Bandeja paisa, dyma'r dysgl fwyaf nodweddiadol yng Ngholombia

Paisa hambwrdd

Mae gastronomeg yn un amlygiad diwylliannol arall, Yn yr erthygl hon, byddaf yn siarad am yr hambwrdd paisa, sydd, er ei fod yn ddysgl draddodiadol Antioquia, yn hysbys ledled tiriogaeth Colombia. Cyn siarad am y ddysgl hon, rwyf am egluro ychydig beth mae cinio nodweddiadol yng Ngholombia yn ei gynnwys, sy'n cael ei fwyta tua 12:30 hanner dydd. Beth bynnag rydych chi'n ei wneud, mae'n rhaid i chi ei adael a mynd i ginio, yna does dim amser i orffen.

Mae'r cinio Colombia nodweddiadol yn cynnwys cawl, cig (cig eidion), cyw iâr neu lysiau, a sych. Mae'r sych yn hambwrdd gyda salad, reis, patacón, a chig neu bysgod. Nid oes unrhyw arfer o gael pwdin ac nid ydyn nhw chwaith yn yfed coffi fel pwynt olaf. Yr hyn y mae'r "fwydlen ginio" yn ei gynnwys yw diod, mae'r arfer o yfed soda yn eang, ond y peth traddodiadol fyddai dŵr panela neu sudd naturiol. Ond mae'r hambwrdd paisa, ynddo'i hun, oherwydd faint o fwyd y mae'n ei gario, yn ginio ac yn cael ei weini felly.

Hambwrdd Paisa, cynhwysion

Rysáit Bandeja Paisa

Fel y dywedais wrthych, mae'r hambwrdd paisa yn nodweddiadol o Antioquia, ond mae ei enwogrwydd mor eang fel y gellir ei gynnig i chi, gyda'r amrywiadau sy'n nodweddiadol o bob rhanbarth, ym mhob man. Cofiwch hynny Yn Colombia, mae llawer o bobl yn deall paisa i'r rhai nad ydyn nhw'n dod o Bogotá, er eu bod yn siarad yn etymologaidd, dim ond pobl o'r rhanbarth coffi sy'n paisas.

Camwch i'ch rhestru, fel mae'n ymddangos yn wikipedia y cynhwysion sy'n ei gyfansoddi, mai pedwar ar ddeg yw ei gyflwyniad clasurol traddodiadol; trefnodd deuddeg ohonynt y tu mewn i'r hambwrdd, a dau arall fel cyfeiliant:

 • reis gwyn
 • Cig eidion powdr, chwyslyd neu wedi'i rostio
 • Chicharrón, sef ffrio croen y mochyn gydag ychydig o gig.
 • Sleisys llyriad aeddfed neu batacón.
 • Chorizo ​​Antioqueño gyda lemwn (mae'n chorizo ​​gwyn wedi'i rostio, nid yw'n cael ei fwyta'n amrwd)
 • Arepa Antioqueña, sy'n cael ei wneud gyda blawd corn melyn neu wyn hulled.
 • Hogao (yn dod i fod fel saws) gyda thomato a nionyn
 • Ffa cargo neu ffa pinto
 • Tomato naturiol wedi'i sleisio
 • Afocado.

Y Cyfeiliannau traddodiadol i yfed gyda'r hambwrdd paisa yw, y mazamorra con leche, a gallant hefyd gynnig panela daear, dulce macho (mae'n cyfeirio at y fanana aeddfed, nad yw yr un peth â'r banana) neu frechdan guava, Peidiwch â meddwl ei fod yn guava rhwng dwy dorth, mae'n fath cwins melys, ond o guava wedi'i lapio mewn dail!

Sut i goginio'r hambwrdd paisa

Pataconau o'r Bandeja Paisa

Os cawsoch eich annog i'w goginio a nawr eich bod yn gwybod yr holl gynhwysion, dywedaf wrthych sut y dylech ei wneud.

Y peth cyntaf i'w wneud yw gadael i'r ffa socian dros nos cyn eu coginio, yna mewn pot rydych chi'n eu coginio nes eu bod nhw'n feddal. Tra gallwch chi fynd i wneud y reis mewn saws o olew, halen a nionyn hir. Ym mron pob un o America Ladin mae ganddyn nhw'r arfer o olchi'r reis ddwy neu dair gwaith cyn ei roi i ferwi, fel ei fod yn rhyddhau'r startsh, ond yno mae blas pob un neu bob un.

