Parc dinas Reptilia yn adran Tolima

reptilia reptilia reptilia

Yn yr adran Yn Tolima mae yna le sy'n ymroddedig i ofalu ac astudio'r gwahanol rywogaethau o ymlusgiaid sy'n bodoli yn y wlad. Dim ond 15 munud o ganol trefol bwrdeistref twristiaeth Melgar yw parc thema “Ciudad Reptilia”.

Mae alligators, crocodeiliaid a babillas, ymhlith rhywogaethau eraill, yn gwahodd pobl leol a dieithriaid i ddarganfod y lle egsotig hwn yng nghanol y wlad, gan ddod yn fagwrfa bwysicaf i rywogaethau sydd mewn perygl.

Ac nid yn unig yn gwybod popeth am y rhywogaeth anifail hon yw ei atyniad, mae gan y parc hefyd deithiau o amgylch coedwigoedd brodorol a gwelyau dŵr sy'n gwneud ymweld â'r lle hwn yn brofiad annirnadwy.

Mae ganddo hefyd ganolfan ymchwil lle mae gwaith yn cael ei wneud ar warchod, cynhyrchu a gwarchod rhywogaethau bywyd gwyllt.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

35 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Carolina Sierra meddai

  Helo

  Y cyntaf rwyf am eich llongyfarch am y gwaith rydych chi'n ei wneud a'r ail yw fy mod i'n gwybod ei fod yn ddrwg iawn ond fe wnaeth fy ngŵr brynu crwban a hoffem fynd ag ef i barc lle gall oroesi gyda'i rhywogaeth, gobeithio y gallwch chi helpu fi, hoffwn hefyd wybod y man penodol lle rydych chi wedi'ch lleoli a gwerth y tocyn diolch yn fawr iawn

  yn CAROLINA

 2.   cymdogaethau bereice meddai

  Mae'n hyfryd gwybod paradwys ymlusgiaid espe, oherwydd fy mod i'n dod o Melgar, ac mae gennym ni fferm ger y lle hardd hwn, rhanbarth neu lwybrau iach iawn macaws ecolegol a golygfeydd da gyda ffermwyr sydd wedi ymrwymo i natur a gofal da o'r amgylchedd, mae yna amrywiaeth fawr o rywogaethau brodorol.

 3.   Delwedd deiliad lle Diego Ospitia Morales meddai

  Helo, hoffwn wybod faint mae'n ei gostio i fynd i mewn i'r parc ...

 4.   Andrew Cruz meddai

  Foneddigion, gwelais raglen Bichos lle gwnaethant gyflwyno Dinas Reptilia, nad oeddwn yn gwybod ei bod yn bodoli, hoffwn wybod faint mae'r fynedfa yn ei gostio.

  diolch

  Andres

 5.   tatiana meddai

  Rwy'n teimlo bod yr atyniad naturiol hwn yn ddiddorol iawn, gan eu bod yn ystyried ein rhywogaeth, rwyf wedi mynd unwaith ac rwy'n gadael yn brydferth iawn, hoffwn fynd eto, hoffwn wybod gwerth y tocyn ...

  diolch ... tatiana

 6.   Andrea ac Oscar meddai

  Helo CIUDAD REPTILIA, yr wythnos hon roeddem yn ymweld â'r parc ac roedd yn brofiad hynod ddiddorol, rydym yn diolch i'r tywyswyr a'r rhai sy'n ei gwneud hi'n bosibl i'r lle godidog hwn ynghyd â'i anifeiliaid a'i goedwigoedd weithredu.
  Diolch i chi am gydweithio â'n planed ddaear.

 7.   martha meddai

  Yr hyn yr wyf am ei wybod yw lle i fabwysiadu mwnci torri a ddaeth i'm tŷ.

 8.   naiyi meddai

  Helo, hoffwn wybod beth yw gwerth y fynedfa i'r parc. ac os oes posibilrwydd o dynnu lluniau er enghraifft cario boa. Am gost. Diolch.

