Diwylliannau cynhanesyddol

Diwylliannau cynhanesyddol

Mae cannoedd o diwylliannau cynhanesyddol ac mae dwsinau o wareiddiadau gwreiddiol wedi datblygu yn nhiriogaeth helaeth cyfandir America. Mae'n ymddangos bod consensws bod y diwylliannau cyn-Columbiaidd uchel a ystyriwyd yn codi ym Mesoamerica a'r Andes, sef yr Anasazi, Mexica, Tolteca, Teotihuacana, Zapoteca, Olmeca, Maya, Muisca, Cañaris, Moche, Nazca, Chimú, Inca a Tiahuanaco ymhlith eraill..

Pob un ohonynt roeddent yn gymdeithasau â systemau cymhleth o drefniadaeth wleidyddol a chymdeithasol ac ohonyn nhw rydyn ni wedi cael ffeiliau o'n traddodiadau artistig a'u credoau crefyddol. Yng ngweddill y cyfandir, roedd cynnydd cymdeithasol a diwylliannol yr un mor bwysig a datblygwyd materion hanfodol fel rheolaeth amgylcheddol neu'r cymdeithasau democrataidd cyfansoddiadol cyntaf. Oedd, wrth ichi ei ddarllen, roedd democratiaeth yn bodoli y tu hwnt i Athen.

Rhai o'r dyfeisiadau neu'r elfennau diwylliannol a ddatblygodd hefyd ar ochr arall hemisffer ac Iwerydd yw calendrau, systemau gwella genetig ar gyfer corn a thatws, cystrawennau gwrth-seismig, systemau dyfrhau, ysgrifennu, meteleg uwch a chynhyrchu tecstilau. Roedd gwareiddiadau cyn-Columbiaidd hefyd yn adnabod yr olwyn, ond nid oedd yn ddefnyddiol iawn, oherwydd orograffeg y tir a'r coedwigoedd y gwnaethant ymgartrefu ynddynt, ond fe'i defnyddiwyd i wneud teganau.

Yn gyffredinol, cawsant lefel uchel o ddatblygiad wrth adeiladu temlau a henebion crefyddol, gan eu bod yn enghreifftiau clir o barthau archeolegol mwyaf adnabyddus Caral, Chavín, Moche, Pachacámac, Tiahuanaco, Cuzco, Machu Picchu a Nazca, yn yr Andes Canolog; a Teotihuacan, Maer Templo, Tajín, Palenque, Tulum, Tikal, Chichén-Itzá, Monte Albán, ym Mesoamerica.

Ac ar ôl y nodiadau cyffredinol hyn, rydw i'n mynd ymlaen i fanylu ar rywbeth mwy am rai o'r diwylliannau cynhanesyddol pwysicaf.

America cyn Ewropeaid, diwylliannau cyn-Sbaenaidd

Pan feddyliwn am America cyn-Columbiaidd neu gyn-Sbaenaidd, dau derm yr ydym yn tueddu i'w defnyddio fel cyfystyron, ond er hynny mae eu naws, rydym bron bob amser yn mynd i Ymerodraeth yr Inca, y Mayas a'r Aztecs, sut bynnag y tu ôl (neu cyn hynny, yn dibynnu ar edrychiad) o'r diwylliannau pwysig hyn mae llawer mwy.

Fel y gallwch ddychmygu Mae oes cyn-wladychu America yn amrywio o ddyfodiad y bodau dynol cyntaf, o Asia trwy Bering a'r Chwyldro Neolithig, i ddyfodiad Columbus ym 1492. A hefyd yn ein dychymyg ar y cyd rydyn ni'n meddwl am Ganolbarth a De America, mewn gwirionedd mae hyn hefyd oherwydd bod cymdeithasau a phobloedd Gogledd America yn nomadiaid.

Diwylliannau cynhanesyddol Colombia

Cyn dyfodiad y Sbaenwyr, roedd tiriogaeth yr hyn sydd bellach yn Colombia, yn cael ei phoblogi gan amrywiaeth fawr o bobloedd frodorol, ac er nad ydyn nhw mor gydnabyddedig â'r rhai a oedd yn byw mewn rhannau eraill o Dde America neu Ganol America, roedd ganddyn nhw ddatblygiad pwysig. i lefel artistig a diwylliannol.

Yn ôl astudiaethau a gynhaliwyd gan nifer o haneswyr dros y blynyddoedd, penderfynwyd bod tair cymuned ieithyddol fawr yn byw yng Ngholombia, y Chibchas, Caribe ac Arawak, yr oedd nifer o lwythau â thafodieithoedd ac ieithoedd gwahanol yn perthyn iddynt.

Teulu iaith Chibcha

Roedd yn meddiannu ardaloedd uchel mynyddoedd y Dwyrain, y Bogotá savannah a llethrau rhai o afonydd y Gwastadeddau Dwyreiniol, roedd y llwythau canlynol yn perthyn i'r teulu hwn: Arhuacos a Taironas (Sierra Nevada de Santa Marta), Muiscas (Rhanbarth Canol yr Andes) , Tunebos (Casanare), Andaquíes (Caquetá), Pastos a Quilosodas (rhanbarth deheuol), Guambianos a Paeces (Cauca).

La Teulu iaith Caribïaidd

Daeth o ogledd Brasil, aethant heibio i diriogaeth Venezuelan, yr Antilles, ac oddi yno, fe gyrhaeddon nhw arfordir yr Iwerydd, o'r fan lle symudon nhw i rannau eraill o'r wlad. Roedd y llwythau canlynol yn perthyn i'r teulu hwn: Turbacos, Calamares a Sinúes (Arfordir yr Iwerydd), Quimbayas (Central Mountain Range), Pijaos (Tolima, Antiguo Caldas), Muzos a Panches (Tiroedd Santander, Boyacá a Cundinamarca), Calimas (Valle del Cauca), Motilones (Norte de Santander), Siocledi (Arfordir y Môr Tawel).

