Diwylliant Colombia

Yr Aur

Mae diwylliant Colombia a'i diriogaeth yn hynod ddiddorolNid yn unig am ei dirweddau a'i gyfoeth pensaernïol, mae hefyd i'w bobl, y dywedir mai nhw yw'r mwyaf cyfeillgar yn Ne America i gyd. Mae gan y wlad hon y fraint o gael ei lleoli wrth y porth i Dde America, sy'n awgrymu ei fod wedi derbyn llawer o grwpiau a phobloedd ethnig, y ddau yn wreiddiol o America, yn ogystal â gwladychwyr ac Affricaniaid.

Mae'r ffaith hon yn cyfrannu at ei hamrywiaeth ddiwylliannol a gwerth treftadaeth uchel ei harferion, felly, rydyn ni'n mynd i wneud briff adolygiad o holl ddiwylliant Colombia.

Amrywiaeth ddemograffig

Planhigfa goffi Colombia

Mae gan Colombia boblogaeth o 48 miliwn o drigolion, yn ôl cyfrifiad poblogaeth gyffredinol 2005. O'r trigolion hyn, dosbarthodd 85,94% o boblogaeth Colombia eu hunain heb ethnigrwydd, mae hyn yn cynnwys Iddewon ac Arabiaid. Sbaeneg ac Arabeg yw llinach gwynion Colombia yn bennaf, gyda rhai cyfraniadau Eidaleg, Ffrangeg, Almaeneg a Slafaidd. Mae'r boblogaeth wyn wedi chwarae rhan ddylanwadol yn hanes Colombia, nhw oedd y rhai a oedd yn draddodiadol yn cyfansoddi sefydliadau'r llywodraeth, yn ysgrifennu'r cyfansoddiad, yn rheoli'r fyddin, yn adeiladu seilwaith, yn y prifysgolion a'r gwyddorau.

Ymhlith yr opsiynau ar gyfer hunan-adnabod cyrhaeddodd y grŵp Affro-Colombia 10,62% o'r boblogaeth, y grŵp brodorol 3,43% 1, ac fel sipsiwn 0,01%, sydd yn ôl y cyfrifiad tua 5.000 o bobl ac yn disgyn yn uniongyrchol o sipsiwn Ewropeaidd, Fe'u dosbarthir yn sectorau poblogaidd y dinasoedd ac mewn niwclysau amrywiol o'r enw kumpanias.

Poblogaeth frodorol

Wayuu yng Ngholombia

Ar hyn o bryd nid yw pobl frodorol yn Colombia na 4% o'r boblogaeth, ac fe'i dosbarthir yn bennaf mewn ardaloedd gwledig. Mae Cyfansoddiad 1991 yn cydnabod hawliau sylfaenol pobloedd brodorol Colombia, ar ôl bod yn ddioddefwyr camdriniaeth, lled-gaethwasiaeth, amodau byw llym a llafur gorfodol am ganrifoedd. Mae tua 87 o wahanol grwpiau ethnig brodorol ledled tiriogaeth genedlaethol Colombia, a'r mwyaf niferus yw'r Wayuu, NASA, Senu, Porfeydd a Embera.

Y grwpiau ethnig eraill yw Achagua, Andakí, Andoque, Arhuaco, Awá, Bara, Barasana, Barí, Camsá, Carijona, Cocama, Cofán, Coreguaje, Cubeo, Cuiba, Chimila, Desano, Chimila, Guambiano, Guanano, Guayabero, Huitoto, Inga , Jupda, Karapana, Kogui, Kurripako, Macuna, Macaguane, Mocaná, Muisca, Nukak, Piapoco, Pijao, Piratapuyo, Puinave, Saliba, Sikuani, Siona, Tatuyo, Tinigua, Tucano, Umbrá, U'wa ,, Wiw, Yagua, Yanacona, Yucuna Yukpa a Zenú. Mae ieithoedd brodorol hefyd yn swyddogol yn eu tiriogaethau, ar wahân i Sbaeneg, siaredir 64 o ieithoedd Amerindiaidd, yn ogystal â channoedd o dafodieithoedd, sydd wedi'u grwpio yn 13 teulu ieithyddol ac sydd hefyd yn rhan o'r diwylliant Colombia cyfoethog.

