Gwisg Colombia nodweddiadol

Gwisg San Juan i ferch, y wisg Colombia nodweddiadol

Pan fyddwch chi'n teithio i wlad arall, efallai yr hoffech chi ddarganfod popeth sy'n digwydd yno, beth sy'n rhaid i chi ei wneud i allu bod yn y mwyaf integredig, beth yw'r gwyliau nodweddiadol ... a phan rydyn ni'n siarad am wyliau nodweddiadol ni allwn eu colli. na'r gwisgoedd nodweddiadol. Heddiw, rwyf am siarad â chi amdano gwisg nodweddiadol Colombia o'r Sanjuanero Huilense.

Mae'n wisg y mae'r bobl sy'n ei gwisgo yn ei gwisgo â pharch mawr at eu partïon a chariad mawr at eu cymdeithas. Mae yna sawl dawns nodweddiadol sy'n nodweddu llên gwerin Colombia, ond mae'r sanjuanero yn un o'r rhai mwyaf rhagorol ymhlith pawb.. Dawns San Juan yw nodnod rhanbarth Huila ac mae'r wisg a ddefnyddir yn hanfodol ar gyfer ei datblygiad. Heb y wisg, ni fyddai'r ddawns mor bwysig i bobl, felly mae'n ddarn allweddol o bopeth.

Wrth i'r gwladychwyr Sbaenaidd gymysgu â'r trigolion brodorol sawl canrif yn ôl, ganwyd sawl grŵp diwylliannol â'u harferion, eu defodau eu hunain a hefyd eu ffordd eu hunain o wisgo. O ranbarthau uwch y mynyddoedd, yr ardaloedd oerach neu'r rhai a oedd yn is ac yn gynhesach, Mae Colombiaid wedi mabwysiadu gwisgoedd traddodiadol hardd mor amrywiol â natur a thir y wlad. Fe'u gwneir fel arfer o ffabrigau naturiol ac yn aml mewn lliwiau llachar. Mae'r darnau wedi dod yn eicon ledled America Ladin.

Isod peidiwch â cholli rhai manylion am sut beth yw gwisg nodweddiadol Colombia y Sanjuanero Huilense ar gyfer menywod a dynion. Felly, os ydych chi byth yn teithio i Colombia byddwch chi'n deall pam eu bod nhw'n gwisgo fel hyn a pham ei fod mor bwysig iddyn nhw.

Gwisg Colombia nodweddiadol Sanjuanero Huilense i ferched

dawns sanjunaero

I ferched, mae gwisg nodweddiadol Colombia o'r Sanjuanero yn eithaf clasurol ond mae'n bwysig iawn iddyn nhw. Mae'n ymwneud â gwisgo blows wen ac yn y toriad hambwrdd wedi'i amgylchynu gan wasieri, wedi'i wneud mewn holltau a les wedi'i addurno â secwinau hardd. Mae ganddyn nhw ffit fain a zipper cefn er mwyn mynd ymlaen ac i ffwrdd yn hawdd.

Mae sgert gwisg nodweddiadol y Sanjuanero Huilense i ferched wedi'i gwneud â satinau o liwiau llachar, Mae ganddo addurniadau blodau wedi'u paentio mewn blodau a ruffles wedi'u torri ag olew neu fôr mewn rowndiau sy'n cyd-fynd â rhai'r blouse. Mae'r hyd yn hanner coes ac mae'r lled yn hem a hanner ... yn ddelfrydol i chi hoffi sut mae'n edrych a hefyd i allu dawnsio'n rhydd mewn partïon a dawnsfeydd nodweddiadol yn y rhanbarth.

Mae gwaelod y sgert â petticoat neu sgert sy'n hanfodol ar gyfer gweithredu gwahanol gamau a ffigurau. Mae ganddo dair tro, mae gan yr un ehangaf sawl golchwr les.

Sut allwch chi mae gweld yn wisg nodweddiadol o Golombia, er ei bod yn hudolus hefyd yn ddisylw a chlasurol iawn gan eu bod yn rhoi llawer o bwyslais ar y sgert a'r blouse fel bod y fenyw, yn ogystal â denu sylw, yn teimlo'n gyffyrddus ac yn werin i allu teimlo'n dda yn dawns draddodiadol a nodweddiadol y rhanbarth.