Teulu Iaith Arawak

Aethant i mewn i Colombia trwy Afon Orinoco ac ymgartrefu mewn gwahanol rannau o'r diriogaeth. Roedd y llwythau canlynol yn perthyn i'r teulu hwn: Guahíbos (Llanos Orientales), Wayus neu Guajiros (Guajira), Piapocos (Bajo Guaviare), Ticunas (Amazonas).

Diwylliannau cynhanesyddol Mecsico

Maya

Ar ei anterth, mae ymerodraeth Maya yn cwmpasu Meso America i gyd. Fe wnaethant ymgartrefu yn jyngl Guatemala, rhan o'r Yucatan, ym Mecsico, gorllewin Honduras ac El Salvador. Dyma'r cyfnod rhwng y blynyddoedd 300 a 900 o'n hoes y'u gelwir yn y Cyfnod Clasurol, ac yn sydyn, un o'r dirgelion mawr, ar ei anterth, cwympon nhw a diflannu, mae'r damcaniaethau diweddaraf yn hyn o beth yn sôn am yr halogiad. o'r dyfroedd fel y ffactor a achosodd y machlud.

Dau gan mlynedd yn ddiweddarach yn Chichén Itzá fe wnaethant ailymddangos, ond roeddent eisoes yn gymdeithas fwy gwan. Roedd y Mayans yn feistri gwych ar wyddoniaeth a'r celfyddydau, yn fedrus yn y grefft o wehyddu wedi'i wneud o gotwm a ffibr agave.

Mae ei bensaernïaeth yn cael ei ystyried y mwyaf perffaith yn y byd newydd, gydag addurniadau mewn rhyddhadau, paentiadau a gwaith agored. Mae'r un peth yn wir am ysgrifennu sy'n rhagori ar bob ysgrif Americanaidd arall. Ymhlith y nifer o ddinasoedd Mesoamericanaidd a sefydlodd y pwysicaf ac y mae eu hadfeilion yn dal i fodoli Tikal yn jyngl Guatemala a Chichén Itzá yn Yucatan ym Mecsico.

Y diwylliant gwych arall yr ydym yn uniaethu â gwlad Canol America yw y bobl Aztec a oedd yn dominyddu ardal ganolog a deheuol Mecsico heddiw rhwng y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r unfed ganrif ar bymtheg. Maent yn bobl a brofodd ehangu cyflym trwy gynghreiriau milwrol gyda grwpiau a phoblogaethau eraill. Ar ôl marwolaeth Moctezuma II ym 1520, datgelwyd gwendid yr ymerodraeth fawr hon, yn deillio o'r ehangiad cyflym hwnnw, a'i gwnaeth yn haws i'r Sbaenwyr, dan arweiniad Hernán Cortés, goncro'r ymerodraeth fawr hon. Gweithgareddau economaidd y gwareiddiad hwn oedd amaethyddiaeth a masnach.

Diwylliannau cynhanesyddol Periw

Peru

Mae codiad yr Incas yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif, ar y diwedd, pan ymsefydlodd llwyth bach yn nyffryn Cuzco, Peru, a sefydlu eu prifddinas. O'r fan honno maent yn darostwng gweddill y llwythau nes iddynt ddod yn ymerodraeth helaeth y mae eu traddodiadau, eu chwedlau a'u golwg fyd-eang yn parhau i fod yng mhobloedd eraill y cyfandir. Un o'r pethau sy'n denu sylw Yr ymerodraeth hon yw iddi gael ei ffurfio mewn 50 mlynedd. Ei iaith swyddogol oedd Quechua. Ac roedd eu gweithgareddau economaidd yn seiliedig ar amaethyddiaeth, hela a physgota, masnach a mwyngloddio.
Cyn cloi, hoffwn eich atgoffa, er mai Incas, Mayas ac Aztecs fu'r gwareiddiadau a oedd â'r mwyaf o olion a phwysigrwydd, nid oeddent yn gyfoeswyr trwy gydol eu datblygiad, ac nid nhw oedd yr unig rai.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

13 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   liizeth bonilla meddai

  mae hyn yn ganolig canolig rheolaidd

 2.   JULIANA ANDREA ARBOLEDA LONDOÑO meddai

  BOD DA YN ARBED ME MATER Y CYMDEITHASAU

 3.   Andres meddai

  uiiop`p` + `+ poliyuhu6yu6ytrftr

 4.   Ystyr geiriau: Eimy iolany meddai

  Fe wnes i symud o gwmpas ychydig ond diolch
  Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn cylchredeg i eraill

 5.   morâl leidy meddai

  diolch peidiwch â cholli cymdeithasol

  1.    morâl leidy meddai

   a chopïo popeth

 6.   Karen Tatiana meddai

  oh anhygoel mae mor dda nes peri i mi fod eisiau sgrechian hahahahahaha

 7.   Daniel Felipe Montero meddai

  Da iawn yw hyn i gyd gynhanes Colombia

 8.   Mauritius meddai

  Roeddwn i angen y diwylliant

 9.   jeison 68 meddai

  peidiwch ag ysgrifennu rhywbeth nad yw'n real mae'r merched yn dod o'r Ariannin a Bolifia nid o Colombia

 10.   iwrani meddai

  Wel nid yw hyn yn dda ond er hynny fe wnaeth yr athro fy nghael yn dda mewn cymdeithasol =)

 11.   Ioan 33 meddai

  Beth yw enw holl ddiwylliannau America cyn-Sbaenaidd

 12.   jeronimo meddai

  da iawn arbed i mi fod ataliad