Prydau nodweddiadol rhanbarth Amazon

bwyd nodweddiadol yn rhanbarth yr Amazon

Os ydych chi'n hoffi mwynhau gastronomeg pan ewch chi i wlad arall, yna siawns na fyddwch chi'n hoffi gwybod pa seigiau neu fwydydd sydd fwyaf poblogaidd neu nodweddiadol y lle. Heddiw, rwyf am siarad â chi amdano seigiau nodweddiadol rhanbarth Amazon, lle yn ôl y disgwyl, mae'r bwyd y mae ei bobl yn ei fwyta yn cael ei goginio dros wres isel a bob amser law yn llaw â chynhyrchion nodweddiadol y rhanbarth hwn.

Mae rhanbarth yr Amazon yn meddiannu dwyrain a rhan o dde'r wlad, felly mae'n helaeth iawn. Mae'n cynnwys dim llai nag adrannau Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caqueta, Putumayo, Guainia, Guaviare, Vaupes ac Amazonas. Yn yr holl ranbarth hon yn llawn gwastadeddau ac afonydd y gastronomeg mwyaf nerthol yn cael ei gyfuno â llawer o wahanol gynhwysion sydd hefyd yn dod o ffiniau Brasil a Pheriw, Dyna pam y gallwch chi ddod o hyd i lawer o seigiau gwahanol, unigryw a nodweddiadol iawn hefyd.

Bwyd nodweddiadol rhanbarth Amazon

Juane Periw

amazon juanes bwyd peruvian

Yn yr Amazon Periw gallwch ddod o hyd i'r ddysgl juanes sy'n cael ei gwerthu yn y marchnadoedd neu mewn cyflenwyr lleol. Mae'n gymysgedd o reis a chig - cyw iâr fel arfer - a gwahanol berlysiau sydd wedi'u lapio mewn dail banana.. Dyma un o'r hoff fwydydd i'r bobl sy'n byw yn y tiroedd hyn ac i'r twristiaid sy'n penderfynu mynd i roi cynnig ar y ddysgl nodweddiadol hon.

Ceviche, un o seigiau nodweddiadol rhanbarth Amazon

Ceviche Periw, un o fwyd nodweddiadol rhanbarth yr Amazon

Os ymwelwch ag Ecwador neu Periw, byddwch yn sylwi bod y dysgl hon yn cael ei chrybwyll a'i gweld mewn bwytai, gan gynnwys poblogaethau yn ardal yr Amazon. Mae'r dysgl yn cynnwys pysgod amrwd wedi'u sychu â lemwn a sbeisys. Mae'n syml bod salad a sglodion banana yn cael ei weini fel arfer a ceviche. Efallai bod gan y mwyafrif o bobl angerdd mawr am y ddysgl bysgod hon neu efallai nad ydyn nhw'n ei hoffi o gwbl.

Grugiau palma Suri, bwyd nodweddiadol rhanbarth Amazon

bwyd amazon Mwydion palmwydd Suri

Os ydych chi am fwyta rhywbeth gwahanol, dim ond ar y ffyn sydd wedi'u sgiwio gan gig o'r enw grugiau suri palma y bydd yn rhaid i chi edrych. Maen nhw'n larfa'r chwilen wen wen palmwydd du - Rhynchophorus palmarum - maen nhw'n ddanteithfwyd lleol.

La entomophagy neu beth sydd yr un peth, mae bwyta pryfed yn syniad a awgrymir i helpu problemau newyn yn y byd ac i gyfyngu ar ddatgoedwigo a cholli cynefin i lawer o anifeiliaid. Mae pryfed yn isel mewn braster, yn cynnwys llawer o brotein, ac yn tyfu'n gyflym ac yn atgenhedlu'n gyflymach fyth. Maent yn rhad i'w prynu a'u cynnal ac ychydig iawn o adnoddau sydd eu hangen arnynt i oroesi.