Mewn padell arall, ffrio'r briwgig ac ychwanegu hanner yr hogao, fel yr eglurais i chi, mae hogao yn fath o saws tomato a nionyn, a'i droi gyda llwy. Rydych chi'n gwneud i'r porc rindiau eich hun trwy ffrio'r porc gyda'r croen.

Pan fydd popeth yn cael ei wneud Gan weini ar hambwrdd, y chicharronau o'r neilltu, y reis, cymysgu'r ffa gyda'r cig a'i roi hefyd, at hyn rydych chi'n ychwanegu'r patacón (Yn y paragraff nesaf, byddaf yn egluro sut y cânt eu gwneud) cwpl o wyau wedi'u ffrio, ac afocado wedi'i dorri'n bedwar. Mae pob Colombia da yn hoff o bupur chili, felly os ychwanegwch ychydig ato, byddant yn ei werthfawrogi.

Dywedaf wrthych am y patacón. Yn y bôn maent yn ddarnau gwastad wedi'u ffrio o fanana gwyrdd. Gellir eu bwyta ar eich pen eich hun neu trwy roi unrhyw beth y gallwch chi feddwl amdano, er mai'r rhai mwyaf cyffredin yw wyau wedi'u sgramblo, caws arfordirol, fel y gwelwch yn y llun, cig, pysgod wedi'u ffrio.

Hanes yr hambwrdd paisa

Llun o bobl Paisa

Mae'r paisa hambwrdd yn ei ffurf a'i gyfansoddiad cyfredol, yn ddysgl gymharol ddiweddar, cyn 1950 nid oes unrhyw gyfeiriadau ato. Mae'n sicr ei fod yn esblygiad masnachol, wedi'i ddatblygu mewn bwytai Antioquia o'r Antioqueno traddodiadol "sych", sy'n cynnwys reis, ffa, cig, rhywfaint o ffrio a llyriad, ynghyd ag arepa. Mae yna rai sy'n amddiffyn ei bod hi'n bosibl ei fod wedi esblygu o ddysgl gyffredin arall yn y rhanbarth, y Tipico Montañero neu yn syml Tipico.

Yn y papur newydd El Tiempo, ie yr un peth ag ysgrifennodd Gabriel García Márquez fel newyddiadurwr, ysgrifennodd erthygl ar darddiad yr hambwrdd paisa lle dywedasant iddo gael ei wasanaethu yn El Maizal yn y 40au, bwyty yn Bogotá, yr un hambwrdd hwn gyda'r enw Plato Marinillo.

Mae fersiwn arall yn dweud bod Hernando Giraldo, gourmet a newyddiadurwr, wedi ei ddyfeisio ar ddamwain a'i farchnata yn ei fwyty El Zaguán de las Aguas. o brifddinas Colombia. Yr hanesyn yw bod cwmni wedi comisiynu bwffe paisa ar gyfer digwyddiad, ar yr amod ei fod yn cain. Felly trefnwyd lliain bwrdd gwyn a phob pryd ar ei hambwrdd addurnedig mawr. Roedd y bwytai wrth eu boddau yn helpu eu hunain i bopeth ar y plât ac yn coroni bryn y bwyd gydag wy wedi'i ffrio'n feddal. Roedd Giraldo wrth ei fodd â'r syniad a'i ymgorffori yn ei lythyr. Boed hynny fel y mae, mae hwn yn saig y mae Colombiaid yn ochneidio amdano pan fyddant y tu allan ... a hefyd pan fyddant y tu mewn.

