14 peth na ellir eu gwneud yng Nghiwba

ceir yng Nghiwba

Mae ynys Cuba yn mynd trwy un o'r cyfnodau o newid mwyaf yn ei hanes diweddar, yn enwedig ers hynny y trafodaethau rhwng Obama a Raúl Castro am rapprochement rhwng yr Unol Daleithiau a Chiwba neu, yn arbennig, marwolaeth ddiweddar yr arweinydd Fidel Castro ar ôl bron i drigain mlynedd o ddylanwad. Ac ers i'r Chwyldro Ciwba dorri i mewn i Giwba yn ôl ym 1959, mae system yr ynys fwyaf yn y Caribî Mae ganddo rai manteision (mwy o fudd i dwristiaid, system iechyd ac addysg dda) ond hefyd lawer o anfanteision eraill, yn enwedig i bobl leol.

Ac y gellir gwneud llawer o bethau yng Nghiwba ac na all llawer o bethau eraill. I dwristiaid a Chiwbaiaid eu hunain mae yna rai pethau na chaniateir, er y bydd gan bobl leol lawer o waharddiadau bob amser, rhai hyd yn oed yn rhy hurt. Ydych chi eisiau gwybod y canlynol gwaharddiadau yng Nghiwba? Darllenwch nhw a phenderfynwch.

Yr 14 gwaharddiad mwyaf chwilfrydig yng Nghiwba

Traeth Varadero

 

 1. Yng Nghiwba ni allwch logi gwasanaeth teledu cebl. Dim ond un cwmni sydd, wrth gwrs, yn eiddo i'r wladwriaeth, ond dim ond mewn cyfleusterau twristiaeth, llysgenadaethau, cwmnïau tramor, a thramorwyr sy'n byw yng Nghiwba y caniateir hynny. Cawn weld beth sy'n digwydd nawr bod Netflix yng Nghiwba.
 2. Rhyngrwyd yw un arall o'r "moethau" sy'n absennol yng Nghiwba, lle mai dim ond graddedigion, meddygon neu bersonoliaethau'r llywodraeth sy'n gallu cael mynediad i'r rhwydwaith. Yn Cuba ni allwch gyrchu'r rhyngrwyd o'ch cartref nac o ffôn symudol. Ar gyfer hynny mae'n rhaid i chi fynd i barlwr neu siop Rhyngrwyd. Y Wladwriaeth sy'n cynnig y gwasanaeth ac yn ei reoleiddio. Dim ond unigolion cyfreithiol a thramorwyr sy'n preswylio all fwynhau'r gwasanaeth cartref. Er hynny, ac ar ôl methiant cynlluniau Google i lanio ar yr ynys, y cwmni o'r diwedd Mae ETECSA wedi cychwyn prosiect peilot i ddod â'r Rhyngrwyd i 2 o drigolion cymdogaethau Catedral a Plaza Vieja yn Havana. Cyhoeddir y canlyniadau fis nesaf.
 3. Yng Nghiwba, ni all person newid swyddi heb hysbysu'r Wladwriaeth.
 4. Os yw lleol yn dymuno teithio dramor, rhaid iddo / iddi hysbysu'r Wladwriaeth ac aros am ei gymeradwyaeth, hyd yn oed gyda fisa neu lythyr gwahoddiad. Am y rheswm hwn, fe wnaeth llawer o Giwbaiaid neidio i'r môr i chwilio am gyfleoedd newydd. Ciwba yn chwarae'r gitâr
 5. Wrth newid preswylfa neu symud o dalaith i Havana, ni chaiff yr unigolyn wneud hynny oni bai ei fod yn cael caniatâd a gymeradwywyd gan y Gweinidog Cyfiawnder - ffaith sy'n anwybyddu pwynt y Datganiad Hawliau Dynol sy'n nodi “mae gan bob un yr hawl i ryddid a symudedd o fewn ffiniau gwladwriaeth ”.
 6. O ran iechyd y cyhoedd, nid yw pethau'n newid chwaith. Cymaint os yw Ciwba eisiau newid meddygon neu ganolfannau iechyd, rhaid i'r llywodraeth neilltuo'r ddau. Ie yn wir, Mae system iechyd Cuba yn un o'r rhai mwyaf effeithiol yn y byd gyda chyfradd marwolaethau babanod o 4.3, hyd yn oed yn is na mynegeion Canada neu'r Unol Daleithiau.
 7. Ni allwch ddarllen llyfrau neu gylchgronau nad ydynt wedi'u cymeradwyo gan y llywodraeth, gan mai hon yw'r drefn sy'n cynhyrchu ac yn sensro'r holl ddeunydd diwylliannol a chlyweledol sy'n cael ei ddosbarthu ar yr ynys.
 8. Wrth gwrs, os penderfynwch ymweld â Chiwba gyda phamffledi gwrth-ddatganoledig yn eich cês dillad i'w dosbarthu ymhlith Ciwbaiaid, mae hyn wedi'i wahardd ac nid yn unig hynny, ond hefyd yn ôl Cyfraith 88 o Amddiffyn Annibyniaeth Genedlaethol ac Economi Cuba gallwch chi y tu ôl i fariau. Crëwyd y gyfraith hon i liniaru'r miloedd o ddoleri a fuddsoddwyd gan yr Unol Daleithiau mewn ymgyrchoedd propaganda ac gwrth-chwyldroadol yn erbyn Cuba.
 9. Os bydd yn digwydd ichi deithio i Giwba am unrhyw reswm, cwympo mewn cariad â rhywun lleol a chysgu yn ei dŷ, efallai y bydd yn rhaid i'ch brat dalu dirwy am gymryd tramorwr i mewn heb ganiatâd. Os ydyn nhw'n ei ddal, wrth gwrs. Pobl sy'n byw yng Nghiwba
 10. Mae Cuba yn wlad sy'n cael ei chofleidio gan weithgaredd pysgota, nad yw'n golygu y gall ddosbarthu ei holl bysgota fel y mae. Cymaint Dim ond y Wladwriaeth (a'i chymeradwyo) neu entrepreneuriaid tramor all werthu corgimychiaid fel cimychiaid, sy'n cael eu hystyried yn ddanteithion drutach.
 11. Nid yw buchod yn cael eu lladd am fwyd yng Nghiwba. Ni all gwerinwyr Ciwba ladd gwartheg a bwyta eu cig, hyd yn oed os yw'r anifail yn perthyn iddynt. Fe'i sefydlir gan Archddyfarniad 225 o 1997 ac mae'r ddeddf hon wedi'i chynnwys mewn troseddau personol. Dim ond twristiaid tramor a Chiwba sydd â chyfnewid tramor all wneud hynny.
 12. Gwaherddir gwrthdystiadau cyhoeddus yng Nghiwba. Nid oes unrhyw ddeddfau sy'n rheoleiddio sut y gall pobl arddangos a dyna pam rydyn ni'n gweld o bryd i'w gilydd bod y Merched mewn Gwyn yn arddangos, gyda'r problemau y mae hyn yn eu denu.
 13. Yng Nghiwba ni chaniateir iddo dderbyn addysg mewn ysgol breifat. Mae plant yng Nghiwba yn mynychu ysgolion addysgol cyhoeddus. Dim ond plant diplomyddion sy'n fyfyrwyr ysgolion preifat. A nawr fy mod i'n meddwl am y peth, ni ddylai fod llawer o ysgolion fel 'na.
 14. Ni chaniateir ffurfio pleidiau gwleidyddol eraill yng Nghiwba y tu hwnt i Blaid Gomiwnyddol Ciwba. A pheidiwch â gadael iddyn nhw eich clywed chi'n beirniadu'n gyhoeddus yr hyn sy'n cael ei ystyried yn "rym mwyaf mewn cymdeithas a'r wladwriaeth," yn ôl y gyfraith.

