Y Goedwig Law a'r Cefnfor Tawel yn Chocó

jyngl-choco

Yn Rhanbarth Chcó yn y Môr Tawel Colombia yw'r wir goedwig drofannol. Y rhanbarth hwn, yn fwyaf tebygol, yw'r gwlypaf ar y Ddaear, ac mae'r un mor debygol y ceir y lle gwlypaf ar y blaned mewn rhyw ran o'i daearyddiaeth (Alwyn Gentry, 1990).

Gan ei fod wedi'i ynysu yn ddaearyddol oddi wrth weddill y cyfandir gan fynyddoedd gorllewinol yr Andes yng Ngholombia, mae Chocó yn gartref i'r jyngl mwyaf hynod a sui generis yn Ne America i gyd.

Yn ychwanegol at y jyngl, ceir y Cefnfor Tawel sydd yn y rhan hon o'r byd yn arddangos ei afiaith fwyaf o ran rhywogaethau anifeiliaid. Mae pysgota yn doreithiog ac yn cynrychioli prif ffynhonnell protein i bobl arfordirol nad ydyn nhw'n aml yn dioddef o newyn am y rheswm hwn. Ar y llaw arall, mae'n cael ei gydnabod ledled y byd fel rhanbarth o gofnodion pysgota chwaraeon ar gyfer Pysgod Hwyl a Marlin, yn ogystal â Dorado a rhywogaethau pysgod mawr eraill fel Tiwna, Bravo, Groupers a Los Pargos.

Mae arfordir Chocoana ar y llaw arall yn gysgodfan dros dro (rhwng Awst a Thachwedd tua) morfil mawr Yubarta, neu Humpback (Megaptera novaeangliae), y pumed maint o ran yr holl forfilod yn y byd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

16 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   annnnnniiiiieeeeeeeee meddai

  ush gwych beth yw tirwedd hardd COLOMBIA Y GORAU a pheidiwch byth ag anghofio gofalu am y dirwedd hardd sydd o'n cwmpas gadewch inni ofalu amdani weithiau nid ydym yn gwybod sut i fanteisio ar y pethau a roddodd Duw inni ac rydym yn eu gwastraffu i feddwl ei fod yn ddiwerth gadewch inni ofalu amdano yn nes ymlaen bydd ei angen arnom ac rydym yn mynd i wylo yn gofyn am gydradd ond nid ydym yn mynd i'w gael, cymerwch ofal ohono. Sut ydyn ni'n rhoi'r sothach yn y caniau sbwriel, yn trin cymaint â phosib bod y car yn nwy naturiol, ac wrth gwrs yn ailgylchu, ac felly bydd y byd yn teimlo'n llawer gwell a byddwn ni'n byw mewn byd iach heb unrhyw lygredd. DIOLCH

 2.   LLAFUR meddai

  RYDYM WEDI'R CORNER GORAU YN Y BYD AC YN YCHWANEGU RYDYM YN GWYBOD EI A ERAILL YN GWYBOD OND NI FYDDWN NI'R GULLS I'W BUDDSODDI YN Y DATBLYGU EIN RHANBARTH, PETHAU SY'N SYML FEL Y FFYRDD MYNEDIAD, Y FFYRDD MYNEDIAD PAVED A'R FFYRDD MYNEDIAD PAVED ISOD RHEILFFORDD ADEILADU YR AMSEROEDD fyddai'n rhoi Unol Daleithiau YN SAFLE O'R GORAU aDRANNAU MEWN Colombia, OND RYDYM WEDI ARALL AGGRAVANT MAJOR ac anffodus, DAL MAE POBL GORMOD O YN Y BYD SY'N credu'n gryf NAD YW'R BLACKS PEIDIWCH GWELER EIN BOD YN WELD NHW I CYNNYDD.

  Tapia Bladimir

  1.    gamboa pamela meddai

   1.- Cyn prynu cynnyrch, gofynnwch i'ch hun a oes gwir ei angen arnoch chi. Mae unrhyw ddefnydd diangen yn ei hanfod yn wrth-ecolegol ac yn aneconomaidd, onid ydych chi'n meddwl?

   2.- Byddwch yn feirniadol o hysbysebu. Edrychwch ar rinweddau'r cynhyrchion, nid y breuddwydion maen nhw'n eu gwerthu i chi mewn hysbysebu camarweiniol yn aml.

   3.- Cyn taflu unrhyw beth i ffwrdd, meddyliwch a ellir ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei atgyweirio, neu a allai fod yn ddefnyddiol i rywun arall.

   4.- Osgoi caniau diod, mae'r cynhwysydd yn werth mwy na'i gynnwys a phrin y cânt eu hadfer. Mae'r egni sy'n ofynnol i gynhyrchu a chludo can yn hafal i hanner can yn llawn olew.

   5.- Mae'r egni a gynhyrchir gan fatris fwy na 600 gwaith yn ddrytach nag egni'r rhwydwaith. Cysylltu dyfeisiau â'r rhwydwaith pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Os oes rhaid i chi ddefnyddio batris (peidiwch byth â thaflu rhai sydd wedi'u defnyddio yn y sbwriel), gwnewch yn siŵr bod modd eu hailwefru.

