Prydau nodweddiadol rhanbarth y Caribî

gastronomeg yn y caribî

Pan fyddwch chi'n teithio i wlad arall mae'n debygol mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw mwynhau pob cornel o'r lle newydd hwnnw. Mae'r un peth yn digwydd gyda gastronomeg rhanbarth y Caribî. Mae pobl yn hoffi gwybod lleoedd newydd a dyna pam rydyn ni'n caru teithio. Ar ôl teithio, rydyn ni bob amser yn dychwelyd i'n cartref, i'r man cychwyn ... ond rydyn ni'n dychwelyd wedi newid, oherwydd bydd pob cornel o'r byd yn dod â phethau newydd i'n bywydau a'n ffordd o weld y byd, felly heb amheuaeth, mae'r seigiau nodweddiadol rhanbarth y Caribî Maen nhw'n mynd i'ch helpu chi i ddod yn ôl gyda'r teimlad hwnnw.

Mae hefyd yn digwydd gyda gastronomeg. Pan fyddwch chi'n teithio i wlad newydd rydych chi'n darganfod gastronomeg nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud - yn anarferol - â gastronomeg ein gwlad wreiddiol. Mae chwilfrydedd a'r awydd i ddarganfod blasau newydd yn ein gwthio i ddarganfod gastronomeg y lleoedd rydyn ni'n ymweld â nhw.

Os ydych chi'n bwriadu teithio i'r Caribî, rwy'n siŵr y byddwch chi hefyd eisiau mwynhau'r holl bethau yn ogystal â mwynhau ei dirweddau delfrydol a'i draethau paradisiacal. bwydydd nodweddiadol rhanbarth y Caribî. Os ydych chi eisoes wedi paratoi'ch taith, daliwch ati i ddarllen oherwydd nesaf, rydw i'n mynd i siarad â chi am gastronomeg rhanbarth y Caribî, felly byddwch chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl a beth allwch chi ei fwyta pan fyddwch chi yno'n mwynhau'ch gwyliau.

Bwydydd nodweddiadol rhanbarth y Caribî

Prydau nodweddiadol rhanbarth y Caribî

Yn ynysoedd y Caribî mae gwahanol geryntau wedi dylanwadu ar gastronomeg erioed, fel bod poblogaeth y Caribî heddiw yn mwynhau prydau sy'n cymysgu diwylliannau cynhenid, Ewropeaidd a bydoedd eraill. Mae'n well gan drigolion yr ardal y cynhwysion sylfaenol i'w defnyddio mewn llawer o baratoadau.

Rhai o'r bwydydd sy'n cael eu defnyddio fwyaf yn eu gastronomeg yw pysgod môr ac afon, pysgod cregyn, cig eidion, cyw iâr, porc ac anifeiliaid Monte. Ar y llaw arall, maen nhw hefyd yn defnyddio cynhyrchion naturiol eraill fel casafa, banana neu godlysiau. Mae cynhyrchion eraill sy'n deillio o laeth, reis, corn neu ffrwythau brodorol hefyd yn cael eu bwyta. Ond gyda'r holl fwydydd hyn maen nhw'n gallu gwneud prydau coeth yn eu gastronomeg.

Un o seigiau nodweddiadol rhanbarth y Caribî yw'r sancocho Mae'n cael ei baratoi gyda gwahanol fathau o gig, tra bod pobl frodorol ardal Sierra Nevada yn Santa Marta fel arfer yn bwyta llysiau, gan barchu bywyd anifeiliaid yn fwy nag mewn lleoedd eraill. Mae reis yn un arall o'r prif gymeriadau ac maen nhw'n cael eu paratoi mewn gwahanol seigiau fel: elarroapastelado, reis gyda chrancod neu reis rhost.

O fewn ei gastronomeg ni allwch fethu diodydd a si Dyma'r mwyaf poblogaidd er bod sudd amrywiol ffrwythau naturiol fel mango, melon, papaia neu ddŵr reis hefyd yn gyffredin.