Mewn rhai bwytai Antioquia nodweddiadol gallwch ddod o hyd i amrywiad o'r un un y maen nhw wedi'i alw'n Hambwrdd o'r saith cig, y maent yn ychwanegu atynt, yn ychwanegol at yr holl gynhwysion a welais o'r blaen, rhostio cig eidion a phorc, iau porc wedi'i grilio a selsig gwaed Antioquia ... hynny yw, bom calorïau cyfan, ond gyda blas cyfoethog iawn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

28 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Swtano meddai

  Pan fydd rhywun o ddiwylliant gwahanol yn meiddio defnyddio ansoddeiriau addurnol am yr hyn nad yw’n ei wybod ond hanner, mae’r agwedd honno’n ennyn dau ymateb ynof: y cyntaf, o dosturi ers imi ddweud wrthyf fy hun bod y person hwnnw eisoes wedi gorffen mewn bywyd oherwydd yr unig beth sydd y canllaw yw'r diffyg chwilfrydedd ac felly mae'n dynodi bod popeth y mae'n ymgymryd ag ef yn seiliedig ar ragfarn, hynny yw, ar weledigaeth arwynebol a phlentynnaidd.
  Yr ail, o gynddaredd. Ond yna gofynnaf i fy hun pam mynd yn wallgof at rywun nad wyf hyd yn oed yn ei adnabod ac efallai bod yr hyn y mae'n ei wneud yn bryfocio. Yn lle, ar ôl y dicter daw'r atgofion ataf. Rwy’n cofio’n berffaith y flwyddyn roeddwn i’n byw yn yr UD a’r hyn wnes i ddioddef ei fwyta’n iawn. Roedd yn rhaid iddo gael ei ddwylo ar fwytai tramor i leddfu diffyg coginiol America. Es i hyd yn oed i fwyty Ethiopia yn Zashington lle bwytais i rai seigiau suddlon a barodd i mi lyfu fy mysedd yn llythrennol. Ond ie, cyn mynd i mewn i'r bwyty roedd yn rhaid i mi adael allan yn y stryd yr holl ragfarnau a all gymell yr awydd i fwyta rhywbeth gwahanol. Mae ychydig eiriau yn ddigon ar gyfer dealltwriaeth dda.

 2.   heidys y du meddai

  Rwy'n dweud wrthych i mi weld y llun a'i fod yn gwneud i'm ceg ddŵr ac ar yr un pryd fe wnaeth i mi hiraethu am feddwl am yr hyn sy'n cael ei fwyta yn fy ngwlad mor dda ac rydw i hyd yn hyn

 3.   efrain meddai

  Panamanian ydw i, roeddwn i'n byw am sawl blwyddyn yng Ngholombia ac rwy'n eich sicrhau, ers i mi golli'r ddysgl honno, ei bod yn edrych yn flasus, pwy bynnag nad yw'n hoffi achub y sylw

 4.   Alexis meddai

  Y peth gorau am wlad yw ei phrif ddysgl, nid wyf erioed wedi ymweld â Colombia, ond pryd bynnag yr af i wlad arall rwy'n rhoi cynnig ar ei phrif ddysgl ac rwy'n eu hoffi. Nid Colombia fydd yr eithriad ac mae eu plât yn edrych yn dda iawn. Mae yna bobl nad ydyn nhw'n gwybod sut i werthfawrogi pethau mewn bywyd ac yna'n cwyno.

 5.   Anna Arias meddai

  Mae Hambwrdd Paisa yn goeth pwy bynnag sy'n dweud fel arall sy'n cael problemau â'u taflod, mae'n wir na all y rhan fwyaf o'r amser ei fwyta'n llwyr oherwydd ei fod yn doreithiog ond dim ond y gymysgedd o gynifer o wahanol ddanteithion sy'n ei gwneud yn arbennig. Venezuelan ydw i ond rydw i wrth fy modd â'ch dresel. Cyfarchion i'r holl frodyr Colombia.

 6.   Anna Arias meddai

  peidiwch â rhoi sylw i'r sylwadau maleisus hynny, mae eu gastronomeg yn gyffredinol yn rhagorol, yma mae gennym ni sawl bwyty Colombia ac mae fy nheulu ac rydw i'n mynd yn aml ac rydyn ni bob amser yn caru eu bwyd. Ua gweld mwy o gyfarchion a chusanau.

 7.   Bart Max meddai

  Mae meddwl am hambwrdd paisa yn gwneud dŵr yn fy ngheg. Wrth gwrs, nid yw'r hyn rydw i'n mynd i'w ddweud yn wrthrychol oherwydd fy mod i'n Colombia, ond mae gan fy ngwlad amrywiaeth gastro-omig aruthrol, at ddant pawb. Felly os ydych chi am fwyta rhywbeth blasus ac mewn rhai achosion yn wahanol, wyddoch chi, stopiwch wrth fwyty Colombia.