   6.- Datgysylltwch offer trydanol o'r rhwydwaith pan nad ydyn nhw'n gweithio. Mae rhai dyfeisiau (fel setiau teledu) yn parhau i ddefnyddio hyd at 33% o'r egni.

   7.- Dosbarthu offer diangen fel brwsys dannedd, agorwyr caniau, cyllyll trydan, ac ati. Mae rhai yn fwy cyfforddus, ond ni all yr un gyd-fynd â'r teimlad o'i wneud â llaw a gwybod eich bod wedi arbed miloedd o gilogramau o nwyon llygrol a allai fod wedi cael eu rhyddhau mewn ffatri ... China, yn sicr. Ystyriwch y meini prawf arbed ynni wrth brynu oergelloedd, peiriannau golchi ac ati newydd.

 3.   valwe meddai

  Rydych chi'n darllen iddo ddweud y dylent osod mai hi yw'r jyngl heddychlon oherwydd na cheir hyd i ddim

  1.    gamboa pamela meddai

   12.- Osgoi defnyddio cynhyrchion ymosodol: glanhawyr popty, cannydd, ac ati, sy'n rhwystro prosesau puro dŵr biolegol. Peidiwch byth â thaflu cynhyrchion gwenwynig, paentio, nac olew coginio i lawr y draen. Ffoniwch y cwmni dŵr a charthffosydd a gofynnwch. Dyna'r ffordd foesol gywir allan a bydd eich cydwybod yn hapus. Y llall, taflwch lle rydych chi am fod yn "ddafad" yn fwy na'r rhai sy'n weddill.

   13.- Er mwyn arbed dŵr, gosodwch system fflysio ddwbl yn y toiled, gan fod gwagio'r seston gyfan yn golygu gwario 10 i litr. Atgyweirio'r faucets diferu. Un gostyngiad yr eiliad yw 30 litr y dydd. Mae'n rhaid i chi roi eich ysgwydd i ofal yr amgylchedd.

   14.- Gorchuddiwch y sosbenni bob amser er mwyn osgoi gwastraffu gwres. Y popty pwysau yw'r opsiwn gorau: mae'n arbed amser ac egni. Os na, mae sosbenni haearn, dur gwrthstaen neu glai yn well na rhai alwminiwm.

 4.   valwe meddai

  Mae i fod, ar gyfer hynny, yn gosod bar chwilio ond mae'n ymddangos ei fod yn dweud na ellid dod o hyd i'r testun, sef hynny, newidiwch hwn os gwelwch yn dda
  ac mae notfun yn ymddangos

 5.   Lisa Castillo meddai

  HELLO Roedd y dudalen hon yn ddrwg iawn

  1.    gamboa pamela meddai

   RYDYCH CHI'N DALU ME SUPER DRWG OKIS DOKIS

  2.    gamboa pamela meddai

   Peidiwch â rhoi teganau cymhleth ar blant sydd angen batris. Gadewch iddyn nhw chwarae â'u dychymyg. Mae'n iachach a byddwch hyd yn oed yn eu helpu gyda gwell datblygiad gwybyddol.

   Osgoi teganau a dillad chwaraeon a fewnforir o Dde-ddwyrain Asia gan eu bod yn aml yn ganlyniad llafur plant ac mae ffatrïoedd yn aml yn afiach, yn beryglus ac yn llygru.

   Pwy sydd ddim yn mynd i Made in China am brisiau a mwy yw'r problemau na'r buddion?

   Hefyd, rhag ofn nad ydych chi'n gwybod, China yw'r brif wlad sy'n llygru ar y blaned.

   Ah, wrth siarad am blastigau, mae'r rhain yn cael eu dosbarthu yn ôl rhifau sy'n arwydd o'r dosbarth y mae'n perthyn iddo.

   Rhowch sylw: "OSGOI UNRHYW AMCAN sydd â BISPHENOL A" oherwydd credir ei fod yn achosi canser. Peidiwch â phrynu na defnyddio unrhyw rai sy'n ddosbarth 3, 6 a 7. Edrychwch ar ddiwedd y pecyn, mae fel arfer wedi'i leoli yno.

 6.   Charles meddai

  rydym yn wlad freintiedig

  1.    gamboa pamela meddai

   O'R CWRS RYDYM YN WLAD PREIFAT IAWN M.

 7.   gamboa pamela meddai

  mae'n rhywbeth sydd bob amser yn cael ei ddeall mae'r pethau sydd bob amser yn ysgrifenedig yn caru pedwar erioed

 8.   gamboa pamela meddai

  na a dywedir hefyd fy mod i'n fabi sengl. CHWILIO AM BOYFRIEND?

 9.   gamboa pamela meddai

  NID YDW I'N AWGRYMU YDYCH YN NEWID EICH FFORDD O FOD YN RHAID I CHI FOD YN FWY NA FYDDWCH YN CAEL UNRHYW BETH BB

 10.   gamboa pamela meddai

  DIOLCH NOOOO I CHI AM FOD YN HAPUS BB

 11.   Colombia Rwy'n dy garu di meddai

  Wel, dwi'n gweld y sylwadau ac maen nhw'n ymddangos yn dda, byddaf yn eu hysgrifennu, byddaf yn gweld sut rydw i'n gwneud yn yr ysgol 8)