Amrywiaeth ddiwylliannol yng Nghanada

Amrywiaeth ddiwylliannol Canada

La amrywiaeth ddiwylliannol yng Nghanada Mae'n un o nodweddion mwyaf rhagorol a nodedig cymdeithas y wlad hon. Ddim yn ofer ar ddiwedd degawd y 70au cymerodd y genedl hon faner y amlddiwylliannedd, gan ddod yn un o'r taleithiau sydd wedi hyrwyddo'r mewnfudo.

Mae'r amrywiaeth hwn yn ganlyniad i'r gwahanol draddodiadau crefyddol a dylanwadau diwylliannol sydd, fel gwlad o fewnfudwyr o'i genedigaeth, wedi llunio'r hunaniaeth canadiaidd.

Pobl Gynhenid ​​Canada

Y pobloedd brodorol Canada, a elwir yn "y cenhedloedd cyntaf" yn cynnwys mwy na 600 o grwpiau ethnig sy'n siarad tua 60 o ieithoedd. Mae Cyfraith Gyfansoddiadol 1982 yn dosbarthu'r bobl hyn yn dri grŵp mawr: Indiaid, Inuit a Métis.

Cenhedloedd Cyntaf Canada

Mae pobl frodorol Canada ("Cenhedloedd Cyntaf") heddiw yn cyfrif am oddeutu 5% o gyfanswm poblogaeth y wlad.

Amcangyfrifir bod y boblogaeth frodorol hon oddeutu 1.500.000 o bobl, hynny yw, tua 5% o gyfanswm y wlad. Mae mwy na hanner ohonynt yn byw mewn cymunedau neu warchodfeydd gwledig ar wahân.

Dau enaid Canada: Prydeinig a Ffrangeg

Eisoes yn yr ail ganrif ar bymtheg, archwiliwyd a gwladychwyd y tiriogaethau sydd bellach yn rhan o Ganada brau a Ffrangeg, bod eu meysydd dylanwadol yn cael eu dosbarthu. Cynyddodd presenoldeb Ewropeaidd yn y tiroedd hyn trwy gydol y XNUMXeg ganrif trwy donnau mudol mawr.

Ar ôl cyflawni annibyniaeth ym 1867, datblygodd llywodraethau cynnar Canada bolisi gelyniaethus tuag at bobl frodorol a ddisgrifiwyd yn ddiweddarach fel "Ethnocide." O ganlyniad, gostyngwyd pwysau demograffig y trefi hyn yn sylweddol.

Canada Quebec

Yn Québec (Canada Ffrangeg ei hiaith) mae teimlad cenedlaethol cryf

Yn ymarferol tan hanner canrif yn ôl roedd mwyafrif llethol poblogaeth Canada yn perthyn i un o'r ddau brif grŵp Ewropeaidd: Ffrangeg (wedi'i grynhoi'n ddaearyddol yn nhalaith Quebec) a Phrydeinig. Mae seiliau diwylliannol y wlad yn seiliedig ar y ddwy genedligrwydd hyn.

Mae gan oddeutu 60% o Ganada Saesneg fel eu mamiaith, tra bod Ffrangeg am 25%.

Mewnfudo ac amrywiaeth ddiwylliannol

Gan ddechrau yn y 60au, addaswyd y deddfau a'r cyfyngiadau mewnfudo a oedd yn ffafrio mewnfudo o Ewrop a'r Unol Daleithiau. Arweiniodd hyn at llifogydd o fewnfudwyr o Affrica, Asia a rhanbarth y Caribî.

Ar hyn o bryd mae cyfradd fewnfudo Canada yn un o'r uchaf yn y byd. Esbonnir hyn gan iechyd da ei heconomi (sy'n gweithredu fel hawliad i bobl o wledydd tlotach) a'i bolisi ailuno teulu. Ar y llaw arall, mae Canada hefyd yn un o'r taleithiau gorllewinol sy'n gartref i'r nifer fwyaf o ffoaduriaid.