Affro-ddisgynyddion yn niwylliant Colombia

Afro-ddisgynyddion

Mae'r boblogaeth Affro-ddisgynnydd wedi'i lleoli yng nghoridor Môr Tawel Colombia, yn Ynysoedd San Andrés, Providencia a Santa Catalina, yng nghymuned San Basilio de Palenque ac mewn rhai prifddinasoedd y wlad.

Ers dyfodiad y caethweision cyntaf ym 1504, mae duon yn rhan o'r boblogaeth, Colombia sydd â'r drydedd boblogaeth ddu fwyaf ar gyfandir America, ar ôl yr Unol Daleithiau a Brasil. Mae'r grŵp ethnig hwn wedi gwneud cyfraniadau mawr i gerddoriaeth a chwaraeon y wlad.

Amrywiaeth o ran natur, amrywiaeth yn niwylliant Colombia

brithwaith gyda diwylliant Colombia

Elfen i'w hystyried sy'n pennu'r amrywiaeth ddiwylliannol yng Ngholombia yw'r amodau naturiol y mae ei thrigolion yn datblygu ynddynt. Rwy'n egluro hyn, mae gan y rhai sy'n byw yn yr ardaloedd arfordirol, yn y Môr Tawel ac yn yr Iwerydd, ffordd hollol wahanol o fyw na'r rhai sy'n byw yng nghanol y wlad, yn yr Altiplano, yn ardal y gwastadeddau , neu yn jyngl yr Amazon. Fel dwi'n dweud mae'r hinsawdd, a ffactorau daearyddol hefyd yn cyflyru, neu maen nhw'n nodi'r amrywiaeth ddiwylliannol, o'r gastronomeg, y ffordd o wisgo, neu'r golwg fyd-eang ei hun ar fywyd.

Ac fel y gallwch gael enghreifftiau go iawn o'r hyn a eglurais uchod, byddwn yn dweud wrthych mai patacón, (sy'n fanana wedi'i ffrio) a phanela, yn ogystal â choffi, yw'r hyn sy'n debyg i Colombia i gyd, ond oddi yno mae gan bob rhanbarth ei arfer ei hun. Chwilfrydedd ynglŷn â choffi, mae'r coffi nodweddiadol o Golombia yn goch, cwpanaid o goffi cryf a melys.

Fel crynodeb, dywedaf wrthych:

 • Yn Valle del Cauca mae'r manjar gwyn, dulce de leche wedi'i weini mewn powlenni o gymar, pandebonos, rholiau startsh gyda chaws a guarapo, sudd cansen siwgr wedi'i dynnu'n oer, yn gynrychioliadol.
 • Yn adran Antioquia a'r cyffiniau, mae'r hambwrdd paisa yn cael ei fwyta, fel bwyd mwy traddodiadol, gyda ffa ac arepas corn.
 • Mae cymunedau brodorol yr Amazon a basn Orinoco yn rhoi pwys mawr ar brosesu casafa a bwyta ei ddeilliadau fel fariña a casabe.
 • Yn Cundinamarca a Boyacá mae'r mud o Santa Fe, y mazamorra bach a'r tamales yn nodweddiadol. Yn Bogotá, mae seigiau nodweddiadol fel ajiaco, siocled gyda chaws, changua, ffigys gydag arequipe ac almojábanas yn sefyll allan.
 • Yn adran Atlántico, mae'r cawl pige colomennod gyda chig hallt, y bynsen yucca, y reis lisa, y selsig, yr arepa wy yn nodweddiadol. Mewn ardaloedd eraill, mae'r bwyd môr, reis gyda choconyt, y caribañolas, y friche yn ddysgl nodweddiadol o La Guajira.
 • Yn Rhanbarth y Môr Tawel, mae tapao, pysgod môr gyda llyriad gwyrdd, borojó a chontaduro yn cael eu gweini.
 • Yn y Gwastadeddau Dwyreiniol, mae'r cig a la llanera yn nodweddiadol, ynghyd ag yucca, banana, tatws a chili neu guacamole.
 • Yn Cauca, mae salpicón, cawl carantanta, tamales pipián, ymhlith eraill, yn flasus iawn.

