Tollau a diwylliant rhanbarth Amazon

llwyth amazon

Mae Rhanbarth Amazon Colombia yn un o'r cyfoethocaf yn Ne America, o ran ei amrywiaeth ethnig, diwylliannol, tirwedd, ac ati.. Mae yna lawer o bobl sy'n penderfynu mynd yno i chwilio am emosiynau a chyrchfannau da Er mwyn gallu mwynhau gwyliau sydd, mewn rhan arall o'r byd, yn amhosibl dod o hyd iddo.  

Rhanbarth amazon

afon amazon yn rhanbarth amazon

Mae rhanbarth yr Amazon wedi'i leoli yn ne-ddwyrain Colombia ac mae'n cynnwys taleithiau: Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo a Vaupés. Afon Amazon a'r ardal o'i chwmpas yn perthyn yn bennaf i'r matte Grosso, ym Mrasil, a elwir yn ysgyfaint y byd gan mai hwn yw'r ffynhonnell ocsigen bwysicaf ar gyfer y blaned, mae rhan ohoni i'w chael yng Ngholombia ac am y rheswm hwn fe'i gelwir yn rhanbarth yr Amason.

Mae Colombia yn adnabyddus am ei bioamrywiaeth mewn fflora a ffawna, mae'r cyfoeth naturiol a ddarperir gan ei nodweddion o'r gwahanol ranbarthau sy'n ffurfio Colombia a rhanbarth yr Amazon yn un ohonynt. Mae'r cyflwr hinsoddol ac amgylcheddol yn gwneud y rhanbarth hwn yn gyfoethog o ffawna a fflora, yn wahanol i'r rhai a geir yn rhanbarth yr Andes.

Mae rhanbarth Amazon yn meddiannu bron i 40% o diriogaeth Colombia, hi hefyd yw'r ardal leiaf poblog yn y wlad. Mae ei diriogaeth yn wastad â jyngl, mae ganddo ran enfawr o'r enw 'piedmont' Amasonaidd, oherwydd ei fod wedi'i leoli drws nesaf i'r mynyddoedd dwyreiniol.

Mae Amazon Colombia yn gyfoethog iawn

llwyth amazon

Mae rhanbarth Amazon yn gyfoethog iawn o grwpiau ethnig, tra bod y rhan fwyaf o'i phoblogaeth yn bobl sy'n gwarchod eu harferion, eu hiaith, eu diwylliant a hefyd y traddodiadau. Maent bob amser wedi bod yn byw mewn cytgord â'u hamgylchedd, gan weithio'n galed i warchod yr Amazon. Gallwn sôn bod y Nukaks (nomadiaid ydyn nhw), y Ticunas, y Tucanos, y Camsás, yr Huitotos, yr Yaguas a'r Ingas.

Mae eu bwyd yn cael ei sicrhau gan amaethyddiaeth frodorol ac maen nhw'n pysgota gyda dulliau arbennig. Yn rhanbarth yr Amazon mae yna rai ffrwythau egsotig fel cupuaçu, yr arazá a'r alligator. Yn yr ardal hon mae'r Andes, yn ogystal, mae gan Colombia 9 parc anhygoel i warchod y cyfoeth mewn bioamrywiaeth ac i greu noddfa ar gyfer gwahanol rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid sy'n byw yn y parciau ac sy'n cael eu parchu.

Mae rhai o brifddinasoedd y taleithiau sy'n perthyn i ranbarth Amazon wedi'u cysylltu trwy ffyrdd. Mae ganddyn nhw hefyd gysylltiadau eraill fel yr afon neu ddefnyddio awyrennau. Felly, mae'r defnydd o gludiant modur ar dir yn cael ei leihau ac mae'r effaith ar y rhanbarth yn cael ei leihau ac mae'r Amazon yn cael ei gadw'n well o lawer fel gwarchodfa'r byd ac efallai y bydd yn parhau i fod yn ysgyfaint y byd, rhywbeth mor bwysig i'r holl bobl sy'n byw. ar ein planed.

Er hyn i gyd, mae rhanbarth yr Amazon yn gyrchfan ddelfrydol i bawb sy'n hoff o ecodwristiaeth, bydd lle anhygoel i'w ddarganfod bob amser.