 9.   noreli lombana meddai

  Mae ciudadd reptili yn lle rydych chi'n dysgu gormod ……… Roeddwn i yno ar Fai 1, 2010 gyda fy nghariad a chawsom amser gwych, mae pawb sy'n arwain y daith yn arbenigwyr ar y pwnc ………… .. a'r Mae rhyngweithio ag anifeiliaid y parc yn wych ………………

 10.   angee meddai

  Helo, a oes unrhyw un yn gwybod pa mor hir mae'r daith yn para a'r gost i ymweld â'r parc

  diolch

 11.   Patricia Ochoa meddai

  Helo, hoffwn wybod beth sydd gan y tâl mynediad i iudad reptilia, diolch

 12.   MARCELA meddai

  Helo, mae gen i ddiddordeb mewn ymweld â chi Mehefin 27 nesaf ac rydw i eisiau gwybod gwerth y tocyn, cost plant 2 flynedd a hanner ac un arall o 4 blynedd a 4 oedolyn, pa mor hir mae'r daith yn para ac os ydyw gwell mynd ar ddydd Sadwrn neu ar ddydd Sul, maen nhw hefyd yn cynnig cinio… ac yn olaf map i gyrraedd yno…. Diolch

 13.   wiwer pier meddai

  Bore da hoffwn wybod y costau i bob oedolyn a phlant fynd i mewn i'r parc yn ystod oriau'r wythnos a'r penwythnosau, os oes gennych gytundebau â blwch iawndal os oes ganddynt le i wersylla, bwyd byddwn yn gwerthfawrogi eich ateb ers i mi deithio amdano dyddiau Gorffennaf

 14.   marchnad diaz buddugol meddai

  Pa mor dal yw'r crocodeil mwyaf yn y parc hwnnw, diolch.

 15.   Gustavo Lopez meddai

  Helo, rydw i'n mynd i Melgar y penwythnos hwn a hoffwn wybod gwerth y tocyn i 4 oedolyn a beth arall sydd wedi'i gynnwys yn y cynllun.

  diolch

 16.   Anna Julia Mallama meddai

  Rwy'n athro ym Mhrifysgol Nariño ac mae gen i grŵp o 4 myfyriwr, rydym yn cymryd y camau cyntaf yng nghwestiwn zoocriaderos a hoffwn wybod pa bosibilrwydd sydd o ymweld â ni sy'n caniatáu inni ehangu ein gwybodaeth. ynglŷn â'r ardal.

  Rwy'n gobeithio dibynnu arnoch chi a diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad

 17.   luis juyo meddai

  Hoffwn ymweld â nhw ond hoffwn wybod am y prisiau

 18.   NELSON VARGAS meddai

  HELLO Rwy'n AC ATHRAWON O'R COLEG MASNACHOL VILLA MARÍA Mae gennym ddiddordeb mewn mynd ar daith gyda bechgyn yr ysgol fel integreiddiad ar ddechrau'r flwyddyn a byddai gennyf ddiddordeb mewn gwybod y cyfraddau o ran incwm, bwyd a rownd cludo taith cwota bras ar gyfer 200 o fyfyrwyr, byddaf yn aros am eich ymateb yn astud gan yr hoffwn i fechgyn fy sefydliad wybod ac integreiddio mewn ffordd fwy arbennig â'n natur. Diolch.

 19.   Ana Maria meddai

  DA AR ÔL, RWYF YN DIDDORDEB YN MYND I WYBOD, OND BYDDWN YN HOFFI GWYBOD BETH YW'R MYNEDIAD I'R PARC WEDI DAU OEDOLION, OS OES EU CYTUNDEB GYDA UNRHYW BLWCH IAWNDAL A BETH YW'R YMWELIADAU YMWELIAD Â !! DIOLCH AM EICH YMATEB.

 20.   Miguel meddai

  Ha wŷr. fy nghwestiwn yw darganfod cost mynediad i'r parc hwn. Diolch yn fawr iawn

 21.   LRENA meddai

  Prynhawn da,

  Hoffwn wybod faint yw gwerth mynediad i'r parc i oedolion ac os ydyn nhw'n codi tâl ar blentyn 16 mis oed ac mae hynny'n cynnwys y taliad neu os i'r gwrthwyneb maen nhw'n trin pecyn sy'n cynnwys popeth.

  diolch

 22.   asdrubal meddai

  os gwelwch yn dda beth yw gwerth y tocynnau

 23.   Liliana Rivas B. meddai

  Ha wŷr
  Dinas Reptilia.
  Rwy'n chwilio am loches ecolegol fel y gall fy chrwbanod fyw (3) i gael eu hailddarllen i'r gwyllt a chael y posibilrwydd o procio, cawsant eu hachub o acwaria gwahanol yn Bogotá ac mae gen i gyda nhw 10, 4, a 2 flynedd yn y drefn honno. , Nid wyf yn gwybod pa rywogaethau y maent yn perthyn iddynt, dim ond eu bod yn ddyfrol, os gallwch fy helpu neu roi arwyddion imi o ble y gallaf fynd â nhw, byddwn yn anfeidrol gwerthfawrogi eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.
  Bendithion Liliana Rivas B.