Traddodiadau coginiol y Caribî

Gastronomeg y Caribî

Mae bwyd dilys Caribïaidd yn gynrychiolaeth ragorol o ddylanwadau o ddiwylliannau eraill fel y soniais uchod. Gyda chymysgedd o ryseitiau, mae bwyd Caribïaidd wedi'i baratoi'n eang fel y gall pawb yn y byd ei fwynhau.

Newidiodd bwyd a diwylliant y Caribî am byth pan ddaeth masnachwyr Ewropeaidd â chaethweision Affrica i'r rhanbarth. Roedd y caethweision yn bwydo ar weddillion bwyd y perchnogion, felly ar gyfer eu llestri roedd yn rhaid iddyn nhw setlo am yr hyn oedd ganddyn nhw. Dyma enedigaeth y bwyd Caribïaidd mwyaf cyfoes.

Cymysgodd y caethweision o Affrica y wybodaeth am y sbeisys a'r llysiau a ddaethant o'u tir brodorol a'u hymgorffori yn ffrwythau a llysiau ynysoedd y Caribî,yn ogystal â bwydydd stwffwl eraill a geir yn yr ardal. Fe greodd hyn lawer o wahanol seigiau oherwydd bod llawer o gynhyrchion ar yr ynysoedd ar y pryd yn rhy fregus i'w hallforio. Ymhlith y ffrwythau a geir amlaf mewn bwyd Caribïaidd mae ffrwythau yucca, iamau, mangoes a papaia. Ymhlith y cynhyrchion sy'n rhy fregus i'w hallforio mae ffrwyth y tamarind neu'r bananas Caribïaidd.

Er bod bwyd Caribïaidd ychydig yn sbeislyd, mae'n un o'r opsiynau iachaf ymhlith traddodiadau coginiol gwahanol ranbarthau.Mae ynysoedd y Caribî yn llawn llysiau a ffrwythau,felly nid yw bywyd iach yn rhywbeth anodd ei gyflawni. Yn ogystal, roedd ffa, corn, chili, tatws a thomatos hefyd wedi'u cynnwys yn eu gastronomeg, gan wneud eu prydau hyd yn oed yn fwy coeth.

Pan ddiddymwyd caethwasiaeth yn yr ynysoedd, roedd yn rhaid i'r perchnogion caethweision ddod o hyd i le arall i'w helpu, felly'r Indiaid a'r Tsieineaid a gyflwynodd wahanol brydau o reis neu gyri i'w cymysgu yn y bwyd confensiynol Caribïaidd.

Bwyd Môr, un o seigiau nodweddiadol rhanbarth y Caribî

Mae ynysoedd y Caribî mewn lleoliad breintiedig a dyna pam mae ganddyn nhw un o'u harbenigeddau: bwyd môr. Mae penfras hallt yn arbenigedd ynys gydag wyau wedi'u sgramblo.Cimwch, crwbanod môr, berdys, crancod, draenogod y môr ...Maent hefyd yn arbenigeddau ar yr ynysoedd ac mae pobl yn ei fwyta gyda phleser. Defnyddir yr anifeiliaid môr hyn hefyd i wneud bwydydd egsotig Caribïaidd fel berdys cnau coco cyri.

Pwdinau

pwdinau gastronomeg y Caribî

Mae pwdinau hefyd yn rhan annatod o brofiad coginiol y Caribî ac yn bwysig iawn yn ei gastronomeg. Cansen siwgr yw un o'r prif gynhyrchion yn yr ardal, a dyna pam ei fod yn bresennol mewn nifer fawr o gacennau, pasteiod a chacennau. Mae brodorion y Caribî yn ymgorffori pwdinau ym mhob pryd bwyd. Ym mwytai’r rhanbarthau hyn maen nhw hefyd yn pwysleisio pwdinau ers hynny yn eu diwylliant,mae pwdin yr un mor bwysig â'r prif ddysglac mae'n rhaid i chi ei flasu cystal a chyda'r un awydd.