Tollau a diwylliant rhanbarth Amazon

Afon Amazon yn Amazon Colombia

Os ydych chi am deithio i ranbarth Amazon, mae angen i chi wybod ei arferion a'i ddiwylliant i allu integreiddio'n dda cyn gynted ag y byddwch chi yno. Mae fforest law yr Amason yn gorchuddio oddeutu 4.264.761 km sgwâr o Dde America, mae'n fwy na thraean o'r cyfandir cyfan sy'n golygu mai hwn yw'r basn mwyaf ar y Ddaear. Mae'n gartref i oddeutu 400 o lwythau brodorol, pob un â'i ddiwylliant, ei iaith a'i diriogaeth wahanol.

Y ffordd o fyw bennaf

Yn draddodiadol, mae gan y mwyafrif o lwythau Amazon ddiwylliant helwyr-gasglwr. Maent yn symud i ardal newydd bob ychydig flynyddoedd, ond yn ddiweddar roedd yn well gan lawer o lwythau fod â bodolaeth fwy llonydd. Mae pobl yn byw mewn adeiladau cymunedol ac yn rhannu adnoddau â'u cymuned.

Mae gan bob llwyth ei iaith ei hun a'i ddiwylliant ei hun (dawns, crefftau, caneuon, meddyginiaethau ...). Gallant hefyd gael eu cnydau eu hunain ac yn aml mae ganddynt fentrau i ofalu am y blaned.

Eu cred

Jyngl Amazonas

Mae'r rhan fwyaf o ddiwylliant Amazon yn ymarfer rhyw fath o animeiddiad. Mae'r system gred hon yn gweld y jyngl fel cartref bywyd ysbrydol, gyda'r holl flodau, planhigion, anifeiliaid ... ac mae gan bob un ei ysbryd ei hun.

Mae llwyth Yanomami yn ne Venezuela a gogledd Brasil yn aml yn perfformio defodau ac ar gyfer hyn maent yn bwyta cyffuriau rhithbeiriol y maent yn eu creu o risgl coeden. Eich nod yw gallu gweld yr ysbrydion.

Mae Shamans yn defnyddio pŵer gwirodydd i wella aelodau llwyth a gofyn nad yw eu gelynion yn eu brifo. Fel rheol mae gan Shamans wybodaeth eithaf soffistigedig o gyflyrau meddygol.

Mae yna lwythau ynysig

saethwyr yn yr amazon

Hyd yn oed heddiw mae yna rai llwythau ynysig yn ddwfn yn y jyngl sy'n aros yn hollol y tu allan i'r byd modern.. Maent yn tyfu eu llysiau a'u ffrwythau eu hunain ac yn hela eu hanifeiliaid coedwig eu hunain am fwyd. Roedd cyrff y llwythau hysbys a gafodd eu ffilmio o'r awyr wedi'u paentio mewn paent coch, roedd gan y dynion wallt hir ac roedd yn ymddangos eu bod wedi'u heillio.

Casglwyd y data hyn yn 2011 diolch i Survival International, a ryddhaodd y delweddau o'r llwyth hwn ar y ffin rhwng Brasil a Pheriw.

Mae bygythiadau parhaus

Mae diwylliannau brodorol yr Amazon yn cael eu bygwth gan ymosodiadau i faes mwyngloddio, logio, rinsio gwartheg a hyd yn oed gweithgaredd cenhadol.. Yn Ecwador, daw'r prif fygythiad o'r diwydiant olew, sy'n clirio darnau mawr o goedwig i gael mynediad at gronfeydd olew, rhywbeth sy'n gadael y tir wedi'i halogi a'r dŵr yn cael ei wenwyno. Mae hyn yn drueni mawr oherwydd nid yw bodau dynol yn sylweddoli, wrth chwilio am olew i geisio arian a phwer, eu bod yn gwenwyno ein cartref, hynny yw ... ein byd a ninnau.

Os ydych chi am ymweld â rhanbarth Amazon a darganfod ei gorneli, mae'n hanfodol eich bod chi'n gallu dod o hyd i ganllaw da sy'n adnabod y corneli. Dim ond fel hyn y byddwch chi'n mwynhau ei swyn heb fynd ar goll a gwybod yr holl adnoddau sydd gennych chi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.