Mythau a chredoau'r Dominiciaid I.

Mae glaw cyntaf mis Mai yn cael ei ystyried yn hudol, yn amddiffynnol ac yn iach

Mae chwedlau a chredoau yn rhan o lên gwerin pobl. Nid yw'r boblogaeth Ddominicaidd yn ddieithr i gredu yn y dirgryniadau da gyda'r dŵr cyntaf ym mis Mai neu mewn digwyddiadau sy'n cael eu dosbarthu fel rhai tywyll a sinistr fel bacá.

Ymhlith y chwedlau a'r credoau sy'n fframio ysbrydolrwydd cadarnhaol penodol, gallwn ni sôn gall ddyfrio. I'r Dominicans, mae diferion cyntaf glaw mis Mai yn hudolus, maen nhw'n golchi eu hwyneb a'u corff fel petaen nhw'n dileu popeth drwg sydd wedi digwydd iddyn nhw ac yn cael puro, mewn llawer o achosion, maen nhw'n llenwi poteli â dŵr cyntaf mis Mai a'r Bydd ganddyn nhw mewn man arbennig yn y tŷ i gael ei amddiffyn, yn enwedig rhag afiechydon.

Y Rhostiroedd DŵrMaent yn fodau sydd â'r gallu i atal dŵr glaw rhag niweidio cnydau neu flodau coed ffrwythau. Mae ganddyn nhw hefyd y pŵer i resymoli dŵr glaw at ddibenion amaethyddol, hynny yw, ei wneud yn bwrw glaw mewn lleoedd sy'n addas iddyn nhw ac nid i eraill. Dywedir bod Clymiadau Dŵr yn gallu cerdded yn y glaw heb wlychu.

Yn yr un modd ag y mae chwedlau a chredoau hudol, ysbrydol a da, mae yna chwedlau a chredoau tywyll fel Y Galipotiaid, sy'n fodau pwerus iawn sydd â'r gallu, yn ôl eu hanghenion, i droi person arall neu eu hunain yn anifail neu'n rhyw wrthrych difywyd fel coeden, carreg, ac ati. Dywedir eu bod yn gryf iawn, yn dreisgar, bron yn imiwn i arfau, ac maen nhw'n mwynhau gwneud pethau drwg i bobl fel aflonyddu arnyn nhw yn y tywyllwch neu eu camarwain.

Y Bacá Mae'n un o'r chwedlau a'r credoau mwyaf poblogaidd yn y Weriniaeth Ddominicaidd oherwydd mae'n rhaid iddi ymwneud â chytundeb â'r diafol er mwyn cael iechyd, i symud ymlaen yn ariannol ac i gael pŵer, ar gyfer hyn, mae'r cytundeb yn rhoi ildiad un o ei anwyliaid. Bydd methu â chydymffurfio â'r cytundeb hwn yn colli ei gyfoeth a bydd yn cael ei gosbi gydag anffodion teuluol gan arwain at farwolaeth ei hun.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*