Cyrchfannau gorau yn y byd i ymarfer ecodwristiaeth

Yn ôl y Gymdeithas Ecodwristiaeth Ryngwladol, mae'r deipoleg hon yn rhagdybio «taith gyfrifol i ardaloedd naturiol sy'n gwarchod yr amgylchedd ac yn gwella lles y boblogaeth leol ”. Diffiniad sy'n cadarnhau nifer o fanteision ymarfer twristiaeth gynaliadwy yn gynyddol ar gynnydd, yn enwedig yn y gwledydd hynny o harddwch naturiol mawr neu economïau annatblygedig.

Mae ecodwristiaeth nid yn unig yn gyfrifol am hyrwyddo mesurau sy'n caniatáu mwynhau amgylcheddau naturiol a pharch at ei nifer o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion, ond mae hefyd yn cwmpasu llawer o agweddau eraill sy'n canolbwyntio ar wneud y byd yn lle tecach a mwy cynaliadwy. Mae ecodwristiaeth yn cwmpasu rhwydweithiau llety lle mae dŵr glaw yn cael ei ailddefnyddio neu lle mae paneli solar yn cael eu hannog, mae gweithgareddau'n cael eu cynnal ar gyfer pob cynulleidfa fel plannu coed ond, yn arbennig, mae hefyd yn rhagori ar werthoedd dynol mewn perthynas â diwylliannau'r byd i gyd.

Prynu crefftau neu gynhyrchion lleol, parchu llwythau brodorol neu logi gwasanaethau pobl leol brofiadol yn troi ecodwristiaeth yn busnes tecach, yn canolbwyntio ar warchod yr economi leol a gwella gwaith da pobl leol ymhellach, sy'n golygu mai'r cymedroldeb newydd hwn yw'r ffordd orau i adfywio economi gwledydd sydd heb ddatblygu digon. Am y rheswm hwn, ymwelwch ag un o'r dilyn cyrchfannau gorau yn y byd i ymarfer ecodwristiaeth mae'n dod yn werth diogel i'r byd, i'r bobl leol ac ydy, i ni hefyd.

 

Costa Rica

Mae gwlad Canol America y disgynnodd Jacques Costeau yn ei chynnwys 4% o natur y blaned gyfan ac mae'n un o'r ymgeiswyr cryfaf i fod yn gynaliadwy 100% ar gyfer y degawd nesaf. Wedi'i ddal rhwng dwy gefnfor, mae Costa Rica yn cynnig lleoedd fel y Parc Tortuguero, sy'n haws ei groesi mewn cwch na mewn car, ar arfordir yr Iwerydd; y Parc Naturiol Manuel Antonio, yn nhalaith heddychlon Puntarenas, neu'r Llosgfynydd Turrialba, un o'r rhai mwyaf mawreddog ar gyfandir America, 3.340 metr o uchder. Un o'r cyrchfannau gorau yn y byd ar gyfer ymarfer ecodwristiaeth, yn bendant.

India

Mae is-gyfandir India o bosib yn un o'r gwledydd sydd fwyaf ymwybodol o ecodwristiaeth a'r cyfan y mae'n ei olygu: ynni cynaliadwy, llysieuaeth ac ydy, hefyd yn lleoedd i ymarfer twristiaeth werdd, a'r amlycaf yw talaith Kerala. Wedi'i leoli yn y india de trofannol, a elwir «Gwlad duw»Yn gallu brolio o system camlesi a chors fwyaf y byd gyda 900 cilomedr o ddŵr yn cael ei ddal rhwng coed cnau coco ar oleddf, cannoedd o rywogaethau o adar lliwgar ac wedi'u croesi gan yr enwog dyfroedd cefn, cychod sy'n defnyddio'r hen gychod reis (neu cetuvalams) croesi'r dyfroedd hyn yn llawn hud a dirgelwch.