 24.   Rafael Moreno meddai

  ANFONWCH CHWILIO AM GRWPIAU YSGOL A PHRIFYSGOL (5 PERSON)

 25.   Alexandra delgadillo meddai

  Prynhawn da,

  Rwy'n dweud wrthych fod gen i grwban clustiog oren, mae'n mesur tua chwe centimetr a hoffwn gadarnhau os ydych chi'n ei dderbyn ym Melgar, fy niddordeb yw y gall y crwban fod yn ei gynefin naturiol a derbyn gofal digonol.

  Mae'r llinell sylw sydd ganddyn nhw ar y Rhyngrwyd yn anghywir: 6154057 maen nhw'n ei ateb mewn cartref teuluol.

  Rwy'n gwerthfawrogi'r help y gallwch chi ei roi i mi

 26.   Ricardo Pachon meddai

  Rwyf am ymweld â nhw ddydd Sadwrn nesaf, Medi 24
  Ond hoffwn wybod ymlaen llaw a fyddwch chi'n derbyn crwban clust coch a roddwyd i'm mab tua 5 mlynedd yn ôl ond nawr rydyn ni am iddo aros yn ei gynefin.
  Diolch yn fawr.

 27.   Rossie sanchez meddai

  Rwyf am wybod pa ddyddiau y gallwch chi brofi'r parc, faint mae'r fynedfa yn ei gostio i bob person, a yw rhywun erioed wedi dweud wrthyf fod llwybr, sut mae hwn? pa mor hir mae'n para? Oes yna fwyty yno lle gallwch chi fwyta cig y sawr hwn? Beth yw cost cludo o Melgar i'r man lle mae'r tocynnau'n cael eu gwerthu? Diolch, os oes rhif ffôn, byddwn yn gwerthfawrogi pe gallech ei ddyfynnu. Diolch.

 28.   Maria Constanza Serrano Salazar meddai

  RWYF AM WYBOD SUT MAE'R TOCYN AM DDIFFYG PLANT AC OS RHAGFYR 26,27, 28 A XNUMX MAE AWR GWASANAETH A SYLW.

 29.   Shirley meddai

  Helo, hoffwn wybod yr oriau a'r prisiau sy'n cael eu trin, diolch yn fawr

 30.   HAROLD MENDOZA meddai

  BYDDWN YN HOFFI GWYBOD Y PRIS YN Y PRIS PERSON AM BLANT O 7 i 14 BLWYDDYN HEN AC I BLANT O 1 I 5 BLWYDDYN HEN A'R ATODLEN SYLW A DIWRNOD DIOLCH YN FAWR IAWN.

 31.   MARIO FERNANDO GARCIA meddai

  HELLO PAWB, WEDI YMWELD Â REPTILIA DINAS FEL IONAWR 2012, ROEDD Y TOCYN YN 17000 Y PERSON, PEIDIWCH Â ARBED SUT Y BYDDWCH YN COSTIO, MAE'N IAWN IAWN, Rwy'n ARGYMELL.

 32.   yajaira meddai

  Diolch i chi ddinas reptila am y wybodaeth a ddysgwyd …… ac am dyfu fel person ……. Cefais y cyfle gwych i weithio yn y corff anllywodraethol hwn ac roedd a bydd y gorau o brofiadau. Rwy'n eich gwahodd i ddod i'w adnabod , dysgu a chael y cof gorau o'ch bywyd; gadewch i'ch hun gael eich heintio â harddwch natur a rhannu gyda'r teulu.

 33.   Juan C. meddai

  Rwyf am wybod yr oriau ar ddydd Sadwrn a'r gost y pen

 34.   Laura Camila Rojas-Vega meddai

  Bore da
  Byddai mor garedig fy hysbysu faint mae'r fynedfa i barc ymlusgiaid y ddinas yn ei gostio a beth yw eich amserlen.
  Diolch yn fawr iawn.

 35.   Jonathan David meddai

  Bore da, beth yw cost mynediad a pha oriau sydd ar gael?