Colombia, gwlad amlddiwylliannol

diwylliannau Colombia

Fel llawer o wledydd eraill America, Mae Colombia yn wlad amlddiwylliannol, pot toddi o bob math o rasys a gwareiddiadau. Yn union hyn cyfoeth ac amrywiaeth Mae'n un o falchder mawr pobl Colombia ac mae rhan dda o'i hanfod yn byw ynddo.

Mae amrywiaeth ddiwylliannol ac ethnograffig y wlad hon yn Ne America yn ganlyniad y gymysgedd o dri phrif grŵp ethnig sy'n tarddu o dri chyfandir gwahanol: America, Ewrop ac Affrica. Dechreuodd y broses hon gyda dyfodiad y Sbaenwyr bum canrif yn ôl ac mae wedi parhau i ddatblygu hyd heddiw gyda dyfodiad mewnfudwyr o lawer o wledydd yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac, i raddau llai, o wledydd Asiaidd.

Yn y cyfrifiad diwethaf a gynhaliwyd yng Ngholombia, dosbarthwyd mwyafrif llethol y boblogaeth (tua 87%, hynny yw, mwy na 38 miliwn o bobl) "heb ethnigrwydd." Mynegir hyn yn nata'r Yr Adran Ystadegau Gweinyddol Genedlaethol (DANE). Fodd bynnag, y gwir yw bod rhan fawr o'r boblogaeth, i raddau mwy neu lai, yn ganlyniad camsyniad.

Mewn gwirionedd, mae'r categori hwn o "heb ethnigrwydd" yn cwmpasu'r mwyafrif helaeth o Colombiaid na ellir eu labelu mewn categorïau mwy penodol fel categori Affro-Colombia (bron i 3 miliwn o bobl) neu cynhenid (1,9 miliwn).

colombia amrywiaeth ethnig

Colombia, gwlad amlddiwylliannol.

Prif grwpiau ethnig Colombia

Mae Colombia yn un o'r gwledydd sydd â'r amrywiaeth ethnig ac ieithyddol fwyaf yn y byd. Dyma'r grwpiau pwysicaf:

Mestizos

Nhw yw'r grŵp mwyafrif. Dechreuodd y mestizaje rhwng Ewropeaid ac Americanwyr Brodorol o flynyddoedd cyntaf concwest Sbaen. Mae'r grŵp mestizo Dyma'r mwyaf niferus yng Ngholombia ac mae i'w gael yn rheolaidd iawn ledled y diriogaeth. Amcangyfrifir bod gan oddeutu 80% o Golombiaid darddiad ethnig Ewropeaidd a brodorol.

Caucasiaid

Mae'n grŵp llai y mae gwreiddiau Ewropeaidd yn dominyddu ynddo. Mae'r poblogaeth wyn mae'n cynrychioli mwy neu lai draean o gyfanswm poblogaeth Colombia. Sbaeneg yw ei achau yn bennaf ac, i raddau llai, hefyd Eidaleg, Almaeneg, Ffrangeg ac o wledydd Slafaidd. Bogota a Medellin Nhw yw'r ddwy ddinas sydd â'r ganran uchaf o'r boblogaeth wyn yn y wlad.

Affro-Colombiaid

Mae cyfanswm nifer y Colombiaid sydd wedi'u cynnwys yn y grŵp hwn yn amrywio yn ôl y gwahanol astudiaethau, er ei fod yn amrywio o 7% i 25%, yn dibynnu a yw grwpiau eraill fel y grwpiau ai peidio. gwreiddiau o los palenqueros. Mae'n ymddangos bod mwy o gytundeb ar ddosbarthiad demograffig y Affro-Colombiaid, wedi'i ganolbwyntio'n amlwg ar arfordir y Môr Tawel. Yn y Adran Chocó er enghraifft, mae'r grŵp hwn yn llethol yn y mwyafrif.

Mae tarddiad y rhan hon o boblogaeth Colombia yn y caethweision duon a ddygwyd gan rym o diroedd Affrica i America. Heddiw mae Cyfansoddiad Colombia yn cydnabod hawliau, diwylliant, arferion a thraddodiadau Affro-Colombiaid yn llawn.