Bhutan

Wedi'i leoli drws nesaf i India, ystyrir Bhutan fel Y wlad hapusaf yn y byd diolch i'w Hapusrwydd Mewnol Gros penodol, system a orfodwyd gan lywodraeth y genedl fach hon yn y 70au er mwyn hyrwyddo ffordd o fyw mwy naturiol ac iach: dim bagiau plastig, cysylltiad Rhyngrwyd nad yw'n bodoli o gwbl a natur wedi'i seilio ar fynyddoedd yn frith. gyda themlau Bwdhaidd a baneri neu goedwigoedd lliw lle mae'r cyfeillgar Panda coch, cyfuniad o panda a raccoon sydd wedi'i wasgaru ledled Burma, India, China ond yn enwedig Bhutan. Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi talu 200 ewro y dydd mewn tymor uchel.

Slofenia

Y wlad sydd wedi'i hailddarganfod eto am fod man tarddiad y Foneddiges Gyntaf newydd, Melania Trump, yn cael ei gadarnhau fel gem ecodwristiaeth Ewrop diolch i a 53% o'r ardal warchodedig naturiol, un o'r uchaf yn y byd. Yn Slofenia mae yna leoliadau sy'n deilwng o Game of Thrones fel ei brifddinas, Ljubljana, ond hefyd meccas naturiol fel Dyffryn y 7 Llynnoedd neu'r esgyniad i Mount Triglav, yr uchaf yn y wlad, yn Alpau Julian. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r prosiect EDEN Ewropeaidd wedi bod yn gyfrifol am hyrwyddo ecodwristiaeth yn Slofenia diolch i rwydwaith o lety i dwristiaid lle gallwn o wneud mêl cartref i gysgu dan y sêr.

De Affrica

En 1996, De Affrica oedd y wlad gyntaf i fabwysiadu twristiaeth gyfrifol defnyddio opsiynau diddiwedd sy'n cadarnhau amlochredd gwlad Nelson Mandela: natur Mynydd Bwrdd, yn Cape Town, ei winllannoedd, yr Big 5 (llew, rhinoseros, byfflo, eliffant a llewpard Affrica) y gallwn eu gweld yn y Parc Cenedlaethol Kruger neu'r egsotig Llwybr yr Ardd, sy'n torri cyfuchliniau'r wlad trwy lannau diarffordd, cymylau adar a thraethau lle daeth pengwiniaid o'r de ar un adeg yn chwilio am dymheredd cynhesach.

Borneo

Y drydedd ynys fwyaf yn y byd Fe’i dosbarthwyd flynyddoedd yn ôl gan Indonesia, Malaysia a gwlad fach Brunei, a addawodd warchod y werddon Asiaidd hon sydd heddiw’n parhau i fod yn hyfrydwch i bobl sy’n hoff o fyd natur. Yn Borneo gallwn nid yn unig weld ei orangwtan carismatig yn siglo ymhlith y coed, ond hefyd yn mynd ar goll yn ffurfiannau calchfaen y Parc Cenedlaethol Gunung Mulu, tynnu llun o'r 5oo gwahanol rywogaethau o degeirianau sy'n tyfu ym Mharc Kinabalu neu lywio i Ynys Selingan, man lle mae gwahanol rywogaethau o grwbanod môr yn byw, un o'r anifeiliaid sydd fwyaf dan fygythiad ar y blaned.

Amazonas

Yr ysgyfaint mwyaf ar y blaned Fe'i dosbarthir ymhlith naw o wledydd De America, a Brasil yw'r un â'r gyfran fwyaf. Mae llwythau brodorol yn dal i guddliwio yn y trofannau, mae afonydd lle mae dolffiniaid pinc yn byw, gwestai wedi'u haddasu i goed neu rai o ddyfroedd Afon Negro lle mae gwylio piranhas yn weithgaredd mor angheuol ag y mae'n ysgogol, yn dod at ei gilydd yn un o'r ecosystemau mwyaf hynod yn y byd. , Mae'n gyfleus parhau i amddiffyn rhag logio a halogi diwahân trwy ymweld ag ef gyda chydwybod, gan addasu i'r amgylchedd fel pe baem yn lle arall yn unig.

 

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*