

Achos dylanwad diwylliannol ffilm a theleduMae Calan Gaeaf wedi cytrefu rhan fawr o'r blaned y tu allan i'r cylch Eingl-Sacsonaidd. Mae yna lawer o blant o wahanol rannau o'r byd sy'n gwisgo i fyny ac yn mynd o ddrws i ddrws yn gweiddi "Tric neu Drin" (twyllo neu drin yn Saesneg) yn casglu losin a candies.

Nid yw'r arfer hwn o blant yn cerdded o amgylch y gymdogaeth yn gyffredin iawn ym Mrasil, lle mae Calan Gaeaf yn cael ei fyw yn debycach i ddiwrnod o partïon thema i oedolion a phlant.

Prif thema'r partïon hyn yw terfysgaeth a'r byd goruwchnaturiol. Mae pobl yn gwisgo i fyny fel gwrachod, sgerbydau, fampirod neu zombies. Rhoddir pwyslais arbennig ar golur, weithiau'n ormodol. Y bwriad yw cael yr edrychiad dychrynllyd posibl.

Mae lliwiau du, oren a phorffor yn chwarae rhan bwysig yn addurniadau dathliadau Calan Gaeaf. Wrth gwrs, ni ddylai'r symbolau sy'n cyfeirio at y dathliad sy'n adnabyddus i bawb fod ar goll: y pwmpenni enwog y tynnir wynebau drwg arnynt, gwrachod, ystlumod, gweoedd pry cop, ysbrydion, penglogau, cathod du ...

Dydd Saci, Calan Gaeaf Brasil

Mewn llawer o wledydd mae ehangu di-stop Calan Gaeaf wedi bod yn fygythiad i'r hen ffyrdd o bob amser. Ym Mrasil, gwlad sydd â thraddodiad Catholig hir, mae yna lawer a benderfynodd, wrth weld hyn heb lygaid da iawn, "ymladd yn ôl."

saci-dydd-brazil

Dia do Saci, y dewis arall yn lle dathlu Calan Gaeaf ym Mrasil

Felly, yn 2003, cymeradwywyd Prosiect Cyfraith Ffederal Rhif 2.762, a sefydlodd goffâd y Diwrnod Saci Hydref 31ain. Y syniad oedd gwrthweithio llwyddiant Calan Gaeaf rywsut trwy ddefnyddio ffigur arwyddluniol o lên gwerin Brasil: Saci.

Yn ôl y chwedl, Saci-pererê Mae'n fachgen du clyfar iawn sydd bob amser yn gwisgo cap coch. Ei brif nodwedd gorfforol yw ei fod yn colli coes, nam nad yw'n ei atal rhag perfformio jôcs a direidi o bob math.

Fel dewis arall yn lle Calan Gaeaf a Chalan Gaeaf, mae sefydliadau Brasil yn hyrwyddo pob math o weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r ffigur poblogaidd hwn. Er gwaethaf hyn, prin yw'r Brasilwyr sy'n dathlu Diwrnod Saci o hyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*