Beth i'w weld a'i wneud yn nhŵr Montparnasse ym Mharis

Golygfa allanol o Dwr Montparnasse

Maen nhw'n dweud mai twr Montparnasse yw'r lle harddaf ym Mharis oherwydd hwn yw'r unig un na allwch ei weld ohono. Heneb a wrthodir yn gyffredinol gan Parisiaid ond a ganmolir gan yr holl deithwyr hynny sy'n dod i Ddinas Cariad i chwilio am wrthgyferbyniadau a rhai o'r golygfeydd gorau.

A aethom i fyny i lawr uchaf y Twr Montparnasse?

Cyflwyniad i dwr Montparnasse

Panoramig o dwr Montparnasse

Ganwyd tarddiad y daith a elwir hefyd yn Montparnasse yn y Mont Parnasse, bryn wedi'i lefelu ym 1725 a fyddai'n denu sylw rhai o'r puteindai, lleoliadau a chabarets mwyaf poblogaidd yr amser, yn enwedig oherwydd yn yr ardal hon, yn fwy penodol yn Carrer de la Gaité, ni thalodd y perchnogion drethi ar ddiodydd alcoholig. Agorodd cyfle euraidd a gafodd ei gryfhau gan bresenoldeb caffis sy'n dal i fodoli heddiw fel La Rotonde neu Le Select, ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif.

Gan ddechrau ym 1930, roedd esgeulustod yr ardal yn cyd-daro â chynlluniau gan yr SNFC, prif gwmni rheilffordd Ffrainc i newid gorsaf nad oedd bellach yn ddefnyddiol. Ffaith a oedd yn cyd-fynd â chynllun cynllunio trefol a gafodd, er gwaethaf ei ddechreuad gwangalon, ei gryfhau ddiwedd y 50au, ac ar yr adeg honno dechreuodd y syniad o adeiladu twr Montparnasse siapio yng nghylchoedd y ddinas er gwaethaf morglawdd beirniadaeth ynghylch ei uchder gormodol.

Ar ôl galw gornest, Daw Urbain Cassan, Eugène Beaudoin, Louis de Hoÿm de Marien a Jean Saubout yn benseiri a ddewiswyd i adeiladu'r twr, y gosodwyd ei garreg gyntaf ym 1970. Yn olaf, ar Fehefin 18, 1973, cafodd ei urddo gydag uchder o 209 metr, sef yr adeilad talaf ym Mharis nes adnewyddu'r daith Fist de La Défense yn y flwyddyn 2010.

Er dros amser, mae grŵp Paris wedi beirniadu cysyniad hyll y twr ar fwy nag un achlysur, y gwir yw bod y skyscraper wedi dod yn uwchganolbwynt cymdogaeth Montparnasse sy'n llawn cynlluniau diddorol, yn ogystal â chymryd yn ganiataol un o y safbwyntiau gorau ym Mharis o ran cael golygfa banoramig berffaith gyda Thŵr Eiffel yn y cefndir.

Beth i'w wneud yn nhŵr Montparnasse

Bar 360 o Montparnasse

Wedi'i leoli ar 33 Maine Avenue, mae twr Montparnasse wedi'i leoli gyferbyn â'r orsaf reilffordd o'r un enw ar hyn o bryd, sef prif bencadlys sawl swyddfa i'r Mutuelle Génerale de L'É EDUCATION Nationale, sefydliad sy'n meddiannu 52 llawr ac sydd â hyd at 5.000 o weithwyr. yn eich instalations.

Ymhlith yr atyniadau, y mwyaf poblogaidd yw y golygfan ar y 56fed llawr, lle gallwch gael rhai o'r golygfeydd gorau o Baris, yn enwedig ar fachlud haul. Yn wahanol i olygfan Tŵr Eiffel, mae un twr Montparnasse yn llawer llai gorlawn, gan sicrhau'r pas heb fawr o giwio. Mae'r safbwynt ei hun yn cynnwys arddangosfa o hen ffotograffau o'r ddinas a chymwysiadau amlgyfrwng gwahanol sy'n egluro gwybodaeth ddiddorol am yr ardal.

