Dinasoedd Canada gyda'r hinsawdd orau

Tirwedd rhewllyd yn canada

Mae Canada yn wlad fawr iawn, gyda thopograffi amrywiol iawn felly nad oes un 'hinsawdd Canada.'Mae'r rhanbarthau arfordirol yn wahanol i'r taleithiau paith a mynyddig yn y gorllewin, felly mae'r tymereddau a'r amser y gallwn ddod o hyd iddynt ar yr un diwrnod mewn gwahanol safleoedd yn amrywiol iawn o'r ardal goedwig gollddail ddwyreiniol. ¿Pa ddinasoedd yng Nghanada yw'r rhai mwyaf argymelledig i ymweld â nhw yn ôl yr adeg o'r flwyddyn?

Mai i Medi yn gyffredinol yw'r tymor y mae poblogaeth a thwristiaeth Canada yn arfer ag ef gwersylla a theithio yn yr awyr agored; Unrhyw un o'r misoedd ar y dyddiadau hynny gallwch deithio i unrhyw le yn dal i fod yn ddymunol er, gan ddechrau teimlo'r cynnydd mewn tymereddau, gan eu bod yn ymddangos eu bod yn newid yn y dolydd, sef y lle cyntaf lle mae'n cynhesu ar ddechrau'r flwyddyn a bydd hynny'n aros yn gynhesach yn ddiweddarach, sef y tymor sgïo ac eirafyrddio rhwng Tachwedd a Mawrth, a gellir ei ymestyn tan fis Ebrill yn dibynnu ar y glaw a / neu'r stormydd. 

Ffeithiau syndod am hinsawdd Canada

Dinasoedd gwahanol Canada

Canada yw'r wlad oeraf fwy neu lai, yn cystadlu â Rwsia am y lle cyntaf fel y genedl oeraf yn y byd, gyda thymheredd dyddiol cyfartalog blynyddol o -5 / -6ºC.

Mae mwy o Ganadiaid yn marw bob blwyddyn o ddod i gysylltiad â thymheredd oer eithafol nag o ddigwyddiadau naturiol eraill, yn ôl data o Statistics Canada. Mae 108 o bobl ar gyfartaledd yn marw bob blwyddyn o'r oerfel, tra mai dim ond 17 sy'n ildio i ddigwyddiadau eraill sy'n ymwneud â natur.

Banciau Mawr Newfoundland yn cael ei ystyried y lle mwyaf anghysbell yn y byd. Mae'r ardal wedi'i gorchuddio â niwl yn 40 y cant yn y gaeaf a hyd at 84 y cant yn yr haf.

I genedl sydd, heb os, yn adnabyddus am ei Tywydd ffresMae'n ymddangos yn syndod mai Canadiaid oedd dyfeiswyr y mynegai UV, mesur o ddwyster ymbelydredd uwchfioled yr haul yn sbectrwm llosg haul. Wrth i UV gynyddu, gall pelydrau'r haul wneud mwy o ddifrod i'r croen, y llygaid a'r system imiwnedd. Yn 1992, Gwyddonwyr Amgylchedd Canada datblygodd y mynegai fel offeryn i amddiffyn iechyd Canada, ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tua 48 o leoliadau ledled y wlad.

Mae yna ddywediad yng Nghanada sy'n dweud "Os nad ydych chi'n hoffi'r tywydd, arhoswch bum munud." Ni allai erioed fod wedi bod yn fwy gwir nag yn Pincher Creek, Alberta; lle cofnodwyd y newid tymheredd mwyaf eithafol yn hanes Canada: cododd mercwri o -19ºC i 22ºC yn felly Dim ond un amser.

Nesaf byddwn yn gwybod sef y dinasoedd cynhesaf yng Nghanada yn ystod y gaeaf neu'r rhai oerach yn ystod yr haf, felly gallwn gynllunio ein llwybr yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn yr ymwelwn â'r wlad.

Dinasoedd Cynhesaf Canada Yn ystod y Gaeaf

Tirwedd rhewllyd yn canada

I ddod o hyd i hinsawdd gynnes yn ystod gaeaf Canada, y ddinas wych y gallwn ddod o hyd iddi i'r dwyrain o'r Mynyddoedd Creigiog, sy'n rhwystr perffaith i gadw gwres yr haul yn ystod misoedd y tymor hwn, y tair dinas fawr yn ne-orllewin Lloegr columbia brau perffaith i ddod o hyd i'r hyn yr ydym yn edrych amdano yw: Victoria, Vancouver a Abbotsford.

Yn ninasoedd Canada bob amser Fe welwn nosweithiau gaeaf cynhesach ac ysgafn nag mewn sawl rhan o'r wlad, llai o ddyddiau gyda rhew a nosweithiau gyda llai o dymheredd isel.

Mewn rhannau eraill o Ganada, mae'r dinasoedd cynhesaf ar gyfer y gaeaf wedi'u lleoli yn yr Talaith Ontario Canada a'r taleithiau morwrol. Yn eu plith, Dinasoedd Ontario o Toronto, Windsor a St. Catharines, sy'n sefyll allan am gael hinsawdd aeaf yn gyson gynhesach na'r gweddill.

