Ynysoedd Colombia

Ynysoedd Colombia

Ydych chi'n gwybod y ynysoedd Colombia? Mae gan y diriogaeth fraint fawr ac mae ganddi arfordiroedd ar Gefnfor yr Iwerydd a'r Cefnfor Tawel, rhywbeth sy'n caniatáu iddi gael lleoliad breintiedig ar ein planed. Ar y dyfroedd hyn gorwedd llawer o ynysoedd ac ynysoedd y mae twristiaid yn ymweld â nhw yn fawr, diolch i'w holl ysblander a'u harddwch.

Ynysoedd Colombia sydd wedi'u lleoli ar Fôr y Caribî yng Nghefnfor yr Iwerydd ymwelir â llawer mwy na rhai'r Cefnfor Tawel, ond mae pob un ohonynt yn gartref i gyfoeth naturiol gwych a harddwch gwych sy'n anodd ei gyfateb mewn rhannau eraill o'r byd.  

Ynysoedd pwysicaf Colombia

Nesaf byddaf yn egluro sef ynysoedd pwysicaf Colombia a beth yw'r rhai sy'n bodoli yn yr ardal hon o Colombia ac yna dywedaf wrthych am rai o'r twristiaid gorau a mwyaf yr ymwelwyd â hwy am eu harddwch.

Ynysoedd Colombia ar Gefnfor yr Iwerydd

Yr ynysoedd hyn o Colombia yw'r enwocaf ar gyfer twristiaid a'r rhai mwyaf adnabyddus yng Ngholombia. Maen nhw'n dod o hyd i'w gilydd wedi'i leoli tua 740 km i'r gogledd-orllewin o Cartagena de Colombia. Er 1991 maent yn un o 32 adran Colombia.

San Andrés

ynysoedd colombia san andres

San Andrés yw'r ynys fwyaf yn y wlad lle mae tua 70.000 o drigolion ymhlith ei diroedd. Mae ganddo hefyd draethau hyfryd a harddwch anhygoel diolch i'w dirweddau, y mae miloedd o dwristiaid yn cwympo mewn cariad bob blwyddyn.

Archipelago San Bernardo

Mae Archipelago San Bernardo yn grŵp o 10 ynys arfordirol fach sydd wedi'u lleoli yng Ngwlff Morrosquillo. Ychydig o bysgotwyr sy'n byw yno'n barhaol yn yr ynysoedd hyn, ond trwy gydol y flwyddyn mae llawer o dwristiaid sy'n ymarfer deifio a chwaraeon dŵr yn ymweld â nhw - mae eu dyfroedd yn ddelfrydol ar gyfer hyn.

Ynysoedd Rosario

Mae gan Ynysoedd Rosario 27 o ynysoedd cwrel sydd wedi'u lleoli 35 km i'r de-orllewin o Cartagena o Colombia, mae rhai ohonyn nhw mor fach fel mai dim ond un tŷ sydd ganddyn nhw. Er na allwn wadu bod pwy bynnag yw perchennog y tŷ hwnnw yn ddi-os yn berson lwcus.

Ynysoedd Colombia ar y Cefnfor Tawel

Ynys Gorgona

Mae'r ynys hon 160 km o borthladd Aberystwyth Buenaventura ac fe'i hystyrir yn baradwys fach o amrywiaeth mewn lle breintiedig ar gyfer ymchwil wyddonol ac ar gyfer yr holl dwristiaid sydd am fwynhau ei harddwch bob blwyddyn.

Ynys Malpelo

Traeth yng Ngholombia

Nodweddir yr ynys hon gan fod yn graig fyw enfawr sydd wedi dod yn gyrchfan arbennig i wyddonwyr sydd am ddarganfod gwybodaeth newydd am ein planed, a hefyd i ddeifwyr o bob cwr o'r byd, sydd am ddarganfod yr harddwch sydd wedi'i guddio yn ei dyfroedd.

Ynysoedd gorau Colombia

Fel y gwelsoch, mae Colombia yn llawn o ynysoedd sy'n orymdeithiau coed palmwydd ... y gorymdeithiau mwyaf anhygoel yn y byd. Pa deithiwr nad yw'n hoffi ynysoedd da? Dyna pam isod Rwyf am siarad â chi am rai o'r ynysoedd gorau yng Ngholombia (heb ddifrïo'r lleill) fel y gallwch eu hychwanegu at eich rhestr o deithiau yn y dyfodol.

San Andrés a Providencia

Providencia yng Ngholombia

Er eu bod ychydig yn ynysoedd yn cynrychioli harddwch mawr, nhw yw tlysau'r Caribî a maent ger arfordir Nicaragua. San Andrés yw'r mwyaf datblygedig o'r ddau ac mae'n denu mwy o dwristiaid diolch i hediadau rhad, siopau di-ddyletswydd, gwestai gwych a thraethau hardd.

Yn Providencia, fodd bynnag, mae hefyd yn em ddilys gan fod ganddo'r traethau gorau, amrywiaeth ddiwylliannol anhygoel, llawer o fwyd môr da a cherddoriaeth i gael amser gwych. Mae'r ynys hon yn berffaith i ymweld â hi ... byddwch chi'n byw profiad anhygoel yng nghanol paradwys.

Ynys Gorgona

Mae Ynys Gorgona yn ynys sydd wedi ailddyfeisio ei hun tuag at ecodwristiaeth a gallwch ddarganfod y morfilod cefngrwm sy'n mudo rhwng misoedd Mehefin a Medi. Gallwch hefyd ddarganfod jyngl fendigedig, mwynhau bioamrywiaeth Colombia, ac ati.

