Hinsawdd Colombia

Delwedd | Pixabay

Un o'r agweddau sy'n synnu teithwyr sy'n ymweld â Colombia am y tro cyntaf yw unffurfiaeth ei hinsawdd trwy gydol y flwyddyn. Y rheswm yw bod y wlad wedi'i lleoli yn y parth cyhydeddol, felly nid yw'r tymhorau'n brofiadol fel yn y mwyafrif o genhedloedd y byd ac nid yw'r oriau y mae'r haul yn codi neu'n cwympo yn newid.

Mae Colombia yn wlad sydd ag amrywiaeth enfawr o ran hinsoddau, o dymheredd rhewllyd i hinsoddau trofannol. Mae ganddo ddau brif dymor: un sych (o fis Rhagfyr i fis Ionawr ac o fis Gorffennaf i fis Awst) ac un gwlyb (o Ebrill i Fai ac o fis Hydref i fis Tachwedd). Ond nid yw'r uchod yn golygu bod yr hinsawdd yng Ngholombia yr un peth. Mewn gwirionedd, mae'r amrywiaeth dopograffig wych yn rhoi lluosogrwydd mawr o dirweddau, lloriau thermol a bioamrywiaeth i'r wlad.

Yn union, diolch i'r amrywiaeth hon, mae gan deithwyr gyfle i ddewis yr amser gorau i ymweld â Colombia yn dibynnu a yw'n well ganddyn nhw boeth neu oer. I fod yn glir pryd i fynd i'r wlad, mae'n well darganfod am y tymereddau y gallech ddod ar eu traws er mwyn bod yn barod ar gyfer unrhyw sefyllfa.

Beth yw hinsoddau Colombia?

Delwedd | Pixabay

  • Tywydd cynnes: Yn yr ardaloedd sydd â'r hinsawdd hon, mae'r gwres yn fwy na 24 ° C, fel sy'n digwydd yn y Môr Tawel (lle gallwch wylio morfilod cefngrwm) ar arfordir y Caribî (lle mae Parc Naturiol Cenedlaethol Tayrona a lle mae carnifal poblogaidd Barranquilla) a San Andrés (cyrchfan gyda thraethau godidog ar gyfer plymio ac ymarfer chwaraeon dŵr eraill).

 

  • Hinsoddau tymherus: Mae'r tymheredd yn amrywio rhwng 17 ° C a 24 ° C mewn ardaloedd fel Cali (cartref ffair enwog Cali) ac ym Medellín (lle mae'r Ffair Flodau yn digwydd).

 

  • Hinsoddau oer: Mewn ardaloedd sydd â'r math hwn o hinsawdd, mae'r tymheredd yn amrywio rhwng 12 ° C a 17 ° C. Dyma achos Bogotá, prifddinas Colombia. Dinas sy'n asio traddodiad a moderniaeth o'r enw Athen De America. Ymweliad hanfodol i'w wneud yn Bogotá yw'r Amgueddfa Aur. Mae'n hanfodol dysgu am y gwareiddiadau cyn-Sbaenaidd hynafol neu chwedl enwog El Dorado.

 

  • Fe wnaethon ni stopio: Yn yr ardaloedd hyn, mae'r tymheredd yn amrywio rhwng 6 ° C a 12 ° C. Dyma achos Parc Naturiol Cenedlaethol Chingaza, trysor naturiol sydd wedi'i leoli yn y Cordillera Dwyreiniol yn rhanbarth yr Andes yng Ngholombia. Mae rhywogaethau fel condors, eirth Andean a cheirw cynffon-wen yn byw yma.

 

  • Parthau rhewlifol: Mae tymereddau o dan 6 ° C i'w gweld yma. Dyma'r achos yn Sierra Nevada de Santa Marta, a leolir yng ngogledd Colombia ar Arfordir y Caribî, lle gallwch fynd i heicio.

