Plaza Tintal yn Bogotá

sgwâr tintal

Mae Bogota yn un o'r dinasoedd mwyaf yn America Ladin, ac mae ei rwydwaith o ganolfannau siopa yn atyniad gwych i dwristiaid.

Un o'r canolfannau siopa mega a gafodd eu sefydlu yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw'r “Tintal Plaza”, sydd wedi'i leoli drws nesaf i Lyfrgell El Tintal, ar groesffordd Avenida Ciudad de Cali ac Avenida de las Américas.

Mae'r ganolfan siopa yn ceisio bodloni'r ddinas newydd hon y mae'r ardal wedi bod yn ei ffurfio gyda'r Avenida Ciudad de Cali, gyda Transmilenio, llyfrgell a pharc El Tintal, y llwybrau beic, Alameda el Porvenir a'r rhaglenni Metrovivienda.

Mae gan y Ganolfan Siopa gyfleusterau modern, dau gant a phedwar ar bymtheg o siopau, ac yn eu plith mae siopau dillad, esgidiau, anrhegion, cartref, ymhlith eraill. Hefyd, gallwch ddod o hyd i gwrt bwyd eang, sy'n cynnig amrywiaeth gastronomig

Fel ar gyfer adloniant, mae'n cynnig lleoedd difyrion, 10 theatr ffilm fawr, plaza coffi a sgwâr digwyddiadau, lle cynhelir gwahanol ddigwyddiadau artistig a cherddorol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

12 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Ana Maria meddai

  Y gwellt olaf mewn gwirionedd yw eu bod yn codi tâl ar y fynedfa i'r ystafelloedd ymolchi mewn canolfan siopa, mae'n ddyletswydd ar y sefydliadau lle mae lleoedd bwyd i gael ystafelloedd ymolchi, cyfrifoldeb y ganolfan siopa yw cynnig mynediad am ddim i'w chwsmeriaid i'r ystafelloedd ymolchi, mae'n drueni ac yn Dâl llwyr a diflas, mae pobl yn mynd i'r ganolfan ar wahân i wneud eu siopa, weithiau maen nhw'n bwyta gyda'r teulu ond hefyd mae'n rhaid iddyn nhw dalu'r fynedfa i'r ystafell ymolchi? Mae'n hollol hurt bod gan reolwr y lle hwn gyn lleied o wybodaeth am wasanaeth cwsmeriaid a sut i ddenu cwsmeriaid newydd a chynhyrchu cyhoeddusrwydd da i'r lle a'r unig beth y gall feddwl amdano yw codi tâl i fynd i mewn i'r ystafell ymolchi, os ydyn nhw mewn gwirionedd ni allant gynnig gwasanaeth da ac nid oes ganddynt unrhyw ffordd i gynnal a chadw'r safle, mae'n well eu bod yn ei gau ond nad ydynt yn dangos trallod o'r fath. Ni allaf ddychmygu canolfannau siopa fel Atlantis, Plaza de las Americas, Granharrorar, El Andino a llawer o rai eraill yn gwefru'r fynedfa i ystafell ymolchi fel pe baent yn sgwâr di-chwaeth, pan o'r blaen mae gan lawer ohonynt, ar wahân i gynnig ystafelloedd ymolchi glân. hyd yn oed papur hylan. Yr anghwrteisi hwnnw yw'r lleiaf y mae gan gwsmeriaid yr hawl iddo ar ôl buddsoddi eu harian yn y wefan honno, ni fyddaf i o'm rhan i byth yn mynd yn ôl i brynu unrhyw beth yno ac yn amlwg ni fyddaf yn gadael i bobl sy'n agos ataf ei wneud.

 2.   william t meddai

  Helo pawb:

  Mae fy nghwyn yn ymwneud â'r tâl am ddefnyddio'r ystafell ymolchi yn y ganolfan siopa plaza tintal, rwy'n credu mai'r tâl hwn yw'r gwelltyn olaf, dyma'r unig ganolfan siopa yn Bogota sy'n codi tâl am ddefnyddio'r ystafell ymolchi, gan ystyried bod y cyfleusterau ddim yn ddigonol ac Mae'r glendid yn ofnadwy, hyd yn oed gyda'r tocyn prynu maen nhw'n hepgor y tâl hwn, y gwir yw eu bod yn ymddangos fel usurers ac ni ddylent dwyllo cwsmeriaid, am y rheswm hwn nid wyf yn cael fy ngeni i fynd i ymweld â'r ganolfan siopa hon, rhaid i chi cymryd hyn i ystyriaeth cam-drin ac adrodd am y lladron coler wen hyn.

