Traddodiadau Nadolig yng Nghiwba

Sut mae'r Nadolig yn cael ei ddathlu yng Nghiwba

Oherwydd nodweddion rhyfedd y wlad hon, mae'r Nadolig yng Nghiwba Mae ychydig yn wahanol i'r rhai sy'n cael eu dathlu mewn gwledydd eraill yn America Ladin. Llywodraeth gomiwnyddol Fidel Castro gwaharddodd y dathliad hwn ym 1959, ond dri degawd yn ddiweddarach codwyd y cyfyngiad hwn ac roedd Ciwbaiaid yn gallu adfer traddodiadau a dathliadau bob amser.

Digwyddodd dychweliad "swyddogol" y Nadolig i'r ynys ym 1998, gyda ymweliad y Pab John Paul II â Chiwba. Dyna pryd y datganodd llywodraeth Ciwba, mewn ystum cymodol gyda’r Sanctaidd, Ragfyr 25 fel gwyliau. Cafodd y syniad dderbyniad da gan bobl, a oedd am adfer un o’u partïon anwylaf na chafodd ei anghofio erioed.

Ond hyd yn oed er gwaethaf hyn, Mae'r Nadolig yng Nghiwba yn wahanol. Fe'i dathlir mewn ffordd ddwys a llawen nodweddiadol o Giwba, er ei fod yn amddifad o gynhesrwydd lleoedd eraill ac, i raddau helaeth, o'i gydran grefyddol. Ac er bod yr awdurdodau'n caniatáu'r dathliadau, nid ydyn nhw'n ymwneud â nhw chwaith. Er enghraifft, mae'n anghyffredin dod o hyd i addurniadau Nadolig neu wrando ar gerddoriaeth carolau Nadolig yn llawer o drefi a dinasoedd yr ynys y tu hwnt i'r canolfannau trefol mawr fel Havana, Trinidad, Cienfuegos o Santiago de Ciwba.

Partïon Noswyl Nadolig

Mae Noswyl Nadolig Ciwba yn cael ei ddathlu gyda llawer o liw ac angerdd. Mae'r enghreifftiau gorau o'r ffordd hon o fyw'r gwyliau hyn i'w gweld mewn dau leoliad: Villa Clara y Bejucal.

Y Parrandas de Remedios

Yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig yn Villa Clara mae dathliadau San Juan de los Remedios yn digwydd, sydd â'u mynegiant mwyaf lliwgar yn yr hyn a elwir partïoedd, datganwyd Treftadaeth Anniriaethol Dynoliaeth gan UNESCO.

Ganwyd traddodiad y parrandas tua dau gan mlynedd yn ôl. Rhennir trigolion y dref yn dwy ochr: El Carmen a San Salvador. Mae'r ddau grŵp yn gweithio'n galed trwy gydol yr wythnos i ddylunio'r fflotiau a'r gwisgoedd mwyaf trawiadol ac ysblennydd.

Bob nos tan Noswyl Nadolig Mae'r ddwy ochr yn cael eu lansio i orymdeithio trwy'r strydoedd i sŵn cerddoriaeth a thân gwyllt, yn cystadlu mewn rhythm, llawenydd a gwychder. Er bod y ddau yn cystadlu i fod y gorau, ni chyhoeddir unrhyw enillydd. Yr unig amcan yw cael hwyl, fel y dangosir yn y fideo hwn (ei awdur yw Juan Manuel Pacheco):

Charangas Bejucal

Mae'r wyl hon yn un o'r rhai hynaf ar yr ynys ac yn gynrychioliadol iawn o sut mae'r Nadolig yn cael ei fyw yng Nghiwba. Mae'n dyddio'n ôl i flynyddoedd oes y trefedigaeth, lle roedd yn arferol i arglwyddi ganiatáu i'w caethweision ar Ragfyr 24 fel diwrnod i ffwrdd. Mwynhaodd caethweision du, sy'n wreiddiol o Affrica, yr egwyl fach hon trwy ddawnsio a churo eu drymiau.

Mae dathliadau heddiw ychydig yn wahanol. Tref Bejucal Mae wedi'i rannu'n ddau bandiau pres: ar y naill law bod y Ceiba Arian, sy'n arddangos y lliw glas a ffigur o'r sgorpion fel symbolau, ac ar y llall lliw hwnnw y Draenen Aur, sy'n hedfan y lliw yn goch ac yn baneri gydag delw ceiliog. Yn yr un modd â pharrandas Remedios, mae'n gystadleuaeth sy'n denu nid ychydig o ymwelwyr ar Noswyl Nadolig.

Nadolig yng Nghiwba: gastronomeg

Gan na all fod fel arall, mae'r gastronomeg yn meddiannu lle pwysig iawn wrth ddathlu'r Nadolig yng Nghiwba. Y dyddiadau hyn yw'r amser pan fydd teuluoedd a ffrindiau'n ymgynnull o amgylch y bwrdd, waeth beth yw teimlad crefyddol ei gilydd. Yn achos credu teuluoedd, mae'r cinio yn gymharol gynnar er mwyn gallu mynychu'r Offeren ganol nos.

Cinio Nadolig Cuba

Y porc rhost neu'r mochyn sugno yw dysgl seren ciniawau Nadolig a phrydau bwyd yng Nghiwba.

Mewn llawer o ddinasoedd yr ynys daw'r noson i ben gyda sioe o tân gwyllt. Yr un sy'n digwydd yn y Paseo del Malecón, yn Havana. Mae yna lawer o dwristiaid sy'n dod i'r lle hwn i fwynhau'r foment hon.

Dysgl seren bwyd Nadolig Ciwba yw'r porc rhost neu fochyn sugno, y mae ei bwysigrwydd yn debyg i bwysigrwydd twrci rhost mewn gwledydd Eingl-Sacsonaidd. Mae'r cig fel arfer yn cael ei weini gyda sawsiau a chyfeiliannau amrywiol gyda reis gwyn, ffa du, salad, padell o yucca yn mojo, danteithfwyd nodweddiadol Ciwba o'r dyddiadau hyn. Yn yr adran bwdinau, rhaid inni sôn am y rhai traddodiadol fritters a cregyn oren.

Nid oes unrhyw arfer â gwreiddiau dwfn o cyfnewid anrhegion nid yng nghinio Noswyl Nadolig nac amser cinio Nadolig. Fodd bynnag, mae'n gyffredin dod â'r parti i ben gyda cherddoriaeth, dawns a llawer o si, yn yr arddull buraf o Giwba.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*