Rhanbarthau Colombia

Caño de Cristales yn Orinoquia

Colombia yw'r bedwaredd genedl o ran estyniad yn America LadinI roi syniad i chi, o fewn ei ran gyfandirol mae dau Sbaen ac oherwydd ei estyniad gwych, mae sawl rhanbarth o Colombia sydd wedi'u gwahaniaethu'n dda.

Mae'r wlad yn cael ei chroesi gan fynyddoedd yr Andes a gwastadedd yr Amazon, a hi yw'r unig wlad yn Ne America sydd ag arfordiroedd ar gefnforoedd yr Iwerydd a'r Môr Tawel. Heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddysgu ychydig mwy am ranbarthau Colombia a'u nodweddion arbennig.

5 rhanbarth Colombia

Pum rhanbarth mawr Colombia ei:

 • Rhanbarth yr Andes
 • Caribïaidd
 • Y Môr Tawel
 • Rhanbarth Orinoquía
 • Yr Amazon.

Mae pob un o ranbarthau Colombia wedi'i drefnu'n wleidyddol yn adrannau, sydd yn eu tro wedi'u rhannu'n fwrdeistrefi, ac sydd â chyfalaf adrannol.  Mae yna 32 adran i gyd, sy'n ffurfio Colombia. Rhoddaf ychydig mwy o fanylion ichi am bob un o'r rhanbarthau hyn a'u hadrannau.

Rhanbarth yr Andes, neu'r triongl euraidd

Catatumbo

Sut allwch chi dychmygwch fod mynyddoedd yr Andes yn dominyddu rhanbarth yr Andes, hi yw'r fwyaf poblog yn y wlad, ac oddi mewn iddi mae'r dinasoedd pwysicaf: Bogotá, Medellín a Cali, felly fe'i gelwir yn driongl euraidd. Dyma hefyd ardal prif barciau cenedlaethol y wlad.

Byddaf yn awr yn rhestru adrannau'r rhanbarth hwn gyda'u priflythrennau mewn cromfachau:

 • Antioquia (Medellín, dinas y gwanwyn tragwyddol)
 • Boyacá (Tunja), Caldas (Manizales, yng nghanol y rhanbarth coffi)
 • Cundinamarca (Bogotá, prifddinas y wlad)
 • Huila (Neiva)
 • I'r gogledd o Santander (Cúcuta, ffin â Venezuela)
 • Quindío (Armenia)
 • Risaralda (Pereira)
 • Santander (Bucaramanga)
 • tolima (Ibague)

Rhanbarth y Caribî, lle mae'r harddaf yn dod y mwyaf

Caribïaidd

Ardal ogleddol Colombia yw'r un sy'n cael ei batio gan Fôr y Caribî, ac ynddi mae rhai o'r traethau tywod gwyn enwocaf, a'r un maen nhw'n ei ddweud yw'r ddinas harddaf oll: Cartagena de Indias, Mae UNESCO ei hun yn ei diffinio fel y ddinas harddaf yn America Ladin ... nid fi fydd yr un i ddweud fel arall. Yn y rhanbarth hwn gallwn hefyd ddod o hyd i archipelagos San Andrés a Providencia. Yn rhyfedd ddigon, gallwch hefyd ymweld â Sierra Nevada de Santa Marta, y mynydd arfordirol uchaf yn y byd sydd â'r nodwedd rhyddhad colombiaidd.

Gan ddilyn yr un llinell, rwy'n manylu ar yr adrannau sy'n rhan o ranbarth y Caribî gyda'u priflythrennau:

 • Môr yr Iwerydd (Barranquilla)
 • Bolivar (Cartagena de Indias)
 • Cesar (Valledupar)
 • Cordoba (Montería)
 • La Guajira (Riohacha), Magdalena (Santa Marta)
 • San Andrés, Providencia a Santa Catalina (San Andrés)

Y Môr Tawel, yr amrywiaeth fawr

Mae'r Môr Tawel Colombia yn un o ranbarthau Colombia sy'n cynnig yr amrywiaeth fwyaf yn y byd, gydag un o'r cyfraddau uchaf o rywogaethau fesul metr sgwâr. Mae'r rhanbarth yn gartref i saith parc naturiol, cysegr fflora a ffawna, ar Ynys Malpelo, ac fel pe na bai hynny'n ddigonol mae gweld morfilod cefngrwm, rhwng Gorffennaf a Thachwedd, gallwch eu hystyried. Mae mwyafrif Affro-ddisgynyddion Colombia yn ymgartrefu yn ei diriogaeth.