Os ydych chi'n ddigon dewr i dorri'ch problemau bwydo gyda phryfed gallwch roi cynnig arnyn nhw ... bydd y bobl sy'n byw yn y rhanbarthau hyn yn dweud wrthych ei fod yn flasus. Maent wrth eu boddau.

Barbeciw Brasil

barbeciw yn yr amazon

Os ydych chi yn Amazon Brasil fel Manaus neu Santarém, dylech wybod na allwch golli'r barbeciw Brasil. Mae diet y prydau nodweddiadol hyn yn ardal yr Amason yn cynnwys porc, cig eidion neu gyw iâr barbeciw. Fel rheol gellir eu gweini ar sgiwer ac mae pobl yn hoff iawn o'i fwyta fel hyn. Yn ogystal â chael eu gweini mewn bwytai a thai cig nodweddiadol, mae yna arddull arbennig y mae ymwelwyr yn tueddu i'w hoffi. Fel arfer mae taliad sefydlog ymlaen llaw i weinyddion bwytai roi sgiwer o wahanol gigoedd i chi fel y gallwch roi cynnig arnyn nhw i gyd.

Y pysgod Gamitana

pysgod gaminata

Un o seigiau nodweddiadol rhanbarth yr Amazon yw'r pysgod Gamitana sy'n cael ei nodweddu gan ei faint mawr a Fel arfer mae'n bysgodyn y mae pobl y rhanbarth yn ei hoffi yn fawr iawn. Maent fel arfer yn ei wneud wedi'i stwffio ac mae'n cael ei baratoi gyda stiw gyda nionyn sydd hefyd yn cynnwys: garlleg, paprica, lliwio, teim, deilen bae, menyn a hefyd saws du sy'n cael ei ychwanegu at flas.

Mae'n gymysg â reis, llysiau, cyw iâr, olewydd, cig, tiwna a choriander. Yn olaf, mae wedi'i stwffio â gamitana a'i weini gyda phataconau, yucca a chili. Mae'n ddysgl gref iawn y mae pawb sy'n rhoi cynnig arni yn tueddu i'w hoffi.

Y bwyd mwyaf nodweddiadol

Yn y rhanbarth hwn a diolch i bresenoldeb y jyngl, yn adran Amazonas, mae ffrwythau egsotig yn tueddu i fod yn bennaf, a ddefnyddir i wneud sudd, sudd, pwdinau a hufenau coeth gyda blasau anhygoel o dda.

Ymhlith y bwydydd y mae pobl sy'n byw yno a hefyd twristiaid yn eu dewis fwyaf mae bananas, yucca a physgod. Defnyddir pysgod mewn llawer o wahanol seigiau fel gamitana wedi'i stwffio, asennau gamitana, peli pirarucú a tharpon wedi'i rostio, ymhlith eraill. Prydau y gallwch chi ddod o hyd iddynt mewn bwytai ac os ydych chi am wneud yn eich cegin i roi cynnig ar ei ddanteithfwyd gallwch chwilio am ryseitiau ar-lein i'w gwneud gartref, er ei bod hi'n anodd dod o hyd i'r cyffyrddiad arbennig maen nhw'n ei roi yn y rhan hon o'r byd.

Cig gêm

Lechona gastronomeg rhanbarth yr Andes

Yn olaf, un arall o seigiau nodweddiadol rhanbarth yr Amazon sy'n cael ei fwyta amlaf yw cig a cig gêm mae'n enghraifft yn gastronomeg y rhan hon o'r byd. Mae cig tŷ yn cael ei fasnachu'n eang yn y rhan hon o'r byd ac yn symud llawer o arian y flwyddyn. Yn rhanbarth Tahuayo ym Mheriw, maen nhw'n tueddu i hela llawer ac maen nhw'n anifeiliaid sy'n cael eu dwyn i'r farchnad i'w bwyta gan bobl. Mae hela yn fygythiad difrifol i anifeiliaid ac i ymdrechion i warchod ffawna a'r Amazon - ac o amgylch y byd.