Yng nghyfrifiad 2016, mae hyd at 34 o wahanol grwpiau ethnig yn ymddangos yn y wlad. O'r rheiny, mae dwsin yn fwy na miliwn o bobl. Mae'n debyg mai'r amrywiaeth ddiwylliannol yng Nghanada yw'r mwyaf ar y blaned gyfan.

Mehefin 27 Canada

Ymgorfforwyd statws Canada fel gwlad amlddiwylliannol ym 1998 gyda'r Deddf Amlddiwylliannedd Canada. Mae'r gyfraith hon yn gorfodi llywodraeth Canada i sicrhau bod ei holl ddinasyddion yn cael eu trin yn gyfartal gan y wladwriaeth, sy'n gorfod parchu a dathlu amrywiaeth. Ymhlith pethau eraill, mae'r gyfraith hon yn cydnabod hawliau pobl frodorol ac yn amddiffyn cydraddoldeb a hawliau pobl waeth beth fo'u hil, lliw, achau, tarddiad cenedlaethol neu ethnig, cred neu grefydd.

Bob Mehefin 27, mae'r wlad yn dathlu'r Diwrnod Amlddiwylliannedd.

Canmoliaeth a beirniadaeth

Mae amrywiaeth ddiwylliannol yng Nghanada heddiw yn arwydd o hunaniaeth y wlad hon. Yn cael ei ystyried yr enghraifft orau o gymdeithas amrywiol, oddefgar ac agored. Mae derbyn ac integreiddio'r rhai sydd wedi dod i'r wlad o bron bob rhan o'r byd yn gyflawniad sy'n cael ei edmygu'n fawr y tu allan i'w ffiniau.

Fodd bynnag, mae ymrwymiad penderfynol llywodraethau olynol Canada i amlddiwylliannedd hefyd wedi bod yn wrthrych llym beirniadol. Daw'r rhai mwyaf ffyrnig yn union o rai sectorau o gymdeithas Canada ei hun, yn enwedig yn rhanbarth Québec.

Canada fel brithwaith diwylliannol

Mosaig diwylliannol Canada

Dadleua beirniaid fod amlddiwylliannedd yn hyrwyddo creu geutos ac yn annog aelodau o wahanol grwpiau ethnig i edrych i mewn a phwysleisio gwahaniaethau rhwng grwpiau yn hytrach na phwysleisio eu hawliau neu hunaniaethau a rennir fel dinasyddion Canada.

Amrywiaeth ddiwylliannol yng Nghanada o ran niferoedd

Mae'r ystadegau a gyhoeddir yn rheolaidd gan lywodraeth Canada yn adlewyrchiad cywir o amrywiaeth ddiwylliannol y wlad. Dyma rai o'r rhai mwyaf arwyddocaol:

Poblogaeth Canada (38 Miliwn Yn 2021) Yn ôl Ethnigrwydd:

 • Ewropeaidd 72,9%
 • Asiaidd 17,7%
 • Americanwyr Brodorol 4,9%
 • Affricanwyr 3,1%
 • Americanwyr Lladin 1,3%
 • Eigionig 0,2%

Ieithoedd a siaredir yng Nghanada:

 • Saesneg 56% (iaith swyddogol)
 • Ffrangeg 22% (iaith swyddogol)
 • Tsieineaidd 3,5%
 • Pwnjabi 1,6%
 • Tagalog 1,5%
 • Sbaeneg 1,4%
 • Arabeg 1,4%
 • Almaeneg 1,2%
 • Eidaleg 1,1%

Crefyddau yng Nghanada:

 • Cristnogaeth 67,2% (Mae mwy na hanner Cristnogion Canada yn Babyddion ac un rhan o bump yn Brotestaniaid)
 • Islam 3,2%
 • Hindŵaeth 1,5%
 • Sikhaeth 1,4%
 • Bwdhaeth 1,1%
 • Iddewiaeth 1.0%
 • Eraill 0,6%

Mae tua 24% o Ganadiaid yn diffinio'u hunain fel anffyddwyr neu'n honni nad ydyn nhw'n ddilynwyr unrhyw grefydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*