Rhanbarth archeolegol Tierradentro, yn Cauca

colombia gwareiddiad cyn-columbia

Un o drysorau mawr gwareiddiad cyn-Columbiaidd yn Colombia yn y Parc Archeolegol Cenedlaethol Tierradentro. Cyhoeddwyd bod y warchodfa archeolegol hon yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO ym 1995 ac mae wedi'i lleoli yn yr Adran Cauca, yn benodol ym mwrdeistrefi Belalcázar ac Inzá.

Mae'r prif weddillion wedi'u crynhoi o amgylch tref Aberystwyth Sant Andreas o Pisimbala, ardal o dopoleg gymhleth lle mae mynyddoedd ac ogofâu naturiol yn gyforiog. Ystyrir bod y parc yn un o saith rhyfeddod Colombia.

Darganfod trysorau archeolegol

Er bod y Sbaenwyr eisoes wedi dod o hyd i wrthrychau a gweddillion gwareiddiadau hynafol yn rhanbarth Tierradentro yn ystod y cyfnod trefedigaethol, gellir dyddio’r gwir ddarganfyddiad i 1936. Dyna pryd y gwnaeth y meddyg Alfredo NaviaComisiynodd Llywodraethwr Adran Cauca yr astudiaeth wyddonol ddifrifol gyntaf o'r ardal.

Georg burg Ef oedd y daearegwr a arweiniodd y gwaith o archwilio safleoedd rhagorol rhanbarth Tierradentro, diolch i gymorth amhrisiadwy gwerinwyr yr ardal. Felly, nodwyd nifer o wrthrychau, henebion a lleoedd.

Gyda gwaith trylwyr a threfnus, aeth Burg ar daith i gyrsiau afon y rhanbarth, cynnal cloddiadau, tanio llwybrau trwy'r jyngl, ac adeiladu man manwl map archeolegol o'r rhanbarth.

Gan adeiladu ar waith Burg, mae gwahanol dimau o archeolegwyr wedi parhau i archwilio'r ardal a nodi nifer o safleoedd archeolegol hyd heddiw.

Safleoedd archeolegol Tierradentro

Ar hyd y ffordd sy'n cysylltu trefi San Andrés de Pisimbalá a Neiva mae'r mynedfeydd i brif safleoedd archeolegol Tierradentro. Ledled yr ardal rydyn ni'n dod o hyd iddi beddrodau tanddaearol neu hypogeayn ogystal â cherfluniau cerrig.

Mae'r parc archeolegol wedi'i strwythuro o amgylch pum prif ardal:

 • Uchder Afocado.
 • Uchel o San Andres.
 • Bryn Segovia.
 • Uchder Coblynnod.
 • Y Bwrdd.

Yn ogystal â'r lleoedd hyn, mae'n werth ymweld â'r dwy amgueddfa o Tierradentro: yr archeolegol a'r ethnograffig. Mae'r ddau wedi'u lleoli yn nhref San Andrés.

Hypogea

Yn fwy nag anheddiad poblogaeth, roedd Tierradentro yn wych necropolis sy'n meddiannu ardal o fwy na 2.000 cilomedr sgwâr. Mae'r beddrodau wedi'u lleoli mewn sawl man, a'r mwyaf cynrychioliadol yw Segovia. Mae'r siambrau claddu hyn a gloddiwyd yn y graig fwy na 3.000 o flynyddoedd yn ôl wedi dod i lawr atom mewn cyflwr perffaith.

hypogeum

Hypogeums Parc Archeolegol Tierradentro

Mae'r hypogea yn dyst i wareiddiad (sydd wedi'i fedyddio fel "diwylliant Tierradentro"), a oedd yn ystyried marwolaeth fel un cam arall o fodolaeth. Yn dilyn y paentiadau wal ac angladd trousseau a ddarganfyddir ynddynt mae'n cael ei ddyfalu eu bod y tu mewn wedi digwydd seremonïau crefyddol yn gysylltiedig â'r tramwy i'r bywyd ar ôl.

Roedd y rhan fwyaf o'r beddrodau yn ysbeiliedig flynyddoedd lawer cyn dyfodiad Ewropeaid. Dim ond rhan fach o gyfoeth gwreiddiol y lleoedd hyn yw'r trysorau sy'n cael eu cadw mewn amgueddfeydd heddiw.