 3.   LUCY meddai

  Mae'n ymddangos yn amharchus codi tâl am ddefnyddio'r ystafell ymolchi, ble mae'r gwasanaeth cwsmeriaid a gynigir gan ganolfannau siopa eraill, nid yw'n dda gwneud cymariaethau ond yn yr achos hwn mae'n werth chweil, ond mae'n isel iawn hynny yng nghanolfan siopa Tintal maen nhw'n codi'r gwasanaeth hwn, onid yw hyd yn oed yn y Tiwnis yn gwneud hynny.

 4.   yanet meddai

  Pwrpas y cyflwyniad yw cyflwyno fy mhrotest ac anghytundeb ynghylch y gwasanaeth newydd a gynigir yng Nghanolfan Siopa Tintal ynghylch y tâl am ddefnyddio'r ystafell ymolchi, nid yw hyn yn gwella os yw'n gwaethygu'r gwasanaethau a ddarperir i gwsmeriaid, a dyna pam dinasyddion, cleientiaid a defnyddwyr rydym yn mynnu bod y weinyddiaeth yn adolygu eu prosesau ac nid yn torri hawliau'r rhai sy'n ymweld â'r sefydliad masnachol hwn.

 5.   Delwedd deiliad Miguel Sarmiento meddai

  Helo pawb…
  Cytunaf yn fawr â llawer o'r honiadau y mae Alejandro yn eu gwneud ynglŷn â hynny cyn gwneud dyfarniadau ffôl, rhaid inni fynd allan o anwybodaeth a ffurfio barn wybodus.
  Yn fy achos i, rwyf wedi bod yn gweithio ers sawl blwyddyn mewn siopau cadwyn sydd â phwyntiau mewn gwahanol ganolfannau siopa yn gyffredinol ac rwyf am egluro sawl pwynt:
  1. Nid TINTAL yw'r ganolfan siopa gyntaf i godi tâl am ystafelloedd ymolchi, mae eraill fel SUBAZAR a CENTRO SUBA wedi gwneud hynny o'r blaen, a'r gwir yw nad oes llawer o gwynion, ac nid oedd yr ystafelloedd ymolchi yn well.
  2. Er y gallwch eu gwahodd i fynd i archfarchnadoedd neu leoedd eraill, yn enwedig mewn arwynebau mawr, mae'r ystafelloedd ymolchi yn parhau i fod mewn cyflwr gwael, wedi'u difrodi ac nid ydynt yn rhoi papur i chi ... Er enghraifft, rwy'n cofio hynny yn Carrefour 20 de Julio pan wnaethant agor Roedd y fynedfa i'r ystafell ymolchi yn hollol rhad ac am ddim ac roedd ganddyn nhw wasanaeth papur a dŵr am ddim ar ôl ychydig fisoedd roedd yn rhaid iddyn nhw osod peiriannau papur a gosod systemau dŵr wedi'u hamseru o dan y wal ers i bobl ac yn enwedig gwerthwyr stryd fynd i mewn a chymryd y rholiau llawer iawn o bapur. , yn ychwanegol at ddwyn pibellau, tapiau ac elfennau dŵr eraill, a oedd yn cynhyrchu gwastraff dŵr cyson
  3. Mae'r pwynt blaenorol yn dod â mi at yr un hwn, oherwydd mewn canolfannau siopa fel y rhai a enwir yn y pwynt cyntaf, mae ganddyn nhw fewnlifiad mawr o gyhoeddus o strata 1, 2 a 3, sydd yn anffodus yn golygu'r banditry mwyaf oll, efallai hynny dyna pam roedd yn rhaid i Tintal, sy'n rhannu math tebyg o gyhoeddus, osod y casgliad o'r ystafelloedd ymolchi, efallai eu bod yn cael llawer o broblemau gyda diogelwch, cynnal a chadw a dwyn elfennau.
  4. Er fy mod ar y dechrau yn ymosodwr ar y tâl ystafell ymolchi, dros amser sylweddolais ei bod yn fesur pwysig cynnwys pobl annymunol yn y canolfannau, er fy mod yn credu mai'r hyn y dylid ei ddiwygio dros amser efallai yw'r gyfradd
  Beth bynnag, atgoffaf y gweddill yw y dylent efallai gynnig incwm rhodd, hynny yw, y gall pobl fynd i mewn i'r ystafelloedd ymolchi os ydynt yn gwneud pryniant lleiaf neu rywbeth felly….

