Addysg plant Atheniaidd

addysg-athen

Bob tro rydyn ni'n edrych ar y Gwlad Groeg Clasurol mae'n anochel ein bod yn dod o hyd i'r gymhariaeth a'r gwrthwynebiad rhwng Athen a Sparta. Mae hyn hefyd yn wir ym myd addysg: Addysg Atheniaidd yn erbyn la addysg spartan.

Roedd gwahaniaethau mawr rhwng y ddwy ddinas-wladwriaeth. Y Sparta addysg yr ifanc, o'r enw Agoge, rhedeg yng ngofal y wladwriaeth. Unig bwrpas hyn oedd hyfforddi plant fel milwyr y dyfodol. Yn Athen, fodd bynnag, roedd addysg yn breifat ac roedd ganddo weledigaeth fwy byd-eang, er y gallai fod gwahaniaethau yn ôl pob athro. Y syniad cyffredinol beth bynnag oedd bod plant yn meithrin eu corff a'u deallusrwydd. Yn y paragraffau canlynol, byddwn yn esbonio pam y dull hwn.

Yn gyntaf oll dylid nodi hynny dim ond plant oedd â mynediad i'r addysg hon. Gollyngwyd y merched gartref, lle cawsant eu haddysgu gan y menywod yn y gynoecium. Y nod oedd i'r Atheniaid ifanc hyn ddod yn famau a gwragedd tŷ da ym mywyd oedolion. Ac eithrio mân wahaniaethau, roedd hyn yn gyffredin yn holl ddinasoedd Gwlad Groeg.

Y Paideia

Gelwid system addysgol Athen glasurol yn PAIDEIA. A siarad yn gyffredinol, nod yr addysg hon oedd galluogi plant gwrywaidd i gyrraedd cyflwr moesol uwch. Ar lefel fwy pragmatig, y nod oedd darparu dynion wedi'u paratoi'n dda i gymdeithas gymryd yn ganiataol y beichiau gwleidyddol a milwrol y byddai'n rhaid iddynt eu hwynebu fel dinasyddion pan fyddant yn oedolion.

Cerflun Socrates

Addysgodd Socrates lawer o ddynion ifanc pendefigaeth Athenia nes iddo gael ei ddedfrydu i farwolaeth ar gyhuddiadau o lygru'r ieuenctid.

Seiliwyd ysbryd y Paideia ar bedair colofn o calakogathia:

 • Harddwch corfforol trwy ofal personol ac ymarfer corff.
 • Urddas moesol, i wahaniaethu rhwng da a drwg.
 • Doethineb, a gafwyd trwy wybodaeth.
 • Courage, ansawdd hanfodol i ddefnyddio'r tri blaenorol yn dda.

Hyd nes eu bod yn saith oed, roedd bechgyn a merched yn rhannu dysgeidiaeth sylfaenol, cyfres o werthoedd a modelau ymddygiad a drosglwyddodd y nanis a'r caethweision â gofal am eu gofal i'r rhai bach trwy draddodiad llafar: chwedlau, cerddi, Homerig, straeon o arwyr, ac ati. Roedd gan deuluoedd cyfoethog gaethwas diwylliedig o'r enw pedagog, a arferai fod yn gyfrifol am y tasgau hyn.

Camau addysg Atheniaidd

La arwahanu fe'i cynhyrchwyd wrth gyrraedd saith oed. Yna cychwynnodd y bechgyn ar eu taith ffurfiannol yn yr ysgol gyhoeddus neu didascaleo. Yno, mae'r gramadegwyr Fe'u dysgodd i ddarllen ac ysgrifennu, yn ogystal â'u cyflwyno i gysyniadau sylfaenol mathemateg. Roedd y myfyrwyr yn eistedd ar feinciau ac yn defnyddio byrddau cwyr a phapyri i wneud eu gwaith cartref. Roedd cosb gorfforol yn gyffredin ac yn uchel ei pharch. Roedd hyfforddiant cerddorol, a oedd yn bresennol ym mhob cam, yn un o'r pynciau sylfaenol. Yr enw ar yr athro â gofal am y mater hwn citharistes.

