Adar yng Nghoedwig Law yr Amason

Adar fforest law yr Amason

Am ddegawdau lawer mae adaregwyr a phobl sy'n hoff o fyd natur o bob cwr o'r byd wedi teithio i Dde America i arsylwi ar gyfoeth a lliw'r nifer o rywogaethau o adar yng nghoedwig law yr Amason.

Nid hyfforddiant am ddim mo hwn: mor gynnar â 1970, adaregydd y Swistir-Americanaidd Rodolphe Meyer o Schauensee a nodwyd yn ei waith "Arweiniad i adar De America" ​​(Arweiniad i adar De America) nad oedd unrhyw ranbarth yn y byd gyda chymaint o rywogaethau o adar ag yn yr Amazon.

Ac er hynny, mae gwneud catalog cyflawn o'r holl adar sy'n byw yn y rhan hon o'r byd yn dasg gymhleth. Amcangyfrifir yn y rhanbarth cyfan (sy'n cynnwys llawer o Brasil, Venezuela, Colombia, Periw a gwladwriaethau eraill), cyfanswm y ffigur fyddai oddeutu 1.300 o rywogaethau. O'r rhain, byddai tua hanner endemig.

Er mwyn dod i'r casgliad hwn, cymerwyd yr ystadegau ar nifer yr adar yng nghoedwig law yr Amason a reolir gan wahanol sefydliadau fel sail. Dim ond mewn rhai cynefinoedd rhanbarthol y mae rhai o'r rhywogaethau hyn i'w cael, tra bod eraill fwy neu lai wedi'u dosbarthu'n homogenaidd ledled yr Amazon.

Dyma sampl o'r adar mwyaf cynrychioliadol yng nghoedwig law yr Amason:

Adar Ysglyfaethus

Mae rhanbarth yr Amazon yn gartref i amrywiol rywogaethau o adar ysglyfaethus sy'n unigryw yn y byd. Y mwyaf adnabyddus yw'r Eryr Harpy (harpyja harpy), sydd dan fygythiad o ddifodiant ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gellir ei ddarganfod o hyd yng Ngholombia, Ecwador, Guyana, Venezuela, Periw, Swrinam, Guyana Ffrengig, de-ddwyrain Brasil, a gogledd yr Ariannin.

Eryr Harpy

Eryr Harpy

Gyda bron i ddau fetr o hyd adenydd, mae'n un o'r eryrod mwyaf yn y byd. Ei blymiad llwyd, gwyn a du yw, ynghyd â'i grib rhyfedd, ei brif nodwedd wahaniaethol.

Adar ysglyfaethus nodweddiadol eraill y rhanbarth hwn yw'r hebog cryptig (Micrastur mintori) ton tylluan wen (Pulsatix perspicillata).

Hummingbirds ac adar bach

Heb os, y grŵp mwyaf o adar yng nghoedwig law yr Amason yw'r adar bach, yn canu ai peidio. Yn eu plith mae yna rai rhywogaethau cynrychioladol iawn fel y topaz hummingbird (topaz pella), gyda'i gynffon hir a'i fflapio'n gyflym. Mae gan yr aderyn hardd hwn blymiad lliw gwych ac mae'n defnyddio ei big mân i sugno paill o flodau. Mae wedi'i ddosbarthu'n eang ledled y rhanbarth.

Humpabird topaz

Humpabird topaz

Mae yna lawer mwy o adar bach yn yr Amazon, catalog aruthrol. I ddyfynnu un o'r rhai mwyaf adnabyddus, byddwn yn sôn am y cneuen goch (dendrocolaptes picummus), sy'n fath o gnocell y coed. Sôn arbennig am aderyn canolig ei faint, ond egsotig a phoblogaidd iawn: yr toucan (Chwaraeodd Ramphastos), yn adnabyddadwy iawn gan ei big enfawr.

Gallinaceae a hwyaden wyllt

Mae yna lawer o adar eraill yng nghoedwig law yr Amason a fydd yn ein synnu. Mae gan rywogaethau o'r teulu gallinaceae goesau cadarn, pigau byrion, ac yn gyffredinol ni allant hedfan neu dim ond ar dir isel y gallant hedfan.

Camungo

Camungo

Yn y categori hwn yn sefyll allan y camungo (Ystyr geiriau: Anhima cornuta), aderyn tebyg i dwrci sy'n hawdd i'w adnabod gan bwmp bach sy'n ymwthio uwch ei big.

Mewn rhanbarth sydd â chymaint o afonydd, camlesi a morlynnoedd â'r Amazon, mae'n rhesymegol dod o hyd i lawer o adar teulu'r hwyaid, hynny yw, hwyaid a'u tebyg. Mae'r Gŵ Orinoco neu hwyaden wigeon Maent yn ddwy rywogaeth nodweddiadol iawn, heb anghofio'r peccary, hwyaden wyllt gyda phlymiad lliwgar iawn.

Parotiaid a Macaws

Heb os, y math hwn o aderyn yw'r cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am ffawna'r Amason. Mae yna lawer o rywogaethau o macaws, o wahanol feintiau a nodweddion corfforol. Mae'r macaw hyacinth (Anodorhynchus Hyacintinus), a elwir hefyd yn y macaw glas, yw'r mwyaf poblogaidd yn ôl pob tebyg. Mae ganddo blymiad bywiog, glas yn bennaf, gyda phlu euraidd ar yr ên. Yn anffodus, mae'n rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol.

macaw

Macaw Hyacinth

Rhywogaeth drawiadol iawn arall yw'r macaw adain werdd (Ara cloroptera), sydd i'w gael mewn gwahanol rannau o ranbarth Amazon. Mae'r anifeiliaid hyn yn cael eu gwahaniaethu gan gryfder eu pigau, eu deallusrwydd a'u hirhoedledd, gan eu bod yn gallu byw 60 mlynedd neu fwy.

Adar sborionwyr

Rhywogaethau adar cario, sy'n bwydo ar weddillion anifeiliaid marw eraill. Gallwch hefyd ddod o hyd i'r math hwn o aderyn yng nghoedwig law yr Amason. Yn eu plith, mae yna un sy'n sefyll allan uwchben y gweddill: y fwltur brenin (Papa Sarcoramphus). Nid yw'n anifail arbennig o osgeiddig oherwydd y smotiau lliw a'r tyfiant sy'n difetha ei wyneb.

vulture

Fwltur y Brenin

 

Fodd bynnag, rhaid cydnabod, fel ei berthynas Andean y CondorMae ganddo awyr aristocrataidd benodol sy'n ei gwneud yn arbennig o ddeniadol. Yn dibynnu ar yr ardal o'r Amazon y mae'n byw ynddi, mae'r aderyn hwn yn derbyn gwahanol enwau, fel condor y jyngl o brenin zamuro.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*