Gwisg Colombia nodweddiadol Sanjuanero Huilense i ddynion

gorchudd sanjuanero

Mae'r wisg Colombia nodweddiadol i ddynion yn llawer symlach a heb gynifer o fanylion ag y mae gwisg y fenyw yn ei wneud. Ond mae'r ddau siwt yr un mor bwysig. Yn achos y siwt wrywaidd, mae ganddo het sy'n cael ei gwneud â llaw, crys agored, panel botwm sydd yn y tu blaen ac wedi'i ganoli. Yn wreiddiol, roedd y panel botwm yn wyn ac roedd ganddo gyrl ar y blaen, ynghyd ag addurn gyda secwinau a les.

Mae'r pants yn wasg ddu a gwyn. Mae ategolion y wisg Colombia nodweddiadol i ddynion yn cynnwys cael cynffon ceiliog, gallant hefyd gael sgarff sidan neu hefyd satin coch a gwregys lledr.

Mae dynion hefyd yn falch iawn o'u dillad gan ei fod yn symbol o lawer iddyn nhw ac i'w diwylliant. Y peth gorau am eu dillad yw eu bod yn teimlo'n gyffyrddus i allu perfformio'r dawnsfeydd a chael amser gwych mewn gwyliau traddodiadol.

Gwisgoedd Colombia nodweddiadol eraill sy'n bwysig eu gwybod

menyw sanjuanero

Rhanbarth Orinoco

Yn y gwastadeddau cynnes, dwyrain garw Colombia lle gallwch gerdded yn ôl gyda thirweddau hardd mae yna ddawns draddodiadol, y Joropo.

Mae menywod yn gwisgo sgert lydan sy'n cwympo i'r pen-glin Mae'n dangos nifer o wahanol ffabrigau gyda chefndir coch neu wyn a blodau. Maent hefyd yn gwisgo blows llawes tri chwarter ac mae wedi'i haddurno â rhubanau sy'n cyd-fynd â'r sgertiau i addurno'r gwallt.

Yn draddodiadol mae dynion yn gwisgo pants gwyn wedi'u rholio i'r goes i groesi'r afon heb fynd yn fudr a chrys du neu goch. Maent hefyd yn aml yn gwisgo pants du gyda chrys gwyn yn ogystal â het â thaen lydan sydd wedi'i gwneud o ddeunydd trwm fel nad yw'n hedfan i ffwrdd wrth farchogaeth ceffyl.

Yn rhanbarth yr Amazon

Yn rhanbarth yr Amazon mae dwysedd poblogaeth isel, ond mae gan grwpiau brodorol eu ffyrdd eu hunain o fyw a dillad, mae llawer o grwpiau sy'n bodoli yn yr ardaloedd hyn yn bodoli'n lled-noeth ac ar gyfer dawnsfeydd nodweddiadol eu diwylliant maent fel arfer yn defnyddio addurniadau penodol.

Gall menywod wisgo sgert hyd llo a blows wen gyda gwregysau a mwclis cynhenid. Gall dynion hefyd wisgo pants neu sgertiau gwyn, gyda mwclis ac ategolion cynhenid.

Rhanbarth y Môr Tawel

Ar arfordir y Môr Tawel, mae'r trigolion yn gwisgo am y cynhesrwydd, mae yna gymunedau duon mawr sy'n cadw traddodiadau gwreiddiol Affrica, gan gynnwys dillad a llên gwerin. Yn draddodiadol, mae menywod yn gwisgo lliwiau, dillad pastel gyda ffabrigau meddal, blodau wedi'u gwnïo, rhubanau ac addurniadau gyda dyluniadau tlws. Mae sgertiau'n cwympo i'r fferau ac yn lliwgar hefyd. Mae dynion yn gwisgo dillad llac, lliwgar, gydag esgidiau neu sandakias wedi'i wneud o ddeunyddiau naturiol a ffibrau llysiau.

Gellir gweld dylanwad Affrica yng nghymunedau'r Môr Tawel, yn enwedig yn ystod digwyddiadau a dawnsfeydd arbennig, yn ogystal â thrwy orchuddion pen a addurniadau ac ategolion lliwgar eraill.