Mae llawer o anifeiliaid mewn perygl o ddiflannu oherwydd hela a masnach cig llwyn. Mae'r mwncïod gwlanog ac archesgobion eraill Maent yn enghraifft glir o berygl hela. Mae llawer o anifeiliaid dan fygythiad o hela a gor-ddefnyddio oherwydd colli cynefin.

Yr hyn rydych chi newydd ei ddarllen yw rhai prydau nodweddiadol yn rhanbarth Amazon a hefyd y bwydydd sy'n cael eu bwyta fwyaf ac y mae pobl fel arfer yn eu hoffi fwyaf. Ydych chi erioed wedi bod i ardal Amazon ac wedi bod yn ddigon ffodus i roi cynnig ar fwyd nodweddiadol rhanbarth yr Amazon maen nhw'n ei gynnig diolch i'w gastronomeg gwych? Dywedwch wrthym pa seigiau yr oeddech chi'n eu hoffi fwyaf a pha rai nad oeddech chi'n eu hoffi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

40 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   SKY JIMENEX meddai

  gan ffanor Gofynnaf ichi ddangos lluniadau'r prydau bwyd, lle maent wedi'u gwnïo a sut y cânt eu gwneud

 2.   Oscar meddai

  Mae gan Amazon Colombia lawer i'w ddangos, rhaid cyfoethogi ei gyfoeth gastronomig gyda ffotograffau sy'n dod â ni'n agosach ato. Llongyfarchiadau

 3.   emma meddai

  Rydw i eisiau'r ryseitiau a'r pwdinau, nid y rhai o Colombia, nid eich sylwadau, lludw

 4.   himelda meddai

  Dylent roi ryseitiau o seigiau nodweddiadol yr Amazon oherwydd nad oes

 5.   himelda meddai

  rhowch fwy o ryseitiau o seigiau o'r Amazon

 6.   valentina oliveros ramirez meddai

  Hoffais yn fawr iawn, diolch, roedd yn syml ac yn uniongyrchol

 7.   TREBOR meddai

  NI ALLWCH DDOD O HYD I SENSE I'R TUDALEN HON, NID OES DA-MIER.

 8.   BEADLES GERAL meddai

  noooo mae hwn yn acco yn ddiwerth i ni mae'r masau hyn yn gadael y dudalen hon ond os ydych chi'n parhau'n well kkoloquen algoooo DA !!

 9.   NANI OZ meddai

  BOD YN ANGHOFIO PAGINAA !!

  PEIDIWCH Â RHYWBETH CYNNYRCH

  NI ALLWCH CHI DDOD O HYD I UNRHYW BETH AM BETH MAE UN YN EDRYCH AM FY Q FUCK Rwy'n GOFAL
  YR ASHH ERAILL SY'N ANGHYWIR

  AHH A dwi'n CARU WIZARD OZ

 10.   brenin veronica meddai

  Rwy'n ddiog i ddarllen hwn, cymryd swydd yn Bagos, mae gan fy nhad fwytai llawn ac nid oes angen y pethau gwirion hyn arnaf

 11.   Lina meddai

  dylai hyn fod yn syth

 12.   andrehitha meddai

  hei os yw'r voleta hwnnw ni allaf kreer gas ke reseta mor hyll

 13.   dyffryn emrallt yn fain meddai

  Helpwch fi gyda rysáit ar gyfer pwdin nodweddiadol gan Vaupes

 14.   JOSE ALVARADO meddai

  Os gwelwch yn dda, rhaid i ni ddiweddaru cynnwys y dudalen, y dyddiau hyn mae yna amrywiaeth o fwyd nodweddiadol nid yn unig mewn leticia, ond yn yr adran gyfan… ..