Ac i chi, beth ydych chi'n ei feddwl o'r deddfau Ciwba hyn


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Magalalishiimagakyushii meddai

  Maent yn ôl gyda'r ffrindiau newyddion yng Nghiwba yn ogystal ag yn yr holl feddwl os symudwch rhaid i chi adael y cyfeiriad yn y fwrdeistref, a hefyd oni bai ei fod yn ardal gyfyngedig lle rydych chi'n byw, gall unrhyw un werthu, cyfnewid eu gisto heb ganiatâd unrhyw un.
  Gallwch chi newid eich meddyg pryd bynnag y dymunwch
  Mae'r Rhyngrwyd eisoes yn ehangu oherwydd y platfform y mae angen ei ehangu oherwydd bod gan y defnyddwyr gysylltiad rhyngrwyd mewn parthau Wi-Fi.
  Os yw Ciwba yn mynd i deithio, nid oes rhaid iddo ei hysbysu yn unman, dim ond fisa'r wlad lle maen nhw'n mynd sydd ei angen arnyn nhw, a chael y tocyn hedfan.
  A gallwch chi ddogfennu mwy pan fydd newidiadau cyn cyhoeddi.

 2.   Lorenzo Rodriguez meddai

  Helo Alberto,
  Sbaeneg ydw i, o Madrid, ac rydw i wedi byw yn Havana ers ychydig flynyddoedd bellach. Dim ond nodi ei bod yn drist iawn darllen sylwadau gan bobl sydd â gwybodaeth "hanner" o'r hyn y mae ffordd o fyw Ciwba yn ei olygu. Oni wnaeth unrhyw un eich dysgu y dylech fod ychydig yn fwy parchus yn nhŷ rhywun arall a'i bod yn hyll iawn siarad am bethau nad ydych chi'n eu hadnabod? Mae larwm yn rhywbeth nad yw'n helpu pobl Ciwba o gwbl, mae rhoi barn yn glodwiw iawn ond os oes gennych chi rywfaint o hoffter tuag at y bobl ryfeddol hyn dylech chi hysbysu'ch hun yn dda am sut mae pethau, efallai y byddwch chi'n darganfod llawer o bethau cadarnhaol sy'n bodoli yma yn Cuba a'u bod i edmygu gan weddill y gwledydd.
  Cyfarchion i bawb,
  Lorenzo