Y ddiod Colombia, y brandi

Brandi Colombia

Mae gan bob gwlad ei gwirod neu ddiod genedlaethol ei hun. Yr un o Colombia yn schnapps, heb amheuaeth y diod alcoholig mwyaf arwyddluniol ac annwyl. Ymunwch â ni ar y daith hon trwy diroedd Colombia i ddod o hyd i wres a blas ei ysbryd gorau.

Yn gyntaf oll, rhaid egluro bod brandi (sy'n cael ei adnabod gan wahanol enwau mewn gwahanol rannau o'r byd), yn ddiod mor hen ag y mae'n eang. Mae'n hysbys hynny roedd eisoes wedi'i ddistyllu yn y canol oesoedd. Cyfeiriodd yr enw "dŵr poeth" at ei gynnwys uchel mewn alcohol, a'i gwnaeth yn sylwedd fflamadwy. Enw mwy caredig arall a ddefnyddiwyd hefyd ac sy'n parhau i gael ei ddefnyddio yw "dŵr bywyd" (dwr bywyd), sy'n dwyn i gof ei gynnwys ysbryd.

La cansen siwgr, yn wreiddiol o Dde-ddwyrain Asia, i America yn nwylo'r Sbaenwyr. Arweiniodd y distyllfeydd cansen at wirodydd amrywiol fel ron yn rhanbarth y Caribî a'r gwirod ym Mrasil. Yn achos rhanbarthau'r Andes, y canlyniad oedd brandi. Nid yw'r gred gyffredinol bod brandi Colombia yn tarddu o ddiod Quechua cynharach yn ddim mwy na myth.

Mae’r ddistyllfa gyntaf yn Nueva Granada yn dyddio o ddim llai na 1784: y “Real Fábrica de Destilaciones del Nuevo Reino”, yn Villa de Leyva. Ar ôl annibyniaeth, rheoleiddiodd gwladwriaeth Colombia gynhyrchu brandi, gan wahardd cynhyrchu artisanal.

Nodweddion brandi Colombia

Mae'r brandi Colombia nodweddiadol ar gael o sylfaen o 94% neu 96% o alcohol crynodedig wedi'i ddistyllu o gansen siwgr. Mae'r alcohol hwn yn sych iawn, ond mae wedi'i feddalu hanfodion anis a surop siwgr. Mae gan bob cynhyrchydd ei rysáit ei hun ac mae gan bob rhanbarth ei flas ei hun.

Gall fod yn anodd i yfwr lleyg ddod o hyd i naws a gwahaniaethau. Yn wahanol i ddiodydd eraill fel wisgi, brandi (a elwir hefyd guaro) ddim yn cynnig aroglau neu flasau amlwg. Nid yw hyn yn golygu na chymerir y gofal mwyaf i barchu'r meintiau a'r cyfrannau sy'n rhoi ei hanfod fwyaf dilys i'r ddiod hon, i'r gwrthwyneb. Mae'n cymryd, ie, ymdeimlad o arogl a thaflod wedi'i hyfforddi'n dda i'w dal a'u mwynhau.

coctel colombia

Mae'r brandi yn cael ei fwyta yng Ngholombia mewn sawl ffordd

Wrth flasu brandi Colombia da, mae angen ystyried ei raddio uchel. Mae'n bosibl bod y ddiod gyntaf yn "llosgi" y geg, ond yn y rhai dilynol gallwch chi eisoes werthfawrogi'r cynhesrwydd a'r naws y cyfeiriasom atynt yn y paragraff blaenorol.

Mae'n deg nodi hefyd nad yw brandi Colombia yn dod o Colombia gant y cant. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r anis y mae'n cael ei weithgynhyrchu gyda hi yn cael ei wneud gydag olewau hanfodol sy'n cael eu mewnforio o Sbaen; ar y llaw arall, alcohol cansen (a elwir taffi ym jargon y cynhyrchwyr) yn dod yn bennaf o Ecwador.