 6.   Paula L. meddai

  Cofion,

  Mae'n drawiadol sut rydyn ni'n cymryd yr amser i farnu rheolaeth person heb wybodaeth o'r ffeithiau, fe'ch gwahoddaf yn gyntaf i ymchwilio i'r rheswm dros y sefyllfa gasglu cyn tynnu sylw a bychanu gwaith rhywun arall, i'r gwrthwyneb rwy'n gleient hapus o Tintal Plaza ac rwy'n falch iawn o esblygiad y Ganolfan Siopa hon, o'r gwasanaethau, yr ansawdd a'r sylw, rwy'n gwahodd y rhai sy'n teimlo'n fodlon i gyfrannu eu barn.

 7.   Juan P. meddai

  CYFRANIAD DA IAWN MR. MIGUEL, Y GWIR YDW I'N MEDDWL YDYCH YN HAWL IAWN AM PETHAU RHYWIOL. RWY'N NID I MI AR GORFFENNAF 20fed OHERWYDD CYN I FYW GAN Y SUPERMARKET HON ​​AC YN DECHRAU'R WAREHOUSE ROEDD Y BATHROOMS YN DERBYN EI HUN. !!!!!

 8.   David meddai

  Wel, i mi wybod nad yw gwasanaeth yr ystafelloedd ymolchi yn y plaza tintal yn ddi-dâl ac mae'r fynedfa am ddim oni bai eich bod yn gofyn am ystafelloedd ymolchi preifat …….

 9.   mayra garcia meddai

  Mae'n ymddangos i mi fod y mesur hwn a fabwysiadwyd gan weinyddwr canolfan siopa Tintal, y peiriannydd tybiedig Yazmin Lombana, yn bell-gyrhaeddol, gan fod codi tâl yr ystafelloedd ymolchi mewn sefydliadau cyhoeddus yn erbyn y gyfraith, roeddwn i'n gwsmer i'r ganolfan siopa. , Fe wnes i brynu mewn caffi, bwytaais gyda fy nheulu ar ddydd Sul ac ati. Ond gyda hyn fe aethon nhw â fi allan i redeg, wnes i ddim dychwelyd nawr rydw i'n mynd i hayuelos, mae'n well, mae yna frandiau da, mae'r ystafell ymolchi yn hollol rhad ac am ddim ac eraill….
  Gyda'r mesurau hyn maen nhw'n ceisio dod â masnach y sectau i ben, oherwydd nid hyd yn oed yn y twnnel sydd yn y de maen nhw'n gwefru'r ystafell ymolchi, y dyn sy'n dweud bod y ganolfan yn codi neu'n subazar maen nhw'n gwefru'r ystafell ymolchi a dyna'r mwyafswm. .. mae'n hollol anghywir oherwydd eu bod yn ganolfannau siopa eu bod yn fethdalwr ... mae yna lawer o adeiladau gwag ... ond dywediad y gweinyddwr yw mai penderfyniad y cyngor ydyw, celwydd yw hynny, mae hi'n camdriniwr, masnachwyr tlawd ...

 10.   hellen meddai

  Ton !! Hoffwn wybod pa dudalen yw'r ganolfan siopa hon ???

 11.   SERGIO meddai

  CAEL DOD O HYD I'R SYLWADAU DARLLEN Rwy'n CLARIFI
  DWI'N ANGHYTUNO. OND OS YDW I'N CADW ENNILLION BICITAXIST A PHOBL ERAILL SYDD YN LLAWER EIN SECTOR, YN RHOI EI CHWILIO DRWG AC YSWIRIANT A RHAI SY'N DEFNYDDIO'R GANOLFAN SIOPA FEL Y BYDD YN GADAEL EU BOD YN GADAEL EU BOD YN GADAEL EU BOD YN GADAEL. RYDYCH CHI WEDI HEB Y BOBL HON.
  AC NI CHANIATEIR UNRHYW BLANT.
  NID YDYM YN CWYNO OS YDYM YN CYDWEITHIO EIN HUNANOL I WNEUD Y Pethau HYN YN DIGWYDD

  SERGIO

 12.   John meddai

  Es i hefyd i weld Canolfan Siopa Tintal ac roedd y gwir yn ymddangos yn erchyll i mi. Wel, yn ychwanegol at y ffaith mai dim ond ychydig o ystafelloedd ymolchi sydd yn yr holl ganolfan siopa, maen nhw'n codi tâl am y fynedfa ac os ydyn nhw'n mynd i godi tâl, yr isafswm sy'n ofynnol yw eu bod yn eu cadw'n lân oherwydd nad yw papur toiled hyd yn oed yn rhoi , hefyd does dim codwyr, nooo ... Heb eiriau. Ac mae parch madam admon yn cael ei ennill gofynion nomse !!!!