Beth oeddech chi'n feddwl o'r gwisg nodweddiadol Colombia? Os ydych chi eisiau gwybod eraill Arferion Colombia, peidiwch â stopio mynd i mewn i'r ddolen yr ydym newydd eich gadael.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

20 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Eduardo meddai

  Yn Calamar Guaviare, dawnsir y Sanjuanero o Huila.
  Y penwythnos hwn cynhaliwyd gŵyl ranbarthol Colombia ac roedd yn ysblennydd, roedd yr holl ranbarthau wedi'u hintegreiddio â'u diwylliannau.
  Gŵyl wedi'i threfnu gan Sefydliad Addysgol Carlos Mauro Hoyos.
  yr arwyddair yw "Aui se habla bien de Colombia"
  Y frenhines oedd yr enillydd gyda gwisg nodweddiadol y Sanjuanero o Huila. Pa falchder i fod gan Huila.

 2.   Eduardo meddai

  Yn Calamar Guaviare, dawnsir y Sanjuanero o Huila.
  Y penwythnos hwn cynhaliwyd gŵyl ranbarthol Colombia ac roedd yn ysblennydd, roedd pob rhanbarth wedi'i integreiddio â'u diwylliannau.
  Gŵyl wedi'i threfnu gan Sefydliad Addysgol Carlos Mauro Hoyos.
  Yr arwyddair yw "Yma rydyn ni'n siarad yn dda am Colombia"
  Y frenhines oedd yr enillydd gyda gwisg nodweddiadol y Sanjuanero o Huila. Pa falchder i fod gan Huila.

 3.   Carla meddai

  Hoffais eu dillad a hoffwn iddynt ddangos y ddawns ar fideo

 4.   Mary Light meddai

  Yn Nariño mae pobl yn siarad llawer am arferion Huila, hoffwn ichi ddangos y ddawns ar fideo

  diolch am y diwylliant

 5.   marelby johana arambulo aviles meddai

  Hoffwn wneud gwisg nodweddiadol fy merch, a allech chi roi canllaw i mi ar sut i wneud hynny

 6.   ANGELIAID meddai

  Rwy'n credu bod y dudalen hon yn dda iawn oherwydd rydyn ni'n dod o hyd i'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer ein gwaith Super da iawn

 7.   ANGELIAID meddai

  Rwy'n credu bod y dudalen hon yn dda iawn oherwydd rydyn ni'n dod o hyd i'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer ein gwaith Super da iawn

 8.   jeimi meddai

  Mae'r dudalen hon yn dda iawn

 9.   karen meddai

  mae'r tud hwn yn dda iawn

 10.   MARICELA meddai

  Rwy'n credu bod y dudalen hon yn dda iawn oherwydd gall rhywun ddysgu trwy lawer, er enghraifft os ydyn nhw'n ein gosod ni i ddawnsio yn yr ysgol, rydych chi'n gwybod sut ydyw

 11.   MARICELA meddai

  iawn diolch am adael i mi ddod i mewn

 12.   KAROL DAYANA RUIZ ARGOTE meddai

  MIAMO Dwi'n CARU CHI

 13.   daryeli meddai

  Rwyf wrth fy modd â'r siwt honno ac roeddwn eisoes yn frenhines a byddwn wrth fy modd yn ei wneud eto, iawn

 14.   Nicolas Tarquino meddai

  Hoffais siwtiau seberos ♥♥♥ hahaha

 15.   Nicolas Tarquino meddai

  gwisgoedd seberos vacanoss iawn ♥♥♥ ♣ ♦ • ◘ ○ ♠ ♦

 16.   Nicolas Tarquino meddai

  mae pob un yn sebero iawn ♣ ¢ ♣♣ ♥

 17.   anhysbys meddai

  Dyma greadigaeth orau ein llên gwerin Huila. Rydym yn falch o fwynhau ein dawns San Juan a gwrando ar ei rythm swynol.

  brenhines boblogaidd nesaf bambuco: Karla Vanesa Gonzales Castaño

 18.   diana meddai

  Rwy'n credu ei fod yn dda iawn, mae'n pejina, iawn

 19.   Cristnogaeth meddai

  gall yr atebion hyn fod yn dda

  1.    Sebastian meddai

   Ydy, pa chebre y mae'n ei wasanaethu i ni i gyd 🙂