Prif ddinasoedd Colombia

Colombia Mae'n diriogaeth o ddinasoedd mawr, lle mae Bogotá, Medellín a Cali yn sefyll allan, fel y tair prif brifddinas, lle mae'r nifer fwyaf o boblogaeth, diwydiannau, masnach a nifer o ddewisiadau amgen i dwristiaid wedi'u crynhoi.

Bogotá: mae prifddinas Colombia, gyda phoblogaeth o bron i 7 miliwn o drigolion, wedi'i lleoli yng nghanol y wlad, ar lwyfandir o diroedd ffrwythlon sy'n ymroddedig i gynhyrchu llaeth ac i dyfu blodau i'w hallforio.

Medellin: Hi yw'r ail ddinas bwysicaf yng Ngholombia, prifddinas adran Antioquia, gyda phoblogaeth yn agos at 2 miliwn o drigolion, ond mae'n rhan o un o'r ardaloedd metropolitan mwyaf yn Ne America sy'n cynnwys 300 bwrdeistref arall, sy'n gartref i a poblogaeth o 000 9 3 o drigolion. Fe'i lleolir yng nghanol dyffryn wedi'i amgylchynu gan fynyddoedd, ger rhanbarthau amaethyddol a mwyngloddio y wlad, fe'i nodweddir hefyd gan fod yn brif gynhyrchydd tecstilau a dillad.

Cali: Hi yw'r drydedd ddinas fwyaf poblog yn y wlad gyda 2 o drigolion, mae dyffryn ffrwythlon Afon Cauca wedi'i hamgylchynu, wedi'i gorchuddio ag estyniadau enfawr o gansen siwgr. Er gwaethaf ei bod yn un o'r dinasoedd hynaf yng Ngholombia, dim ond tan ganol yr 100fed ganrif y dechreuodd ei thwf trefol ac economaidd mawr.

Fe'u dilynir yn bwysig gan ddinasoedd Arfordir y Caribî, Barranquilla a Cartagena, porthladdoedd morwrol a thwristiaeth breintiedig, Cúcuta a Bucaramanga, uwchganolbwyntiau masnachol a diwydiannol, a dinasoedd y rhanbarth coffi, Pereira, Manizales ac Armenia.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

12 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   y Cali.doso meddai

  Dywedir mai Cali yw'r drydedd ddinas fwyaf poblog yng Ngholombia, Hahahahaha, ni chredir y stori honno os nad Uribe pan oedd yn llywydd gwnaeth ei gyfrifiad chimbo i roi ei enaid Medellin yn ail a thynnu Cali o'r swydd honno a ddaliodd tan cyn y cyfrifiad hwnnw. o yore .Plop. Y dyddiau hyn Cali yw'r ail ddinas fwyaf yng Ngholombia o bell ffordd yn ddemograffig (poblogaeth) ac yn ddaearyddol ... Felly, foneddigion Absolut Colombia, gallwch chi ddal i fyny â'r hyn rydych chi'n ei gyhoeddi'n drylwyr.

  1.    Alfonso meddai

   yn fuan iawn byddai barranquilla yn cael ei gyrraedd cali, o ran poblogaeth a datblygiad

 2.   ... Andrew ... meddai

  Mae trefn y dinasoedd cyntaf yng Ngholombia trwy estyniad trefol ac yn ôl pwysigrwydd fel a ganlyn:

  1. Bogota.
  2. Medellin.
  3. Cali.
  4. Barranquilla.
  5. Bucaramanga.
  6. Cucuta.
  7. Cartagena.

 3.   ... Andrew ... meddai

  Mae'r sefyllfa bresennol yn ein gwlad mor gadarnhaol nes ein bod bellach yn gweld llif uchel teithwyr twristiaeth, y nifer uchel o fusnesau caeedig, gormodedd o barthau rhydd a diwydiannol, lluosi lleoedd adloniant fel canolfannau siopa, ac ati. Colombia byw hir.!

 4.   Victor meddai

  Clywais am ychydig ddyddiau y bydd Cartagena yn hafal i Barranquilla yn y boblogaeth cyn bo hir, gan fy mod yn cyfrifo y bydd y drefn bwysigrwydd yn ninasoedd Colombia, o fewn tua 8 mlynedd fan bellaf, yn cael newid radical yn fy marn i: Bogota, Cali , Medellin, Cartagena, Barranquilla, Cucuta, Bucaramanga, Pereira, Ibague, Manizales. Yn y modd hwn, byddai fy Cartagena yn cyrraedd y Pedwerydd lle rhagorol hwnnw nad ydym yn mynd i ollwng gafael arno mwyach.