 8.   lili meddai

  Mae fy sylw yn ofalus gyda'r hyn rydych chi'n ei ddweud oherwydd os nad ydych chi'n hoffi rhywbeth heb roi cynnig arno, peidiwch â gweiddi oherwydd yn ein gwledydd mae yna fwydydd rhyfedd hefyd ac nid yw pawb yn ei weld â llygaid drwg felly nid yw bwyd Paisa yn brin i mi mae'n fwyd a Duw bopeth a wnaeth yn dda

 9.   estefania meddai

  Bwyd Paisa yw'r gorau a'r fath beth am Donaisi os nad ydych chi'n ei hoffi, bydd eich sylwadau yn erchyll

 10.   andrew meddai

  cyfarchion i bawb yng Ngholombia! Rwy'n dweud wrthych fy mod i wedi teithio i'ch gwlad hardd tua phedair gwaith ac rwyf wrth fy modd â'r bwyd cymaint â'r bobl. Ymhlith y seigiau cyfoethocaf mae hwn, yr hambwrdd paisa, sydd hyd yn oed nawr, o ochr arall y byd, yn chwennych! Heb gyfeirio at y sylwadau a wnaed eisoes, rhaid i mi ddweud fy mod yn bersonol yn caru eich bwyd… wel, cyfarchiad cordial ac rwy'n gobeithio gallu dychwelyd i Colombia yn fuan iawn! "Eu bod nhw'n dda iawn!"

 11.   Xavier meddai

  Ecwador ydw i ac mae'n rhaid i mi ddweud bod yr hambwrdd paisa yn flasus, pwy bynnag sy'n dweud fel arall ddim yn gwybod am fwyd.

  Rwyf wedi rhoi cynnig arno yn Cartagena a Bogotá ac mae'n rhaid i mi ddweud mai hwn yw'r gorau ...

  Regards,

 12.   Cristina meddai

  hambwrdd paisa y gorau

 13.   David .. meddai

  RWY'N MAN IFANC O 16 AC RWY'N LLAWER O PAISA PRIDE NID YDW I'N RACIST, AC MAE'N SEFYLL I MI FOD «DONAIS» YN BERSON IMMATURE IAWN, IPOCRITE A SHAME OHERWYDD OS YDYM YN COLOMBIAN NEU NID, RYDYCH CHI AC OS RYDYCH YN MYND I DDOD I SIARAD DRWG AM EIN DISHES COLOMBIAN. RATHER ARBED EICH GEIRIAU OHERWYDD EU BOD YN ESTYN ...

  MAE'R HYFFORDDIANT PAISA YN CHINBA ...

 14.   Miguel meddai

  mae'r dysgl hon yn flasus iawn

 15.   David meddai

  Rwy'n Periw o 25 i

 16.   David meddai

  Rwy'n Periw o 25 i

 17.   David meddai

  Rwy'n Periw 25 oed ac wythnos yn ôl rydw i'n ôl yn fy ngwlad ... roeddwn i eto 3 wythnos yng Ngholombia a dychwelais i roi cynnig ar yr hambwrdd paisa ac os yw'n gyfoethog rydw i wrth fy modd, yn eu plith mae'r Reis gyda Cnau coco, ond oddi yno ... gyda'r lleill dydw i ddim yn hoffi bwyd llawer i'w ddweud, collais fwyd Periw, a phan oeddwn i yng Ngholombia fe wnes i goginio a gwneud bwyd Periw ac roedden nhw'n ei hoffi, y tro arall gwnes i Papa a la huancaina, Lomo saltado, ac roeddent yn eu hoffi, yr oeddwn yn ei hoffi 100% yw Santa Marta el Rodadero, mae Playa Blanca huyy yn brydferth, roeddwn i yn Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Codazzi, Barrancabermeja, Medellin, Melgar Tolima a Bogotá .. Cefais amser gwych ... ac mewn gwirionedd byddaf yn dod yn ôl y flwyddyn nesaf i dreulio fy ngwyliau eto ... ond bydd popeth yn dibynnu ar ferch Colombia y cyfarfûm â hi, y fenyw harddaf a welais, wel, a blas.

  1.    Karl meddai

   RYDYCH CHI BOB AMSER YN CREU EICH HUN CANOLFAN Y BYD GYDA'CH FOMISTRONOMI !!! PERUVIANS WEDI BOD YN AG !!!