 15.   JOSE ALVARADO meddai

  Ar wahân i'r rhestr rydych chi'n sôn amdani, mae gennym ni'r mojojoy wedi'i stwffio, y yato masato, y casabe yn ei holl gyflwyniadau, y calderada pysgod, yn siarad am bysgod sydd gennym y dorado, y pirarucu, y palometa, y carahuazu, y sabalo, y bocachico , y sabaleta, ac ati ...
  Ffrwythau egsotig fel: copoazu, arasa, camu camu, asai, chontaduro, milpesos, grawnwin gwyllt, guama, ac ati ……

 16.   Nicol Yuliana meddai

  Rwy'n edrych am seigiau nodweddiadol rhanbarth Amazon

 17.   maireth keisy meddai

  mmmm

 18.   Isabella meddai

  Wel roedd y wybodaeth yn ymddangos yn dda i mi ond dylent roi mwy o'r rhanbarth hwn fel yr adrannau sy'n ffurfio'r lleoliad yn fwy ond diolch am y prydau nodweddiadol y gwnaethant eu gwasanaethu'n fawr i mi ... diolch

 19.   marsella meddai

  Ni wnes i wasanaethu unrhyw beth, pa crap

 20.   Juliana meddai

  Mae'r dudalen hon yn dda iawn ond beth yw tro'r ryseitiau hynny noooooooooooooooooo ……. ffyliaid hahahahahahaha ………………………………

 21.   tatiana meddai

  OS YW'R DISGRIFIADAU TYPAIDD YN RHESTREDIG OND MAE'R RECIPE YN CENHADOL, YW BETH Wnes i GORCHYMYN Y DISH A'R RECIPE YN Y BOD YN GWELD EU DRWG

 22.   tatiana meddai

  OND RWY'N RHYWBETH YN CAEL EI ADOLYGU 5 Y PROPHE ALREADY YN GRAXIAS

 23.   Cabian Fabian meddai

  Roeddwn i'n meddwl eu bod nhw'n mynd i siarad am gastronomeg rhanbarth Amazon ac mae llai o adrannau

 24.   laura meddai

  Nid oes gan y queer hwn unrhyw beth, dylent roi mwy ar y ffrwythau na dwp

 25.   pochito meddai

  Mae llawer ar goll bod gwvon y dudalen hon yn dweud wrth bawb am beidio â threulio amser ar y dudalen hon

 26.   angelina meddai

  Mae'r cxoisas hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer y tasgau

 27.   Juan carlos meddai

  Pam na fyddent yn gosod sut mae'r ddysgl gastronomig honno'n cael ei gwneud, rwy'n golygu'r esboniad o sut mae'n cael ei wneud ...

 28.   Rodrigo Amariles Bentacur meddai

  Pam nad ydyn nhw'n mesur sut mae'r dysgl honno'n cael ei choginio?

 29.   Miguel meddai

  Nid ydyn nhw'n rhoi'r rysáit sy'n ffieiddio ... rwy'n credu na fydd Colombia byth yn gyrchfan gastronomig, oherwydd mae Venezuela yn manteisio

 30.   angelica meddai

  miiiiiiiiiieeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 31.   dana meddai

  wnes i ddim dod o hyd i unrhyw beth
  yr hyn yr oeddwn yn edrych amdano

 32.   Eliza meddai

  Diolch yn fawr, mae'n gwasanaethu gormod i mi

 33.   jhonatan meddai

  am dirwedd hardd

 34.   Nicolas meddai

  Fi i gyd sy'n mynd gyntaf

 35.   Adriana Valderrama meddai

  mae'r amazon yn dda

 36.   gil jeffersson meddai

  Dylent gyhoeddi mwy am yr Amazon yn erbyn ychydig iawn

 37.   leydy meddai

  mae'r amozonas yn odidog iawn

  1.    danna Valentina Sbaen Hernández meddai

   MAE'N WIR BETH RYDYCH YN EI DDWEUD

 38.   danna Valentina Sbaen Hernández meddai

  diolch yousssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 39.   juan joseph meddai

  diolch yn fawr iawn mewn gwirionedd!