  1.    Alfonso meddai

   hahaha beth yw hwn yn fuddugol gwallgof, 2 flynedd yn ddiweddarach des i yma, ac yn yr un modd, faint o ddicter tuag at Barranquilla? Os nad ydych chi'n gwybod, mae Baragquilla yn ddyledus i Cartagena bron, mae Cartagena wedi ail-ysgogi o arian pur Barranquilleros, a pheidiwch â bod yn dwp, mae gan Barranquilla fwy na miliwn o drigolion o flaen Cartagena, oherwydd pan fydd hynny'n digwydd os yw'ch Cartagena yn cyrraedd y Millon eisoes mae Barranquilla yn cyrraedd 3 miliwn, cofiwch rywbeth, mae Barranquilla yn ardal fetropolitan, fel y mae dyffryn Bora ym Medellin, neu Bogota, neu Cali, fel na fydd yr hyn a ddywedwch byth yn digwydd ... pe bai Cartagena yn gadael iddo'i hun roi troed Barranquilla fwy na 100 mlynedd yn ôl, gan ei bod yn ddinas hŷn na 500 mlynedd.

 5.   ADC meddai

  Victor Rwy'n argymell eich bod chi'n dod oddi ar y cwmwl hwnnw ... nid Barranquilla ydw i, ond rydw i wedi bod i Cartagena ... dim ond ardal dwristaidd yw Cartagena ... ac nid yw hyd yn oed yn cyrraedd fferau Barraquilla !!! Rydych chi Cartageneros bob amser yn credu ei gilydd yn fwy .. pan yn anffodus mae gan Cartagena gefn mawr ...

 6.   ... Andrew ... meddai

  1. Bogota.

  2. Medellin.

  3. Cali.

  4. Barranquilla.

  5. Bucaramanga.

  6. Cucuta.

  7. Cartagena.

  Dyma drefn dinasoedd yng Ngholombia yn ôl pwysigrwydd ac estyniad trefol.

  Mae'n agosach at Pereira dethroning Cartagena na'r olaf i godi trwy'r rhengoedd. Mae Barranquilla a Bucaramanga yn ôl masnach, diwydiant, ansawdd bywyd, seilwaith, amgylchedd economaidd-gymdeithasol, cyfernod Gini, CMC, cyfleoedd gwaith, addysg, iechyd, ymhlith agweddau eraill, yn llawer uwch na Cartagena, sydd i'w gael yn unig mewn seilwaith gwestai a thwristiaeth yn sefyll allan.

  Mewn materion trefol, mae gan y ddinas fwy na 200000 o eiddo trefol, tua 80 [km²] o estyniad trefol lleol, yn ymestyn mwy na 16 [km] o'r gogledd i'r de a mwy nag 8 [km] o'r gorllewin i'r dwyrain, o'r eithaf i'r eithaf. , o'r stryd ~ 60 Gogledd i'r stryd ~ 210 ac o'r ras ~ 50 Gorllewin i'r ras ~ 65. Gan ychwanegu cyfanswm y metropolis maent tua 100 [km²] o estyniad trefol metropolitan.

  Bogotá, Medellín a Bucaramanga, yn eu trefn, yw'r rhai sy'n tyfu fwyaf gyda'r trwyddedu cyfartalog blynyddol o ~ 6000000 [m²], ~ 3000000 [m²] a 2000000 [m²] yn cael eu hadeiladu ar gyfer preswyl, trefol, masnachol, busnes, twristaidd a diwydiannol.

  O ran ansawdd a maint y canolfannau busnes a siopa, mae gan Bucaramanga fwy na 50 o gyfadeiladau pen uchel ac eraill ar raddfa lai oherwydd y buddsoddiadau mawr sy'n cael eu gwneud o ganlyniad i leoliad rhyngwladol y ddinas ac o ystyried y ffafrioldeb. yn y sefyllfa economaidd-gymdeithasol ar gyfer dangos y ffigurau gorau mewn diweithdra, cyfernod Gini, CMC, cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant busnes, cynnig addysgol ac iechyd lefel uchel, ymhlith agweddau eraill.

  Ymhlith y canolfannau busnes, mae'r canlynol yn sefyll allan: Chicamocha, Eco, Natura, Parc Busnes Metropolitan, Canolfan Fusnes Fenix, La Florida, Cacique, Cajasan, La Triada, Parque Caracolí, ymhlith eraill.

  Ymhlith y canolfannau siopa presennol mae, gyda'u priod ardaloedd wedi'u hadeiladu yn [m²]: Acropolis (~ 30000), La Florida (~ 55000), Megamall (~ 50000), Cañaveral (~ 50000), La Isla (~ 30000), Cabecera I (~ 30000), Cabecera II (~ 30000), Cabecera III (~ 30000), Cabecera IV (~ 50000), Cabecera V (~ 55000), Parque Caracolí (~ 90000), Cacique I (~ 160000 ynghyd â lleoedd parcio, mwy o brif archfarchnad) ...

  … Ymhlith fformatau llai eraill sy'n gyfanswm o fwy na 30.

  Yn ogystal, eisoes y tu allan i Bucaramanga ond yn yr ardal fetropolitan (Piedecuesta) mae'r CC De La Cuesta yn cael ei adeiladu.

  Ymhlith y canolfannau masnachol a gyhoeddwyd yn y prosiect mae: Micentro Provenza, Cacique II (~ 85000 [m²], o flaen Cacique I), Santafe (~ 200000 [m²]), sector Cabecera gan Promoser, Puerta del Sol, Mall Plaza , ymysg eraill.