Delwedd | Pixabay

  • Coedwigoedd trofannol: Gyda thymheredd sy'n uwch na 27 ° C, mae'r coedwigoedd trofannol yn llaith ac yn boeth. Mae hyn yn wir am arfordir y Môr Tawel, basnau Magdalena a Catatumbo a'r Amazon, y jyngl gyfoethocaf a mwyaf bioamrywiol ar y blaned lle gallwch chi fwynhau natur afieithus. Mae glaw yn doreithiog trwy gydol y flwyddyn, sef mis Mawrth pan gyrhaeddant eu gwerth mwyaf. Fodd bynnag, mae'r glawiad lleiaf yn disgyn rhwng Mehefin a Medi. Felly, oherwydd y swm lleiaf o law, misoedd Gorffennaf ac Awst yw'r amser gorau i deithio i'r Amazon.

 

  • Steppe trofannol: Fe'i nodweddir gan ei lawiad prin, tymereddau uchel a'i lystyfiant cyfyngedig. Dwy enghraifft yw anialwch Candelaria yn Boyacá neu La Guajira, a nodweddir gan ei dwyni tywod enfawr a'i dirweddau anial. Yma gallwch ymweld â ranchería i ddarganfod diwylliant pobl frodorol Wayuu.

 

  • Hinsawdd Savannah: Yn bresennol yn Orinoquia, Bolívar, i'r gogledd o Huila a chanol Dyffryn Cauca. Fe'i nodweddir gan dymor sych a glawog, gyda llystyfiant porfa.

 

  • Tywydd glawog llaith: Yn bresennol yn Caquetá, Vaupés, rhan o Antioquia a Córdoba. Glawiad is, amrywiad tymheredd uchel a llystyfiant coedwig llai trwchus.

Beth yw'r amser gorau i deithio i Colombia?

Delwedd | Pixabay

Mae'r amser gorau i deithio i Colombia yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi am ymweld ag ef ar eich gwyliau. Mae gan y wlad amrywiaeth dopograffig wych sy'n trosi'n amrywiaeth aruthrol o dirweddau, bioamrywiaeth a hinsoddau.

Ee Yn rhanbarthau'r Andes, yr amser gorau i ddod i adnabod y lle hwn yw misoedd Gorffennaf ac Awst oherwydd yn ystod y cyfnod hwn mae tymereddau cynnes ac ychydig o lawogydd., sy'n ddelfrydol ar gyfer teithio. Ar yr adeg hon bydd yn rhaid i chi gynnwys dillad cynnes yn eich cês (oherwydd mae'n cŵl ar fachlud haul a gall nosweithiau fod yn oer). Fe'ch cynghorir hefyd i ddod ag eli haul, oherwydd gall uchder yr ardal wneud ichi losgi'n hawdd hyd yn oed os nad yw'r tymheredd yn uchel iawn.

I fynd i ddinasoedd sydd wedi'u lleoli yn amgylchoedd yr Amazon fel Leticia, yr amseroedd gorau yw misoedd Gorffennaf ac Awst oherwydd er bod glawogydd mae hefyd yn boeth trwy gydol y flwyddyn ar arfordir gogleddol y Môr Tawel. I fynd i arfordir De'r Môr Tawel y misoedd hyn yw'r rhai mwyaf addas hefyd. Hefyd, mae Mehefin a Medi yn briodol i ymweld â'r ardal hon. Rhwng mis Rhagfyr ac Ebrill yw'r amser gorau i ymweld ag arfordir y Caribî.

Os ydych chi am deithio i Colombia i fwynhau'r olygfa flodeuog, yna mae'n rhaid i chi deithio ar ddechrau'r tymor glawog oherwydd yn y diwedd, gall llifogydd ddigwydd mewn rhai rhannau o'r wlad. Yr eithriadau yw'r rhanbarth o amgylch Bogotá ac arfordir y Caribî.

Yn yr un modd, wrth gynllunio'ch taith i Colombia mae'n rhaid i chi gofio po uchaf yr ardal o'r wlad rydych chi'n mynd iddi, yr oeraf fydd y tiroedd hynny. Er enghraifft, mae copaon mynyddoedd wedi'u gorchuddio ag eira ar uchder o 4.500 metr. Gyda'r holl wybodaeth hon am hinsawdd Colombia, byddwch yn barod i gychwyn ar eich antur yn y wlad hyfryd hon yn Ne America.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*