Dyma sut y ffurfiwyd Annibyniaeth Colombia

paentio indeoendencia Colombia

Llofnod Deddf Annibyniaeth Colombia, olew gan yr arlunydd Coriolano Leudo

Dyddiad swyddogol y datganiad o Annibyniaeth Gweriniaeth Colombia Gorffennaf 20, 1814. Fodd bynnag, dim ond man cychwyn proses a barhaodd am fwy na degawd oedd llofnodi'r ddogfen a arweiniodd at greu'r Wladwriaeth newydd hon.

Mae'r cyfnod hanesyddol hwn yn amrywio o'r symudiadau gwrth-wladychol cyntaf a anwyd ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg i sefydlu'r urdd weriniaethol newydd a diwedd diffiniol rheolaeth drefedigaethol Sbaen. Yn y bôn, lluniwyd annibyniaeth Colombia yn y cyfnod sy'n mynd o 1810 hyd 1824. Rydym yn esbonio'r digwyddiadau hanesyddol ac agweddau mwyaf chwilfrydig yr amser hwn isod:

Ysbrydolwyd prosesau annibyniaeth tiriogaethau Sbaen yn America gan y Syniadau goleuedig a rhyddfrydol y XNUMXfed ganrif ac ym mhrosesau chwyldroadol mawr yr oes, yn enwedig y Annibyniaeth yr Unol Daleithiau (1776) a'r Chwyldro Ffrengig (1789). Mae ei brif ragflaenydd i'w gael yn y Gwrthryfel y Comuneros yn erbyn polisïau camdriniol y ficeroy ym 1781.

Fe wnaeth goresgyniad Penrhyn Iberia gan fyddin Napoleon ym 1808 blymio Sbaen i argyfwng mawr. Yn dilyn model y metropolis, cyfansoddwyd llawer o ddinasoedd y ficeroyalty Byrddau'r Llywodraeth. Arhosodd rhai o'r Byrddau hyn yn deyrngar i'r goron, ac yn lle hynny amlygodd eraill eu dyheadau am hunan-lywodraeth o'r dechrau, gan weld yn yr amgylchiadau hanesyddol hyn y cyfle i gyflawni eu hamcanion.

Amgueddfa annibyniaeth Colombia

Casa del Florero - Amgueddfa Annibyniaeth, yn Bogotá

Dechreuadau Annibyniaeth Colombia: La Patria Boba

Hyd nes ei hannibyniaeth, roedd tiriogaeth Colombia wedi'i chynnwys yn y Ficeroyalty Granada Newydd, a oedd hefyd yn cynnwys taleithiau presennol Ecwador a Venezuela. Mae'r cam cyntaf hwn o'r wladwriaeth Colombia newydd ddechreuol yn cael ei adnabod wrth yr enw ffwl mamwlad, wedi'i nodweddu gan fod yn gyfnod cythryblus ac yn llawn gwrthdaro.

Digwyddiad bondigrybwyll Fâs Llorente yn y flwyddyn 1810 ystyrir y digwyddiad a ddaeth â bodolaeth y ficeroyalty i ben.

Fâs Llorente

Fe daniodd y bennod hanesyddol hon, a oedd yn ymddangos yn banal, wreichionen annibyniaeth. Y masnachwr o Sbaen Jose Gonzalez Llorente gwrthod rhoi benthyg fâs i Creolieithoedd (Americanwyr o darddiad Ewropeaidd) a oedd i'w ddefnyddio yn ymweliad y Rhaglaw Antonio Villavicencio, cefnogwr yr achos annibyniaeth. Defnyddiwyd yr anghytundeb hwn i sianelu anfodlonrwydd y Creoles a dyrchafu ysbrydion chwyldroadol a chyhoeddi Junta Llywodraeth newydd dan arweiniad Jose Maria Pey de Andrade.

La Tŷ Fâs, lle digwyddodd y cyfan, ar hyn o bryd yn gartref i'r Amgueddfa Annibyniaeth.

Taleithiau Unedig Granada Newydd

Yn 1812 genedigaeth y Gweriniaeth Taleithiau Unedig Granada Newydd, cyflwr embryonig Colombia yn y dyfodol. Cyfarfu’r weriniaeth hon, gyda galwedigaeth ffederal, â gwrthwynebiad gan y rhai o blaid sefydlu’r genedl newydd fel gwladwriaeth ganolog.

Arweiniodd yr anghytundeb at a rhyfel cartref rhwng ffederalwyr a chanolwyr. Parhaodd y gwrthdaro tan 1815, pan benderfynodd y ddwy ochr ymuno yn wyneb bygythiad milwyr brenhinol, a oedd am adfer rheolaeth Sbaen yn y rhanbarth.

Ail-gonest Sbaenaidd o Granada Newydd

Pan fydd Ferdinand VII llwyddodd i adfer trefn yn Sbaen, a anfonwyd i diroedd America i Paul Murillo, o'r enw "the Peacemaker", gyda'r genhadaeth o ail-ymgynnull y ficeroyalty.

Yn ystod yr ymgyrch filwrol hon daeth dinas Cartagena o India dioddef a gwarchae Fe barodd 102 diwrnod cyn syrthio i ddwylo Sbaen.

Dilynwyd gorchfygiad milwrol yr annibynwyr gan ormes llym o'r enw Cyfundrefn Terfysgaeth, a arweiniodd at arestiadau a dienyddiadau niferus.

baner colombia

Llun o ncassullo en pixabay

Ymgyrch Rhyddhad ac Annibyniaeth ddiffiniol Colombia

Ar ôl ymyrraeth filwrol Sbaen, cymerodd yr annibynnolwyr amser i ad-drefnu. Ond yn 1818 aeth y Ymgyrch Rhyddhau dan orchymyn Simón Bolívar, a gynorthwywyd gan y Prydeinwyr. Daeth yr ymgyrch i ben gyda Brwydr Boyaca (1819), gyda gorchfygiad diffiniol y brenhinwyr, wedi gorfodi i dynnu'n ôl i Cartagena de Indias.

Aeth Bolívar i mewn i Bogotá ar Awst 10, 1819. O hynny ymlaen, o brifddinas y Colombia annibynnol newydd, cydlynwyd gweithredoedd milwrol i roi diwedd ar bocedi olaf gwrthiant Sbaen.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.