  O ran parthau rhydd, mae gan y ddinas un ddiwydiannol (Zona Franca de Santander) ac maen nhw'n adeiladu'r ail-iechyd- (Foscal-Unab), yn yr ardal fetropolitan y trydydd iechyd iechyd- (Cardiofasgwlaidd) ac mae a pedwerydd ar y gweill.

  O ran ffyrdd, mae gan y ddinas oedi o sawl blwyddyn, oherwydd weithiau nid ydyn nhw'n ddigonol ar gyfer fflyd o ~ 500000 o gerbydau, fodd bynnag, mae ganddi fwyelli ffordd pwysig iawn fel: 105th Street, Anillo Vial, Autopista a Bogotá, Carrera 15 , croeslin 15, Carrera 27, Carrera 33, Carrera 33a, Avenida González Valencia, Avenida La Rosita, Calle 14, Calle 56, Via Puerta del Sol - Girón, Calle 45, Calle 36, Calle 200, Carrera 9, Avenida Los Estudiantes, Transversal Oriental, Avenida Quebrada Seca, Vía a Ciudad Norte, Bulevar Bolívar, Bulevar Santander, Transversal Metropolitana ac eraill, i gyd, gydag o leiaf 4 lôn sy'n cysylltu gwahanol sectorau o'r ddinas.

 7.   Alfonso meddai

  Mae hyn yn allweddol mewn datblygu cynaliadwy a dinasoedd y dyfodol, dywedir popeth yma
  dargyfeirioldeb, bogota, medellin, barranquilla, lima peru.

 8.   Bruno Ducatti. meddai

  Dyn hyd yn hyn, Awst 7, 2014 a dywedodd Dane, mae'r drefn o ran poblogaeth a maint prif ddinasoedd Colombia yn aros ac mae fel a ganlyn:
  BOGOTA: Heb os a heb le i drafod, hi yw'r ddinas fwyaf a mwyaf poblog yng Ngholombia, mae hi mewn savannah hudolus o'r ucheldiroedd gyda lleoliad breintiedig a strategol, wrth gwrs mae'n rhaid i ni ystyried hynny wrth drefnu, entrepreneuriaeth a chryfder. , Mae Medellin yn cael ei orfodi cymaint yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
  MEDELLIN: Ail ddinas yn y wlad o ran poblogaeth a maint, y ddinas fwyaf arloesol yn y byd y llynedd, mae fy het i ffwrdd i lefel datblygiad y ddinas hon.
  CALI: Trydedd ddinas Colombia o ran poblogaeth, mae maint yn dal i fod yn destun trafod gyda Medellin, ers bod mewn cwm ffrwythlon, mae'n rhaid i'r ddinas hon ehangu a dod yn fetropolis Andes arall ar yr un lefel â Bogota, bydd amser yn gofalu am ddangos pa mor bell yw'r Gall Sultana del Valle ddatblygu ac ymestyn.
  BARRANQUILLA: Pedwaredd ddinas Colombia o ran maint a phoblogaeth, gyda thwf trefol rhagorol, y porthladd afon cyntaf yn y wlad, gyda'r system ysbytai orau ar arfordir y Caribî ac un o'r goreuon yn y wlad, mewn ychydig flynyddoedd problemau'r bydd nentydd yn fater o'r Yn y gorffennol, maent eisoes yn gweithio ar hynny, mae'r cynnydd y mae giât euraidd Colombia yn ei brofi heddiw a lles trigolion Barranquilla yn destun balchder rhanbarthol a chenedlaethol.
  CARTAGENA DE INDIAS: Pumed ddinas Colombia o ran maint a phoblogaeth. Oherwydd y twf trefol a phoblogaeth carlam yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, mae'n dilyn ei gymydog Barranquilla yn agos, heb fod eisiau dweud y bydd wedi ei chyrraedd mewn 8 mlynedd, wrth gwrs mae'n rhaid egluro mai'r ddinas arwrol heddiw yw'r ddiwydiant cyntaf heddiw. porthladd Colombia (parth diwydiannol gwych Mamal) ac ar ôl Cundinamarca yw'r ddinas sydd â'r parthau mwyaf rhydd, yno mae economi'r ddinas hon wedi'i lleoli, ac yna masnach a thwristiaeth a'i maes awyr yw'r pedwerydd yng Ngholombia o ran cysylltiadau a symudiad teithwyr.

 9.   Bruno Ducatti. meddai

  Ffynonellau fy sylw blaenorol:
  Dane, Banco de la Republica, cylchgrawn portffolio, y gwyliwr, Andi a Camacol.
  Nid wyf yn gweld y rheswm dros gymaint o aflednais ac anaeddfedrwydd plant cymdogaeth.

 10.   Jose Vianey Duque Lopez - Patholeg Manizales meddai

  NI FYDDWN YN DEALL BOD YMLADD SYLWEDDOL SY'N BUCARAMANGA, CARTAGENA A BARRANQUILLA YN GYNNAL, EU BOD YN FAWR GYDA DIWYDIANT A CHYFLWYNIAD, OND EU BOD YN DAL YN CENHADOL MEWN MATERION CYMDEITHASOL. YN BOD DINASOEDD yr AFFIS COFFI YN WELL.