Os ydych chi hefyd am gael brathiad, yr un llawr 56 o dai bwyty, Le Ciel de Paris, sy'n cynnig bwydlen o fwyd Ffrengig a rhyngwladol, er ei fod Caffi 360, y bar panoramig uchaf yn EwropYn eich gwahodd i gael brechdan neu ddiod ar ôl mynd at y safbwynt.

Amcangyfrifir bod twr Montparnasse, i gyd, yn derbyn cyfanswm blynyddol o 600.000 o ymwelwyr.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Golygfa banoramig o dwr Montparnasse

Wrth ymweld â thŵr Montparnasse, dylech gymryd llinellau metro 4, 6, 12 a 13 gyda stop yn Montparnasse-Bienvenüe, tra bod llinellau bysiau 28, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95 a 96 hefyd yn cynnwys stop wrth ymyl y skyscraper.

Ar ôl ichi gyrraedd, ceisiwch ei wneud o fewn amserlen y twr, sydd wedi'i rannu'n ddau dymor gwahanol: rhwng Ebrill 1 a Medi 30 rhwng 09:30 a 23:30 p.m. ac o Hydref 1 i Fawrth 31, dydd Sul i ddydd Iau o 09:30 i 22:30 ac ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn a gwyliau rhwng 09:30 a 23:00.

Ynglŷn â'r prisiau ar gyfer twr Montparnasse, ydy'r rhain:

  • Oedolion: 18 ewro.
  • Pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed a myfyrwyr: 15 ewro.
  • Plant rhwng 4 a 11 oed: 9,50 ewro.
  • Pobl â symudedd is: 8,50 ewro.
  • Mae mynediad am ddim os ydych chi'n defnyddio'r Tocyn Paris a argymhellir.

Beth i ymweld ag ef ger twr Montparnasse

Catacomau Paris

Mae ardal Montparnasse yn un o'r rhai mwyaf bywiog ym Mharis, gan fod ei lleoliad ar lan chwith Paris yn golygu ei bod yn lle artistiaid fel Maupassant, De Beauvoir neu Cortázar, gan gael ei thrwytho â'r gelf honno sydd mor nodweddiadol o'r ddinas.

Croeswyd gan y rhodfa MontparnasseYma gallwch ddod o hyd i wahanol fwytai a lleoedd lle gallwch gael gwydraid o win neu ildio i wahanol seigiau Ffrengig nodweddiadol mewn awyrgylch nodweddiadol Parisaidd.

Os ydych chi hefyd eisiau swyno'ch hun gydag atyniadau twristaidd penodol eraill, bydd y Catacomau Paris maent wedi'u lleoli ger y twr. Rhwydwaith o twneli o hyd at 300 cilomedr sy'n gartref i weddillion 6 miliwn o bobl bod 1786 a'r gwahanol epidemigau a ddigwyddodd ar yr adeg hon wedi'u claddu o dan y ddinas er mwyn atal y lledaeniad.

Mae lle diddorol arall hefyd yn cynnwys Gerddi Lwcsembwrg. Dyluniwyd ym 1612 yn dilyn dymuniadau Marie de Medici, y rhain yw'r rhai mwyaf canolog ym Mharis ac yn ddelfrydol ar gyfer a picnic Yn ystod misoedd yr haf, rhentwch gwch, mwynhewch wahanol atyniadau sydd wedi'u hanelu at y rhai bach a hyd yn oed gymryd rhan mewn gweithdai cadw gwenyn, gan fod cwch gwenyn mawr yn byw yma.

Os ydych chi'n teithio i Baris a ddim yn gwybod ble i ddechrau, twr Montparnasse a'i chymdogaeth fydd y cynghreiriaid gorau o ran darganfod y ddinas y tu hwnt i Dwr Eifeel a Notre Dame. Eicon cyfoes sy'n dal i ddarllen hanes y canrifoedd a aeth heibio wrth ymrwymo i foderniaeth ac arloesedd, hwn yw'r lle gorau o ran teimlo prifddinas Ffrainc yng nghledr eich llaw.

Hoffech chi ymweld â thŵr Montparnasse?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*