Nofel bonws Nadolig, undeb teulu

nawfed bonws

La Strenna Novena yn un o'r Traddodiadau Nadolig pwysicaf a gwreiddio'n ddwfn Colombia. Mae hefyd yn boblogaidd iawn mewn gwledydd eraill yn Ne America, fel Venezuela neu Ecwador. Mae ei bwysigrwydd yn rhagori ar y ffenomenon grefyddol yn unig, gan ddod yn weithred gymdeithasol ac yn ddefod a fwriadwyd i undeb teuluoedd.

Yn ystod yr Adfent, am naw diwrnod (rhwng Rhagfyr 16 a 24, yn gynhwysol), mae teuluoedd o bob rhan o'r wlad yn dod at ei gilydd i gweddïo gyda'n gilydd a chanu carolau Nadolig. Y man cyfarfod bob amser yw Golygfa'r Geni neu'r Geni Golygfa, sydd wedi'i lleoli mewn man canolog yn y tŷ. Mae'r gair "nawfed" yn deillio yn union o'r naw diwrnod hynny. Rhagarweiniad emosiynol i'r Nadolig.

Tarddiad Nofel Aguinaldos

Ganwyd y traddodiad Catholig hardd hwn yn nhiroedd America, yn oes y trefedigaethau. Roedd mewn gwirionedd Fray Fernando de Jesus Larrea, crefyddwr Ffransisgaidd a anwyd yn Quito, a fyddai'n cychwyn yr arfer hwn. Dechreuodd y cyfan ym 1725, ar ôl ei ordeinio yn offeiriad. Cafodd y syniad o weddïo wrth ymyl Geni y Plentyn Iesu yn ystod y naw diwrnod cyn y Nadolig dderbyniad gwych ymhlith y rhai a gysegrodd.

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae teuluoedd heddiw yn dathlu'r Aguinaldos Novena yng Ngholombia oherwydd yr addasiadau a wnaed gan y mam Maria Ignacia, ar ddiwedd y ganrif XIX. Hi oedd yr un a roddodd ffurf ganonaidd i'r gweddïau hyn, gan ychwanegu'r llawenydd hefyd, a dyna enw'r caneuon sy'n frith rhwng gweddi a gweddi.

Ac eto, nid yw un fersiwn o'r Novena de Aguinaldos wedi goroesi hyd heddiw, ond sawl un. Mae rhai yn cael eu hadrodd mewn hen Sbaeneg, braidd yn hen-ffasiwn ac ymhell o sensitifrwydd y presennol, gan ddefnyddio, er enghraifft, math o "vos" parchus. Mae eraill, fodd bynnag, wedi'u haddasu er mwyn diweddaru'r frawddeg i iaith fodern.

Mae hyn yn braf fideo mae crynodeb da iawn o weddi’r Novena de Aguinaldos yng nghymdeithas Colombia:

Fel y gallwch weld, i Colombiaid mae'r Novena de Aguinaldos nid yn unig yn draddodiad crefyddol, ond hefyd yn rheswm i atgyfnerthu'r bondiau rhwng ffrindiau a theulu. Mae'r Gastronomeg y Nadolig ac cerddoriaeth nid ydyn nhw chwaith yn colli'r apwyntiad hwn.

Gweddïo'r Nofel

Er gwaethaf ei naws ddi-hid a'i gymeriad cyfarwydd, mae'r Novena de Aguinaldos Mae'n seremoni sy'n dilyn canllawiau a rheolau wedi'u diffinio'n dda. Mae bob amser yn dechrau ar Ragfyr 16 ac yn gorffen ar Noswyl Nadolig. Mewn rhai cartrefi mae'r weddi yn digwydd cyn cinio, ond mewn eraill mae'n cael ei gadael yn hwyrach.

nawfed o fonysau

Mae Novena Strenna yn cael ei dathlu fel teulu

Y syniad y tu ôl i'r ddefod hon yw cof y misoedd cyn genedigaeth Iesu, cyfnod sy'n gorffen gyda'i eni ym Methlehem. Sefydlodd y fam María Ignacia, a safonodd y ffordd o weddïo'r nofelau, y trefn y brawddegau fel a ganlyn:

  1. Yn gyntaf y Gweddi am bob dydd, gan ddilyn testun gwreiddiol Fray Fernando de Jesús Larrea yn ffyddlon. Ar ôl y darlleniad hwn, mae'r "Gogoniant i'r Tad".
  2. Fe'i dilynir yn ddiweddarach gyda'r ystyriaethau'r dydd. Mae un ar gyfer pob un o'r naw diwrnod.
  3. La gweddi i'r Forwyn Fendigaid yn dod nesaf, ac yna gweddi naw Marw Henffych (un ar gyfer pob un o'r nofelau).
  4. Yna tro'r gweddi i Sant Joseff, sydd hefyd yn cael ei ddarllen bob dydd. Daw'r darlleniad i ben gyda thair gweddi: yr "Ein Tad", y "Henffych Mair" a'r "Gogoniant i'r Tad."
  5. Y Joys neu Dyheadau am ddyfodiad y Plentyn Iesu gwneud rhan gerddorol fwyaf bywiog y nofel. Mae llais yn adrodd y caneuon, sydd fel arfer yn cael eu hateb gan gôr.
  6. Wedi hyn daw y gweddi i'r Plentyn Iesu, sydd mewn ffordd yn rhan greiddiol o'r nawfed. Ar ei hôl, mae'r cyfranogwyr yn bachu ar y cyfle i lunio eu ceisiadau i'r babi Iesu, dymuniadau iechyd a ffyniant yn gyffredinol ar gyfer y cartref a'r teulu.
  7. Mae'r nawfed yn gorffen gyda'r brawddegau olaf, sydd bron bob amser yn tueddu i fod yn Ein Tad ac yn Ogoniant i'r Tad.

Rhaid dweud y gweddïau a'r caneuon hyn bob un o'r naw diwrnod. Fel enghraifft o'r hyn a ddisgrifiwyd uchod, dyma'r testun gwreiddiol gan Fray Fernando de Jesús Larrea y mae pob un o sesiynau'r Novena de Aguinaldos yn dechrau ag ef:

«Duw mwyaf diniwed elusen anfeidrol, a oedd mor caru dynion, nes ichi roi iddynt yn eich mab addewid gorau eich cariad fel y byddai, wedi ei wneud yn ddyn yng nghroth Forwyn, yn cael ei eni mewn preseb er mwyn ein hiechyd a'n rhwymedi. . Yr wyf fi, ar ran pob meidrol, yn rhoi diolch anfeidrol ichi am fudd mor sofran; ac yn gyfnewid ato cynigiaf i chi dlodi, gostyngeiddrwydd a rhinweddau eraill eich mab dyneiddiedig, gan bledio gyda chi am ei rinweddau dwyfol, am yr anghysur y cafodd ei eni ag ef, ac am y dagrau tyner a daflodd yn y preseb, hynny rydych chi'n gwaredu ein calonnau â gostyngeiddrwydd dwfn, gyda chariad tanbaid, gyda dirmyg llwyr tuag at bob peth daearol, er mwyn i'r Iesu newydd-anedig gael ei grud ynddynt, a phreswylio am byth. Amen ".


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*