Prydau nodweddiadol yn rhanbarth y Caribî na allwch eu colli

Fel crynodeb, dyma restr o fwydydd nodweddiadol rhanbarth y Caribî na allwch eu colli:

 • Stiw gafr
 • Porc wedi'i rostio
 • Cyw Iâr gyda reis
 • Callalu
 • Papaya

A fyddech chi'n argymell mwy seigiau nodweddiadol rhanbarth y Caribî?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

31 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Laura meddai

  HWN YW RHANBARTH CARIBBEAN YMA YW EICH DISHES TYPAIDD

  1.    machura laura meddai

   Mae'n wir enw ac mae popeth yn rhanbarth y Caribî yma

 2.   Alvaro meddai

  mae gan y rhanbarth carabe brydau ysblennydd

 3.   Fernanda meddai

  pss rhanbarth y Caribî ... yw'r gorau

 4.   anny meddai

  nodi ond bod â data da

 5.   Carolina meddai

  mae'n cŵl iawn

 6.   mary meddai

  mae'r prydau nodweddiadol yn flasus iawn iawn 100 y cant Caribïaidd

 7.   mary meddai

  Rwy'n eich gwahodd i wybod bod fy rhanbarth yn cŵl iawn, ei arferion a'i seigiau nodweddiadol

 8.   Catalina Fernanda meddai

  Helo, sut wyt ti? Sut wyt ti? Rwyf am dy weld yn ffrindiau, sut mae dy rif a beth yw dy enw? Pa mor hyfryd wyt ti? Rwy'n dy garu di lawer o ffrindiau.

 9.   ialis meddai

  Wel, fy marn i yw bod gastronomeg rhanbarth y Caribî yn dda iawn ac yn gyfoethog, nid yn unig y gallwn ni werthfawrogi ei hanes, ond pa mor dda y gallwn ni wneud y prydau blasus hyn

 10.   JOHAN CAMILO meddai

  Y REPOLBORA HON

 11.   natis meddai

  Nid wyf yn gwybod beth yw prydau nodweddiadol rhanbarth y Caribî

 12.   ingrs meddai

  yn ♥♥♥♥ iawn

 13.   Isabella meddai

  Maen nhw'n dwp iawn nad ydyn nhw wedi dysgu ysgrifennu eich bod chi mor ffiaidd ag y gallan nhw fwyta hynny mor nwy

  1.    Vale meddai

   Yr hyn a welaf yma yw anwybodaeth C:

 14.   Priododd Carolina meddai

  Maen nhw'n ffiaidd, mae'n rhaid i'w hadolygiadau weld fy nhir, maen nhw'n flasus, fy nhir i yw rhanbarth yr Andes.

  1.    Gwirioneddau yn Unig meddai

   Dywedwch wrthyf, a ydych wedi rhoi cynnig arnynt? Onid bwyd ydyw? »Gwarth» Oherwydd ffieidd-dod, onid mater fecal nac unrhyw fath o wenwyn ydyw? Os nad ydych chi'n gwybod, peidiwch â beirniadu, os nad ydych chi'n ei hoffi, cymedrolwch eich hun, mae eich ateb yn aeddfedu, hunaniaeth pobl, cenedl, yw rhywbeth sy'n llawer gwell na'r hyn a welir yn y wlad bellach.

  2.    Gwirioneddau yn Unig meddai

   Yn barchus, fel Carolina m, rhowch y gorau i fod yn anwybodus ac yn amharchus o beth yw EICH GWLAD.

  3.    Vale meddai

   Yn union !! Anwybodaeth C:

 15.   vanessa meddai

  Os ydyn ni'n edrych fel moch, yn ailadrodd y sylwadau neu os hoffech i ni wneud sylwadau ar eich tir yn y ffordd honno rydyn ni'n ei hoffi a dyna sy'n bwysig !!!!!!!!!! a mwy gwirion a wnewch chi a'ch holl genhedlaeth a'ch moch neu'n siarad o leiaf yma ni ddaethom yn llyngyr mae gan bob rhanbarth eu tocyn o harddwch am rywbeth y mae Duw yn ei hoffi fel yna i'w fwynhau a'i fwynhau fel y mae !!!!!! !!!!!! Colombia byw hir a'i holl amgylchedd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16.   luisa meddai