Yn Tierradentro mae yna union 162 o hypogea wedi'u cofrestru, ac mae rhai ohonynt yn cyrraedd dimensiynau sylweddol hyd at 12 metr o led.

Cerfluniau a darnau archeolegol

Mae'r rhai mawr hefyd yn denu sylw teithwyr. cerfluniau cerrig a godwyd yn yr ardal, mwy na 500. Cuddiwyd llawer ohonynt yn y llwyn ac ni welsant y golau eto tan ganol yr XNUMXfed ganrif.

Tierradentro

Cerfluniau o «ryfelwyr» Tierradentro

Mae'n ymddangos bod y cerfluniau hyn yn cynrychioli ffigurau rhyfelwyr, er bod llawer ohonyn nhw chwyddo. Maent wedi'u cerfio â manylder a mynegiant mawr. Mae rhai ohonynt yn fwy na saith metr o uchder. Mae'n debyg mai eu swyddogaeth oedd gweithredu fel "gwarcheidwaid" y beddrodau.

Yn rhyfedd ddigon, John o Gertrude, y Sbaenwr cyntaf i ddarganfod y cerfluniau hyn ym 1757, a'u disgrifiodd fel a "Gwaith dilys y Diafol". Ar hyn o bryd, mae'r cerfluniau wedi'u hangori i atal ysbeilio.

Yn ogystal â beddrodau a cherfluniau, mae'r gwareiddiad cyn-Columbiaidd hwn wedi gadael nifer o enghreifftiau inni o'i arbenigedd yn y grefft o gof aur. Mae amgueddfeydd yn arddangos breichledau aur a masgiau a ddefnyddiwyd yn eu defodau yn ôl pob sôn. Mae'r rhai mwyaf ysblennydd i'w gweld yn y godidog Amgueddfa Aur Bogotá.

Ymweld â Pharc Tierradentro

Valle del Cauca

Ymweld â Pharc Archeolegol Tierradentro

Tan yn gymharol ddiweddar roedd yn ymarferol amhosibl ymweld â Pharc Archeolegol Tierradentro. Roedd gweithgaredd gerila sylweddol ledled y rhanbarth hwn (roedd llawer o'r ardal yn cael ei rheoli gan y FARC).

Yn ffodus, mae'r sefyllfa hon wedi newid a heddiw mae Tierradentro yn derbyn ymweliadau gan dwristiaid a myfyrwyr archeoleg eto. Ymweliad hanfodol yng Ngholombia ar gyfer unrhyw un sy'n hoff o hanes.

Mae mynediad i'r parc yn costio 35.000 pesos Colombia (tua 8 ewro). Mae prisiau arbennig ar gyfer myfyrwyr, wedi ymddeol ac aelodau o bobl frodorol y rhanbarth. Gall plant dan 16 oed gystadlu am ddim. Pris y tocyn i dwristiaid a dinasyddion tramor yw 50.000 ewro (tua 11,5 ewro).

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

4 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Paula Andrea meddai

  Rwy'n fyfyriwr lletygarwch a thwristiaeth. Rwyf am wybod popeth am gastronomeg y tir oddi mewn

 2.   Mary T. meddai

  Nid wyf yn siŵr iawn bod y darlun (llun) yn yr erthygl hon yn perthyn i ddiwylliant Tierradentro, gan fy mod yn deall bod yr ychydig olion gof aur a ddarganfuwyd yn perthyn i'r grŵp ethnig hwn wedi'u cwestiynu ac mae'n bosibl eu bod yn perthyn i eraill diwylliannau y bu iddynt yn ddiweddarach feddiannu tiriogaeth y Tierradentro ...

  Gan roi'r pryder o'r neilltu (yr wyf yn gobeithio y bydd rhywun yn ei ateb a / neu'n ei gywiro), onid ydych chi'n meddwl bod gan y ffotograff o'r math hwn o "fwyell" siamanaidd ddyluniad Mickey Mouse yn y canol? 😉

 3.   Mauricio ardila lara meddai

  ac ni fydd y diweddar Mr. Walt Disney a'i gwmni yn talu am lên-ladrad
  bydd ffigwr y siaman mewndirol sydd bellach yn fyd-enwog ac a elwir yn mickey mouse wedi talu'r hawliau nid wyf yn credu.

 4.   angel migel meddai

  yhht io lo