plant mewn canŵ trwy Colombia

Os wyf wedi dweud wrthych am y bobl a gastronomeg Colombia o fewn ei amrywiaeth, mae hynny oherwydd fel yr eglurais ar y dechrau, Y tu hwnt i grwpiau ethnig a gwahanol fynegiadau o ddiwylliant Colombia, mae'r hinsawdd a mynediad at gynhyrchion lleol yn ddwy o'r elfennau i'w hystyried wrth siarad am amrywiaeth Colombia., yn enwedig os ydych chi am fynd i'r wlad hardd hon ar wyliau

A fyddech chi'n ychwanegu rhywbeth arall at y swydd hon am ddiwylliant Colombia? Beth yw eich profiad?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

14 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   tatiana meddai

  hahahahahahahaha Rwy'n sicr ddim yn gwybod

 2.   joseth meddai

  Mae'n iawn i mi, dim ond nad ydych chi'n gwybod beth sy'n anodd
  iddynt anfon hynny i gyd a hefyd maent yn ysgrifennu mor wael ar gyfer y radd honno y maent ynddo

 3.   joseth meddai

  i chi mae'n dwp, ast

 4.   sara valentina ramirez meddai

  SEFYDLWCH CHEBRE IAWN FEL Y BYDDAI'R UN YN UN SYLWCH

 5.   Marchog Yesith meddai

  Ps Rwy'n credu bod y dudalen hon yn dda iawn
  Yr hyn nad ydw i'n ei hoffi yw nad ydyn nhw'n rhoi digon o wybodaeth i'r hyn rydw i'n edrych amdano

 6.   DEALEGRIA ALMA MARCELA SILVA meddai

  BETH SY'N RIKO Y VICIOOOO RWYF AM VICIOOOO LLE YW FY VICIOOOO>: V

 7.   s meddai

  mae hyn yn iawn

 8.   Maria meddai

  Dwi ddim yn deall pam nad ydyn nhw'n goresgyn hiliaeth.

 9.   EICH ASS meddai

  MAE'N CAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAA DEFNYDDIO

 10.   Anita Aldana meddai

  ps roeddwn i wir yn hoffi'r dudalen hon diolch iddi wnes i ennill ac fe ges i 10 a mwy dysgais i bethau nad oeddwn i hyd yn oed yn eu hadnabod ... diolch

 11.   samuel meddai

  Diolch yn fawr, fe helpodd lawer i mi ar gyfer y gwaith cymdeithasol
  Nawr os gofynnwch imi, byddaf eisoes yn gwybod sut graaaaaaaaa

 12.   samuel meddai

  Diolch yn fawr, fe helpodd lawer i mi ar gyfer y gwaith cymdeithasol
  nawr gallaf gael 50 ar gyfer y mater yn fyr

 13.   Menyw meddai

  Waw, roeddwn i'n hoffi'r dudalen yn fwy na phwy mae'n siarad amdani. Mae sôn am Colombia mor brydferth, sydd yn wir, ond mae'r math o sylwadau rydw i'n eu cael yn siarad am y rhai sy'n ei ysgrifennu, yn gadael llawer i'w ddymuno, i ddifaru. Y ffordd honno ni fyddai unrhyw dwristiaid yn dod

 14.   Garmendia Almaeneg pazgasa meddai

  lol lol custa lol XD