Ynys y Gaer

Ar yr ynys hon mae wedi'i lleoli 20 munud mewn cwch o arfordir adran Córdoba yng Ngholombia, ger traeth hyfryd dinas Monitos. Mae'n gartref i boblogaeth fach, gyda rhai traethau rhagorol. Mae gan Isla Fuerte ddyfroedd gwych hefyd ar gyfer plymio, bwyd môr ffres da, a gwestai da. a hosteli i fwynhau arhosiad yng nghanol paradwys. Mae'r ynys hon yn berffaith i ddiflannu o'r byd am ychydig nosweithiau.

Santa Cruz del Islot

ynysoedd colombia ynys

Efallai mai’r ynys hon yw’r un fwyaf poblog ar y Ddaear, gyda thua 1.200 o bobl yn byw ar yr ynys hon mewn dyn mewn dim ond 0,012 cilomedr sgwâr, anhygoel! Mae gwreiddiau'r ynys hon yn y diwydiant pysgota ac mae'r rhan fwyaf o'r preswylwyr yn gweithio fel pysgotwyr neu yn y diwydiant twristiaeth ar ynysoedd cyfagos eraill.

Er nad dyma'r enwocaf i ymweld ag ef, mae'r bobl sy'n byw yno yn gyfeillgar ac yn barod i'ch helpu chi i ddod i adnabod eu hynys ac i fwynhau eu diwylliant. Os ydych chi'n backpacker dylech wybod bod hostel arnofio a fydd yn sicr o fod yn berffaith i fyw antur newydd.

Ynys Corota

Mae gan yr ynys 12 hectar yn noddfa o fflora a ffawna breintiedig. Gwarchodir yr ynys gan ei doreth o blanhigion trofannol, adar, pryfed… bywyd! Fe'i gelwir hefyd yn encil ysbrydol gan ei fod yn lle cysegredig i bobl frodorol Quillasinga. Gallwch fynd â chwch i'r ynys a chymryd cam ar hyd ei lwybrau yn y warchodfa, gan fwynhau natur a'r holl ysbrydolrwydd y mae'n ei gynnig i chi. Mae'n ynys a fydd yn rhoi profiad amgen i chi na fyddwch chi byth yn ei anghofio.

Dyma rai o ynysoedd enwocaf Colombia i ymweld â nhw Ond fel y gwelsoch mae yna lawer mwy yn yr ardaloedd hyn felly gallwch chi ymweld â'r rhai yr ydych chi'n eu hoffi fwyaf neu yr ydych chi'n meddwl efallai yr hoffech chi fwyaf yn dibynnu ar eich chwaeth a'ch diddordebau. Yr hyn sy'n wir yw eich bod chi'n ymweld â'r un rydych chi'n ymweld â hi, byddwch chi'n cael eich swyno â chymaint o harddwch ... ac mae'r ynysoedd hyn yn baradwys yn ein byd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

24 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   karen meddai

  olewp

 2.   daniel etiven meddai

  Nhw yw'r isalas gorau yng Ngholombia

 3.   daniel etiven meddai

  Rwy'n dy garu di yn fawr iawn, Ynys Gorgon, yn hytrach holl ynysoedd y byd i gyd, dyna pam maen nhw

 4.   daniel etiven meddai

  Rwy'n credu ei bod yn syniad da eich bod chi'n cymryd diddordeb yn yr ynysoedd oherwydd maen nhw'n gwasanaethu llawer i ni ar ein ffordd. Braster oherwydd gwnaethoch fy helpu i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnaf

 5.   daniel etiven meddai

  Rwy'n credu ei fod yn syniad da iawn eich bod wedi dod o hyd i'r ynysoedd hyn oherwydd gall rhywun fynd am dro pan fyddwch yn rhydd neu pan fyddwch chi'n gadael yr ysgol rwy'n hoffi'r holl ynysoedd am eu harddwch, am eu harddwch naturiol ac am yr holl bethau neis iawn bod yr holl ynysoedd dyna pam rwy'n eu caru

 6.   Carlos Andres Pinilla meddai

  i gyd mor hyll dim celwyddau yn brydferth

  1.    Shirley meddai

   chebre super

 7.   Ni fydd Aleja yn gwneud sylw mwyach meddai

  Helo

 8.   carolinaypao meddai

  Rwy'n fam gan: carinaaa

  1.    Shirley meddai

   sie cheococarolain super chebre

 9.   carolinaypao meddai

  chimbo blewog ac ogof yn eich llais

 10.   carolinaypao meddai

  sylw ps

 11.   Jennifer Carrera meddai

  ummm

 12.   karen meddai

  diolch am yr ateb gwych

 13.   piñeres saray meddai

  Dyma'r ynysoedd hahahakajakajajaja

 14.   luisa meddai

  hace 3 meses

 15.   patricia camila meddai

  Fe helpodd fi lawer, diolch

 16.   cathe meddai

  Duw pa fath o fynegiant a sillafu rhai defnyddwyr !! 🙁

 17.   BRAYANFERNI meddai

  Rwy'n CYTUNO Â ARGLWYDD Y SYLWAD DIWETHAF ASS Iawn

  1.    BRAYANFERNI meddai

   ok

 18.   BRAYANFERNI meddai

  Esgusodwch fi, fe wnes i gymysgu â THE WORD

 19.   GORGE meddai

  T

 20.   llawenydd meddai

  Mae wedi ei ysgrifennu’n cŵl, beth yw gwir sillafu, pa drychineb a hefyd pa ymadroddion gan rai, na allant fod yn gwrtais

 21.   llawenydd meddai

  Mae'n ymddangos yn anhygoel i mi, bod gan SANTA CRUZ DEL ISLOTE 1.200 o bobl, nefoedd os gallaf gyfrif eu tai, nad yw hynny'n ddata anghywir?