Cuba a tharddiad ei enw

Enw Cuba

Hi yw'r ynys fwyaf yn yr Antilles ac mae'n un o'r cyrchfannau twristiaeth gorau yn y Caribî. Lle unigryw ac arbennig am gynifer o resymau a chyda hanes hir a diddorol. Ond, O ble mae enw Cuba yn dod? Beth yw tarddiad ei enw? Dyma'r cwestiwn rydyn ni'n mynd i geisio ei ddatrys yn y swydd hon.

Y gwir yw bod tarddiad etymolegol y gair Cuba nid yw'n glir o gwbl ac mae'n dal i fod yn destun dadleuon ymhlith ysgolheigion heddiw. Mae yna sawl rhagdybiaeth, rhai yn fwy derbyniol nag eraill, a rhai ohonyn nhw'n wirioneddol chwilfrydig.


Yn gyntaf oll, rhaid egluro pwynt pwysig: pryd Christopher Columbus Cyrhaeddodd yr ynys am y tro cyntaf (ar Hydref 28, 1492), ac ni chredai ar unrhyw adeg ei fod yn gosod troed ar gyfandir newydd. Mewn gwirionedd, yn ôl eu cyfrifiadau anghywir, dim ond Cipango y gallai’r tir newydd hwnnw (fel y gelwid Japan bryd hynny), ac ni ystyriwyd y posibilrwydd o fedyddio’r ynys mewn unrhyw ffordd.

colon mewn ciwba

Cyrhaeddodd Christopher Columbus yr ynys ar Hydref 28, 1492, gan glywed y gair "Cuba" o'r cegau brodorol am y tro cyntaf.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, penderfynodd y Sbaenwr enwi'r darganfyddiad hwn gydag enw Ynys Juana, er anrhydedd i'r tywysog ifanc John, unig blentyn gwrywaidd y Brenhinoedd Catholig. Fodd bynnag, ni ddaliodd yr enw hwn ymlaen. Heb os, dylanwadwyd ar hyn gan ffaith marwolaeth gynamserol yn 1497 y person y galwyd arno i fod yn olynydd i'r goron, yn 19 oed.

Yn dilyn hynny, trwy'r ID brenhinol ar Chwefror 28, 1515, rhoddwyd cynnig mai enw swyddogol Cuba oedd Ynys Fernandina, er anrhydedd i'r brenin, ond ni ddaliodd yr enw lle ymlaen. Mewn gwirionedd, mae gweithredoedd swyddogol ail hanner yr XNUMXeg ganrif yn cyfeirio at y diriogaeth hon o dan yr enw Cuba yn unig.

Tarddiad brodorol

Heddiw yr esboniad a dderbynnir fwyaf ar gyfer y cwestiwn "o ble mae enw Cuba yn dod" yw enw'r tarddiad cynhenid.

Mae llawer o Giwbaiaid wrth eu bodd â'r syniad bod enw eu gwlad yn dod o hen air cynhenid: Cuba, a ddefnyddir efallai yn yr iaith a siaredir gan y Taínos. Byddai'r gair hwn yn golygu "Tir" neu "ardd." Yn ôl y theori hon, Columbus ei hun fyddai wedi clywed yr enwad hwn am y tro cyntaf.

Ar ben hynny, mae'n bosibl i'r un gair hwn gael ei ddefnyddio gan bobloedd frodorol eraill ynysoedd Caribïaidd eraill, y daeth eu hieithoedd o'r un gwreiddyn, teulu ieithyddol Arauca.

Cuba

O ble mae enw Cuba yn dod? Yn ôl rhai arbenigwyr, fe allai gyfeirio at fynyddoedd a drychiadau

O fewn yr un rhagdybiaeth frodorol, mae amrywiad arall sy'n awgrymu y gallai ystyr yr enw hwn fod yn gysylltiedig â'r lleoedd lle mae drychiadau a mynyddoedd yn dominyddu. Mae'n ymddangos bod hyn yn cael ei ddangos gyda rhai enwau lleoedd yn briodol i Cuba, Haiti a'r Weriniaeth Ddominicaidd.

Y tad Bartolomé de las Casas, a gymerodd ran yng ngoresgyniad ac efengylu'r ynys rhwng 1512 a 1515, yn tynnu sylw yn ei weithiau at ddefnyddio'r geiriau "cuba" a "cibao" fel cyfystyron ar gyfer cerrig a mynyddoedd mawr. Ar y llaw arall, ers hynny a hyd heddiw mae enw brodorol Ciwbaacan i ranbarthau mynyddig canol y wlad a'r Dwyrain.

Byddai enw Cuba felly yn un o'r achosion hynny lle mae'r dirwedd yn rhoi ei enw i'r wlad. Yn anffodus, mae ein diffyg gwybodaeth ar hyn o bryd am ieithoedd Taíno ac Antillean yn ein hatal rhag cadarnhau hyn yn fwy grymus.

Rhagdybiaethau chwilfrydig am darddiad y gair Cuba

Er bod rhywfaint o gonsensws ymhlith haneswyr ac ieithyddion o ble mae enw Cuba yn dod, mae rhagdybiaethau chwilfrydig eraill sy'n werth eu crybwyll:

Damcaniaeth Portiwgaleg

Mae yna hefyd a Rhagdybiaeth Portiwgaleg i egluro o ble mae enw Cuba yn dod, er ar hyn o bryd prin y mae'n cael ei ystyried. Yn ôl y theori hon, daw'r gair "Cuba" o dref yn ne Portiwgal sy'n dwyn yr enw hwnnw.

Cuba, Portiwgal

Cerflun Columbus yn nhref Portiwgal yn Cuba

Mae "Cuba" Portiwgal wedi'i leoli yn rhanbarth Baixo Alentejo, ger dinas Beja. Mae'n un o'r lleoedd sy'n honni mai dyma fan geni Columbus (mewn gwirionedd mae cerflun o'r darganfyddwr yn y dref). Y syniad sy'n cefnogi'r ddamcaniaeth hon yw mai ef fyddai wedi bedyddio ynys y Caribî er cof am ei famwlad.

Er ei fod yn rhagdybiaeth chwilfrydig, mae'n brin o drylwyredd hanesyddol.

Y theori Arabaidd

Hyd yn oed yn fwy anghysbell na'r un blaenorol, er bod ganddo rai cefnogwyr hefyd. Yn ôl iddi, byddai'r enw uchaf "Cuba" yn amrywiad o y gair Arabeg koba. Defnyddiwyd hwn i ddynodi mosgiau sydd â chromen ar ei ben.

Mae'r theori Arabaidd wedi'i seilio ar safle glanio Christopher Columbus, yr Bae Bariay, yn nhalaith Holguín ar hyn o bryd. Yno, siapiau gwastad y mynyddoedd ger yr arfordir a fyddai wedi atgoffa'r llywiwr o'r kobas Arabaidd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*