Brandiau gorau

Mae yna lawer o frandiau cydnabyddedig o frandi Colombia. Y brandi Antioquia Mae'n un o'r enwocaf y tu mewn a thu allan i ffiniau'r wlad. Fe'i cynhyrchir yn y Ffatri Gwirodydd Antioquia (FLA) o triagl, mêl a siwgr cansen, gan gynnig tri math: cap glas, cap coch a chap gwyrdd. Rhaid inni hefyd dynnu sylw at amrywiaeth premiwm o'r enw Brandi brenhinol 1493 gydag aroglau soffistigedig ac wedi'u pecynnu'n ofalus mewn potel wydr foethus lle mae cansen siwgr a blodyn anis wedi'u hysgythru.

neithdar

Y brandiau gorau o frandi Colombia

Prif gystadleuydd Antioqueño ar y lefel genedlaethol yw brandi Neithdar, wedi'i ddistyllu yn Cundinamarca. Mae'r brand hwn hefyd yn cynnig amrywiaeth unigryw o frandi o'r enw Neithdar premiwm, gyda blas melysach a llyfnach.

Yn ddiweddar mae'r brand hefyd wedi dod yn boblogaidd Mil o gythreuliaid, yn ninas Cartagena de Indias. Mae'r si hwn yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn dilyn yr hen rysáit ar gyfer gwirod clandestine o'r oes drefedigaethol. Efallai mai hype yn unig ydyw, ond beth am roi cynnig arni?

Mae brandiau brandi eraill sy'n boblogaidd iawn yng Ngholombia yn Valle Blanco, Caucano, Cristal, Arweinydd, Llanero, Nariño, Origin, Platinwm y Tair cornel, ymhlith llawer o rai eraill. Cynhyrchir y gwirod hwn mewn 16 o 32 adran y wlad, felly mae llawer i ddewis ohono.

Sut i yfed brandi

I'r cwestiwn hwn, bydd bron pob Colombiaid yn ateb heb betruso eiliad bod yn rhaid i un, yn anad dim, yfed y brandi "mewn cwmni da." Dylid cofio ei fod yn ddiod alcohol uchel y dylid ei yfed yn gymedrol. Dyma'r fformwlâu mwyaf cyffredin:

 • Shot (saethu), mewn sbectol fach iawn. Mae'n fwy dymunol ei weini ar dymheredd oer, er ar y llaw arall, collir rhan o'i synhwyrau sitrws a ffrwyth.
 • Mewn gwydr byr, gyda dewis o gyffyrddiad o ddŵr neu soda ynghyd â lletem lemwn fach.
 • Mewn gwydr hir, gyda llawer o rew a ffrwythau trofannol neu sudd sitrws gyda nhw.

I gyd-fynd â'r brandi, mae arbenigwyr yn cynghori bwyta ffrwythau trofannol mewn dognau bach. Mae cnau coco ac oren hefyd yn "priodi" yn dda gyda'r ddiod hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   MARIA ESTHER RICO meddai

  Yng Ngholombia mae gennym amrywiaeth nid yn unig o fflora a ffawna ond hefyd o ddiwylliant: mae pob rhanbarth yn cael ei nodi gan ei llên gwerin, ei gastronomeg a'i arferion

  Yn Boyacá er enghraifft: mae gennym ni yn Tunja, ffatri gwirod Boyacá, lle mae brandi Lider, sêl ddu Onix a Rum Boyacá yn cael eu cynhyrchu.

  Mae lleoedd o ddiddordeb i dwristiaid fel Villa de Leyva, Cwm Tensa, Paipa, Tunja. Yma mae lleoedd o ddiddordeb sy'n dyddio'n ôl i'r Wladfa fel Eglwys Gadeiriol Basilicia Metropolitan Santiago Apostol, Tŷ'r Sylfaenydd, y Capten Gonzálo Suárez Rendón, Tŷ'r Escribano Juan de Vargas, tŷ'r Hinojosa a roddodd lawer i siaradwch yn y Wladfa, Archif Ranbarthol Boyacá sydd â hanes gwych, ffynnon Pozo de Hunzahúa neu Donato, clustogau'r diafol, man lle'r oedd y Chibchas yn addoli'r haul a'r lleuad bob dydd ac yn aberthu i'w duwiau, y cofeb i'r Gwenith, yn ôl hanes, oedd hau gwenith am y tro cyntaf yn America adeg y Wladfa.

 2.   Sinta Javier Delgado meddai

  Brandi Antioqueño sut i'w yfed