O 12 oed, cychwynnwyd plant i chwaraeon: reslo, neidio, rasio, taflu, nofio ... Treuliodd plant oriau lawer yn y arena, ond roeddent hefyd yn ymarfer llawer o ymarfer corff yn yr awyr agored, bob amser yn hollol noeth ac o dan oruchwyliaeth y taledigotribes. Roedd pwysigrwydd chwaraeon yn gymaint fel bod ysgolion athroniaeth yn cael eu galw dros amser campfeydd.

Pan gyrhaeddon nhw 18 oed, daeth y bobl ifanc yn ephebos. Mae'r ephebia parhaodd ddwy flynedd a hwn oedd y cam pwysicaf wrth ffurfio Atheniaid ifanc. Yn ystod y cyfnod hwn, cawsant eu hyfforddi yng nghelf rhyfel (hyfforddiant milwrol) a'u dysgu i ddod yn ddinasyddion cyfrifol, siaradwyr da, a rheolwyr cyhoeddus effeithiol.

Addysg Alecsander Fawr

Aristotle (athro) ac Alexander (myfyriwr) mewn engrafiad o'r XNUMXeg ganrif.

Ymestynnodd pobl ifanc o'r teuluoedd cyfoethocaf eu haddysg y tu hwnt i 21 oed yn nwylo athronwyr ac athrawon o fri. Achos adnabyddus yw achos yr ifanc Alexander Great, y cyflawnwyd ei addysg yn Athen gan yr iawn Aristotle.

Agwedd ddadleuol ar addysg Athenaidd (ac addysg Roegaidd yn gyffredinol) oedd y duedd iddynt ddatblygu perthnasoedd agos rhwng athro sy'n oedolyn a myfyriwr glasoed. Weithiau roedd gan y perthnasoedd hyn agwedd amlwg yn rhywiol, a dderbynnir yn gymdeithasol.

Addysg y Soffistiaid ac Athenaidd

Yn ogystal â chwaraeon, y celfyddydau milwrol a cherddoriaeth, yn addysg plant ac ieuenctid Athenaidd roedd rhai pynciau neu bynciau a oedd o'r pwys mwyaf ar gyfer ffurfio dinasyddion y polis yn y dyfodol. Addysgwyd y pynciau hyn gan y Soffistiaid i fyfyrwyr a ddewisodd addysg uwch ar ôl y cam ephebia.

Pwy oedd y Sofistiaid? Athrawon addysg uwch cyffredinol yn y bôn. Roedd ei ddysgeidiaeth wedi'i chyfeirio tuag at nod penodol: ffurfio siaradwyr addysgedig a huawdl. Roedd y rhinweddau hyn yn hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn bywyd gwleidyddol, lle roedd llawer o benderfyniadau'n dibynnu ar allu'r siaradwyr i argyhoeddi dinasyddion o un syniad neu'r llall.

Cyflawnwyd y nod hwn trwy hyfforddi myfyrwyr yn y pynciau a ganlyn:

 • Dialectics, a elwir hefyd yn "y grefft o drafod." Hyfforddodd athrawon eu myfyrwyr trwy eu dysgu i wneud dwy araith lle amddiffynwyd un syniad a'r gwrthwyneb.
 • Mathemata, pwnc a oedd yn cynnwys ymhlith pethau eraill rifyddeg, geometreg, cytgord a seryddiaeth.
 • Rhethreg, "Y grefft o siarad." Cyfarwyddwyd Lees yn y gallu i berswadio'r gynulleidfa trwy'r gair.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   unigrwydd meddai

  Mae hyn yn gymaint i mi !!!
  DIOLCH YN FAWR YN LLAWER !! ♥♥♥

 2.   Maria Paula meddai

  Mae hyn yn dda !! .. Diolch yn fawr iawn !!! 😀

 3.   Pablo meddai

  yr un hon ar gyfer y gynffon maen nhw'n ffitio giles hahahahaha