Cynhenid

Mae canran y boblogaeth frodorol yng Ngholombia wedi gostwng yn sylweddol yn y ganrif ddiwethaf a heddiw mae tua 4-5%. Yn ôl Cyfrifiad 2005, roedd tua hanner y brodorion o'r wlad wedi'u crynhoi yn adrannau La Guajira, Cauca a Nariño. Roedd Cyfansoddiad 1991 yn gwarantu cydnabod hawliau sylfaenol y bobl hyn. Mae'r cyfoeth diwylliannol ac ieithyddol o'r bobl hyn (siaredir 64 o ieithoedd Amerindiaidd yng Ngholombia).

Arabiaid

Yn dod o wledydd y Dwyrain Canol fel Syria neu Libanus a ddechreuodd gyrraedd y wlad ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif. Cyfrifir bod mae tua 2,5 miliwn o Golombiaid o darddiad Arabaidd, er mai dim ond rhan fach ohonynt sy'n datgan eu hunain yn Fwslim.

Gwisg cumbia Colombia

Gwisgoedd nodweddiadol y cumbia Colombia

Mynegiadau diwylliannol o Colombia

Mae canlyniad lliwgar y gymysgedd o Ewropeaid, pobloedd brodorol ac Affricaniaid yn arwain at ymadroddion diwylliannol niferus ac amrywiol sy'n gwneud Colombia yn wlad amlddiwylliannol fel ychydig yn y byd.

At swbstrad diwylliannol y gwareiddiadau brodorol, ychwanegodd y Sbaenwyr, ymhlith eraill, Babyddiaeth neu system ffiwdal encomienda, yn ychwanegol at gyfraniadau technolegol yr oes. Daeth Affricanwyr, a gymerwyd fel caethweision i'r byd newydd, â mynegiadau diwylliannol ac artistig newydd gyda hwy, yn enwedig ym maes cerddoriaeth a dawns. Y tu ôl i'r Annibyniaeth Colombia, ceisiodd y Creoles sefydlu system wleidyddol luosog. Ar y llaw arall, arweiniodd y gymysgedd o'r gwahanol grwpiau hiliol at ffurfio grwpiau ethnig newydd.

Pensaernïaeth, celfyddydau plastig, llenyddiaeth, cerddoriaeth, gastronomeg… Ym mhob un o'r meysydd hyn o ddiwylliant Colombia, mae ymasiad gwahanol elfennau yn bresennol fel elfen gyfoethog.

Yn enwedig yn y maes ieithyddol Mae Colombia yn sefyll allan am ei hamrywiaeth. Mae'r Español, yr iaith a siaredir fwyaf, mae nifer o amrywiadau tafodieithol. Ar y llaw arall, ieithoedd brodorol Maent yn drysor diwylliannol gwerthfawr sy'n cynnwys mwy na 60 o ieithoedd, o darddiad Amasonaidd yn ne'r wlad ac o deulu Arawak yn y gogledd.

Hefyd y crefydd fel mynegiant diwylliannol mae'n cyfleu'r amlddiwylliannedd hwn. Er bod mwyafrif llethol y Colombiaid yn Babyddion, fel gwladwriaeth seciwlar, mae Colombia yn gwarantu rhyddid i addoli a hawliau cymunedau crefyddol eraill fel Efengylwyr, Tystion Jehofa, Bwdistiaid, Mwslemiaid neu Iddewon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

5 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   RANGEL JUAN DAVID meddai

  Helo

 2.   RANGEL JUAN DAVID meddai

  Rwy'n ACHOSI'R ATEBION HYN

 3.   RANGEL JUAN DAVID meddai

  EU BOD YN DIOLCH GORAU

 4.   nicoldayanna meddai

  Mae'n drawiadol yr hyn y gallaf ei gredu, diolch, chi yw'r vibes da gorau

 5.   dayana castro meddai

  Aww Loo Improver Ok <3