Victoria, yw'r brif ddinas ddiamheuol ymhlith y dinasoedd mawr yng Nghanada am gynhesrwydd yn y gaeaf. Mae sawl gradd a diwrnod yn uwch na'r lleill oherwydd tywydd cynnes. Victoria yw'r unig ddinas yng Nghanada sy'n ddigon mawr i ganiatáu i'r tymheredd beidio â gostwng o dan -10 gradd Celsius (14 gradd Fahrenheit) yn ystod y gaeaf.

Ac yn yr haf? Dinasoedd Canada gyda'r hinsawdd oeraf

Tiwlipau yng Nghanada

Sant Ioan o Newfoundland Hi yw dinas bwysicaf Canada os ydym yn siarad am ddinasoedd gyda'r hinsawdd oeraf yn ystod yr haf. Mae ganddo'r tymheredd dyddiol cyfartalog isaf ac mae'n cael y nifer lleiaf o ddiwrnodau poeth iawn yn ystod misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst.

Brunswick newydd, nid dim ond un arall o'r dinasoedd mwyaf Canada, ond fe'i defnyddir hefyd i raddio mesuriadau tymheredd yr haf i gyfrifo'r cyfartaledd isaf yn y wlad a'r dyddiau poeth lleiaf.

Hefyd yn gyson yn y y deg uchaf o'r holl feini prawf ei ddefnyddio i benderfynu a yw dinas yn mynd i roi a "Haf oer" yw Calgary, Alberta; Edmonton, Alberta a Victoria a Vancouver yn British Columbia. Dinasoedd Canada sydd wedi'u cynnwys yn y safleoedd hyn yw'r ardaloedd metropolitan mwyaf yn y wlad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

10 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   Lourdes Rizo meddai

  Helo, mae gen i ddiddordeb mewn mynd i weithio yn Victoria, wn i ddim pa mor ymarferol y gallai fod.

 2.   Delwedd deiliad Carmen Morales meddai

  Rwy'n fenyw heddychlon o Fecsico
  Mae gen i ganiatâd i fynd i Ganada
  Nid wyf yn adnabod unrhyw un rhywun a allai fy nghefnogi i aros tra byddaf yn dod o hyd i swydd os gwelwch yn dda !!

 3.   Maria Lopez meddai

  Hoffem fyw yng Nghanada. Mae fy ngŵr yn gyfreithiwr. Rwy'n gyfrifydd ac mae gennym 3 o blant 17 a 14 oed a babi 4 mis oed. Beth yw'r posibiliadau?

 4.   Mauritius meddai

  Fabiana, rydw i yn yr un sefyllfa â chi. O ba ddinas ydych chi'n dod? Rwyf wedi bod yn ystyried mynd i Ganada ond yr unig beth sy'n fy mhoeni yw nad oes gennych unrhyw un yno. Beth bynnag, mae'n dal i fod yn wlad ddatblygedig

 5.   CASTRO BASCOPE ELDY MILENA meddai

  Helo, Miilena ydw i o Bolifia proffesiwn ing. masnachol Rwy'n gweithio mewn sefydliad ariannol ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn mynd i Ganada oherwydd bod dyfodol economaidd gwell i'm bywyd a bywyd fy mab, y gwir yw nad yw'r person proffesiynol yma yn Bolivia yn cael ei werthfawrogi, mae cyflogau'n isel iawn a dim digon ddim hyd yn oed i adeiladu eich tŷ eich hun.
  Hoffwn fyw a gweithio yn Ontario yn unrhyw un o ddinasoedd Toronto, Windsor a Catharines

 6.   Lizbeth engel meddai

  Mae gen i ddiddordeb mewn mynd i Ganada i fyw a gweithio Rwy'n weithiwr proffesiynol mewn prifysgol a gyda 57 mlynedd yn fy ngwlad yn yr oedran hwn ni allwch gael swydd o unrhyw beth fel fy ngŵr a mab o dan 17 oed sut i wybod beth i'w wneud wneud

 7.   Elvy Del Carmen Doria Ll meddai

  Hoffwn fynd gyda fy nheulu i fyw yng Nghanada, beth ddylwn i ei wneud?

 8.   Jhon jairo garcia meddai

  Noswaith dda, Colombia ydw i, fy enw i yw Jhon ac rydw i'n athro adeiladu a rheolwr gwaith. Rwy'n 48 oed ac mae gan fy ngwraig 31 ddau blentyn bach. Hoffem deithio i Ganada.

 9.   Paris Antoniano meddai

  Helo.
  Rwy'n byw ym Mecsico / Sbaen ym Mecsico sydd â diddordeb mewn dod o hyd i swydd saer coed (galwch hi'n adeiladwaith neu'n ddodrefn). Mae gen i 12 mlynedd o brofiad.
  Vancouver neu Toronto yw fy hoff gyrchfannau, ond rydw i'n agored i unrhyw ranbarth arall.
  Rwy'n gwerthfawrogi unrhyw sylwadau.
  Diolch yn fawr.

 10.   Diana Duran meddai

  Helo rydw i eisiau mynd i weithio yng Nghanada i gysylltu â mi