Y bont hyfryd o gariadon rhwng Providencia a Santa Catalina

pont sanalres santa catalina

Mae yna lawer o resymau i ymweld â'r archipelago San Andrés, Providencia a Santa Catalina, cyrchfan nefol yn nyfroedd Aberystwyth Caribïaidd. Ymhlith y nifer fawr o bethau y gallwn eu gweld mae'r Pont cariadon, ymweliad hanfodol i gyplau mewn cariad a theithwyr ar eu mis mêl.

Mae'r bont droed bren hon yn rhychwantu'r pellter 180 metr sy'n gwahanu'r Siôn Corn Catalina (i'r gogledd) a Providencia (i'r de). Dyfroedd Cymru ydyn nhw Sianel Aury, braich y môr a enwir ar ôl y corsair Ffrengig enwog Aury Louis-Michel.

Hanes Pont y Cariadon

Cyn yr ail ganrif ar bymtheg, roedd darn tir ansicr yn cysylltu'r ddwy diriogaeth. Fodd bynnag, cafodd y darn ei rwystro pan ddaeth y môr-ladron a oedd wedi sefydlu eu lloches ar yr ynysoedd hyn wedi penderfynu carthu'r sianel artiffisial i amddiffyn eu hunain rhag ymosodiadau posib.

Degawdau yn ddiweddarach adeiladwyd y bont. Mewn egwyddor roedd yn strwythur pren garw. Er gwaethaf dyfnder bas y sianel, roedd ansefydlogrwydd gwely'r môr yn ei gwneud yn annerbyniol i ddiogelu'r bont trwy suddo pileri i wely'r môr. Dyna pam mai'r ateb, sy'n dal yn ddilys heddiw, oedd adeiladu a llwybr cerdded fel y bo'r angen.

google mapiau pont mewn cariad

Lleoliad ar fap Pont y Cariadon

Dros y blynyddoedd, dinistriwyd y bont lawer gwaith gan stormydd a chorwyntoedd, gan gael ei hailadeiladu bob tro er ei bod bob amser mewn ffordd syml a di-sail.

O'r diwedd ym 1987, yn ystod llywodraeth Simón Gonzales, Marvin Hawkins a Fernando Correal yn yr ynysoedd, adeiladwyd y bont droed yn ddiffiniol gyda strwythur wedi'i atgyfnerthu a'i wella. Diolch i'r fenter hon, heddiw gallwn ystyried y bont hon fel darn diogel a sefydlog.

Yn ystod y degawdau diwethaf, diolch i gynnydd twristiaeth yn yr archipelago, paentiwyd Bridge of Lovers mewn lliwiau llachar a'i haddurno â manylion eraill. Mae ei estheteg wreiddiol, ynghyd â'i leoliad breintiedig, yn ffurfio set eithriadol sy'n deilwng o gerdyn post.

Chwedl Pont y Cariadon

O Bont y Cariadon, gall teithwyr fyfyrio machlud haul ysblennydd a chael eich siglo gan y tonnau wrth edmygu cnawdolrwydd y Caribî. Mae effaith golau ar ei ddyfroedd trwy gydol y dydd yn ei gwneud yn hysbys yma fel y "Môr o saith lliw", gyda thonau cromatig yn amrywio o wyrdd golau i las tywyll.

bont mewn cariad

The Bridge of Lovers, cyrchfan ramantus wych

Ond mae poblogrwydd Bridge of Lovers nid yn unig oherwydd ei harddwch. Meddai'r chwedl lleol y bydd cyplau sy'n croesi'r bont hon gyda'i gilydd yn dal dwylo yn aros yn unedig ac mewn cariad am oes.

Felly mae'r bont hon yn yr un categori â llawer o bontydd rhamantus eraill yn y byd. Er enghraifft, ef Ponte Milvio yn Rhufain, lle mae'r traddodiad o hongian "cloeon cariad" neu'r Pont des Arts ym Mharis. Dwy bont rhwng dwy ddinas ramantus, nad oes gan ynysoedd San Andrés a Providencia yn arbennig unrhyw genfigen tuag atynt.

Beth i'w weld yn San Andrés a Providencia

Mae llawer o'r farn bod yr archipelago hwn fel gem fawr y Caribî Colombia, yn enwog am ei draethau gyda dyfroedd tryloyw ac am ei awyrgylch hamddenol. Ond yn ogystal â mwynhau'r haul a'r traeth (a Phont y Cariadon), ar ynysoedd San Andrés a Providencia mae llawer mwy i'w weld. Dyma rai o'r ymweliadau a'r profiadau gorau y mae'r gyrchfan hon yn eu cynnig i ni:

Ogof Morgan

Corsair o chwedl, syr henry morgan (sy'n fwy adnabyddus fel Môr-leidr Morgan), wedi dominyddu dyfroedd yr archipelago am flynyddoedd a sefydlu ei bencadlys yno. Dywedir o hyd fod rhywle yno wedi cuddio trysor mawr a gladdwyd ganddo ganrifoedd yn ôl.

Dim ond chwedl yw'r trysor. Yn lle, mae'r Ogof Morgan (Ogof Morgan) yn realiti. Mae'n gornel hardd a dirgel, ogof wedi'i boddi o dan y cefnfor sydd heddiw yn un o atyniadau twristaidd mawr yr ynysoedd.

Traethau San Andrés a Providencia

Beth i'w weld yn San Andrés a Providencia

Cay creigiog

Ynys fach yw'r "cay creigiog" sy'n dod i'r amlwg oddi ar arfordir San Andrés ac y gellir ei chyrraedd yn hawdd trwy nofio. Prif atyniad Cay creigiog yw bod nifer dda o pyllau naturiol dyfroedd clir crisial.

Cariadon o deifio sgwba Maent yn tueddu i fynd ato, wedi'i ddenu gan gyfoeth gwely'r môr. Fel chwilfrydedd, ger Rocky Cay gorffwys gweddillion y Nicodemus, llong hanesyddol wedi suddo yn y dyfroedd hyn.

Gŵyl y Lleuad Werdd

Os hoffech chi cerddoriaeth, mae amser arbennig o'r flwyddyn i gynllunio'ch taith i'r ynysoedd hyn. Mae'r Gwyl y Lleuad Werdd (Gŵyl y Lleuad Werdd) yn llenwi archipelago Rythmau Affro-Caribïaidd ac awyrgylch Nadoligaidd bywiog. Daw artistiaid o bob cwr o'r byd at ei gilydd yn y digwyddiad blynyddol hwn sy'n denu llawer o ymwelwyr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*