  Mae pob rhanbarth yn wych oherwydd nad yw Colombia yn cael ei chymharu ag un arall, gadewch i ni beidio â dweud mai dim ond y Caribî sy'n cael ei heddychu gan yr Andes…. Maent i gyd yn chebres felly maen nhw i gyd ar eu gorau oherwydd heb y rhanbarthau ni fyddem yn adnabod Colombia

 17.   Gerson David meddai

  pa mor hyfryd yw'r plât -.-

 18.   marilyn meddai

  roedd yn ymddangos i mi chebre

 19.   Alejandra meddai

  bacana y dudalen hon

 20.   Lorena meddai

  huyy beth hyfrydwch

 21.   Gwirioneddau yn Unig meddai

  Ydych chi'n ymladd dros rywbeth felly? Mor chwerthinllyd eu bod yn dechrau beirniadu rhywbeth nad ydyn nhw hyd yn oed yn ei wybod, mae'n fwy gwir eu bod nhw'n ofni'r anhysbys. Ar y llaw arall, mae diwylliant heddiw gyda'i eiriau "cyfredol", er fy mod i'n glasoed, mae'n ymddangos i mi eisoes fel ñero, gomelo, guizo neu unrhyw bullshit arall y gallent fod wedi'i greu yn ddim ond grŵp sy'n yn gostwng eu lefel gymdeithasol ac yn gwneud iddynt edrych fel darn bach o faw, gan ddifetha gwlad hardd. Dim ond eisiau'ch gwlad chi, yn holl gyflwyniadau EICH DIWYLLIANT HANESYDDOL, ac nid y pethau rydych chi'n credu ar hyn o bryd sy'n cael eu hystyried yn "ffasiynau" di-chwaeth.
  Maen nhw'n gweld rhywbeth deniadol naill ai'n cael ei ddweud wrth y gair "Gaz" neu'r gair "Bone", dwi'n deall bod yna dermau sy'n syml yn mynd i mewn i'n geirfa trwy wrando arno sawl gwaith, ond maen nhw'n deall bod ganddyn nhw fwy o ystyron; er enghraifft defnyddir y gair "asgwrn" i egluro rhywbeth, ac i beidio â'i ddefnyddio fel yr hyn y byddai rhai yn ei alw'n eraill fel pobl deallusrwydd israddol.
  Yn fyr, gofynnaf yn bersonol am barch at Hunaniaeth Ddiwylliannol y Genedl, am yr hyn ydyw sy'n diffinio'r byd fel gwlad, ac nid y ddelwedd ddrwg a gynhyrchir gan y diwylliannau a anwyd heddiw.
  Nid fy mod i'n byw yn y gorffennol, rwy'n sylweddoli ac yn parchu yn fawr yr hyn a fu unwaith ac sy'n parhau i fod yn y wlad. Ddim yn debyg i heddiw, mae'r llywodraeth a dinasyddion wedi creu gan ddangos rhywbeth gwahanol iawn i'r hyn yw Colombia.

  Rwy'n gwybod bod y sylw wedi bod yn hir: / ond rwy'n falch fy mod i wedi mentro, rydw i'n un o'r bobl hynny sy'n mynd i mewn iddyn nhw oherwydd casineb ac mae'n aros yn fy mhen, oherwydd fy mod i'n deall ac yn deall pan maen nhw'n siarad â mi. Os na ddaeth dim atoch chi, mae'n ddrwg gen i fy mod wedi gwastraffu'ch amser yn gwneud ichi ddarllen hwn, ond roedd mor llyfn ag y gallwn.

 22.   sebas sebitas meddai

  mae'r dudalen hon yn brawf ac yn gonorrhoea

 23.   mari meddai

  Wel, wn i ddim beth i'w ddweud ond wnaeth y dudalen ddim fy helpu chwaith

 24.   mari meddai

  fel y gwelaf, roeddwn eisoes wedi gwasanaethu fy hun

 25.   boni meddai

  Mae dysgl nodweddiadol rhanbarth hardd y Caribî yn gyfoethog iawn

 26.   lyannethpiñero meddai

  y bwydydd hynny sy'n fy ffieiddio maen nhw'n edrych fel chwilod duon mewn saws yn venezuela mae'r bwyd yn gyfoethocach