Adrannau Rhanbarth y Môr Tawel yw:

 • Choco (Quibdo)
 • Cwm Cauca (Cali)
 • Cawca (Popayan)
 • Nariño (Porfa)

La Orinoquía, lle mae'r gorwel yn anfeidrol

Yr Orinoquía yw ardal y gwastadeddau dwyreiniol, mae'n eistedd o amgylch Afon Orinoco. Mae yn y rhanbarth hwn lle mae cilomedr sero Colombia, ei ganolfan ddaearyddol, yn Puerto López.  Yn y Sierra de la Macarena fe welwch Caño Cristales, y maen nhw'n ei alw'n afon y duwiau neu'r pum lliw, oherwydd diolch i'r planhigion dyfrol sydd ynddo mae yna ardaloedd o wahanol liwiau, sy'n cynhyrchu'r teimlad o fod ynddo o flaen enfys yn toddi.

Adrannau'r rhanbarth hwn yw:

 • Nod (Villavicencio)
 • Vichada (Puerto Carreno)
 • Casanare (Yopal)
 • Arauca (Arauca)

Yr Amazon, jyngl pur gyda gormod o ddiddordebau

Amazonia

Yn olaf, byddai adrannau rhanbarth Amazon, sydd yn draddodiadol:

 • Amazon (Leticia)
 • Caquetá (Fflorens)
 • Guainia (Puerto Inirida)
 • Guaviare (San Jose)
 • Putumayo (Mocoa)
 • Vaupes (Mitu)

Ond mae rhai bwrdeistrefi yn adrannau Nariño, Cauca, Meta a Vichada, sy'n perthyn yn weinyddol i ranbarth Orioquía, hefyd yn cael eu hystyried.

Y rhanbarth hwn, sef y mwyaf yn y diriogaeth genedlaethol, ers iddi fynd i mewn i jyngl yr Amason, yw'r ardal leiaf poblog, efallai oherwydd mai hi yw'r ardal fwyaf coediog. Yn anffodus, nid yw'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau economaidd sy'n cael eu cynnal yn yr Amazon heddiw yn cynnal cytgord â'r dirwedd na gyda'i thrigolion brodorol.

Fel y gallwch weld, mae Colombia yn aruthrol o amrywiol, a chofiwch ei bod yn genedl aml-ethnig gydag 84 o bobl frodorol gydnabyddedig, 60 o ieithoedd brodorol, a phoblogaeth Affro-ddisgynnydd sydd, o fod yn lleiafrif, yn fwy na 10% o gyfanswm y boblogaeth.

Tiriogaethau brodorol o fewn yr adrannau

Pobl frodorol yng Ngholombia

Dywedais wrthych mai rhanbarthau Colombia yw'r rhain, gyda'r adrannau a'u priflythrennau, mae yna hefyd a cydnabyddiaeth am diriogaethau cynhenid ers Cyfansoddiad 1991.

Y tiriogaethau cynhenid ​​hyn yng Ngholombia yn cael eu creu trwy gytundeb ar y cyd rhwng y llywodraeth a chymunedau brodorol. Os yw'r rhain yn ymwneud â mwy nag un adran neu fwrdeistref, bydd y llywodraethau lleol yn eu gweinyddu ar y cyd â'r cynghorau brodorol. Yn ogystal, gall y tiriogaethau cynhenid ​​hyn ddod yn endid tiriogaethol os ydynt yn cwrdd â gofynion penodol. Mae'r tiriogaethau cynhenid ​​yn gorchuddio ardal fras o bron i 31.000 hectar, ac maent i'w cael yn bennaf yn adrannau Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare a Vaupés.

Trefniadaeth wleidyddol yr adrannau

Gan barhau â sefydliad gwleidyddol tiriogaethol Colombia, mae'n dda eich bod chi'n gwybod hynny mae gan bob adran gynulliad adrannol, o rhwng 11 a 50 o ddirprwyon, yn cael eu hethol mewn etholiadau bob 4 blynedd, gydag ymreolaeth weinyddol a'i chyllideb ei hun. Mae'r llywodraethwr hefyd wedi'i ethol yn uniongyrchol yn ddemocrataidd, gall holl bobl Colombia dros 18 oed, drigolion yr adran, hyd yn oed os cawsant eu geni mewn un arall, gyda cherdyn dinasyddiaeth a chymhwyster bleidleisio. Ni all y llywodraethwr sefyll dros ail-ddewis.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi leoli'ch hun yn well ar fap gwleidyddol a daearyddol Colombia, gwlad mor brydferth ag y mae'n amrywiol, a gobeithiwn ein bod wedi dysgu llawer o bethau ichi am y Rhanbarthau Colombia.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.