 18.   Miguel meddai

  rydych chi'n iawn david, nid yw bwyd Colombia mor gyfoethog â gadewch i ni ddweud oherwydd nid oes ganddo ymasiad fel y Periw sy'n Eidaleg, Almaeneg, Croateg, Japaneaidd a Tsieineaidd, mae gan fwyd Colombia fwy o ddylanwad Affricanaidd, Sbaenaidd, yn yr achos brodorol mae Colombiaid mae cywilydd arnyn nhw dyna pam nad yw eu bwyd yn sefyll allan ac efallai na fyddan nhw byth yn sefyll allan

 19.   Carmen meddai

  Colombia yw fy chwaer yng nghyfraith a rhoddodd i mi roi cynnig ar y bwyd hwnnw a'r un hwn rydych chi'n marw o dda

 20.   ester meddai

  Helo, merch o Sbaen ydw i ac mae fy ngŵr yn Colombia, nawr mae'n mynd i fod yn ben-blwydd arno a hoffwn ei synnu gyda pharti pen-blwydd Colombia nodweddiadol, ond does gen i ddim syniad sut i wneud hynny, byddwn i'n gwerthfawrogi llawer. pe gallech fy helpu a rhoi syniadau imi, diolch.

 21.   Cristina meddai

  donaisi os nad Colombia peidiwch â beirniadu ac os ydych chi'n parchu'ch gwaed Colombia yr hambwrdd paisa yw'r gorau yw fy Ngholombia a'i fwydydd cyffrous ac ewch i Batagonia dionaisi .l.

 22.   DECHRAU meddai

  RYDYCH CHI'N RHAGORI, OND NID OES Y TRAY PAISA DIM LLYTHYR NEU CUCUMBER. MAE'R TOMATO A'R UNIG YN CAEL EU CHOPIO A'U SEFYDLU A FFURFIO'R "HOGAO" TEULU A DELICIOUS NEU "HOGO". MAE TAMPCO WEDI Cilantro LITTLE.

 23.   rholio am byth meddai

  Gawn ni weld. Gadewch i ni ei gwneud hi'n glir. Nid yw bwyd Colombia wedi'i baratoi mor ofalus ac egsotig ag mewn mannau eraill. Yn syml, mae'n ymateb i gwmpasu'n rhesymegol y gofynion gastronomig sydd eu hangen arnom fel gwlad sy'n gweithio'n galed. Mae'n cael ei baratoi'n gyflym ond gyda digon o galorïau, braster a charbohydradau i fod yn egnïol bob amser. Os oes gan yr Unol Daleithiau yr hamburger, mae gan Colombia yr hambwrdd paisa, er heb fod mor eang ar y lefel genedlaethol. Nid oes llawer o opsiynau o'r gegin nodweddiadol yng Ngholombia, ond mae'r hambwrdd paisa yn sefyll allan am gyfuno sawl cynhwysyn sydd, heb ychwanegu llawer o sbeisys, yn eu bodloni'n llawn. Rwy'n dod o Bogotá ac rwy'n datgan fy hun yn «antipaisa» neu'n «paisaphobig» am ei holl ddiwylliant o fasnachu cyffuriau, puteindra a hitmen, diwylliant o «yr hyn nad wyf yn hoffi fy mod yn ei ddileu», ond rhaid dweud hynny wrth fynd i mewn i unrhyw bwyty yr opsiwn gorau yw gofyn am hambwrdd paisa.

 24.   Iwrani meddai

  Mae'r Hambwrdd Paisa Yn Ac A Fydd Yn Ddysgl Flasus ????

 25.   Delwedd deiliad Jose Luis Ramirez meddai

  Bolifia ydw i, roeddwn i yn Cali a rhoddais gynnig ar yr hambwrdd Paisa, sy'n flasus, nid yw mor wahanol i fwyd Bolifia, mae ganddo flas coeth, mae gan y brodyr Colombia flas da mewn bwyd.

 26.   Dim enw meddai

  Rydych chi'n edrych yn ffiaidd>: /

 27.   Cira meddai

  Helo, cyfoethog iawn, Ciwba ydw i ac mae gennym ni'r un chwaeth, mae'n gyfoethog iawn.